Battle Pass je sezónní herní akce, během které získáváte body a postupujete fázemi. Za dokončení fází Battle Passu obdržíte hodnotné odměny, jako jsou jedineční členové posádky, 2D a progresivní styly, obtisky, dny prémiového účtu WoT, bony, kredity, osobní zálohy, směrnice, národní a univerzální fragmenty, knihy posádky, stání v garáži, žetony a standardní nebo trofejní vybavení.

Klíčové definice

Rozbalit

Sezóna. Tříměsíční období, po které Battle Pass probíhá. Předpisy a odměny se mohou sezónu od sezóny měnit.

Postup. Sekvence kapitol a fází. Sezóna Battle Passu sestává ze tří kapitol po 50 fázích. K dokončení fází musíte získávat body Battle Passu.

Kapitola sezóny. Prvek v rámci postupu Battle Passem. Za dokončení každé kapitoly získáte klíčové odměny: člena posádky a progresivní styl IV. úrovně.

Fáze postupu. Prvek v rámci postupu Battle Passem. K dokončení fáze musíte získat 50 bodů. Za každou dokončenou fázi obdržíte odměny. S Vylepšeným Passem dostanete za dokončení fází odměny navíc. Pokud máte Vylepšený Pass, můžete si fáze koupit za zlaťáky. Tyto fáze pak budou považovány za dokončené.

Body Battle Passu. Body potřebné k postupu fázemi. K postupu do další fáze musíte získat 50 bodů. O získané body nemůžete přijít. Body můžete sbírat v následujících režimech: náhodné a hodnocené bitvy, Frontová line a Průzkumná mise. Při hraní těchto režimů bude počet bodů, které obdržíte po bitvě, záviset na vaší pozici ve výsledcích týmu podle získaných ZK. Kromě hraní bitevních režimů můžete body získat také za plnění denních misí.

Limit bodů. Maximální počet bodů, které lze během sezóny získat s určitým vozidlem v Průzkumné misi a náhodných a hodnocených bitvách. Limit bodů mezi těmito režimy je sdílený. To znamená, že ho můžete dosáhnout při hraní jediného režimu nebo jejich střídáním.

Hlavní vozidla. Vozidla se speciálními pravidly pro získávání bodů Battle Passu, včetně zvýšených limitů bodů. Hlavní vozidla se každou sezónu mění.

Základní odměna. Odměna, kterou za dokončení fází získáte vždy.

Vylepšená odměna. Odměna, kterou za dokončení fází získáte s Vylepšeným Passem. Vylepšenou odměnu obdržíte společně s tou základní.

Vylepšený Pass. Herní složka, která umožňuje získat za dokončení fází dodatečné odměny. Vylepšený Pass je možné koupit kdykoliv v průběhu sezóny Battle Passu. Můžete si ho buď koupit za zlaťáky pro konkrétní kapitolu, nebo pro všechny tři kapitoly za reálné peníze. Při koupi Vylepšeného Passu pro všechny kapitoly za reálné peníze můžete ve srovnání s jeho pořízením za zlaťáky pro každou kapitolu zvlášť výrazně ušetřit.

Žeton. Jedinečná odměna Battle Passu. Získané žetony lze ve speciální sekci herního obchodu vyměnit za hodnotné předměty.

Sbalit

Prvky sezóny

Klíčové prvky VI. sezóny Battle Passu:

 • Trvání sezóny: 6. září, 07:00 CEST (UTC+2), až 8. prosince, 01:30 CET (UTC+1).
 • Režimy bitvy: Body můžete získávat v náhodných a hodnocených bitvách (kromě velkých bitev), na Frontové linii a v Průzkumné misi nebo za plnění denních misí.
 • Úrovně vozidel: V náhodných bitvách můžete body Battle Passu získávat s vozidly VI.–X. úrovně, včetně nájemních vozidel. Denní mise lze však plnit s vozidly libovolné úrovně.
 • Postup: Postup Battle Passu je rozdělený do tří kapitol po 50 fázích.
 • Vylepšený Pass: V této sezóně si Vylepšený Pass můžete koupit buď za zlaťáky pro konkrétní kapitolu, nebo za reálné peníze pro všechny tři kapitoly. Fáze je možné koupit, pouze pokud máte Vylepšený Pass.
 • Předměty za žetony: Za dokončení některých fází získáte žetony, které lze ve speciální sekci obchodu vyměnit za jedinečná vozidla IX. úrovně a další herní předměty.
 • Nejhodnotnější odměny: Vozidla IX. úrovně (lze je pořídit výměnou za žetony), progresivní styly, nové trofejní vybavení a členové posádky s volitelným národem a kvalifikací.

Hlavní vozidla

Speciální status hlavního vozidla byl v VI. sezóně Battle Passu přidělen třem strojům.

Vlastnosti hlavních vozidel

 • Zvýšený limit bodů: s hlavními vozidly můžete získat o 300 bodů více než s ostatními vozidly stejné úrovně.
 • Speciální pravidla pro získávání bodů: s hlavními vozidly můžete za bitvu získat ještě více bodů než s ostatními stroji.

Hlavní vozidla VI. sezóny

 

X AMX M4 mle. 54  

V porovnání s ostatními vozidly získává tento tank 2 dodatečné body při umístění mezi 5 nejlepšími hráči podle získaných zkušeností.

X Centurion Action X  

V porovnání s ostatními vozidly získává tento tank 3 dodatečné body při umístění mezi 3 nejlepšími hráči podle získaných zkušeností.

X Objekt 268  

V porovnání s ostatními vozidly získává tento tank 1 dodatečný bod při umístění mezi 10 nejlepšími hráči podle získaných zkušeností.

Progresivní styly

Progresivní styly jsou 3D styly s několika úrovněmi. Každá nová úroveň přináší další prvky na úpravu vzhledu.

V této sezóně můžete získat tři progresivní styly, jeden pro každé hlavní vozidlo. Na začátku každé kapitoly si jeden ze stylů vyberete a okamžitě získáte jeho I. úroveň. Jak budete postupovat fázemi, váš styl se bude vylepšovat. Maximální IV. úroveň se uděluje na konci kapitoly.

Každý progresivní styl lze nanést pouze na odpovídající vozidlo.

Po výběru progresivního stylu ho můžete najít na obrazovce vnějšího vzhledu příslušného vozidla. Pokud nemáte potřebné vozidlo ve své garáži, bude styl uložen ve skladu.

Nepodaří-li se vám během sezóny Battle Passu styl vylepšit na maximální úroveň, budete si moci po skončení sezóny jeho úrovně dokoupit na obrazovce vnějšího vzhledu. Upozorňujeme, že není možné si zakoupit progresivní styl I. úrovně. Chybějící úrovně si budete moci pořídit teprve po získání I. úrovně.

Příklad:

Po zahájení I. kapitoly jste si vybrali progresivní styl pro Centurion Action X a během sezóny Battle Passu jste dokončili 25 fází. Po dokončení 10. fáze jste tak získali II. úroveň progresivního stylu pro Centurion Action X, ale nedosáhli III. a IV. úrovně. Tyto úrovně si můžete dokoupit.

Není však možné pořídit si úrovně progresivních stylů pro stroje AMX M4 mle. 54 a Objekt 268, protože jejich styly jste během sezóny nezískali.

 • Progresivní styl pro AMX M4 mle. 54
 • Progresivní styl pro Centurion Action X
 • Progresivní styl pro Objekt 268

Systém postupu

Battle Pass sestává ze tří kapitol po 50 fázích. K postupu do další fáze musíte získat 50 bodů.

Fáze si můžete také koupit. V takovém případě nemusíte získávat body. Fáze si můžete koupit, pouze pokud máte Vylepšený Pass.

Pokud fázi dokončíte, nemůžete se už vrátit do té předchozí. Za každou dokončenou fázi obdržíte odměny.

Vaše stávající fáze je zobrazena ve vaší garáži.

Body Battle Passu

Existuje několik způsobů, jak body Battle Passu získávat:

 • Ve všech typech náhodných bitev (kromě velké bitvy)
 • V hodnocených bitvách
 • Na Frontové linii
 • V Průzkumné misi
 • Za plnění denních misí

Po dosažení maximálního počtu bodů pro vybrané vozidlo získáte navíc dodatečné body.

O získané body nemůžete přijít.
 • Náhodné bitvy a Průzkumná mise
 • Hodnocené bitvy
 • Frontová linie
 • Denní mise

Body můžete získávat pouze s vozidly VI.–X. úrovně v náhodných bitvách nebo s vozidly VIII.–X. úrovně v Průzkumné misi.

Počet bodů obdržených po každé bitvě závisí na vašem umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK. I pokud váš tým prohraje nebo skončí v remíze, stále dostanete body Battle Passu.

Vaše pozice ve výsledcích týmu podle získaných ZK Body za vítězství Body za porážku či remízu
AMX M4 mle. 54 Centurion Action X Objekt 268 Ostatní vozidla AMX M4 mle. 54 Centurion Action X Objekt 268 Ostatní vozidla
3 nejlepší hráči 9 10 8 7 7 8 6 5
5 nejlepších hráčů 7 5 6 5 5 3 4 3
10 nejlepších hráčů 5 5 6 5 3 3 4 3

Hodnocených bitev se můžete účastnit pouze ve vozidlech X. úrovně.

Počet bodů, které obdržíte za hodnocenou bitvu, závisí na výsledcích bitvy a vaší pozici ve výsledcích týmu podle získaných ZK.

Vaše umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK Body za vítězství Body za porážku či remízu
AMX M4 mle. 54 Centurion Action X Objekt 268 Ostatní vozidla AMX M4 mle. 54 Centurion Action X Objekt 268 Ostatní vozidla
3 nejlepší hráči 9 10 8 7 7 8 6 5
5 nejlepších hráčů 7 5 6 5 5 3 4 3
7 nejlepších hráčů 5 5 6 5 3 3 4 3

Na Frontové linii získáváte v porovnání s ostatními herními režimy více bodů za bitvu. Počet bodů závisí na výsledcích bitvy a vaší pozici ve výsledcích týmu podle získaných ZK.

Vaše umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK Body za vítězství Body za porážku či remízu
5 nejlepších hráčů 25 10
20 nejlepších hráčů 10 5
Kromě získávání bodů za bitvu dostanete také 20 bodů Battle Passu za dosažení každé nové úrovně Frontové linie. To znamená, že během jedné fáze Frontové linie můžete za dosažení úrovní získat až 280 bodů.

Body lze získávat také za plnění denních misí. Upozorňujeme, že denní mise můžete dokončit s vozidly libovolné úrovně.

Čím je mise obtížnější, tím více bodů získáte.

Typ denní mise Počet bodů
Standardní mise (I. úroveň) 10
Standardní mise (II. úroveň) 15
Standardní mise (III. úroveň) 20
Bonusová mise 25
Za každých 45 denních misí, které dokončíte, dostanete dalších 50 bodů Battle Passu.

Limit bodů

Každé vozidlo má limit bodů, kterého můžete dosáhnout při hraní v Průzkumné misi nebo hodnocených a náhodných bitvách. Čím vyšší je úroveň vozidla, tím vyšší je i tento limit.

Body získané na Frontové linii a za denní mise tento limit neovlivňují. Body na Frontové linii a za denní mise můžete dál získávat i po dosažení tohoto limitu.

Zjistěte maximální fázi Battle Passu, které můžete dosáhnout s vozidly ve vaší garáži. Stačí využítBattle Pass rewardaBattle Pass rewardpro zadání počtu vašich vozidel náležejících ke konkrétní úrovni. Body Battle Passu mohou být získány také za dokončování denních misí. Stroje Centurion Action X, AMX M4 mle. 54 a Objekt 268 mají vyšší limit bodů než ostatní vozidla X. úrovně. Limit pro každé z těchto vozidel byl zvýšen o 300 bodů.

 

Zadejte počet vozidel každé úrovně
 
 
 
 
VI
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem VI. úrovně, je 100. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 15 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
VII
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem VII. úrovně, je 250. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 20 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
VIII
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem VIII. úrovně, je 400. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 25 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
IX.
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem IX. úrovně, je 550. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 30 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
X
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem X. úrovně, je 700. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
Vyberte vozidla, která máte
Battle Pass Points
Maximální možný počet bodů, které lze získat se strojem Centurion Action X, je 1 000. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
Centurion Action X
Battle Pass Points
Maximální možný počet bodů, které lze získat se strojem AMX M4 mle. 54, je 1 000. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
AMX M4 mle. 54
Battle Pass Points
Maximální možný počet bodů, které lze získat se strojem Objekt 268, je 1 000. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete moci získávat body.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
Objekt 268
UVEĎTE POČET DOKONČENÝCH DENNÍCH MISÍ
+
Snadné
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Jednu ze tří misí můžete každé 4 hodiny vyměnit. Mise se aktualizují v 04:30 UTC. Během sezóny může hráč plněním snadných misí získat 920 bodů.
+
Střední
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Jednu ze tří misí můžete každé 4 hodiny vyměnit. Mise se aktualizují v 04:30 UTC. Během sezóny může hráč plněním středních misí získat 1 380 bodů.
+
Těžké
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Jednu ze tří misí můžete každé 4 hodiny vyměnit. Mise se aktualizují v 04:30 UTC. Během sezóny může hráč plněním těžkých misí získat 1 840 bodů.
+
Bonusové
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Po splnění tří standardních misí různých úrovní obtížnosti se zpřístupní bonusová mise. Mise se aktualizují v 04:30 UTC. Během sezóny může hráč plněním bonusových misí získat 2 300 bodů.
Epická odměna
Každá splněná mise vám vynese jeden bod. Po získání 45 bodů dostanete epickou odměnu. Během sezóny může hráč obdržením epických odměn získat 400 bodů.
Maximální počet bodů:
0
0
0
Maximální fáze postupu
Zpátky do mlhy
Práce pro hrdiny
Polární úsvit
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Vynulovat

Interaktivní obrázek výše nepočítá s body Battle Passu, které můžete získat na Frontové linii.

Jakmile s vybraným vozidlem dosáhnete maximálního počtu bodů, dostanete dodatečné body navíc. Počet dodatečných bodů závisí na úrovni vozidla. Upozorňujeme, že v případě hlavních vozidel počet dodatečných bodů nezávisí na jejich úrovni.

Úroveň vozidla Limit bodů Dodatečné body
VI. 100 15
VII. 250 20
VIII. 400 25
IX. 550 30
X. 700 35
Hlavní vozidla 1 000 35

Příklad:

S tankem VIII. úrovně IS-3 můžete získat maximálně 400 bodů. Jakmile dosáhnete maximálního počtu, dostanete dalších 25 bodů nad limit. Celkový součet činí 425 bodů.

Limit je platný pouze pro body získané v Průzkumné misi nebo náhodných a hodnocených bitvách. Tento limit je sdílený ve všech třech herních režimech.

Příklad:

Při hraní se strojem X. úrovně Objekt 430U jste získali 400 bodů v náhodných bitvách, 200 bodů v hodnocených bitvách a 100 bodů v Průzkumné misi. To znamená, že jste dosáhli limitu 700 bodů a získali dodatečných 35 bodů nad limit. Po dosažení limitu můžete v používání stroje Objekt 430U stále pokračovat, body však už budete dostávat pouze za plnění denních misí.

Body můžete získat rovněž při používání nájemních vozidel VI.–X. úrovně. Pokud jste si vozidlo nejprve pronajali a později ho koupíte zpět, jsou body získané během doby pronájmu uloženy.

Příklad:

Pronajali jste si tank VIII. úrovně 50TP prototyp, se kterým lze získat maximálně 400 bodů. V průběhu doby pronájmu jste získali s tímto tankem 100 bodů. Později jste si ho koupili. Po pořízení můžete s tankem 50TP prototyp získat dalších 300 bodů, než dosáhnete limitu, a dostanete dalších 25 bodů navíc.

Ve výchozím stavu zobrazuje panel vozidel v garáži všechny vaše stroje. Ve výchozím stavu zobrazuje panel vozidel v garáži všechny vaše stroje. Použijte filtr, abyste viděli pouze ta vozidla, s nimiž můžete získávat body: klikněte na (Filtrovat podle parametrů) a vyberte (Vozidla Battle Passu).

Všechna vozidla vhodná pro Battle Pass jsou na panelu označena speciálním ukazatelem, který zobrazuje, kolik bodů již bylo s daným stroje získáno a jaký je jeho limit bodů. Pokud jste již limitu dosáhli, nebude po nastavení filtru vozidlo v panelu zobrazeno.

Vylepšený Pass

Za dokončení každé fáze dostanete hodnotné odměny. Udělovány jsou základní a vylepšené odměny. Vylepšené odměny můžete získat, pouze pokud máte Vylepšený Pass.

Vylepšený Pass si můžete za reálné peníze koupit pro všechny tři kapitoly nebo pro konkrétní kapitolu za zlaťáky.

Vylepšený Pass pro všechny kapitoly

K dispozici jsou dva balíčky s Vylepšeným Passem na všechny kapitoly. Můžete si koupit jeden z nich:

 • Battle Pass: Úplný přístup: Tento balíček obsahuje Vylepšený Pass pro všechny tři kapitoly VI. sezóny.
 • Battle Pass: Každodenní zlaťáky: Tento balíček obsahuje Vylepšený Pass pro všechny tři kapitoly VI. sezóny a umožňuje vám po dobu 30 dní každý den získat 250. Pro obdržení zlaťáků musíte každý den odehrát náhodnou bitvu. Pokud nějaký den vynecháte, zlaťáky za něj nedostanete.

Koupě balíčku vám ve srovnání s pořizováním Vylepšeného Passu pro každou kapitolu zvlášť ušetří až 30 %.

Balíčky se vám znepřístupní v případě, že si pro jednu či několik kapitol koupíte Vylepšený Pass za zlaťáky.

Jakmile si balíček koupíte, dostanete vylepšené odměny za všechny již dokončené fáze. Až do konce sezóny budete za dokončování fází dostávat základní i vylepšené odměny.

Pokud si chcete balíček koupit:

 1. Přejděte v garáži na záložku „OBCHOD“.
 2. Na levé straně obrazovky klikněte na (Nejlepší).
 3. Vyberte si balíček, který chcete koupit, a klikněte na tlačítko „Na nákup“.
 4. Vyberte způsob platby a podle instrukcí nákup dokončete.

Vylepšený Pass pro konkrétní kapitolu

Za herní zlaťáky si můžete Vylepšený Pass koupit pro každou kapitolu samostatně. Vylepšený Pass je pro konkrétní kapitolu dostupný, pouze pokud byla dokončena kapitola předchozí. Pro stávající a dokončené kapitoly si ho můžete koupit kdykoliv během sezóny a v jakékoliv fázi postupu.

Okamžitě po zakoupení Vylepšeného Passu pro kapitolu získáte vylepšené odměny za všechny její dokončené fáze.

Příklad:

Dokončili jste I. kapitolu a 30 fází II. kapitoly, a pak jste se rozhodli koupit si Vylepšený Pass pro II. kapitolu. Po jeho pořízení okamžitě získáte vylepšené odměny za všech 30 fází II. kapitoly, které jste dokončili. V budoucnu dostanete za dokončení každé fáze II. kapitoly základní i vylepšené odměny. K získání vylepšených odměn za I. kapitolu si musíte koupit pro ni určený Vylepšený Pass.

Pokud si chcete koupit Vylepšený Pass pro kapitolu:

 1. Klikněte v garáži na ikonu Battle Passu.
 2. Na obrazovce Battle Passu klikněte na možnost „Koupit Vylepšený Pass“.
 3. Vyberte kapitolu, pro kterou byste si rádi Vylepšený Pass koupili.
 4. Klikněte na tlačítko „Koupit“ a nákup potvrďte. Za Vylepšený Pass bude z vašeho účtu strženo 2 500.

Vylepšený Pass si rovněž můžete koupit v herním obchodě v sekci (Nejlepší).

Kupování fází

Pro kapitolu, pro niž máte Vylepšený Pass, si můžete zakoupit libovolný počet fází.

Okamžitě obdržíte všechny základní a vylepšené odměny za veškeré zakoupené fáze a tyto fáze budou považovány za dokončené. Jedna fáze stojí 250.

Fáze je možné koupit několikrát, dokud není kapitola dokončena.

Příklad:

Koupili jste si Vylepšený Pass pro I. kapitolu, dokončili 25 fází a 10 jich koupili. Poté jste splnili dalších 8 fází a 7 fází si koupili, čímž jste I. kapitolu dokončili. To znamená, že jste provedli 2 nákupy na celkem 17 fází.

Stejně jako Vylepšený Pass, i fáze je možné zakoupit na obrazovce Battle Passu a v herním obchodě v sekci (Nejlepší).

Předměty za žetony

Za dokončení některých fází dostanete žetony, které lze v herním obchodě v sekci (Předměty za žetony) vyměnit za hodnotné předměty.

V průběhu sezóny můžete získat až 18 žetonů: 9 z nich se nachází mezi základními odměnami a dalších 9 mezi vylepšenými.

Žetony můžete vyměnit za hodnotné herní předměty a jedinečná vozidla IX. úrovně, včetně dvou nových vozidel: Kunze Panzer a K-91-PT.

Předměty, které si můžete koupit za žetony:

Předmět Cena
IX Kunze Panzer   18
IX K-91-PT   12
IX Char Futur 4   9
IX AE Phase I   9
IX Objekt 777 Verze II   9
100 bonů 1
Osobní záloha
(2× +50 % ke kreditům na 2 hodiny )
1
Žetony můžete sbírat v průběhu všech sezón roku 2021. Předměty za žetony lze koupit do 19. prosince 2021. Po tomto datu vám každý nevyužitý žeton vynese kompenzaci ve výši 100 bonů.

Odměny

Za dokončování fází obdržíte hodnotné odměny. Každá kapitola obsahuje nový 2D a progresivní styl, obtisk a člena posádky.

Pro informace o odměnách si rovněž přečtěte sekci „Battle Pass“ na portálu hry.

VI. sezóna Battle Passu
Zpátky do mlhy
Práce pro hrdiny
Polární úsvit
Základní odměny
Vylepšené odměny
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 

Některé odměny si zaslouží zvláštní zmínku.

Fragmenty plánů a knihy posádky

V každé kapitole získáte fragmenty plánů a knihy posádky. Během této sezóny můžete získat univerzální (základní odměny) a národní fragmenty plánů (vylepšené odměny).

Můžete si vybrat národ získaných knih posádky i fragmentů národních plánů.

Volitelné vybavení

Po dokončení určitých fází si můžete vybrat kus vybavení, který získáte jako odměnu. Během této sezóny Battle Passu můžete získat standardní i trofejní vybavení.

Jako vylepšenou odměnu získáte volitelné standardní vybavení.

To si můžete vybrat z následujících kategorií:

 • Pohyblivost a průzkum (po dokončení fází 39, 89 a 139)
 • Palebná síla a odolnost (po dokončení fází 49, 99 a 149)
Za dokončení každé z výše uvedených fází dostanete jeden kus standardního vybavení.

Během Battle Passu můžete získat vybavení 1. třídy, které lze namontovat na vozidla VIII.–X. úrovně.

Výjimkou je vybavení, které není rozděleno do tříd nebo nedisponuje 1. třídou. Takové vybavení si rovněž můžete vybrat:

 • Maskovací síť 2. třídy
 • Protistřepinová vložka (dostupná verze: Supertěžká protistřepinová vložka)
 • Sledovací systém velitele
 • Vylepšená rádiová sada

Pokud kategorie vybavení odpovídá kategorii slotu, do kterého bylo namontováno, pak toto vybavení poskytuje vašemu vozidlu zvýšený bonus. Pokud jsou kategorie odlišné nebo slot nemá kategorii, pak bude vybavení poskytovat standardní efekt.

Jako vylepšenou odměnu po splnění poslední fáze každé kapitoly a jako základní odměnu za dokončení 90. fáze obdržíte kus trofejního vybavení.

Můžete si vybrat jakékoliv trofejní vybavení ve hře.

Úplný seznam trofejního vybavení

Rozbalit
 • Trofejní výfukový systém
 • Trofejní nabiják
 • Trofejní pohon děla
 • Trofejní ventilace
 • Trofejní optika
 • Trofejní stabilizátor
 • Trofejní obranná technologie
 • Trofejní otočný mechanismus
 • Trofejní zaměřování
Sbalit

Základní parametry trofejního vybavení jsou stejné jako v případě standardního, můžete je však za 3 000 000 vylepšit.

Standardní a trofejní vybavení je možné odmontovat za 10 nebo pomocí demontážní sady.

Chcete-li o trofejním vybavení zjistit více, podívejte se na Průvodce vybavením.

2D styly

V každé kapitole získáte jeden ze tří 2D stylů. Každý z nich je vhodný pro všechna roční období a není historický. Můžete je nanést na vozidla libovolné úrovně.

Vrchol světa

Základní odměna za 1. fázi

Prototyp 027

Základní odměna za 51. fázi

Mělké vody

Základní odměna za 101. fázi

Obtisky

Obtisky se udělují jako vylepšené odměny za dokončení některých fází každé kapitoly. Obtisky nejsou historické a je možné je nanést na jakékoliv vozidlo.

I. kapitola, 30. fáze
Vivien

II. kapitola, 80. fáze
Alžběta

III. kapitola, 130. fáze
Naděžda


Členové posádky

Po dokončení poslední fáze každé kapitoly obdržíte člena posádky se 100% vycvičenou specializací „Bratři ve zbrani“ a dostatkem zkušeností na vycvičení dvou dalších schopností či specializací.

Vybraného člena posádky můžete naverbovat v sekci „Rekruti“ ve svých kasárnách.

Každému získanému členovi posádky můžete vybrat národ a kvalifikaci. Není však možné změnit jejich osobní údaje (jméno, příjmení a obrázek). Členové posádky nemají jedinečný dabing.

Vyberte člena posádky a přečtěte si jeho popis.

Společně se svým bratrem Jean-Marcem začal sloužit ve hnutí odporu. Byl vážně zraněn a přežil jen se štěstím, nikdy však nepřišel o svou fenomenální zdatnost v boji, a to dokonce ani po dlouhém zotavování. Nakonec se s nadšením opět postavil na nohy a vrhl se do dalšího nebezpečného dobrodružství. Litoval pouze toho, že jeho bratr byl přidělen k jinému odřadu než on.

I. kapitola, 50. fáze
Christophe Lemartin

Štábní důstojnice MI6. Její neustálá snaha dokázat, že války nelze vyhrávat od stolů v zaprášených kancelářích, ji opakované dostávala do sporů s jejími nadřízenými. Vše vyvrcholilo jejím přidělením k antarktické expedici s těmi nejdrsnějšími polními podmínkami. To však bylo vše, co potřebovala: Neexistuje totiž lepší způsob, jak uchopit a vyřešit problém, než se mu postavit čelem.

II. kapitola, 100. fáze
Louise Hamilton

Tankový důstojník a velitel praporu. Jeho výborné bojové schopnosti a intuice mu vždy pomohly vyváznout i ze zdánlivě beznadějných situací. Pokoušel se ovládnout metody a zvyky nepřátel, aby je mohl vždy zasáhnout na slabých místech. Jeho vojenská lstivost a prozíravost mu pomohly vést vojáky k vítězství, dokonce i proti přesile.

III. kapitola, 150. fáze
Andrej Pokrovskij


Medaile „Do pekla a zpět“

Základní odměna za dokončení 150. fáze.

Konec sezóny

Jamile sezóna Battle Passu skončí:

 • Veškerý dosažený postup se vynuluje. Získané body a zdolané fáze se vrátí na nulu.

 • Nebude možné nadále zakoupit Vylepšený Pass a fáze postupu.

 • Členy posádky bude možné naverbovat po neomezeně dlouhou dobu.

 • Žetony bude možné až do 19. prosince 2021 vyměnit za předměty. Pokud do uvedeného data žetony za předměty nevyměníte, obdržíte kompenzaci ve výši 100 bonů za každý žeton.

 • V případě, že si během sezóny odměny nevyzvednete, obdržíte při prvním přihlášení do hry od ukončení sezóny výchozí odměny za dokončené fáze.

Kapitola Výchozí odměna
I. kapitola Progresivní styl pro AMX M4 mle. 54, národní fragmenty (Francie), výcviková brožura (Francie), průvodce výcvikem (Francie), Sledovací systém velitele (za 39. fázi), Vylepšené kalení (1. třídy) (za 49. fázi), Trofejní výfukový systém (za 50. fázi).
II. kapitola Progresivní styl pro Centurion Action X, národní fragmenty (Británie), výcviková brožura (Británie), průvodce výcvikem (Británie), Turbodmychadlo (1. třídy) (za 89. fázi), Trofejní výfukový systém (za 90. fázi), Vylepšený otočný mechanismus (1. třídy) (za 99. fázi), Trofejní nabiják (za 100. fázi).
III. kapitola Progresivní styl pro Objekt 268, národní fragmenty (SSSR), výcviková brožura (SSSR), průvodce výcvikem (SSSR), Vylepšená rádiová sada (za 139. fázi), Vertikální stabilizátor (1. třídy) (za 149. fázi), Trofejní ventilace (za 150. fázi).
Zavřít