Směrnice jsou speciální osobní zálohy, které se montují před bitvou a během ní dávají dodatečnou výhodu.

Existují dva typy směrnic:

  • Pro vybavení. Tyto směrnice zvyšují účinek namontovaného vybavení. Můžete je koupit za bony.
  • Pro posádku. Tyto směrnice zlepšují vycvičené schopnosti/specializace členů posádky nebo aktivují ty dosud nevycvičené. Můžete je koupit za kredity.
  • Pro vybavení
  • Pro posádku
Vyladěné zaměřování
Efekt: +2,5 % k rychlosti zaměření s namontovaným Vylepšeným pohonem děla či Opotřebení odolným pohonem děla.
Snižuje dobu zaměření zaměřovače.

 

Uspořádaná bedna s municí
Efekt: −2,5 % z doby nabíjení s namontovaným Nabijákem (libovolný typ děla a ráže) či Inovativním systémem nabíjení.
Snižuje dobu nabíjení děla.

 

Mazání stabilizátoru
Efekt: −5 % z rozptylu za pohybu a při rotaci věže s namontovaným Vertikálním stabilizátorem (Mk 1 a Mk 2) či Systémem stabilizačního vybavení.
Zlepšuje míření: snižuje rozptyl zaměřovače při palbě, rotaci věže či pohybu vozidla.

 

Optická kalibrace
Efekt: +2,5 % k dohledu (až do vzdálenosti 445 m) s namontovanou Skládanou optikou či Experimentální optikou.
Zvyšuje dohled vašeho vozidla a umožňuje včasné odhalení nepřátelských vozidel.

 

Čištění ventilace
Efekt: +2,5 % ke všem schopnostem posádky s namontovanou Vylepšenou ventilací (jakákoliv třída) či Ventilačním systémem.
Zlepšuje schopnosti posádky, které ovlivňují vlastnosti vozidla.

 

Údržba před bitvou
Efekt: +10 % k rychlosti oprav s namontovanými Nástroji či Rozšířenou sadou náhradních dílů.
Zvyšuje v bitvě rychlost oprav zničených modulů.

 


Přirozené krytí
Poskytuje schopnost „Maskování“, která snižuje viditelnost vozidla.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje všem členům posádky schopnost „Maskování“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: přidává dodatečných 10 % k maskování vozidla.

 

Spletitost převodovky
Poskytuje schopnost „Klidná jízda“, která zlepšuje přesnost při palbě za pohybu.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje schopnost „Klidná jízda“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: zdvojnásobuje efekt schopnosti „Klidná jízda“.

 

Pevná ruka
Poskytuje schopnost „Jemné míření“, která zlepšuje přesnost při rotaci věže.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje schopnost „Jemné míření“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: zdvojnásobuje efekt schopnosti „Jemné míření“.

 

Bojový kurz
Poskytuje schopnost „Profík“, která zvyšuje rychlost otáčení vozidla.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje schopnost „Profík“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: zdvojnásobuje efekt schopnosti „Profík“.

 

Organizér granátů
Poskytuje specializaci „Bezpečné ukládání“, která zvyšuje odolnost bedny s municí: granáty se navzájem nedotýkají.
Specializace není vycvičena na 100 %: poskytuje specializaci „Bezpečné ukládání“ vycvičenou na 100 %.
Specializace je vycvičena na 100 %: přidává dodatečných 37,5 % k odolnosti bedny s municí.

 

Zvýšená pozornost
Poskytuje specializaci „Šestý smysl“, která umožňuje veliteli určit, zda bylo vozidlo odhaleno nepřítelem.
Specializace není vycvičena na 100 %: poskytuje specializaci „Šestý smysl“ vycvičenou na 100 %.
Specializace je vycvičena na 100 %: specializace „Šestý smysl“ se aktivuje o 1 sekundu dříve.

 

Povinnost na prvním místě
Poskytuje specializaci „Volání po pomstě“, která umožňuje radistovi, jenž přežije zničení svého vozidla, aby po další 2 sekundy navíc hlásil pozice nepřátel (12 sekund celkem).
Specializace není vycvičena na 100 %: poskytuje specializaci „Volání po pomstě“ vycvičenou na 100 %.
Specializace je vycvičena na 100 %: přidává dodatečné 3 sekundy k době, po kterou radista, který nebyl v okamžiku zničení jeho vozidla zraněn, hlásí pozice nepřátel (13 sekund celkem).

 

Soustředění na cíl
Poskytuje specializaci „Primární cíl“, díky níž je zaměřené nepřátelské vozidlo viditelné o 2 sekundy déle.
Specializace není vycvičena na 100 %: poskytuje specializaci „Primární cíl“ vycvičenou na 100 %.
Specializace je vycvičena na 100 %: přidává dodatečné 2 sekundy k době, po kterou zůstane zaměřené nepřátelské vozidlo viditelné.

 

Zkušení hasiči
Poskytuje schopnost „Hašení“, která zlepšuje schopnosti boje proti požáru.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje všem členům posádky schopnost „Hašení“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: přidává dodatečných 50 % ke schopnosti „Hašení“.

 


Montáž směrnic

Před bitvou můžete na své vozidlo namontovat pouze jednu směrnici. Namontovaná směrnice účinkuje během jedné bitvy.

Chcete-li koupit a namontovat směrnici:

  1. Klikněte na slot pro směrnice.
  2. Vyberte potřebnou směrnici.
  3. Zadejte počet vybraných směrnic, které chcete koupit.
  4. Klikněte na tlačítko „Koupit“. Směrnice je namontována na vybrané vozidlo. Pokud jste zakoupili několik směrnic, ty zbylé jsou uloženy ve skladu v sekci „Zásoba“ na záložce „Spotřební doplňky“.

Chcete-li vybranou směrnici po jejím použití v bitvě automaticky doplnit a namontovat, vyberte možnost „Automatické doplnění směrnic“ v okně „Směrnice“.

Odebrání směrnic

Chcete-li odebrat namontovanou směrnici:

  1. Klikněte na slot pro směrnice.
  2. Klikněte na tlačítko „Odstranit“ pod názvem namontované směrnice. Směrnice je poslána do skladu a lze ji namontovat na jiné vozidlo.
Upozorňujeme vás, že směrnice se nedají prodat.

Zavřít