Velitelé!

Aktualizace 1.24.1 představuje novou funkci – posmrtný režim, který vám umožňuje zlepšit své dovednosti a získat výhody i po zničení vašeho vozidla. Posmrtný režim aktivuje kameru posledního okamžiku, která je navržena tak, aby vám pomohla se poučit z vašich chyb a stát se ještě schopnějším velitelem.

Poslední okamžik zpočátku nebude podporován na mapách s náhodnými událostmi. To přijde později v roce 2024.

Poslední okamžik

Tato kamera simuluje scénu, která vizualizuje okamžik zničení v jednom ze čtyř scénářů podle toho, zda bylo vaše vozidlo zničeno:

 • AP/APCR/HEAT/HESH granátem vystřeleným odhaleným nepřítelem
 • AP/APCR/HEAT/HESH granátem vystřeleným neodhaleným nepřítelem
 • HE granátem vystřeleným odhaleným/neodhaleným nepřítelem
 • Zásahem z dělostřelectva od odhaleného/neodhaleného nepřítele

Poslední okamžik nabízí krátkou i podrobnou verzi, takže si můžete snadno přizpůsobit množství informací, které obdržíte.

 • Krátká verze je ideální pro nováčky, protože nabídne základní klíčové informace jako typ granátu a jeho ráži.
 • Podrobná verze se hlouběji zabývá mechanikou průbojnosti a parametry pancíře a zobrazuje proto některé další statistiky, které mohou pomoci zlepšit vaše dovednosti.

Mezi podrobnou a krátkou verzí posledního okamžiku můžete snadno přepínat v nastavení hry.

Stisknutí mezerníku během animace posledního okamžiku ji pozastaví a otevře obrazovku, ve které jsou zobrazeny další podrobnosti.

V každém scénáři získáte vyčerpávající vysvětlení, jak bylo vaše vozidlo odesláno do garáže. Pojďme se podívat, jak to funguje.

Typy scénářů

Vozidlo bylo zničeno AP/APCR/HEAT/HESH granátem vystřeleným odhaleným nepřítelem

Kamera zobrazí typ, ráži a trajektorii nepřátelského granátu. Pak se přepne na vaše zničené vozidlo a ukáže místo zásahu. Uvidíte vzdálenost, kterou granát urazil od nepřítele k vašemu vozidlu a hodnotu průbojnosti granátu. Stisknutím mezerníku si můžete prohlédnout popisek s dalšími parametry granátu, abyste lépe pochopili bojovou situaci. Takovými parametry jsou:

 • Rychlost letu
 • Průměrná průbojnost granátu
 • Pancíř získaný úhlováním

Vozidlo bylo zničeno AP/APCR/HEAT/HESH granátem vystřeleným neodhaleným nepřítelem

Kamera ukáže typ a ráži nepřátelského granátu, ale neuvidíte přesnou trajektorii granátu ani přesnou polohu protivníka. Namísto toho bude ukázán obecný sektor, odkud byl výstřel vypálen. Stisknutím mezerníku zobrazíte další podrobnosti.

Vozidlo bylo zničeno HE granátem vystřeleným odhaleným/neodhaleným nepřítelem

Pokud bylo vaše vozidlo zasaženo HE granátem, který neprobil pancíř, ale střepiny vozidlo zničily, kamera ukáže, které části vašeho vozidla byly zasaženy.

Vozidlo bylo zničeno zásahem z dělostřelectva od odhaleného/neodhaleného nepřítele

Pokud vaše vozidlo zničily střepiny po výbuchu, uvidíte velikost a pozici oblasti výbuchu. Pokud jste vy nebo vaši spojenci dělostřelectvo neodhalili, bude ukázán pouze obecný sektor, odkud byl výstřel vypálen.

I bez znalosti přesné pozice dělostřelectva budete schopni lépe pochopit, za jakým krytem se před jeho palbou schovat a jak minimalizovat poškození výbuchem, když úkryt opustíte.

Bojujete, učíte se!

Toto je vaše šance být v bitvě efektivnější! Posmrtný režim může být cenným zdrojem znalostí. Pozorováním úspěchů a neúspěchů ostatních hráčů se můžete na své akce v bitvě podívat z jiné perspektivy. Když víte, kde a jak protivníci probíjí váš pancíř, můžete lépe:

 • Obsadit vhodné pozice v různých fázích bitvy
 • Vyhledat úkryt před palbou dělostřelectva
 • Využít různé techniky, jak blokovat poškození

Jak zapnout/vypnout posmrtný režim

V nastavení hry zamiřte na záložku „Obecné“. Zde najdete nastavení posmrtného režimu se čtyřmi možnostmi na výběr:

 • Krátký poslední okamžik
 • Podrobný poslední okamžik
 • Ukázat nepřátelské vozidlo, které vás zničilo
 • Ukázat vaše vozidlo

Vyberte tu možnost, kterou považujete za nejužitečnější.


Velitelé, hrajte, učte se a zdokonalujte své dovednosti!

Zavřít