Směrnice jsou speciální osobní zálohy, které se před bojem montují na vozidla V.–X. úrovně. V žáru bitvy poskytují dodatečné výhody.

Existují dva typy směrnic:

 • Pro vybavení. Tyto směrnice zvyšují účinek namontovaného vybavení. Můžete je koupit za bony.
 • Pro posádku. Tyto směrnice zlepšují vycvičené schopnosti/specializace členů posádky nebo aktivují ty dosud nevycvičené. Můžete je koupit za kredity.
 • Pro vybavení
 • Pro posádku
Vyladěné zaměřování
Efekt: +2,5 % k rychlosti zaměření s namontovaným Vylepšeným pohonem děla, Opotřebení odolným pohonem děla či Trofejním pohonem děla.
Snižuje dobu zaměření zaměřovače.

 

Uspořádaná bedna s municí
Efekt: −2,5 % z času nabíjení s namontovaným Nabijákem, Inovativním systémem nabíjení či Trofejním nabijákem.
Snižuje dobu nabíjení děla.

 

Mazání stabilizátoru
Efekt: −5 % z rozptylu po výstřelu, za pohybu a při rotaci věže s namontovaným Vertikálním stabilizátorem, Systémem stabilizačního vybavení či Trofejním stabilizátorem.
Zlepšuje míření: snižuje rozptyl zaměřovače při palbě, rotaci věže či pohybu vozidla.

 

Optická kalibrace
Efekt: +2,5 % k dohledu (až do 445 m) s namontovanou Skládanou optikou, Experimentální optikou či Trofejní optikou.
Zvyšuje dohled vašeho vozidla a umožňuje včasné odhalení nepřátelských vozidel.

 

Čištění ventilace
Efekt: +2,5 % ke všem schopnostem posádky s namontovanou Vylepšenou ventilací, Ventilačním systémem nebo Trofejní ventilací.
Zlepšuje schopnosti posádky, které ovlivňují vlastnosti vozidla.

 

Údržba před bitvou
Efekt: +10 % k rychlosti oprav s namontovanou Upravenou konfigurací, Vylepšenou konfigurací nebo Trofejní obrannou technologií.

 

Výměna palivového filtru
Efekt: +4 % k výkonu motoru s namontovaným Turbodmychadlem (jakékoliv třídy) nebo Vylepšeným dmychadlem.
Zvyšuje výkon motoru.

 

Vyleštěná čočka
Efekt: −2 % z velikosti kruhu zaměřovače s namontovaným Vylepšeným mířením (jakékoliv třídy) nebo Trofejním mířením.
Snižuje velikost kruhu zaměřovače.

 

Izolace výfuku
Efekt: +2 % k maskování nehybného či jedoucího vozidla s namontovaným Nízkohlučným výfukovým systémem (jakékoliv třídy).
Zvyšuje maskování nehybného či jedoucího vozidla.

 


Přirozené krytí
Poskytuje schopnost „Maskování“, která snižuje viditelnost vozidla.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje všem členům posádky schopnost „Maskování“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: přidává dodatečných 10 % k maskování vozidla.

 

Spletitost převodovky
Poskytuje schopnost „Klidná jízda“, která zlepšuje přesnost při palbě za pohybu.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje schopnost „Klidná jízda“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: zdvojnásobuje efekt schopnosti „Klidná jízda“.

 

Pevná ruka
Poskytuje schopnost „Jemné míření“, která zlepšuje přesnost při rotaci věže.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje schopnost „Jemné míření“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: zdvojnásobuje efekt schopnosti „Jemné míření“.

 

Bojový kurz
Poskytuje schopnost „Profík“, která zvyšuje rychlost otáčení vozidla.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje schopnost „Profík“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: zdvojnásobuje efekt schopnosti „Profík“.

 

Organizér granátů
Poskytuje specializaci „Bezpečné ukládání“, která zvyšuje odolnost bedny s municí: granáty se navzájem nedotýkají.
Specializace není vycvičena na 100 %: poskytuje specializaci „Bezpečné ukládání“ vycvičenou na 100 %.
Specializace je vycvičena na 100 %: přidává dodatečných 37,5 % k odolnosti bedny s municí.

 

Zvýšená pozornost
Speciální prvek velitele „Šestý smysl“ vám umožňuje určit, zda bylo vaše vozidlo odhaleno nepřítelem.
S touto směrnicí se „Šestý smysl“ aktivuje o 1 sekundu dřív.

 

Povinnost na prvním místě
Poskytuje specializaci „Volání po pomstě“, která umožňuje radistovi, jenž přežije zničení svého vozidla, aby po další 2 sekundy navíc hlásil pozice nepřátel (12 sekund celkem).
Specializace není vycvičena na 100 %: poskytuje specializaci „Volání po pomstě“ vycvičenou na 100 %.
Specializace je vycvičena na 100 %: přidává dodatečné 3 sekundy k době, po kterou radista, který nebyl v okamžiku zničení jeho vozidla zraněn, hlásí pozice nepřátel (13 sekund celkem).

 

Soustředění na cíl
Poskytuje specializaci „Primární cíl“, díky níž je zaměřené nepřátelské vozidlo viditelné o 2 sekundy déle.
Specializace není vycvičena na 100 %: poskytuje specializaci „Primární cíl“ vycvičenou na 100 %.
Specializace je vycvičena na 100 %: přidává dodatečné 2 sekundy k době, po kterou zůstane zaměřené nepřátelské vozidlo viditelné.

 

Zkušení hasiči
Poskytuje schopnost „Hašení“, která zlepšuje schopnosti boje proti požáru.
Schopnost není vycvičena na 100 %: poskytuje všem členům posádky schopnost „Hašení“ vycvičenou na 100 %.
Schopnost je vycvičena na 100 %: přidává dodatečných 50 % ke schopnosti „Hašení“.

 


Montáž směrnic

Na své vozidlo můžete před bitvou namontovat pouze jednu směrnici. Namontovaná směrnice účinkuje po dobu jedné bitvy.

Chcete-li namontovat směrnici:

 1. Klikněte na slot pro směrnice.
 2. Vyberte požadovanou směrnici a klikněte na ni.
 3. Klikněte na tlačítko „Použít“. Směrnice je zakoupena a namontována na vybrané vozidlo. Pokud již byla směrnice zakoupena, je na vybrané vozidlo namontována ze skladu.

Zakoupit si můžete více než jednu směrnici, pokud kliknete na (Koupit) pod jejím názvem. Náhradní směrnice jsou uloženy ve skladu v sekci „Zásoba“ na záložce „Spotřební doplňky“.

Chcete-li vybranou směrnici po jejím použití v bitvě automaticky doplnit a namontovat, klikněte na zaškrtávací políčko „Automatické doplnění“. 

V současné době je možné některé směrnice získat pouze v omezeném množství jako odměnu za herní akce. Následující směrnice nelze zakoupit:

 • Výměna palivového filtru
 • Vyleštěná čočka
 • Izolace výfuku

Tyto směrnice jsou automaticky doplňovány pouze tak dlouho, dokud jsou k dispozici ve skladu.

Odebrání směrnic

Chcete-li odebrat namontovanou směrnici:

 1. Klikněte na slot pro směrnice.
 2. Klikněte na (Poslat do skladu) pod názvem namontované směrnice.
 3. Klikněte na tlačítko „Použít“. Směrnice je poslána do skladu a lze ji namontovat na jiné vozidlo.
Upozorňujeme, že směrnice není možné prodat.

Zavřít