Battle Pass je sezónní herní akce, během níž získáváte v náhodných bitvách body postupu a postupujete fázemi. Dosažení nové fáze vám přináší hodnotné odměny jako fragmenty plánů, trofejní vybavení, jedinečného člena posádky a speciální 3D styly pro vozidla.

Klíčové definice

Rozbalit

Sezóna: tříměsíční období, během kterého se koná Battle Pass. Předpisy a odměny se mohou sezónu od sezóny měnit.

Postup: posloupnost fází v Battle Passu. K dokončení fází musíte získávat body postupu. Systém postupu tvoří dvě části: hlavní a elitní.

Hlavní postup: první část postupu, kterou tvoří 45 fází. Po dokončení všech fází hlavního postupu dostanete hlavní odměnu sezóny.

Elitní postup: druhá část postupu, která se odemyká po dokončení hlavního postupu. Elitní postup sestává ze 100 fází.

Fáze hlavního postupu: prvek hlavního postupu. K dokončení fáze musíte získat 50 bodů. Za každou dokončenou fázi dostanete odměny. S Vylepšeným Passem získáte za dokončené fáze hlavního postupu také dodatečné odměny. Fáze hlavního postupu si můžete zakoupit za zlaťáky. Tyto fáze budou považovány za dokončené a odměny za ně dostanete bez získávání bodů.

Fáze elitního postupu: prvek elitního postupu. Podobně jako u hlavního postupu získáváte pro dokončení fází body postupu a za každou dokončenou fázi získáváte odměny. Rozdíl spočívá v tom, že fáze elitního postupu si nemůžete koupit.

Body postupu: prvky postupu, které získáváte v bitvách, abyste dokončili fáze. K získání bodů postupu musíte být mezi 3 nejlepšími nebo 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností. Nejlepší 3 hráči získají více bodů. Pro postup do další fáze musíte získat určitý počet bodů. Získané body postupu nelze ztratit.

Limit bodů: maximální počet bodů, které se dají během sezóny získat s určitým vozidlem. Je-li limitu dosaženo, nemůžete nadále ve stávající sezóně získávat s tímto vozidlem body.

Hlavní vozidla: dvě vozidla, která mají speciální pravidla pro získávání bodů a také zvýšené limity bodů. Hlavní vozidla se každou sezónu mění.

Základní odměna: odměna, kterou dostanete za dokončení každé fáze hlavního postupu.

Vylepšená odměna: odměna, kterou dostanete za dokončení fází hlavního postupu s Vylepšeným Passem.

Vylepšený Pass: možnost získání dodatečných odměn za dokončení fází hlavního postupu. Vylepšený Pass se dá kdykoliv během sezóny Battle Passu zakoupit za zlaťáky. Jakmile jej zakoupíte, získáte všechny vylepšené odměny za již dokončené fáze.

Sbalit

Vlastnosti sezóny

Klíčové vlastnosti 3. sezóny Battle Passu:

 • Období sezóny: 17. září, 15:00 UTC+2, až 7. prosince, 02:00 UTC+2.
 • Úrovně vozidel: v Battle Passu můžete bojovat s vozidly VI.–X. úrovně, a to včetně vozidel nájemních.
 • Režimy bitvy: body postupu můžete získávat ve všech typech náhodných bitev s výjimkou velkých bitev.

Hlavní vozidla

Některá vozidla získávají v každé sezóně Battle Passu speciální status.

Vlastnosti hlavních vozidel:

 • Zvýšené limity bodů. S hlavními vozidly můžete získat o 300 bodů více než s ostatními vozidly stejné úrovně.
 • Speciální pravidla pro získávání bodů postupu. S hlavními vozidly můžete za bitvu získat více bodů postupu než s ostatními vozidly.

Hlavní vozidla 3. sezóny

 

X T110E5  

Při hraní s T110E5 můžete při umístění mezi nejlepšími 3 hráči svého týmu podle získaných ZK získat o 3 body více než s ostatními vozidly.

X IS-4  

Pokud vyrazíte do bitvy s IS-4, můžete při umístění mezi nejlepšími 10 hráči svého týmu podle získaných ZK získat o 1 bod více než s ostatními vozidly.

Bezplatný pronájem vozidel

Pokud nemáte k dokončení prvních 10 fází hlavního postupu dostatek vozidel VI.–X. úrovně, pak si můžete zdarma pronajmout následující vozidla:

Pronajmout si můžete všechna tři vozidla zároveň nebo každé zvlášť. Spolu s pronajatými vozidly dostanete také dočasná stání v garáži a 100% vycvičené posádky.

Pokud již jedno z vozidel ve své garáži máte, nebude jeho pronájem k dispozici.

Chcete-li si pronajmout vozidlo:

 1. Klikněte na ikonu Battle Passu ve své garáži.
 2. Na obrazovce Battle Passu klikněte na možnost „Jak získat vozidla?“.
 3. Na obrazovce s možnostmi pořízení vozidel klikněte na volbu „Pronajmout zdarma“.
 4. Klikněte na blok s požadovaným vozidlem.
 5. Klikněte na „Vyzvednout!“.
 6. Klikněte na „Potvrdit“, abyste si vozidlo pronajali.

Doba pronájmu každého vozidla je jeden měsíc. Pokud se vám nepodaří dokončit prvních 10 fází hlavního postupu a budou vám k tomu chybět vozidla, pak si můžete dobu pronájmu prodloužit o další měsíc.

Dobu pronájmu nelze prodloužit, pokud jste s daným vozidlem dosáhli limitu bodů.

Na konci sezóny Battle Passu se používání pronajatých vozidel v bitvách znepřístupní, a to i v případě, že byla pronajata méně než před měsícem.

Systém postupu

Systém postupu Battle Passu sestává ze dvou částí: hlavní a elitní.

 • Hlavní postup. Tvoří ho 45 fází. K postupu z jedné fáze do další potřebujete získat 50 bodů.
 • Elitní postup. Tvoří ho 100 fází. Čím blíže jste k závěrečné fázi, tím více bodů musíte získat k postupu do další fáze.

Pokud fázi dokončíte, nemůžete se již vrátit do fáze předchozí. Za dokončení každé fáze získáte odměny.

Body postupu

Body postupu se dají získat v náhodných bitvách s výjimkou velkých bitev. Počet získaných bodů závisí na vašem umístění podle získaných ZK ve výsledcích vašeho týmu. I v případě porážky či remízy stále dostanete body postupu.

Vaše pozice podle získaných ZK ve výsledcích týmu Body za vítězství Body za porážku či remízu
Vozidla VI.–X. úrovně T110E5 IS-4 Vozidla VI.–X. úrovně T110E5 IS-4
Nejlepší 3 10 
Nejlepších 10
Pokud nejste mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných ZK, tak sice body nedostanete, ale ani o ně nepřijdete.

Limit bodů

Každé vozidlo má limit bodů, kterého můžete dosáhnout, když s ním hrajete. Čím vyšší je úroveň vozidla, tím vyšší je i tento limit. Po dosažení limitu můžete s tímto vozidlem stále hrát, body postupu s ním už ale nadále nemůžete získat. Chcete-li tedy pokračovat v získávání bodů, budete si muset vybrat jiné vozidlo.

Interaktivní obrázek. Zjistěte si maximální úroveň Battle Passu pro vozidla, která máte ve své garáži. Stačí použít battle pass reward a battle pass reward k upřesnění počtu vašich vozidel, která náleží k určité úrovni.

 

Zadejte počet vozidel pro každou úroveň
 
 
 
 
VI
+
Maximální počet bodů, které může jedno vozidlo VI. úrovně získat, činí 100 bodů. Jakmile je získáte, dostanete jednorázový bonus 15 bodů. Toto vozidlo pak nebude moci nadále získávat v rámci sezóny body.
VII
+
Maximální počet bodů, které může jedno vozidlo VII. úrovně získat, činí 250 bodů. Jakmile je získáte, dostanete jednorázový bonus 20 bodů. Toto vozidlo pak nebude moci nadále získávat v rámci sezóny body.
VIII
+
Maximální počet bodů, které může jedno vozidlo VIII. úrovně získat, činí 400 bodů. Jakmile je získáte, dostanete jednorázový bonus 25 bodů. Toto vozidlo pak nebude moci nadále získávat v rámci sezóny body.
IX
+
Maximální počet bodů, které může jedno vozidlo IX. úrovně získat, činí 550 bodů. Jakmile je získáte, dostanete jednorázový bonus 30 bodů. Toto vozidlo pak nebude moci nadále získávat v rámci sezóny body.
X
+
Maximální počet bodů, které může jedno vozidlo X. úrovně získat, činí 700 bodů. Jakmile je získáte, dostanete jednorázový bonus 35 bodů. Toto vozidlo pak nebude moci nadále získávat v rámci sezóny body.
Vyberte vozidla, pokud nějaká máte
Stroje T110E5 a IS-4 mají ve srovnání s ostatními vozidly X. úrovně vyšší limit bodů. Limit pro tato vozidla je o 300 bodů vyšší.
battle pass points
Maximální počet bodů, které může T110E5 získat, činí 1 000 bodů. Jakmile je získáte, dostanete jednorázový bonus 35 bodů. Toto vozidlo pak nebude moci nadále získávat v rámci sezóny body.
battle pass points battle pass points
X
T110E5
battle pass points
Maximální počet bodů, které může IS-4 získat, činí 1 000 bodů. Jakmile je získáte, dostanete jednorázový bonus 35 bodů. Toto vozidlo pak nebude moci nadále získávat v rámci sezóny body.
battle pass points battle pass points
X
IS-4
Maximální počet bodů:
0
0
0
Maximální hlavní fáze postupu
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Vynulovat

Po získání maximálního počtu bodů s vybraným vozidlem dostanete dodatečné body postupu. Počet dodatečných bodů závisí na úrovni vozidla. Upozorňujeme, že u hlavních vozidel počet dodatečných bodů na úrovni nezávisí.

Kromě hlavních vozidel je limit bodů navýšen také pro VII King Tiger (Captured) .
Úroveň vozidla Limit bodů Dodatečné body
VI 100  15 
VII 250  20 
VIII 400  25 
IX 550  30 
X 700  35 
King Tiger (Captured) 700  20 
Hlavní vozidla 1 000  35 

Například:

Při hraní s tankem VIII. úrovně IS-3 můžete získat maximálně 400 bodů. Po získání maximálního počtu bodů dostanete dodatečných 25 bodů nad limit. Celkový součet tedy činí 425 bodů. Více bodů se s tímto vozidlem získat nedá.

Body postupu můžete také získat s nájemními vozidly IV.–X. úrovně. Pokud máte vozidlo v pronájmu a pak si ho pořídíte znovu, jsou body získané s vozidlem během pronájmu uloženy.

Například:

Pronajali jste si tank VIII. úrovně 50TP prototyp, s nímž můžete získat maximálně 400 bodů. Během pronájmu jste s ním získali 100 bodů a pak jste si tank pořídili zpět. Po pořízení můžete s 50TP prototyp získat dalších 300 bodů, než dosáhnete limitu a získáte dodatečných 25 bodů.

Ve výchozím nastavení zobrazuje panel vozidel v garáži všechna vaše vozidla. Využijte filtr, aby se vám ukázala pouze ta vozidla, s nimiž můžete získat body postupu: klikněte na možnost  „Filtrovat podle parametrů“ a vyberte  „Vozidla Battle Passu“.

Na panelu vozidel jsou všechna vozidla vhodná pro Battle Pass označena speciálním ukazatelem, který vám ukazuje, kolik bodů již máte s konkrétním vozidlem získáno a zbývající limit bodů. Pokud jste již limitu bodů s daným vozidlem dosáhli, nebude po použití filtru v panelu vozidel zobrazeno.

Hlavní postup

Při dosažení každé nové fáze hlavního postupu dostanete hodnotnou odměnu. Existují dva typy odměn – základní a vylepšené. Chcete-li získat všechny základní odměny, dokončete 45 fází hlavního postupu. S Vylepšeným Passem dostanete navíc vylepšené odměny.

Vaše stávající fáze je zobrazena na obrazovce Battle Passu ve vaší garáži.

Vylepšený Pass

Pokud máte ve své garáži dostatek vozidel k dokončení prvních 10 fází hlavního postupu, můžete si kdykoliv během sezóny a v kterékoliv fázi zakoupit Vylepšený Pass.

V opačném případě si můžete vozidla zdarma pronajmout, dokončit 10 fází a následně si zakoupit Vylepšený Pass.

Jakmile si Vylepšený Pass zakoupíte, získáte vylepšené odměny za všechny fáze, které jste již dokončili.

Například:

Dokončili jste 30 fází hlavního postupu, získali za ně základní odměny a rozhodli se, že si koupíte Vylepšený Pass. Po jeho zakoupení okamžitě dostanete vylepšené odměny za všech 30 fází, které jste dokončili. Do budoucna pak budete dostávat za každou dokončenou fázi hlavního postupu základní i vylepšené odměny.

S Vylepšeným Passem dostanete po dokončení všech fází hlavního postupu dva 3D styly namísto jednoho.

Chcete-li si koupit Vylepšený Pass:

 1. Klikněte na ikonu Battle Pass ve své garáži.
 2. Na obrazovce Battle Passu klikněte na možnost „Koupit Vylepšený Pass“.
 3. Na zobrazené obrazovce vyberte „VYLEPŠENÝ PASS“.
 4. Klikněte na tlačítko „Koupit“ a nákup potvrďte. Suma za Vylepšený Pass ve výši 6 500 bude stržena z vašeho účtu.

Vylepšený Pass si také můžete koupit v herním obchodě přes sekci  (Nejlepší).

Po zakoupení Vylepšeného Passu se zpřístupní jeden z následujících balíčků:

 • Pevně daný balíček obsahující maximálně 20 fází za 5 000 během prvních dvou měsíců sezóny (17. září 2020 – 9. listopadu 2020). Čím méně fází zbývá do dokončení hlavního postupu, tím menší počet fází je v balíčku a tím nižší je také jeho cena. Při zakoupení balíčku okamžitě získáte všechny základní a vylepšené odměny za všechny zakoupené fáze a tyto fáze budou považovány za dokončené. Balíček obsahuje celé fáze, a to bez ohledu na skutečnost, zda jste měli v okamžiku zakoupení balíčku v rámci fáze získané body.

Například:

Dokončili jste 40 fází hlavního postupu a získali 25 bodů navíc, takže zbývá nedokončených pouze 5 celých fází. Pokud se rozhodnete, že svůj postup urychlíte, a koupíte si speciální balíček, bude jeho cena za zbývajících 5 fází činit  1 250, neboť 25 bodů získaných v rámci fáze cenu nijak neovlivní.

 • Libovolný počet fází hlavního postupu ve třetím měsíci sezóny (9. listopadu 2020 – 7. prosince 2020). Jedna fáze stojí 250. Fáze se dají při dokončování hlavního postupu zakoupit několikrát.

Například:

Dokončili jste 25 fází hlavního postupu a 10 fází jste zakoupili. Po dokončení dalších 3 fází jste zakoupili 7 fází a hlavní postup tak dokončili. Udělali jste tedy celkem 2 nákupy a zakoupili 17 fází.

Stejně jako vylepšený Pass, i balíčky se dají koupit na obrazovce Battle Passu a v herním obchodě přes sekci  (Nejlepší).

Odměny hlavního postupu

Při dosažení každé nové fáze hlavního postupu dostanete hodnotnou odměnu.

Základní odměna
Vylepšená odměna
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 

Některé z odměn rozhodně stojí za zmínku.

2D styl „Obojživelná válka“

Styl pro všechna roční období, který se uděluje jako základní odměna za dokončení 1. fáze hlavního postupu. Tento styl lze použít na vozidla libovolné úrovně.

2D styl „Železobeton“

Styl pro všechna roční období, který se uděluje jako základní odměna za dokončení 10. fáze hlavního postupu. Tento styl lze použít na vozidla libovolné úrovně.

Obtisky

Obtisky se udělují jako základní odměna za dokončení 40. fáze hlavního postupu. Obtisky jsou nehistorické a dají se použít na jakékoliv vozidlo.

Natalie

Mary Ann


Emblémy

Emblémy se udělují jako základní odměna za dokončení 1. a 10. fáze hlavního postupu. Emblémy se dají použít na jakékoliv vozidlo.

Mořští tygři

Útočný tučňák


Volitelné vybavení

Po dokončení určitých fází hlavního postupu si můžete vybrat kus vybavení, který chcete získat jako odměnu. Během Battle Passu můžete získat standardní i trofejní vybavení.

Standardní vybavení si můžete vybrat po dokončení 20. fáze (základní odměna) a 40. fáze (vylepšená odměna) hlavního postupu.

Během Battle Passu můžete získat vybavení 1. třídy, které se dá namontovat na vozidla VIII.–X. úrovně.

Pokud kategorie vybavení odpovídá kategorii slotu, v němž je umístěno, pak vybavení poskytuje vašemu vozidlu zvýšený efekt. Pokud kategorie neodpovídá nebo slot kategorii nemá, pak vybavení poskytuje standardní efekt.

Dostupné standardní vybavení (první hodnota představuje standardní efekt a druhá hodnota zvýšený efekt).

Vylepšené míření
−5 % / −7 % z velikosti kruhu zaměřovače

Kategorie: Palebná sila
Vylepšený otočný mechanismus
−10 % / −12,5 % z rozptylu při pohybu a otáčení vozidla a při rotaci věže
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení věže nebo rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení vozidla

Kategorie: Palebná sila, Pohyblivost
Nízkohlučný výfukový systém
Zvyšuje maskování nehybného či jedoucího vozidla:
+3 % / +4 %
+6 % / +8 %
+5 % / +6 %
 
Kategorie: Průzkum
Turbodmychadlo
+7,5 % / +10 % k výkonu motoru
+4 km/h / +5 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
+2 km/h / +3 km/h k maximální rychlosti couvání

Kategorie: Pohyblivost
Upravená konfigurace
V jedné bitvě zabrání jednomu vznícení palivové nádrže, výbuchu bedny s municí a zničení motoru.
+100 % / +150 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
−50 % / −65 % z postihu k rychlosti nabíjení a ztráty výkonu motoru při poškození modulů
−50 % / −65 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
+25 % / +35 % k rychlosti oprav

Kategorie: Odolnost
Vylepšené kalení
Po opravách zcela obnovuje body výdrže podvozku.
+8 % / +10 % k bodům výdrže vozidla
+10 % / +10 % k nosnosti podvozku
+50 % / +65 % k výdrži podvozku
−50 % / −65 % z poškození korby způsobeného poškozením podvozku při dopadu
+15 % / +20 % k rychlosti oprav podvozku

Kategorie: Odolnost
Vylepšená rádiová sada
+1,5 s / +2 s k době, po kterou je nepřátelské vozidlo viditelné
−1.5 s / −2 s z doby, po kterou je vaše vozidlo viditelné pro nepřítele

Kategorie: Průzkum
Sledovací systém velitele
−10 % / −12,5 % z maskování jedoucích nepřátelských vozidel
−15 % / −20 % z maskování nepřátelských vozidel za listovím

Kategorie: Průzkum

Trofejní vybavení můžete získat po dokončení 20. fáze (vylepšená odměna) a 30. fáze (základní odměna) hlavního postupu. Základní vlastnosti trofejního vybavení jsou stejné jako vlastnosti vybavení standardního, je však možné je vylepšit za 3 000 000.

Dostupné trofejní vybavení (první hodnota představuje vybavení před vylepšením a druhá po vylepšení).

Trofejní nabiják
−10 % / −12,5 % z doby nabíjení
Trofejní pohon děla
+10 % / +12,5 % k rychlosti zaměření
Trofejní ventilace
+5 % / +7,5 % ke schopnostem, specializacím a hlavní kvalifikaci všech členů posádky
Trofejní optika
+10 % / +12,5 % k dohledu (až do 445 m)

Zvyšuje dohled vašeho vozidla a umožňuje včasné odhalení nepřátelských vozidel.
Trofejní stabilizátor
−20 % / −25 % z rozptylu za pohybu a při rotaci věže

Zlepšuje míření snížením rozptylu při palbě, rotaci věže či pohybu vozidla.
Trofejní otočný mechanismus
−10 % / −15 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže
+10 % / +15 % k rychlosti otáčení korby a věže
Trofejní obranná technologie
+100 % / +150 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
−50 % / −70 % z postihu k rychlosti nabíjení a ztráty výkonu motoru při poškození modulů
−50 % / −70 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
+25 % / +40 % k rychlosti oprav

 • Výběr standardního vybavení
 • Výběr trofejního vybavení

Pro výběr standardního vybavení:

 1. Klikněte na ikonu Battle Passu ve své garáži.
 2. Na obrazovce Battle Passu klikněte na možnost „VYBRAT STANDARDNÍ VYBAVENÍ“.
 3. Najeďte myší na požadované vybavení a klikněte na „Vyzvednout“.
 4. Klikněte na „Potvrdit“, abyste vybavení získali.

Pro výběr trofejního vybavení:

 1. Klikněte na ikonu Battle Passu ve své garáži.
 2. Na obrazovce Battle Passu klikněte na možnost „VYBRAT TROFEJNÍ VYBAVENÍ“.
 3. Najeďte myší na požadované vybavení a klikněte na „Vyzvednout“.
 4. Klikněte na „Potvrdit“, abyste vybavení získali.
Dokonce i po skončení sezóny Battle Passu si můžete vybavení vybrat ve skladu přes sekci  (Zásoby z domácí fronty).

Standardní vybavení a trofejní vybavení lze odmontovat za 10 nebo s pomocí Demontážní sady. Demontážní sady můžete rovněž získat jako odměny v Battle Passu.

Chcete-li o trofejním vybavení zjistit více, podívejte se na průvodce vybavením.

Odměny za poslední fázi hlavního postupu

Vrcholné a nejhodnotnější odměny budou získány po dokončení 45. fáze hlavního postupu.

Medaile „Krok k cíli“

Vaše odměna za dokončení všech fází hlavního postupu. Číslo na medaili odpovídá číslu sezóny Battle Passu, za niž je medaile udělena.

3D styly

Po zdolání závěrečné fáze hlavního postupu můžete získat jeden ze dvou jedinečných 3D stylů nebo oba styly s Vylepšeným Passem. Styly jsou navrženy speciálně pro hlavní vozidla.

 • T110E5
 • IS-4

Členové posádky

Po dokončení hlavního postupu si můžete vybrat jednoho ze dvou členů posádky se specializací „Bratři ve zbrani“ vycvičenou na 100 % a dostatečným množstvím zkušeností na vycvičení dalších dvou schopností či specializací. Vybraného člena posádky můžete naverbovat v sekci „Rekruti“ ve vašich kasárnách.

Nikolaj Samochin

Zkušený, chytrý a praktický bojový důstojník, který dá vždy přednost logické volbě před tou emocionální. Snadno se přizpůsobí jakékoli situaci a vždy se řídí svými rozkazy, ať už ho zavedou kamkoliv – ať se jedná o posádku na polárním kruhu nebo vojenskou základnu v píscích severní Afriky. Baví ho hokej a rybolov harpunou, ačkoliv je pro něj stále těžší najít si na to čas.

Národ: SSSR

Jack Reed

Lidé se vždy ptají, jestli znám Jacka Reeda. Než odpovím, obvykle se zhluboka nadechnu a na chvíli zavřu oči. Být jeho velitelem není zrovna procházka růžovým sadem. Reed je rebel, kterému se nějakým způsobem daří plnit rozkazy a dodržovat pravidla stanovená armádou. Právě teď je uvězněn ve svém rozžhaveném tanku. Hluboko uvnitř však vyráží na silnici, aby mohl jet na své motorce po Route 66 a cítit vítr ve vlasech.

Národ: USA

Pro získání 3D stylu a člena posádky si při dokončení 45. fáze hlavního postupu vyberte odměnu, která se vám líbí nejvíce.

S Vylepšeným Passem dostanete bez ohledu na provedený výběr 3D styly pro obě vozidla, ale pouze jednoho člena posádky.

Pokud ještě T110E5 nebo IS-4 nemáte, můžete je vyzkoumat pomocí fragmentů plánů získaných za odměnu během akce.

Na konci sezóny se výsledky sečtou: vozidlo vybrané většinou hráčů obsadí první místo. Bez ohledu na vybrané vozidlo dostanou hráči pěkný bonus – speciální bojovou misi, kterou lze splnit během týdne:

 • Hráči, kteří hlasovali pro vítězné vozidlo, dostanou speciální opakovatelnou misi na 2× bojové ZK pro všechna vozidla IV.–X. úrovně v garáži.
 • Hráči, kteří hlasovali pro vozidlo na druhém místě, dostanou podobnou opakovatelnou misi, ale na 2× ZK posádky pro všechna vozidla IV.–X. úrovně v garáži.

Elitní postup

Vaše putování Battle Passem však dokončením hlavního postupu nekončí. Po dokončení 45. fáze se zpřístupní elitní postup. Ten dokáží dokončit jen ti nejodhodlanější hráči. Sestává ze 100 fází, skrze něž můžete dále zdokonalovat své bojové dovednosti a triumfálně završit celou akci.

Podobně jako u hlavního postupu musíte na dokončení fází získávat body. Pravidla získávání bodů jsou stejná, ale počet bodů potřebných na postup do další fáze se bude s tím, jak budete fázemi postupovat, postupně zvyšovat. Elitní postup je dostupný bez ohledu na to, zda máte zakoupený Vylepšený Pass či nikoliv.

Rozšiřte arzenál vozidel ve své garáži: limity bodů dosažené s vozidly během sezóny se nevynulují. Pokud jste s vozidlem dosáhli limitu během hlavního postupu, nebudete moci se stejným vozidlem získávat body během elitního postupu.

Odměny elitního postupu

Bony

Při dosažení nové fáze elitního postupu si vysloužíte speciální herní měnu – bony. Bony využijte k nákupu vylepšeného vybavení, směrnic a určitých typů vozidel.

Dynamický odznak „Elitní prýmek“

Vaší odměnou za dokončení první fáze elitního postupu je exkluzivní dynamický odznak. Ten zobrazuje vaši stávající dokončenou fázi Battle Passu v elitním postupu. Číslo se automaticky zvyšuje s tím, jak postupujete fázemi elitního postupu.

Při dokončení 100. fáze elitního postupu stávající sezóny Battle Passu zobrazuje dynamický odznak namísto čísla fáze tank.

Odznak je potřeba ručně nanést pouze jednou: číslo fáze se mění automaticky. V bitvě je odznak viditelný pro hráče obou týmů. Na konci sezóny Battle Passu bude odznak z vašeho účtu odebrán.

Postupové obtisky

Po dokončení 20., 40., 60., 80. a 100. fáze elitního postupu budete odměněni jedinečnými obtisky (6 za každou), které můžete nanést na své vozidlo, abyste tak v bitvách ostatním hráčům vystavili na odiv své úspěchy. Obtisky nejsou po ukončení sezóny Battle Passu odebrány.

Konec sezóny

Jakmile sezóna Battle Passu skončí:

 • Všechen dosažený postup se vynuluje: získané body postupu a zdolané fáze jsou vynulovány.
 • Zakoupení Vylepšeného Passu a fází postupu se znepřístupní.
 • Pokud dokončíte všechny potřebné fáze, ale standardní či trofejní vybavení si nevyzvednete, pak bude mít toto vybavení ve skladu k dispozici až do 7. prosince 2021.
 • Pokud dokončíte hlavní postup, ale své odměny si před koncem sezóny nevyzvednete, bude vám při dalším přihlášení do hry během roku od skončení sezóny automaticky připsán 3D styl pro IS-4 a Nikolaj Samochin.
 • S Vylepšeným Passem vám bude při prvním přihlášení do hry během roku od ukončení sezóny připsán také druhý 3D styl.
 • Člen posádky půjde naverbovat po neomezeně dlouhou dobu.
Zavřít