Battle Pass je sezónní herní akce, během které můžete získávat body a postupovat fázemi. Za dokončování fází Battle Passu budete získávat hodnotné odměny, jako jsou jedineční členové posádky, 2D a progresivní styly, obtisky, dny prémiového účtu WoT, bony, kredity, osobní zálohy, směrnice, národní a univerzální fragmenty, knihy posádky, stání v garáži, žetony a standardní nebo trofejní vybavení.

Klíčové termíny

Rozbalit

Sezóna: Tříměsíční období, během kterého Battle Pass probíhá. Pravidla a odměny se mohou sezónu od sezóny lišit.

Postup: Sekvence kapitol a fází. Sezóna Battle Passu sestává ze tří hlavních kapitol, z nichž každou tvoří 50 fází. K zahájení plnění fází budete muset aktivovat jednu z kapitol a začít získávat body Battle Passu.

Kapitola: Prvek k postupu Battle Passem. Za dokončení každé hlavní kapitoly získáte dvě klíčové odměny: člena posádky a progresivní styl IV. úrovně. Kapitoly Battle Passu lze dokončit v jakémkoliv pořadí. Navíc můžete svůj postup v aktuální kapitole pozastavit a přepnout na další kapitolu tolikrát, kolikrát budete chtít.

Fáze postupu: Prvek postupu Battle Passem. Fázemi můžete postupovat až poté, co si vyberete kapitolu. Za každou dokončenou fázi získají všichni hráči odměny. S Vylepšeným Passem však dostanete za dokončování fází odměny navíc. Máte-li Vylepšený Pass, můžete si fáze koupit za zlaťáky. Tyto fáze pak budou považovány za dokončené.

Body Battle Passu: Body potřebné k postupu fázemi. Abyste se posunuli do další fáze hlavní kapitoly, musíte získat 50 bodů. O body, které získáte, nemůžete přijít. Body můžete získat v náhodných bitvách a také v režimech Frontová linie a Nápor. Při hraní v těchto režimech bude počet bodů získaných po každé bitvě záviset na vaší pozici ve výsledcích týmu podle získaných ZK. Kromě hraní bitevních režimů můžete body získat také plněním denních misí.

Limit bodů: Maximální počet bodů, které se dají během sezóny získat s konkrétním vozidlem v náhodných bitvách.

Hlavní vozidla: Vozidla se speciálními pravidly pro získávání bodů Battle Passu, včetně zvýšených limitů bodů. Hlavní vozidla se každou sezónu mění.

Základní odměny: Odměny, které může za dokončení fází získat kdokoliv.

Vylepšené odměny: Odměny, které mohou získat za dokončení fází hráči s Vylepšeným Passem. Hráči s Vylepšeným Passem stále získají základní odměny navíc ke svým vylepšeným odměnám.

Vylepšený Pass: Speciální herní pass, který vám za dokončení fází umožňuje získat další odměny. Vylepšený Pass je možné koupit kdykoliv v průběhu sezóny Battle Passu. Vylepšený Pass pro konkrétní kapitolu si můžete zakoupit za zlaťáky, nebo si ho můžete zakoupit na všechny tři hlavní kapitoly najednou za skutečné peníze. Při nákupu Vylepšeného Passu pro všechny tři hlavní kapitoly za skutečné peníze můžete ve srovnání s nákupem Vylepšeného Passu pro jednotlivé kapitoly za zlaťáky ušetřit.

Žeton: Jedinečná odměna Battle Passu. Žetony lze ve speciální sekci herního obchodu vyměnit za hodnotné předměty.

Předměty za body: Předměty, které lze po dokončení tří hlavních kapitol zakoupit za body Battle Passu.

Sbalit

Prvky sezóny

Klíčové prvky IX. sezóny Battle Passu:

 • Doba trvání sezóny: Od 8. září, 07:00 CEST (UTC+2), do 30. listopadu, 01:30 CET (UTC+1).
 • Režimy bitvy: Body můžete získávat v náhodných bitvách (kromě velkých bitev), ve Frontové linii, v režimu „Nápor“ a také za plnění denních misí.
 • Úrovně vozidel: Body Battle Passu můžete získávat v náhodných bitvách s vozidly VI.–X. úrovně, včetně nájemních vozidel. Denní mise lze však plnit s vozidly libovolné úrovně.
 • Postup: Battle Pass sestává ze tří hlavních kapitol. Každou z těchto kapitol tvoří 50 fází. Hlavní kapitoly můžete dokončit v jakémkoliv pořadí a kdykoliv mezi nimi přepínat. Dokončování fází a získávání odměn můžete začít jen poté, co si vyberete kapitolu.
 • Vylepšený Pass: V této sezóně si Vylepšený Pass můžete koupit buď za zlaťáky pro konkrétní kapitolu, nebo za reálné peníze pro všechny tři hlavní kapitoly. Fáze lze koupit pouze s Vylepšeným Passem.
 • Předměty za žetony: Když dokončíte určité fáze, získáte žetony, které lze ve speciální sekci herního obchodu vyměnit za jedinečná vozidla IX. úrovně a další herní předměty.
 • Nejhodnotnější odměny: Vozidla IX. úrovně, progresivní styly, trofejní vybavení a členové posádky s volitelnými národy a kvalifikacemi.
 • Předměty za body: Speciální předměty, které lze v herním obchodě koupit za body Battle Passu. Tyto předměty zahrnují odměny z předchozích sezón a balíčky s bony. Dostupné předměty si můžete kdykoliv během sezóny prohlédnout v herním obchodě. Tyto předměty však budou dostupné pouze do konce stávající sezóny a lze je zakoupit až poté, co dokončíte všechny tři hlavní kapitoly.

Hlavní vozidla

Speciální status hlavního vozidla byl v IX. sezóně Battle Passu přidělen třem strojům.

Vlastnosti hlavních vozidel

 • Zvýšený limit bodů: Při hraní s hlavními vozidly můžete získat o 300 bodů víc, než byste získali s ostatními vozidly stejné úrovně.
 • Speciální pravidla pro získávání bodů: S hlavními vozidly můžete v náhodných nebo hodnocených bitvách získat za bitvu ještě více bodů než s ostatními stroji.

Hlavní vozidla IX. sezóny

Progresivní styly

Progresivní styly jsou 3D styly, které přicházejí v několika různých úrovních. Každá nová úroveň přináší další prvky na úpravu vzhledu.

V této sezóně můžete získat tři progresivní styly, jeden pro každé hlavní vozidlo. Jakmile si vyberete jednu z hlavních kapitol, získáte progresivní styl I. úrovně. Jak budete postupovat fázemi, váš styl se bude vylepšovat. IV. úroveň je maximální úroveň a uděluje se na konci kapitoly.

Každý progresivní styl lze nanést pouze na odpovídající vozidlo.

Po výběru progresivního stylu ho můžete najít na obrazovce vnějšího vzhledu příslušného vozidla. Pokud ve své garáži dané vozidlo nemáte, bude styl uložen ve skladu.

Nepodaří-li se vám během sezóny Battle Passu váš styl vylepšit na maximální úroveň, budete si moci po skončení sezóny jeho další úrovně dokoupit na obrazovce vnějšího vzhledu. Upozorňujeme, že si nemůžete koupit progresivní styl I. úrovně. Chybějící úrovně si budete moci koupit, pouze pokud už I. úroveň stylu vlastníte.

Příklad:

Zvolili jste si kapitolu „Kopce Toskánska“, získali progresivní styl pro tank Progetto M40 mod. 65 a během sezóny Battle Passu jste dokončili 25 fází. To znamená, že jste po dokončení 10. fáze získali II. úroveň progresivního stylu pro tank Progetto M40 mod. 65, ale nedosáhli jste na III. a IV. úroveň. Tyto úrovně si můžete dokoupit.

Nemůžete si však koupit úrovně progresivních stylů pro tanky 60TP Lewandowskiego nebo AMX 13 105, protože jste během sezóny tyto styly nezískali.

 • Progresivní styl pro Progetto M40 mod. 65
 • Progresivní styl pro 60TP Lewandowskiego
 • Progresivní styl pro AMX 13 105

Systém postupu

Battle Pass sestává ze tří hlavních kapitol, z nichž každou tvoří 50 fází. Abyste se posunuli z jedné fáze do další, potřebujete získat 50 bodů.

Fáze si můžete také koupit. V takovém případě nemusíte získávat body. Fáze můžete koupit pouze s Vylepšeným Passem.

Kapitoly a fáze

Můžete si zvolit pořadí, v jakém chcete kapitoly dokončovat. Navíc můžete svůj postup v aktuální kapitole pozastavit a přepnout na další kapitolu tolikrát, kolikrát budete chtít. Vás postup v pozastavené kapitole nebude vymazán, což znamená, že se můžete ke kapitole kdykoliv vrátit a pokračovat ve svém postupu tam, kde jste ji opustili. Pro výběr kapitoly klikněte v garáži na ikonu Battle Passu.

Kapitoly Battle Passu jsou rozděleny na fáze. Abyste postoupili do další fáze, musíte získat určitý počet bodů. Jakmile fázi dokončíte, nemůžete se už vrátit do té předchozí. Za každou dokončenou fázi získají všichni hráči odměny.

Dokončit fáze a získat odměny můžete až poté, co si vyberete kapitolu. Proto je nejlepší kapitolu aktivovat ihned po začátku sezóny.
Upozorňujeme, že kapitoly se neaktivují automaticky. Po dokončení jedné z kapitol si musíte ručně vybrat další kapitolu.

Po výběru kapitoly bude vaše stávající fáze zobrazena v garáži.

Pokud si na začátku sezóny kapitolu nevyberete, vaše body Battle Passu budou ukládány na vašem účtu. Jakmile aktivujete jednu z kapitol, tyto body Battle Passu budou započítány do jejího postupu.

Na konci sezóny budou neutracené body bez kompenzace odstraněny.

Body Battle Passu

Body Battle Passu lze získat následovně:

 • Ve všech typech náhodných bitev (kromě velkých bitev)
 • V režimu „Frontová linie“
 • V režimu „Nápor“
 • Za plnění denních misí

Po dosažení maximálního počtu bodů pro vámi vybrané vozidlo můžete získat navíc dodatečné body.

O body, které získáte, nemůžete přijít.
 • Náhodné bitvy
 • Frontová linie
 • Nápor
 • Denní mise

Body můžete získat jen za hru v náhodných bitvách s vozidly VI.–X. úrovně.

Počet získaných bodů po každé bitvě bude záviset na vašem umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK. I pokud váš tým prohraje nebo skončí v remíze, stále získáte body Battle Passu.

Vaše pozice ve výsledcích týmu podle získaných ZK Body za vítězství Body za porážku nebo remízu
Progetto M40 mod. 65 60TP Lewandowskiego AMX 13 105 Ostatní vozidla Progetto M40 mod. 65 60TP Lewandowskiego AMX 13 105 Ostatní vozidla
3 nejlepší hráči 10 8 9 7 8 6 7 5
5 nejlepších hráčů 5 6 7 5 3 4 5 3
10 nejlepších hráčů 5 6 5 5 3 4 3 3

 

Ve Frontové linii můžete získat víc bodů za bitvu než v ostatních režimech. Kolik bodů získáte, bude záviset na výsledku vaší bitvy a na vašem umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK.

Vaše pozice ve výsledcích týmu podle získaných ZK Body za vítězství Body za porážku nebo remízu
5 nejlepších hráčů 25 10
20 nejlepších hráčů 10 5
Za dosažení každé nové úrovně Frontové linie dostanete kromě získaných bodů za bitvu také 20 bodů Battle Passu .
V tomto režimu vaše skóre závisí na výsledku bitvy. Pro podrobnější informace si prosím přečtěte našeho kompletního průvodce režimu „Nápor“.
 
VAŠE HODNOST VE VÝSLEDCÍCH BITVY PODLE BODŮ PRESTIŽE BODY ZA VÍTĚZSTVÍ BODY ZA PORÁŽKU NEBO REMÍZU
Nejlepší 2 7 5
Nejlepších 5 5 3
Nejlepších 7 3 0

Body lze získávat také plněním denních misí. Nezapomeňte, že denní mise můžete dokončovat s vozidly libovolné úrovně.

Čím je mise obtížnější, tím více bodů získáte.

Mise Počet bodů
I. úroveň (snadná) 10
II. úroveň (střední) 15
III. úroveň (těžká) 20
Bonusová mise 25
Za každých 45 dokončených denních misí získáte dalších 50 bodů Battle Passu.

Body Battle Passu budete získávat i poté, co dokončíte všechny fáze. Jakmile dokončíte všechny ze tři hlavních kapitol, můžete své body vyměnit za speciální předměty.

Limit bodů

Každé vozidlo má limit bodů, kterého může dosáhnout při hraní náhodných bitev nebo v Náporu. Čím vyšší úroveň vozidla, tím vyšší limit bodů.

Body získané ve Frontové linii a za denní mise neovlivní limit bodů, což znamená, že ve Frontové linii a za denní mise můžete získat body i poté, co byl dosažen limit bodů.

Interaktivní obrázek. Zjistěte maximální fázi Battle Passu, které můžete dosáhnout s vozidly ve vaší garáži. Stačí využítBattle Pass rewardaBattle Pass rewardpro zadání počtu vašich vozidel náležejících ke konkrétní úrovni. Body Battle Passu mohou být získány také za dokončování denních misí. Stroje Progetto M40 mod. 65, 60TP Lewandowskiego a AMX 13 105 mají vyšší limit bodů než ostatní vozidla X. úrovně. Limit pro každé z těchto vozidel byl zvýšen o 300 bodů.

 

Zadejte počet vozidel každé úrovně
 
 
 
 
VI
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem VI. úrovně, je 100. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 15 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
VII
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem VII. úrovně, je 250. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 20 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
VIII
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem VIII. úrovně, je 400. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 25 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
IX
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem IX. úrovně, je 550. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 30 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
X
+
Maximální možný počet bodů, které lze získat s vozidlem X. úrovně, je 700. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
Vyberte vozidla, která máte
Battle Pass Points
Maximální možný počet bodů, které lze získat se strojem Progetto M40 mod. 65, je 1 000. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
Progetto M40 mod. 65
Battle Pass Points
Maximální možný počet bodů, které lze získat se strojem 60TP Lewandowskiego, je 1 000. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
60TP Lewandowskiego
Battle Pass Points
Maximální možný počet bodů, které lze získat se strojem AMX 13 105, je 1 000. Po jejich získání dostanete jednorázový bonus v podobě 35 bodů. S tímto vozidlem poté už nadále nebudete v průběhu aktuální sezóny moci získávat body.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
AMX 13 105
UVEĎTE POČET DOKONČENÝCH DENNÍCH MISÍ
+
I. úroveň (snadná)
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Jednu ze tří misí můžete každé 4 hodiny vyměnit. Mise se aktualizují v 06:00 CEST (UTC+2). Během sezóny může hráč plněním snadných misí získat 790 bodů.
+
II. úroveň (střední)
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Jednu ze tří misí můžete každé 4 hodiny vyměnit. Mise se aktualizují v 06:00 CEST (UTC+2). Během sezóny může hráč plněním středních misí získat 1 185 bodů.
+
III. úroveň (těžká)
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Jednu ze tří misí můžete každé 4 hodiny vyměnit. Mise se aktualizují v 06:00 CEST (UTC+2). Během sezóny může hráč plněním těžkých misí získat 1 580 bodů.
+
Bonusové
Tyto mise je možné plnit pouze v náhodných bitvách, a to s vozidly jakékoliv úrovně. Některé mise je nutné splnit v jedné bitvě, zatímco jiné mohou být dokončeny v několika bitvách. Po splnění tří standardních misí různých úrovní obtížnosti se zpřístupní bonusová mise. Mise se aktualizují v 06:00 CEST (UTC+2). Během sezóny může hráč plněním bonusových misí získat 1 975 bodů.
Epická odměna
Každá splněná mise vám vynese jeden bod. Po získání 45 bodů dostanete epickou odměnu. Během sezóny může hráč v epických odměnách získat 350 bodů.
Maximální počet bodů:
0
0
0
Maximální fáze postupu
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Předměty za body
Vynulovat

Interaktivní obrázek výše nezahrnuje body Battle Passu, které lze získat v režimech Frontová linie a Nápor.

Jakmile s vámi vybraným vozidlem dosáhnete limitu bodů, získáte další body. Kolik dalších bodů získáte, bude záviset na úrovni vašeho vozidla. Upozorňujeme, že v případě hlavních vozidel počet dodatečných bodů nezávisí na jejich úrovni.

Úroveň vozidla Limit bodů Dodatečné body
VI. 100 15
VII. 250 20
VIII. 400 25
IX. 550 30
X. 700 35
Hlavní vozidla 1 000 35

Příklad:

S tankem VIII. úrovně IS-3 můžete získat maximálně 400 bodů. Jakmile získáte maximální počet bodů, získáte dalších 25 bodů nad limit bodů, celkem tedy 425 bodů.

Limit bodů platí pouze na body získané v náhodných bitvách. The Point Limit is shared across both battle modes.

Body můžete získávat rovněž s nájemními vozidly VI.–X. úrovně. Pokud si pronajmete vozidlo a později se rozhodnete ho koupit na stálo, budou body získané během doby pronájmu uloženy.

Příklad:

Pronajímáte si tank VIII. úrovně 50TP prototyp, se kterým lze získat maximálně 400 bodů. Za dobu pronájmu získáte s tímto tankem 100 bodů. Později se rozhodnete, že si ho koupíte na stálo. Po vašem nákupu můžete s tankem 50TP prototyp získat dalších 300 bodů, než dosáhnete limitu bodů a dostanete dalších 25 bodů navíc.

Všechna vaše vozidla jsou automaticky zobrazena na panelu vozidel ve vaší garáži. Abyste viděli jen vozidla, která ještě mohou být použita k zisku bodů, klikněte na Filtrovat podle parametrů a poté vyberte Vozidla Battle Passu.

Všechna vozidla použitelná pro Battle Pass jsou v panelu vozidel označena speciálním ukazatelem, který zobrazuje, kolik bodů již bylo s daným strojem získáno a jaký je jeho limit bodů. Po aplikaci filtru nebudou zobrazena vozidla, která již dosáhla svého limitu bodů.

Vylepšený Pass

Za dokončení každé fáze získáte hodnotné odměny. Existují dva typy odměn: základní odměny a vylepšené odměny. Vylepšené odměny mohou získat pouze hráči s Vylepšeným Passem.

Vylepšený Pass pro konkrétní kapitolu si můžete zakoupit za zlaťáky, nebo si ho můžete zakoupit na všechny tři hlavní kapitoly najednou za skutečné peníze.

Vylepšený Pass pro všechny hlavní kapitoly

Jsou k dispozici dva balíčky, které lze koupit za skutečné peníze a které obsahují Vylepšený Pass pro všechny tři hlavní kapitoly:

 • Battle Pass: Úplný přístup. Tento balíček obsahuje Vylepšený Pass pro všechny tři kapitoly IX. sezóny.
 • Battle Pass: Každodenní zlaťáky. Tento balíček obsahuje Vylepšený Pass pro všechny tři kapitoly IX. sezóny a umožňuje vám každý den po dobu 30 dní získat 250. Abyste tyto prostředky získali, musíte každý den odehrát alespoň jednu náhodnou bitvu. Pokud ve stanovený den náhodnou bitvu neodehrajete, nezískáte za tento den žádné zlaťáky.

Balíčky s Vylepšeným Passem pro vás nebudou dostupné v případě, že si pro jednu či několik kapitol koupíte Vylepšený Pass za zlaťáky.

Okamžitě po zakoupení těchto balíčků získáte vylepšené odměny za všechny dokončené fáze. Jak budete postupovat během sezóny následnými fázemi, budete získávat jak základní, tak vylepšené odměny.

Balíčky Battle Passu lze najít v herním obchodě pod záložkou (Nejlepší).

Vylepšený Pass pro jednotlivé kapitoly

Kdykoliv během sezóny můžete použít zlaťáky k nákupu Vylepšeného Passu pro konkrétní kapitolu.

Okamžitě po zakoupení Vylepšeného Passu pro kapitolu získáte všechny vylepšené odměny za fáze kapitoly, které jste již dokončili.

Příklad:

Dokončíte kapitolu „Kopce Toskánska“a začnete kapitolu „Cena svobody“. Pak se rozhodnete koupit si Vylepšený Pass pro druhou jmenovanou. Jakmile jej koupíte, okamžitě získáte vylepšené odměny za všechny dokončené fáze kapitoly „Cena svobody“. Když budete pokračovat, dostanete za každou dokončenou fázi této kapitoly jak základní, tak vylepšené odměny. Abyste získali vylepšené odměny za kapitolu „Kopce Toskánska“, musíte si Vylepšený Pass koupit i pro tuto kapitolu.

Pokud si chcete koupit Vylepšený Pass pro jednu kapitolu, postupujte následovně:

 1. Klikněte v garáži na ikonu Battle Passu.
 2. Na obrazovce Battle Passu klikněte na možnost „Koupit Vylepšený Pass“.
 3. Vyberte kapitolu, pro kterou byste si rádi Vylepšený Pass koupili.
 4. Pro potvrzení nákupu klikněte na Koupit. Cena Vylepšeného Passu pro jednu kapitolu (2 500) bude odečtena z vašeho účtu.

Kupování fází

Po pořízení Vylepšeného Passu budete moci koupit jakýkoliv počet fází, ovšem jen v rámci kapitoly, pro kterou máte Vylepšený Pass zakoupený.

Okamžitě získáte všechny základní i vylepšené odměny pro zakoupené fáze a tyto fáze budou považovány za dokončené. Jedna fáze stojí 250.

Fáze si můžete koupit na obrazovce Battle Passu. Můžete koupit tolik fází, kolik bude potřeba, dokud nebude kapitola splněna.

Příklad:

Zakoupíte Vylepšený Pass pro kapitolu „Kopce Toskánska“, dokončíte 25 fází a 10 fází si koupíte. Poté dokončíte 8 dalších fází a 7 si koupíte, čímž kapitolu dokončíte. Celkem jste provedli dva nákupy, dohromady 17 fází.

Předměty Battle Passu

Předměty Battle Passu najdete v herním obchodě v sekci Odměny za akci. Všechny předměty jsou rozděleny do dvou kategorií: na ty, které se dají koupit za žetony, a ty, které se dají zakoupit za body. Předměty za body si můžete koupit jen po dokončení hlavních kapitol.

Předměty za žetony

Za dokončení určitých fází dostanete žetony, které lze v herním obchodě vyměnit za hodnotné předměty.

V průběhu sezóny můžete získat až 21 žetonů: 12 v základních odměnách a 9 ve vylepšených odměnách.

Tyto žetony lze vyměnit za hodnotné herní prostředky a jedinečná vozidla IX. úrovně.

Níže jsou předměty, které lze pořídit za žetony:


 

IX Cobra
Výdrž
1 600 HP
Průměrné poškození
360/490/515 HP
Průměrná průbojnost
268/210/120 mm
Granátů v zásobníku
4 granáty
Doba automatického dobití jednoho granátu
1,5 s
Úhly sklopení / náměru děla
–10/13 stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
40/25 km/h
Pancíř věže
130/80/40 mm
IX Lorraine 50 t
Výdrž
1 750 HP
Průměrné poškození
400/400/515 HP
Průměrná průbojnost
264/308/65 mm
Rozptyl na 100 m
0,33 m
Úhly sklopení / náměru děla
–10/15 stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
60/15 km/h
Měrný výkon
16,36 hp/t
Pancíř věže
250/70/30 mm
IX Kunze Panzer
Výdrž
1 600 HP
Průměrné poškození
390/390/480 HP
Průměrná průbojnost
268/300/53 mm
Průměrné poškození za minutu
2 516 HP/min
Rozptyl na 100 m
0,42 m
Úhly sklopení / náměru děla
–15/20 stupňů
Max. rychlost / rychlost couvání
65/23 km/h
Dohled
400 m
IX K-91-PT
Výdrž
1 600 HP
Průměrné poškození
390/390/530 HP
Průměrná průbojnost
258/315/68 mm
Rozptyl na 100 m
0,4 m
Doba úplného nabití
8,6 s
Max. rychlost / rychlost couvání
52/23 km/h
Měrný výkon
20,04 hp/t
Pancíř korby
260/60/45 mm
IX Char Futur 4
Výdrž
1 750 HP
Průměrné poškození
390/390/480 HP
Průměrná průbojnost
264/330/53 mm
Granátů v zásobníku
4 granáty
Doba nabíjení mezi výstřely
4 s
Rozptyl na 100 m
0,34 m
Max. rychlost / rychlost couvání
60/20 km/h
Měrný výkon
22,96 hp/t
IX Objekt 777 Verze II
Výdrž
1 850 HP
Průměrné poškození
440/440/530 HP
Průměrná průbojnost
258/340/68 mm
Rozptyl na 100 m
0,42 m
Doba úplného nabití
13,9 s
Max. rychlost / rychlost couvání
40/15 km/h
Pancíř věže
258/225/90 mm
Pancíř korby
132/115/45 mm
IX AE Phase I
Výdrž
1 800 HP
Průměrné poškození
400/400/515 HP
Průměrná průbojnost
258/340/60 mm
Úhly sklopení / náměru děla
–10/15 stupňů
Pancíř věže
292/101/50 mm
Max. rychlost / rychlost couvání
35/12 km/h
Měrný výkon
16,07 hp/t
Dohled
390 m
   
IX
Cobra
IX
Lorraine 50 t
IX
Kunze Panzer
IX
K-91-PT
IX
Char Futur 4
IX
Obj. 777 II
IX
AE Phase I

Žetony můžete hromadit během všech sezón Battle Passu 2022. Předměty za žetony lze koupit do 20. prosince 2022. Po tomto datu vám každý nevyužitý žeton vynese kompenzaci ve výši 100 bonů.

Předměty za body

Body získané za postup kapitolami a jejich dokončování lze utratit za speciální předměty, jako jsou klíčové odměny z předchozích sezón nebo balíčky s bony. Po zahájení sezóny si budete moci prohlédnout všechny dostupné předměty. Tyto předměty však budou dostupné pouze do konce sezóny a lze je zakoupit pouze poté, co dokončíte všechny tři hlavní kapitoly. V další sezóně budete muset znovu dokončit všechny hlavní kapitoly, než budete mít možnost body utratit.

Některé z těchto předmětů za body obsahují progresivní styly. Když si jeden z těchto stylů koupíte, automaticky získáte IV. úroveň progresivního stylu, což je jeho maximální úroveň.

Nezapomeňte: Odměny, které jste získali v předchozích sezónách, nelze za body Battle Passu zakoupit.

Příklad:

Pokud jste v V. sezoně získali II. úroveň progresivního stylu „Lancelot“ pro FV217 Badger, nemůžete v herním obchodě za body koupit chybějící úrovně, stále je však můžete koupit za zlaťáky na obrazovce vnějšího vzhledu.

Na konci sezóny budou neutracené body bez kompenzace odstraněny.

Odměny

Za dokončení fází získáte hodnotné odměny. Každá hlavní kapitola obsahuje člena posádky, obtisk, nový 2D styl a progresivní styl a ještě více zdrojů než kdy dřív.

Více informací o dostupných odměnách si přečtěte na portálu v sekci „Battle Pass“.

Kopce Toskánska
Cena svobody
Nejlepší role
Základní odměny
Vylepšené odměny
0
 
 
 
0
 
 
 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
 

Některé odměny si však zaslouží speciální zmínku.

2D styly

Jako základní odměnu za dokončení první fáze každé hlavní kapitoly získáte jeden ze tří 2D stylů. Každý styl je pro všechna roční období, nehistorický a lze ho použít na vozidlo libovolné úrovně.

Členové posádky

Po dokončení poslední fáze každé hlavní kapitoly obdržíte člena posádky se 100% vycvičenou specializací „Bratři ve zbrani“ a dostatkem zkušeností na vycvičení dvou dalších schopností či specializací.

Své získané členy posádky můžete naverbovat po neomezeně dlouhou dobu ve vašich kasárnách v sekci Rekruti.

Každému získanému členovi posádky můžete také vybrat kvalifikaci. Není však možné změnit jejich osobní údaje, jako je jméno, příjmení a obrázek. Tito členové posádky nemají jedinečný dabing.

Interaktivní obrázek. Vyberte člena posádky a přečtěte si jeho popis.

Tento skutečný bojový důstojník utrpěl během svých let ve službě nespočet zranění. Důvod, proč zůstal po celou tu dobu nezlomným a vždy připraveným do bitvy, zůstává tajemstvím. Dokonce i v oficiálních dokumentech odmítá používat své skutečné jméno Mancini. Namísto toho upřednostňuje přezdívku, kterou si vybral, aby odrážela jeho neuvěřitelné štěstí.

Kapitola „Kopce Toskánska“
Marco Ingannamorte

Jedinečně rozporuplný důstojník. Na jednu stranu je pravým mistrem svého řemesla a pyšní se vynikajícím výcvikem. Na druhou stranu však z celého srdce opovrhuje vším, co je spojené s válkou a službou v armádě. Má to pravděpodobně něco společného s historií jeho rodiny, příliš o tom ale nemluví. A každý ví, že je lepší se ho na to neptat.

Kapitola „Cena svobody“
Józef Matijewski

Tato bývalá herečka si kdysi ve středorozpočtovém filmu zahrála velitelku tanku. Její oddanost roli ji však inspirovala k podstoupení intenzivního vojenského výcviku, který jí později umožnil opustit nestabilní hereckou kariéru a vstoupit do armády. Práce byla víc uspokojující a její otec, který sloužil ve stíhací jednotce Normandie-Niemen, na ni byl velice hrdý.

Kapitola „Nejlepší role“
Isabelle Norette


Obtisky

Obtisky se udělují jako vylepšené odměny za dokončení 30. fáze každé hlavní kapitoly.

Kapitola „Kopce Toskánska“
Rosella

Kapitola „Cena svobody“
Dominica

Kapitola „Nejlepší role“
Beatrix


Volba odměn

Po dokončení určitých fází si budete moct vybrat, které odměny chcete získat. Tyto odměny zahrnují národní fragmenty, knihy posádky a vybavení. K pokračování do následujících fází a kapitol není nutné zvolit odměnu. Odměny, které získáte, si můžete vyzvednout kdykoliv během sezóny. Abyste tak učinili, klikněte na obrazovce Battle Passu na VYZVEDNOUT ODMĚNU.

Pokud si odměny nevyzvednete do konce sezóny, získáte při prvním přihlášení do hry po konci sezóny výchozí odměny.

Národní fragmenty a knihy posádky

Národní fragmenty a knihy posádky lze získat ve všech třech hlavních kapitolách. Knihy posádky můžete získat jako základní i vylepšené odměny, národní fragmenty jsou však dostupné pouze jako vylepšené odměny.

U získaných knih posádky i národních plánů si můžete vybrat národ.

Vybavení

Po dokončení určitých fází si jako odměnu budete moci vybrat kus vybavení. Během Battle Passu můžete získat standardní i trofejní vybavení.

Vybrané standardní vybavení je dostupné také jako vylepšená odměna.

Standardní vybavení si zvolte z následujících kategorií:

 • Pohyblivost a průzkum (po dokončení 39. fáze každé hlavní kapitoly)
 • Palebná síla a odolnost (po dokončení 49. fáze každé hlavní kapitoly)
Za dokončení výše uvedených fází dostanete jeden kus standardního vybavení.

Během Battle Passu můžete získat vybavení 1. třídy, které lze namontovat na vozidla VIII.–X. úrovně.

To neplatí pro vybavení, které není rozděleno do tříd nebo nedisponuje 1. třídou. Můžete si vybrat také následující vybavení:

 • Maskovací síť (2. třídy)
 • Protistřepinová vložka (dostupná verze: Supertěžká protistřepinová vložka)
 • Sledovací systém velitele
 • Vylepšená rádiová sada

Pokud kategorie vybavení odpovídá kategorii slotu, do kterého bylo namontováno, poskytne toto vybavení vašemu vozidlu zvýšený bonus. Pokud jsou kategorie odlišné nebo slot nemá kategorii, bude vybavení poskytovat standardní efekt.

Po dokončení poslední fáze každé hlavní kapitoly dostanete jeden kus trofejního vybavení.

Můžete si vybrat jakýkoliv typ trofejního vybavení, které je již dostupné ve hře.

Úplný seznam trofejního vybavení

Rozbalit
 • Trofejní turbodmychadlo
 • Trofejní výfukový systém
 • Trofejní nabiják
 • Trofejní pohon děla
 • Trofejní ventilace
 • Trofejní optika
 • Trofejní stabilizátor
 • Trofejní obranná technologie
 • Trofejní otočný mechanismus
 • Trofejní zaměřování
Sbalit

Trofejní vybavení a standardní vybavení má stejné základní charakteristiky, za 3 000 000 lze však charakteristiky trofejního vybavení vylepšit.

Standardní a trofejní vybavení je možné odmontovat za 10 nebo pomocí demontážní sady.

Chcete-li o trofejním vybavení zjistit více, prohlédněte si Průvodce vybavením.


Medaile „Vojáci štěstěny“

Základní odměna za dokončení všech tří hlavních kapitol.

Konec sezóny

Na konci této sezóny Battle Passu:

 • Bude vynulován veškerý dosažený postup. Získané body a zdolané fáze se vrátí na nulu.

 • Nebude možné zakoupit Vylepšený Pass a fáze postupu.

 • Nebude možné zakoupit předměty za bony.

 • Členy posádky bude možné naverbovat po neomezeně dlouhou dobu.

 • Žetony bude možné vyměnit za předměty až do 20. prosince 2022. Pokud do výše uvedeného data své žetony za předměty nevyměníte, obdržíte kompenzaci ve výši 100 bonů za žeton.

 • Pokud jste aktivovali kapitolu a dokončili fáze, ale během sezóny si nevyzvedli odměny, získáte výchozí odměny za dokončené fáze při prvním přihlášení do hry po konci sezóny. Pokud jste zakoupili Vylepšený Pass, získáte jak výchozí základní, tak vylepšené odměny.

Kapitola Výchozí odměny
Základní Vylepšené
Kopce Toskánska

Fáze 6, 17, 26, 37 – Výcviková brožura (Itálie)

Fáze 47 – Průvodce výcvikem (Itálie)

Fáze 6, 17, 26, 37 – Průvodce výcvikem (Itálie)

Fáze 8, 18, 28, 38, 48 – Národní fragment (Itálie)

Fáze 39 – Vylepšený otočný mechanismus 1. třídy

Fáze 49 – Hydraulický nabiják 1. třídy

Fáze 50 – Trofejní nabiják

Cena svobody

Fáze 6, 17, 26, 37 – Výcviková brožura (Polsko)

Fáze 47 – Průvodce výcvikem (Polsko)

Fáze 6, 17, 26, 37 – Průvodce výcvikem (Polsko)

Fáze 8, 18, 28, 38, 48 – Národní fragment (Polsko)

Fáze 39 – Vylepšené kalení 1. třídy

Fáze 49 – Turbodmychadlo 1. třídy

Fáze 50 – Trofejní turbodmychadlo

Nejlepší role

Fáze 6, 17, 26, 37 – Výcviková brožura (Francie)

Fáze 47 – Průvodce výcvikem (Francie)

Fáze 6, 17, 26, 37 – Průvodce výcvikem (Francie)

Fáze 8, 18, 28, 38, 48 – Národní fragment (Francie)

Fáze 39 – Vylepšené míření 1. třídy

Fáze 49 – Vylepšená ventilace 1. třídy

Fáze 50 – Trofejní míření

Zavřít