Battle Pass je sezónní herní akce, během které můžete získávat body a postupovat fázemi. Za dokončování fází Battle Passu budete získávat hodnotné odměny, jako jsou jedineční členové posádky, 2D a progresivní styly, obtisky, dny prémiového účtu WoT, zlaťáky, bony, kredity, volné ZK, osobní zálohy, směrnice, národní a univerzální fragmenty, knihy posádky, stání v garáži, žetony a všechny typy vybavení (standardní, trofejní a experimentální).

Klíčové termíny

Rozbalit

Sezóna: Tříměsíční období, během kterého Battle Pass probíhá. Pravidla a odměny se mohou sezónu od sezóny lišit.

Postup: Sekvence kapitol a fází. Sezóna Battle Passu sestává ze tří hlavních kapitol, z nichž každou tvoří 50 fází. K zahájení plnění fází budete muset aktivovat jednu z kapitol a začít získávat body Battle Passu.

Kapitola: Prvek k postupu Battle Passem. Za dokončení každé hlavní kapitoly získáte dvě klíčové odměny: člena posádky a progresivní styl IV. úrovně. Kapitoly Battle Passu lze dokončit v jakémkoliv pořadí. Navíc můžete svůj postup v aktuální kapitole pozastavit a přepnout na další kapitolu tolikrát, kolikrát budete chtít.

Fáze postupu: Prvek postupu Battle Passem. Fázemi můžete postupovat až poté, co si vyberete kapitolu. Za každou dokončenou fázi získají všichni hráči odměny. S Vylepšeným Passem však dostanete za dokončování fází odměny navíc. Máte-li Vylepšený Pass, můžete si fáze koupit za zlaťáky. Tyto fáze pak budou považovány za dokončené.

Body Battle Passu: Body potřebné k postupu fázemi. Abyste se posunuli do další fáze hlavní kapitoly, musíte získat 50 bodů. O body, které získáte, nemůžete přijít. Body můžete získat v náhodných bitvách a také v režimech Frontová linie a Nápor. Při hraní v těchto režimech bude počet bodů získaných po každé bitvě záviset na vaší pozici ve výsledcích týmu podle získaných ZK. Kromě hraní bitevních režimů můžete body získat také plněním denních misí.

Limit bodů: Maximální počet bodů, které se dají během sezóny získat s konkrétním vozidlem v náhodných bitvách.

Hlavní vozidla: Vozidla se speciálními pravidly pro získávání bodů Battle Passu, včetně zvýšených limitů bodů. Hlavní vozidla se každou sezónu mění.

Základní odměny: Odměny, které může za dokončení fází získat kdokoliv.

Vylepšené odměny: Odměny, které mohou získat za dokončení fází hráči s Vylepšeným Passem. Hráči s Vylepšeným Passem stále získají základní odměny navíc ke svým vylepšeným odměnám.

Vylepšený Pass: Speciální herní pass, který vám za dokončení fází umožňuje získat další odměny. Vylepšený Pass je možné koupit kdykoliv v průběhu sezóny Battle Passu. Vylepšený Pass pro konkrétní kapitolu si můžete zakoupit za zlaťáky, nebo si ho můžete zakoupit na všechny tři hlavní kapitoly najednou za skutečné peníze. Při nákupu Vylepšeného Passu pro všechny tři hlavní kapitoly za skutečné peníze můžete ve srovnání s nákupem Vylepšeného Passu pro jednotlivé kapitoly za zlaťáky ušetřit.

Žeton: Jedinečná odměna Battle Passu. Žetony lze ve speciální sekci herního obchodu vyměnit za hodnotné předměty.

Předměty za body: Předměty, které lze po dokončení tří hlavních kapitol zakoupit za body Battle Passu.

Sbalit

Prvky sezóny

Podívejte se na klíčové prvky XII. sezóny Battle Passu:

Žetony bude možné vyměnit za předměty až do 20. prosince 2023. Poté budou všechny žetony, které vám zbývají zkonvertovány na bony v poměru 1 : 100.

 • Začátek sezóny: 6. září.
 • Režimy bitvy: Body můžete získat v náhodných bitvách (kromě velkých bitev), Frontové linii, Náporu a za plnění denních misí.
 • Úrovně vozidel: Body Battle Passu můžete získávat v náhodných bitvách s vozidly VI.–X. úrovně včetně nájemních vozidel. Denní mise však můžete plnit s vozidly libovolné úrovně.
 • Postup: Battle Pass sestává ze tří hlavních kapitol. Každou z těchto kapitol tvoří 50 fází. Hlavní kapitoly můžete dokončit v libovolném pořadí a kdykoliv mezi nimi přepínat. Dokončovat fáze a získávat odměny můžete jen poté, co si vyberete kapitolu.
 • Vylepšený Pass: V této sezóně si Vylepšený Pass můžete koupit buď za zlaťáky pro konkrétní kapitolu, nebo si můžete Vylepšený Pass koupit za reálné peníze pro všechny tři hlavní kapitoly. Fáze lze koupit pouze s Vylepšeným Passem.
 • Předměty za žetony: Stejně jako v minulé sezóně, když dokončíte určité fáze, získáte žetony, které lze vyměnit za jedinečná vozidla IX. úrovně. Ke konci sezóny byste měli mít dostatek žetonů na nákup toho nejlepšího z nich. Ve speciální sekci herního obchodu si také můžete prohlédnout ostatní herní zdroje.
 • Nejhodnotnější odměny: Můžete získat vozidla IX. úrovně, progresivní styly, trofejní a experimentální vybavení a tři nové členy posádky s volitelnými národy a kvalifikacemi.
 • Předměty za body: Speciální předměty, které lze v herním obchodě koupit za body Battle Passu. Tyto předměty zahrnují odměny z předchozích sezón a také balíčky s bony. V roce 2023 budete moct získat odměny ze VII. a IX. sezóny Battle Passu. Dostupné předměty si můžete kdykoliv během sezóny prohlédnout v herním obchodě. Tyto předměty však budou dostupné pouze do konce stávající sezóny a lze je zakoupit až poté, co dokončíte všechny tři hlavní kapitoly.
 • Sbírky: Pro snadné sledování jsou charakteristické ozdobné prvky získané v Battle Passu umístěny v oddělené sekci. Ve XII. sezóně je dostupná nová sbírka, která je věnována pozadí události Mirny-13. Přinese vám různé tematické odměny a prvky na úpravu vzhledu. Nasbírání všech sběratelských předmětů ze sbírky vám zaručí několik speciálních odměn, včetně až tří žetonů navíc. Předměty z XI. sezóny budou prozatím nedostupné.

Hlavní vozidla

Speciální status hlavního vozidla byl v XII. sezóně Battle Passu přidělen třem strojům.

Podívejte se na klíčové rysy hlavních vozidel:

 • Zvýšený limit bodů: Hraním s hlavními vozidly můžete získat o 300 bodů více, než byste získali s jinými vozidly stejné úrovně.
 • Speciální pravidla pro získávání bodů: hlavní vozidla vám v náhodných bitvách a v Náporu vynesou více bodů než ostatní vozidla.

Hlavní vozidla XII. sezóny

Progresivní styly

Progresivní styly jsou 3D styly, které přicházejí v několika různých úrovních. Každá nová úroveň přináší další prvky na úpravu vzhledu.

V této sezóně můžete získat tři progresivní styly – jeden pro každé hlavní vozidlo. Jakmile si vyberete jednu z hlavních kapitol, získáte progresivní styl I. úrovně. Jak budete postupovat fázemi, váš styl se bude vylepšovat. IV. úroveň je maximální úroveň a uděluje se na konci kapitoly.

Každý progresivní styl lze nanést pouze na odpovídající vozidlo.

Po výběru progresivního stylu ho můžete najít na obrazovce vnějšího vzhledu příslušného vozidla. Pokud ve své garáži dané vozidlo nemáte, bude styl uložen ve skladu.

Nepodaří-li se vám během sezóny Battle Passu váš styl vylepšit na maximální úroveň, budete si moci po skončení sezóny jeho další úrovně dokoupit na obrazovce vnějšího vzhledu. Upozorňujeme, že si nemůžete koupit progresivní styl I. úrovně. Chybějící úrovně si budete moci koupit, pouze pokud už I. úroveň stylu vlastníte.

Příklad:

Zvolíte kapitolu „Na ostří nože“, získáte progresivní styl pro tank M-V-Y a během Battle Passu dokončíte 25 fází. To znamená, že jste po dokončení 10. fáze získali II. úroveň progresivního stylu pro tank M-V-Y, ale nedosáhli jste III. a IV. úrovně. Tyto úrovně si můžete dokoupit.

Nemůžete si však koupit úrovně progresivních stylů pro vozidla Objekt 140 nebo Jagdpanzer E 100, protože jste během sezóny tyto styly nezískali.

 • Bavič (M-V-Y)
 • Vlaštovka (Objekt 140)
 • Dunkel (Jagdpanzer E 100)

Systém postupu

Battle Pass sestává ze tří hlavních kapitol, z nichž každou tvoří 50 fází. Abyste se posunuli z jedné fáze do další, potřebujete získat 50 bodů.

Fáze si můžete také koupit. Tímto způsobem není potřeba získávat body. Fáze můžete koupit pouze s Vylepšeným Passem.

Kapitoly a fáze

Můžete si zvolit pořadí, v jakém chcete kapitoly dokončovat. Navíc můžete svůj postup v aktuální kapitole pozastavit a přepnout na další kapitolu tolikrát, kolikrát budete chtít. Váš postup v pozastavené kapitole nebude vymazán, což znamená, že se můžete ke kapitole kdykoliv vrátit a pokračovat ve svém postupu tam, kde jste ji opustili. Pro výběr kapitoly klikněte v garáži na ikonu Battle Passu.

Kapitoly Battle Passu jsou rozděleny na fáze. Abyste postoupili do další fáze, musíte získat určitý počet bodů. Jakmile fázi dokončíte, nemůžete se už vrátit do té předchozí. Za každou dokončenou fázi získají všichni hráči odměny.

Dokončit fáze a získat odměny můžete až poté, co si vyberete kapitolu. Proto je nejlepší kapitolu aktivovat ihned po začátku sezóny.
Upozorňujeme, že kapitoly se neaktivují automaticky. Po dokončení jedné z kapitol si musíte ručně vybrat další kapitolu.

Po výběru kapitoly bude vaše stávající fáze zobrazena v garáži.

Pokud si na začátku sezóny kapitolu nevyberete, vaše body Battle Passu budou ukládány na vašem účtu. Jakmile aktivujete jednu z kapitol, tyto body Battle Passu budou započítány do jejího postupu.

Na konci sezóny budou neutracené body bez kompenzace odstraněny.

Body Battle Passu

Body Battle Passu lze získat následovně:

 • Ve všech typech náhodných bitev (kromě velkých bitev)
 • Ve Frontové linii a Náporu
 • Za plnění denních misí

Po dosažení maximálního počtu bodů pro vámi vybrané vozidlo můžete získat navíc dodatečné body.

Body, které jste získali, již nemůžete ztratit.

 • Náhodné bitvy
 • Frontová linie
 • Nápor
 • Denní mise

Body za hraní v náhodných bitvách můžete získat jen s vozidly VI.–X. úrovně.

Počet získaných bodů po každé bitvě bude záviset na vašem umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK. I pokud váš tým prohraje nebo bitva skončí remízou, stále získáte body Battle Passu.

VAŠE POZICE VE VÝSLEDCÍCH TÝMU PODLE ZÍSKANÝCH ZK   BODY ZA VÍTĚZSTVÍ BODY ZA PROHRU NEBO REMÍZU
M-V-Y Objekt 140 Jagdpanzer E 100 Ostatní vozidla M-V-Y Objekt 140 Jagdpanzer E 100 Ostatní vozidla
3 nejlepší hráči 10 9 9 7 8 7 7 5
5 nejlepších hráčů 5 7 7 5 3 5 5 3
10 nejlepších hráčů 5 5 5 5 3 3 3 3

Ve Frontové linii můžete získat více bodů za bitvu, než je obvyklé v jiných režimech. Počet bodů závisí na vašem umístění se v týmu podle ZK a také na výsledku bitvy.

VAŠE POZICE VE VÝSLEDCÍCH TÝMU PODLE ZÍSKANÝCH ZK Body za vítězství Body za prohru nebo remízu
5 nejlepších hráčů 25 10
20 nejlepších hráčů 10 5
Kromě bodů podle výsledku bitvy získáte také 20 bodů Battle Passu za dosažení každé nové úrovně ve Frontové linii.
V Náporu jsou body udělovány na základě výsledku bitvy. Víc se dozvíte v tomto průvodci.
 
Umístění podle bodů prestiže   Body za vítězství Body za porážku nebo remízu
M-V-Y Objekt 140 Jagdpanzer E 100 Ostatní vozidla M-V-Y Objekt 140 Jagdpanzer E 100 Ostatní vozidla
1–2 8 6 7 5 5 4 5 3
3 3 4 5 3 1 2 3 1
4 3 4 3 3 1 2 1 1
5 3 4 3 3 1 2 1 1
6 1 2 1 1 0 1 0 0
7 1 1 1 1 0 0 0 0

Body lze získávat také plněním denních misí. Upozorňujeme, že denní mise můžete dokončit s vozidly libovolné úrovně.

Čím je mise obtížnější, tím více bodů získáte.

Mise Získané body
I. úroveň (snadná) 10
II. úroveň (střední) 15
III. úroveň (těžká) 20
Bonusová mise 25

Za každých 45 dokončených denních misí získáte dalších 50 bodů Battle Passu.

Body Battle Passu budete získávat i poté, co dokončíte všechny fáze. Jakmile dokončíte všechny tři hlavní kapitoly, můžete své body vyměnit za speciální předměty.

Limit bodů

Každé vozidlo má limit bodů, kterého může dosáhnout při hraní náhodných bitev nebo v Náporu. Čím vyšší úroveň vozidla, tím vyšší limit bodů.

Body získané v denních misích a ve Frontové linii nepodléhají limitu bodů, což znamená, že za denní mise můžete získat body i poté, co bylo limitu bodů již dosaženo.

Jakmile dosáhnete limitu bodů ve vašem vozidle, získáte body navíc. Počet těchto bodů navíc závisí na úrovni vašeho vozidla. Upozorňujeme, že v případě hlavních vozidel počet dodatečných bodů nezávisí na jejich úrovni.

Úroveň vozidla Limit bodů Dodatečné body
VI. 100 15
VII. 250 20
VIII. 400 25
IX. 550 30
X. 700 35
Hlavní vozidla 1 000 35

Příklad:

S tankem VIII. úrovně IS-3 můžete získat maximálně 400 bodů. Jakmile získáte maximální počet bodů, obdržíte dalších 25 bodů nad limit bodů, celkem tedy 425 bodů.

Limit bodů platí pouze na body získané v náhodných bitvách a v Náporu.

Body můžete získávat rovněž s nájemními vozidly VI.–X. úrovně. Pokud si pronajmete vozidlo a později se rozhodnete ho koupit na stálo, budou body získané s tímto vozidlem během doby pronájmu uloženy.

Příklad:

Pronajímáte si tank VIII. úrovně 50TP prototyp, se kterým lze získat maximálně 400 bodů. Za dobu pronájmu získáte s tímto tankem 100 bodů. Později se rozhodnete, že si ho koupíte na stálo. Po svém nákupu můžete s tankem 50TP prototyp získat dalších 300 bodů, než dosáhnete limitu bodů a dostanete dalších 25 bodů navíc.

Všechna vaše vozidla jsou automaticky zobrazena v panelu vozidel ve vaší garáži. Abyste viděli jen vozidla, která ještě mohou být použita k zisku bodů, klikněte na Filtrovat podle parametrů a poté vyberte Vozidla Battle Passu.

Všechna vozidla vhodná pro Battle Pass jsou v panelu vozidel označena speciálním ukazatelem, který zobrazuje, kolik bodů již bylo s daným strojem získáno a jaký je jeho limit bodů. Po aplikaci filtru nebudou zobrazena vozidla, která již dosáhla svého limitu bodů.

Vylepšený Pass

Za dokončení každé fáze získáte hodnotné odměny. Existují dva typy odměn: základní odměny a vylepšené odměny. Vylepšené odměny mohou získat pouze hráči s Vylepšeným Passem.

Vylepšený Pass pro konkrétní kapitolu si můžete zakoupit za zlaťáky, nebo si ho můžete zakoupit pro všechny tři hlavní kapitoly najednou za skutečné peníze.

Vylepšený Pass pro všechny hlavní kapitoly

Za skutečné peníze lze koupit následující dva balíčky, které obsahují Vylepšený Pass pro všechny tři hlavní kapitoly:

 • Battle Pass: Úplný přístup: Tento balíček obsahuje Vylepšený Pass pro všechny tři kapitoly XII. sezóny.
 • Battle Pass: Každodenní zlaťáky: Tento balíček obsahuje Vylepšený Pass pro všechny tři kapitoly XII. sezóny a umožňuje vám každý den po dobu 30 dní získat 250. Abyste tyto prostředky získali, musíte každý den odehrát alespoň jednu náhodnou bitvu. Pokud v určitý den náhodnou bitvu neodehrajete, nezískáte za tento den žádné zlaťáky.

Balíčky s Vylepšeným Passem pro vás nebudou dostupné v případě, že si pro jednu či několik kapitol koupíte Vylepšený Pass za zlaťáky.

Okamžitě po zakoupení těchto balíčků získáte vylepšené odměny za všechny dokončené fáze. Jak budete během sezóny postupovat následnými fázemi, budete získávat jak základní, tak vylepšené odměny.

Balíčky Battle Passu lze najít v prémiovém obchodě pod záložkou (Nejlepší).

Vylepšený Pass pro jednotlivé kapitoly

Kdykoliv během sezóny můžete použít zlaťáky k nákupu Vylepšeného Passu pro konkrétní kapitolu.

Okamžitě po zakoupení Vylepšeného Passu pro kapitolu získáte všechny vylepšené odměny za fáze kapitoly, které jste již dokončili.

Příklad:

Dokončíte kapitolu „Na ostří nože“ a začnete kapitolu „Let vlaštovky“. Pak se rozhodnete koupit si Vylepšený Pass pro druhou jmenovanou. Jakmile jej koupíte, okamžitě získáte vylepšené odměny za všechny dokončené fáze kapitoly „Let vlaštovky“. Když budete pokračovat, dostanete za každou dokončenou fázi této kapitoly jak základní, tak vylepšené odměny. Abyste získali vylepšené odměny za kapitolu „Na ostří nože“, budete si muset Vylepšený Pass koupit i pro tuto kapitolu.

Pokud si chcete koupit Vylepšený Pass pro jednu kapitolu, postupujte následovně:

 1. Klikněte v garáži na ikonu Battle Passu.
 2. Na obrazovce Battle Passu klikněte na možnost „Koupit Vylepšený Pass“.
 3. Vyberte kapitolu, pro kterou byste si rádi Vylepšený Pass koupili.
 4. Pro potvrzení nákupu klikněte na Koupit. Cena Vylepšeného Passu pro jednu kapitolu (2 500) bude odečtena z vašeho účtu.

Kupování fází

Po pořízení Vylepšeného Passu budete moci koupit jakýkoliv počet fází, ovšem jen v rámci kapitoly, pro kterou máte Vylepšený Pass zakoupený.

Pro zakoupené fáze okamžitě získáte všechny základní i vylepšené odměny a tyto fáze budou považovány za dokončené. Jedna fáze stojí 250.

Fáze si můžete koupit na obrazovce Battle Passu. Můžete koupit tolik fází, kolik bude potřeba, dokud nebude kapitola splněna.

Příklad:

Zakoupíte Vylepšený Pass pro kapitolu „Na ostří nože“, dokončíte 25 fází a 10 fází si koupíte. Poté dokončíte osm dalších fází a sedm si koupíte, čímž kapitolu dokončíte. Celkem jste provedli dva nákupy celkem 17 fází.

Předměty Battle Passu

Předměty Battle Passu najdete v herním obchodě v sekci Odměny za akci. Všechny předměty jsou rozděleny do dvou kategorií: na ty, které se dají koupit za žetony, a ty, které se dají zakoupit za body. Předměty za body si můžete koupit jen po dokončení hlavních kapitol.

Předměty za žetony

Za dokončení určitých fází dostanete žetony, které lze v herním obchodě vyměnit za hodnotné předměty.

V průběhu sezóny můžete získat až 21 žetonů: 12 v základních odměnách a 9 ve vylepšených odměnách.

Pokud jste v předchozí sezóně Battle Passu získali dostatek žetonů, pak si budete moct v této sezóně koupit ta nejlepší vozidla: IX BZ-58-2 za 24 žetonů a IX KPz 3 Projekt 07 HK za 27 žetonů.

Sesbírání celé sbírky ozdobných předmětů této sezóny vám může vynést další tři žetony.

Tyto žetony lze vyměnit za hodnotné herní prostředky a jedinečná vozidla IX. úrovně.

IX BZ-58-2
Body výdrže
1 900 HP
Průměrné poškození
520/520/660 HP
Průměrná průbojnost
250/303/68 mm
Rozptyl na 100 m
0,37 m
Úhly sklopení/náměru děla
–8/20 stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
35/15 km/h
Pancíř věže
230/160/100 mm
Pancíř korby
70/70/50 mm
IX Kampfpanzer 3 Prj. 07 HK
Body výdrže
1 450 HP
Průměrné poškození
360/360/460 HP
Průměrná průbojnost
268/320/120 mm
Rozptyl na 100 m
0,35 (0,25) m
Čas zaměření
2,5 (1,5) s
Doba úplného nabití
6,8 (9,5) s
Úhly sklopení/náměru děla
–3 (–12)/17 (20) stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
65 (20)/25 (18) km/h
IX Cobra
Body výdrže
1 600 HP
Průměrné poškození
360/490/515 HP
Průměrná průbojnost
268/210/120 mm
Počet granátů v zásobníku
4 granáty
Doba nabíjení mezi výstřely
1,5 s
Úhly sklopení/náměru děla
–10/13 stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
40/25 km/h
Pancíř věže
130/80/40 mm
IX Lorraine 50 t
Body výdrže
1 750 HP
Průměrné poškození
400/400/515 HP
Průměrná průbojnost
264/308/65 mm
Rozptyl na 100 m
0,33 m
Úhly sklopení/náměru děla
–10/15 stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
60/15 km/h
Měrný výkon
16,36 hp/t
Pancíř věže
250/70/30 mm
IX Kunze Panzer
Body výdrže
1 600 HP
Průměrné poškození
390/390/480 HP
Průměrná průbojnost
268/300/53 mm
Průměrné poškození za minutu
2 516 HP/min
Rozptyl na 100 m
0,42 m
Úhly sklopení/náměru děla
–15/20 stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
65/23 km/h
Dohled
400 m
IX K-91-PT
Body výdrže
1 600 HP
Průměrné poškození
390/390/530 HP
Průměrná průbojnost
258/315/68 mm
Rozptyl na 100 m
0,4 m
Doba úplného nabití
8,6 s
Max. rychlost / rychlost couvání
52/23 km/h
Měrný výkon
20,04 hp/t
Pancíř korby
260/60/45 mm
IX Char Futur 4
Body výdrže
1 750 HP
Průměrné poškození
390/390/480 HP
Průměrná průbojnost
264/330/53 mm
Počet granátů v zásobníku
4 granáty
Doba nabíjení mezi výstřely
4 s
Rozptyl na 100 m
0,34 m
Max. rychlost / rychlost couvání
60/20 km/h
Měrný výkon
22,96 hp/t
IX Objekt 777 Verze II
Body výdrže
1 850 HP
Průměrné poškození
440/440/530 HP
Průměrná průbojnost
258/340/68 mm
Rozptyl na 100 m
0,42 m
Doba úplného nabití
13,9 s
Max. rychlost / rychlost couvání
40/15 km/h
Pancíř věže
258/225/90 mm
Pancíř korby
132/115/45 mm
IX AE Phase I
Body výdrže
1 800 HP
Průměrné poškození
400/400/515 HP
Průměrná průbojnost
258/340/60 mm
Úhly sklopení/náměru děla
–10/15 stupňů
Pancíř věže
292/101/50 mm
Max. rychlost / rychlost couvání
35/12 km/h
Měrný výkon
16,07 hp/t
Dohled
390 m
   
IX
BZ-58-2
IX
Kpz 3 Pr.07HK
IX
Cobra
IX
Lorraine 50 t
IX
Kunze Panzer
IX
K-91-PT
IX
Char Futur 4
IX
Obj. 777 II
IX
AE Phase I

Žetony můžete hromadit v rámci všech sezón Battle Passu v roce 2023. Předměty za žetony lze zakoupit do 20. prosince 2023. Po tomto datu vám každý nevyužitý žeton vynese kompenzaci ve výši 100 bonů.

Předměty za body

Body získané za postup kapitolami a jejich dokončování lze utratit za speciální předměty, například klíčové odměny z předchozích sezón nebo balíčky s bony. V roce 2023 budete moct získat odměny ze VII. a IX. sezóny Battle Passu.

Po zahájení sezóny si budete moci prohlédnout všechny dostupné předměty. Tyto předměty však budou dostupné pouze do konce sezóny a lze je zakoupit pouze poté, co dokončíte všechny tři hlavní kapitoly. V další sezóně budete muset znovu dokončit všechny hlavní kapitoly, než budete mít možnost body za předměty utratit.

Některé z těchto předmětů za body jsou progresivní styly. Pokud si jeden z těchto stylů zakoupíte, automaticky získáte IV. úroveň progresivního stylu, tedy jeho maximální úroveň.

Nezapomeňte: Odměny za předměty, které jste získali v předchozích sezónách, nelze za body Battle Passu zakoupit.

Příklad:

Pokud jste v V. sezoně získali II. úroveň progresivního stylu „Lancelot“ pro FV217 Badger, nemůžete v herním obchodě za body koupit chybějící úrovně, stále je však můžete koupit za zlaťáky na obrazovce vnějšího vzhledu.

Na konci sezóny budou neutracené body bez kompenzace odstraněny.

Odměny

Za dokončení fází získáte hodnotné odměny. Každá hlavní kapitola obsahuje člena posádky, obtisk, nové 2D a progresivní styly a ještě více zdrojů než kdy dřív.

Více informací o dostupných odměnách si přečtěte na portálu v sekci „Battle Pass“.

Na ostří nože
Let vlaštovky
Fata morgány
Základní odměny
Vylepšené odměny
0
 
 
 
0
 
 
 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
 

Některé odměny si však zaslouží speciální zmínku.

Sbírky

Charakteristické ozdobné předměty získané v Battle Passu se nyní nachází v oddělené sekci, takže je snáze najdete. Ty vám pomůžou hlouběji se ponořit do atmosféry a příběhu akce a slouží jako připomínka vašich bojových úspěchů. A samozřejmě vám přinesou i další odměny. Ke sbírce se dostanete z obrazovky Battle Passu.

XII. sezóna je zasvěcená pozadí událostí Mirny-13. Přinese vám různé tematické odměny a prvky na úpravu vzhledu. Dokončete sbírku, zjistěte, co spustilo události v Mirny-13, a odhalte záhadná tajemství Hopeové.

Získávání určitých odměn za fáze (základních i vylepšených) urychlí váš postup sbírkou. Tyto odměny zahrnují 2D styly, dokončené progresivní styly, obtisky, členy posádky a medaili.

 
 
 
Člen posádky Larry Stone
2D styl „Protiradiační izolace“
Obtisk „Nasaďte si svou plynovou masku“
Medaile „Zoufalé příšeří“
Progresivní styl „Bavič“ pro M-V-Y (IV. úroveň)
Obtisk „Sláva průkopníkům“
Členka posádky Mariya Lastochkina
2D styl „Přeměna“
Progresivní styl „Vlaštovka“ pro Objekt 140 (IV. úroveň)
Progresivní styl „Dunkel“ pro Jagdpanzer E 100 (IV. úroveň)
2D styl „Olovo“
Člen posádky Wotan Focht
Obtisk „Zacházejte s Miriem opatrně“

Za postup sbírkou vám budou udělovány její prvky, což jsou odměny s příběhem, které do hlavního narativu XII. sezóny vnesou větší hloubku. Ty obsahují následující:

 • Osobní předměty každého z hrdinů
 • Detailní popisy každého progresivního stylu
 • Složky s informacemi o hrdinech
 • Tajnou korespondenci a fotografie

Sbírka XII. sezóny obsahuje 13 prvků. Dosažení určitého počtu prvků vám vynese následující dodatečné odměny:

Obtisk „Zářivá budoucnost“

Tak vám dokončení XII. sezóny a Vylepšený Pass vynese , kromě 21 žetonů z odměn za postup, 3 další žetony. To vám umožní si koupit ta nejlepší vozidla za odměnu IX. úrovně, jako jsou IX BZ-58-2 a IX KPz 3 Projekt 07 HK .

Pokud jste neměli dost času na získání několika prvků sbírky jak ze základních, tak vylepšených odměn, pamatujte, že později se vrátí. Takže nemějte obavy, všechny budete moct získat v budoucích sezónách.

Nicméně upozorňujeme, že žetony navíc za shromažďování prvků sbírky lze získat pouze během odpovídající sezóny.

2D styly

Jako základní odměnu za dokončení první fáze každé hlavní kapitoly získáte jeden ze tří 2D stylů. Všechno jsou to nehistorické styly pro všechna roční období a lze je použít na vozidla libovolné úrovně.

Členové posádky

Po dokončení poslední fáze každé hlavní kapitoly obdržíte člena posádky se 100% vycvičenou schopností „Bratři ve zbrani“ a dostatkem zkušeností na vycvičení dvou dalších schopností.

Získané členy posádky můžete naverbovat po neomezeně dlouhou dobu ve vašich kasárnách v sekci Rekruti.

Každému získanému členovi posádky můžete také vybrat národ a kvalifikaci. Není však možné změnit jejich osobní údaje, jako je jméno, příjmení a obrázek. Tito členové posádky nemají jedinečný dabing.

Interaktivní obrázek. Vyberte člena posádky a přečtěte si jeho popis.

Larry Stone
Hrozivý vzhled tohoto Američana ukrývá bystrou mysl a jemný smysl pro humor. Nebojí se ničeho a nikoho, nebo si to alespoň myslí. Dlouhou dobu bojoval pod velením McReeda, se kterým zpočátku nemohl kvůli svému ostrému důvtipu najít společnou řeč. Během své kariéry úspěšně splnil tucty bojových misí a předtím, než se stal kompetentním velitelem, se u něj vyvinul smysl pro disciplínu. Jeho vtipkování ho však nikdy nepřešlo, ať už vtipy padaly na úrodnou půdu nebo ne.
Mariya Lastochkina
Zavádějící vzhled této mladé průzkumnice se pro mnohé stal fatálním. Má přirozený talent pro sbírání údajů o nepříteli. Specializuje se na radarový průzkum, při kterém naplno využívá systematický přístup a analytické myšlení pro svá rozhodnutí. Je ochotná riskovat pro záchranu svých spolubojovníků.
Wotan Focht
Německý tankista. Je stejně tak schopným velitelem bojového vozidla jako i zvídavým vědcem. Od vysoké školy ho lákaly přírodní vědy a skvěle rozumí chemii, biologii a fyzice. Neustále u sebe má deník, do kterého ve formě nerozluštitelných poznámek a poměrně názorných ilustrací vše zaznamenává.

Obtisky

Obtisky jsou udělovány jako vylepšené odměny za dokončení 30. fáze každé hlavní kapitoly.

Nasaďte si svou plynovou masku

Sláva průkopníkům

Zacházejte s Miriem opatrně


Volba odměn

Po dokončení určitých fází si budete moci vybrat, které odměny chcete získat. Tyto odměny zahrnují národní fragmenty, knihy posádky a vybavení. Pro pokračování do následujících fází a kapitol není nutné zvolit odměnu. Odměny, které získáte, si můžete vyzvednout kdykoliv během sezóny. Abyste tak učinili, klikněte na obrazovce Battle Passu na VYZVEDNOUT ODMĚNU.

Pokud si své odměny nevyzvednete do konce sezóny, získáte při prvním přihlášení do hry po skončení sezóny výchozí odměny.

Národní fragmenty a knihy posádky

Národní fragmentyknihy posádky lze získat ve všech třech hlavních kapitolách. Knihy posádky můžete získat jako základní i vylepšené odměny, národní fragmenty jsou však dostupné pouze jako vylepšené odměny.

U získaných knih posádky i národních plánů si můžete vybrat národ.

Vybavení

Po dokončení určitých fází si jako odměnu budete moci vybrat kus vybavení. Během postupu Battle Passem můžete získat nejen standardní vybavení, ale také trofejní a experimentální vybavení.

 • Standardní vybavení
 • Trofejní vybavení
 • Experimentální vybavení

Standardní vybavení je udělováno jako vylepšená odměna v každé hlavní kapitole a přichází jako předmět 1. třídy pro vozidla VIII.–X. úrovně.

Standardní vybavení si zvolte z následujících kategorií:

Fáze kapitoly Kategorie
39 Pohyblivost a průzkum
49 Palebná síla a odolnost

To neplatí pro vybavení, které není rozděleno do tříd nebo nedisponuje 1. třídou. Můžete si vybrat také následující vybavení:

 • Maskovací síť (2. třídy)
 • Protistřepinová vložka (dostupná verze: Supertěžká protistřepinová vložka)
 • Sledovací systém velitele
 • Vylepšená rádiová sada

Jeden kus trofejního vybavení je udělován jako vylepšená odměna za dokončení poslední fáze v každé z hlavních kapitol.

Můžete si vybrat jakýkoliv typ trofejního vybavení, které je již dostupné ve hře.

 • Trofejní kalení
 • Trofejní turbodmychadlo
 • Trofejní výfukový systém
 • Trofejní nabiják
 • Trofejní pohon děla
 • Trofejní ventilace
 • Trofejní optika
 • Trofejní stabilizátor
 • Trofejní obranná technologie
 • Trofejní otočný mechanismus
 • Trofejní zaměřování

Jeden kus experimentálního vybavení je udělen jako základní odměna za dokončení určitých fází každé kapitoly.

Systém řízení palby: 5. a 44. fáze

Souprava pro zvýšení odolnosti: 36. fáze

Systém zvýšení pohyblivosti: 24. fáze

Pokud se chcete o vybavení ve hře dozvědět víc, podívejte se, prosím, do našeho průvodce.

Medaile „Zoufalé příšeří“

Tato medaile je základní odměnou za dokončení všech tří hlavních kapitol.

Konec sezóny

Na konci této sezóny Battle Passu:

 • Bude vynulován veškerý dosažený postup. Získané body a zdolané fáze se vrátí na nulu.

 • Nebude možné zakoupit Vylepšený Pass a fáze postupu.

 • Nebude možné zakoupit předměty za bony.

 • Členy posádky bude možné naverbovat po neomezeně dlouhou dobu.

 • Žetony bude možné vyměnit za předměty až do 20. prosince 2023. Pokud do výše uvedeného data své žetony za předměty nevyměníte, obdržíte kompenzaci ve výši 100 bonů za žeton.

 • Pokud jste aktivovali kapitolu a dokončili fáze, ale během sezóny si nevyzvedli odměny, získáte výchozí odměny za dokončené fáze při prvním přihlášení do hry po konci sezóny. Pokud jste zakoupili Vylepšený Pass, získáte jak výchozí základní, tak vylepšené odměny.

Kapitola Výchozí odměny
Základní Vylepšené
Na ostří nože

Fáze 6, 17, 26, 37 – Výcviková brožura (USA)

Fáze 47 – Průvodce výcvikem (USA)

Fáze 6, 17, 26, 37 – Průvodce výcvikem (USA)

Fáze 8, 18, 28, 38, 48 – Národní fragment (USA)

Fáze 39 – Vylepšený otočný mechanismus 1. třídy

Fáze 49 – Vylepšený pohon děla 1. třídy

Fáze 50 – Trofejní pohon děla

Let vlaštovky

Fáze 6, 17, 26, 37 – Výcviková brožura (SSSR)

Fáze 47 – Průvodce výcvikem (SSSR)

Fáze 6, 17, 26, 37 – Průvodce výcvikem (SSSR)

Fáze 8, 18, 28, 38, 48 – Národní fragment (SSSR)

Fáze 39 – Turbodmychadlo 1. třídy

Fáze 49 – Vylepšené kalení 1. třídy

Fáze 50 – Trofejní turbodmychadlo

Fata morgány

Fáze 6, 17, 26, 37 – Výcviková brožura (Německo)

Fáze 47 – Průvodce výcvikem (Německo)

Fáze 6, 17, 26, 37 – Průvodce výcvikem (Německo)

Fáze 8, 18, 28, 38, 48 – Národní fragment (Německo)

Fáze 39 – Turbodmychadlo 1. třídy

Fáze 49 – Vylepšená ventilace 1. třídy

Fáze 50 – Trofejní míření

Zavřít