obsah

Ať už bojujete kvůli vítězství, zdrojům či dokonce slávě, mohla by vás zajímat ocenění a úspěchy! Koneckonců, pokud chcete být ti nejlepší, měli byste to být schopni prokázat. Zde je vše, co můžete v naší hře nasbírat!

Medaile

Zde jsou uvedeny různé typy medailí, které můžete ve World of Tanks získat:

Hrdinové bitvy

Jedná se o nejběžnější medaile udělované hráčům, kteří v bitvě dokonale sehráli svou roli.

Epické medaile

Pokud pro vás „Hrdinové bitvy“ nepředstavují dostatečnou výzvu, nasbírejte tato ocenění, udělovaná pouze nejodvážnějším a nejvýtečnějším velitelům.

Čestné hodnosti

Tyto medaile odměňují bláznivé, záhadné nebo prostě ty nejlepší tahy v bitvě či celé sérii bitev.

Postupná ocenění

Ocenění jsou také užitečná při sledování vašeho postupu ve World of Tanks. Přesně k tomu slouží „Postupná ocenění“!

Pamětní žetony

Tyto medaile oslavují podivné, zábavné či přelomové okamžiky bitvy a lze je udělit několika hráčům ve stejném boji.

Skupinová ocenění

Společně jste silnější. Tyto medaile odměňují nejlepší výkony v četě.

Speciální

Většina našich speciálních akcí přichází s jedinečnými medailemi. Pokud chcete říct „Byl jsem u toho“, tady je potřebný důkaz!

Kde je najdu?

Z garáže přejděte na „Služební záznam“ (uprostřed v horní části vaší obrazovky), pak klikněte na „Ocenění“ a prozkoumejte celou galaxii medailí!

Ocenění „Vzorný tankista“

Jen málo úspěchů je tak prestižních jako ocenění „Vzorný tankista“. Tyto odměny ukazují vaši zdatnost se specifickým vozidlem.

Chcete-li se svými oblíbenými vozidly obdržet ocenění „Vzorný tankista“, musíte v jedné bitvě získat více ZK, než kolik činí průměrné ZK určitého procenta hráčů, kteří s tímto vozidlem bojovali za posledních sedm dní.

To může znít docela jako výzva, ale buďte si jistí, že jakmile tento odznak mistrovství získáte, nikdo vám ho už nevezme!

III. třída

Získejte v jedné bitvě více základních ZK, než kolik činí nejvyšší průměrné zkušenosti 50 % všech hráčů se stejným tankem za posledních 7 dní.

II. třída

Získejte v jedné bitvě více základních ZK, než kolik činí nejvyšší průměrné zkušenosti 80 % všech hráčů se stejným tankem za posledních 7 dní.

I. třída

Získejte v jedné bitvě více základních ZK, než kolik činí nejvyšší průměrné zkušenosti 95 % všech hráčů se stejným tankem za posledních 7 dní.

Hrdina

Získejte v jedné bitvě více základních ZK, než kolik činí nejvyšší průměrné zkušenosti 99 % všech hráčů se stejným tankem za posledních 7 dní.

Pokud se chcete na svá ocenění „Vzorný tankista“ podívat, přejděte z garáže na „Služební záznam“ (uprostřed v horní části vaší obrazovky), pak klikněte na „Vozidla“ a uvidíte seznam svých tanků. Pokud již s některým z nich odznak vlastníte, bude zobrazen vedle jejich názvu.

Vítězné znaky

Tyto znaky jsou podobné odznakům Vzorný tankista. Slouží jako doklad vašich dovedností s vozidly V. až X. úrovně. A nyní je můžete předvést přímo na bojišti. Všechny znaky se automaticky objeví na hlavni vašeho tanku. Vlajky, hvězdy, linie, kříže… každý národ znázorňuje Vítězné znaky jinak.

Existují tři úrovně Vítězných znaků odvíjející se od průměrného kombinovaného poškození způsobeného nepříteli jedním konkrétním tankem. Toto kombinované poškození se skládá z poškození, které jste způsobili nepřátelským vozidlům, vámi způsobeného asistovaného poškození odhalených nebo imobilizovaných vozidel (se zničenými pásy), a pokud hrajete za dělostřelectvo, poškození způsobeného ochromením. Poškození spojenců se počítá jako záporné poškození a bude odečteno od vaší výsledné hodnoty.

První znak

Míra vámi způsobeného a asistovaného poškození musí být vyšší, než jaké za posledních 14 dní dosáhlo 65 % hráčů se stejným vozidlem.

Druhý znak

Míra vámi způsobeného a asistovaného poškození musí být vyšší, než jaké za posledních 14 dní dosáhlo 85 % hráčů se stejným vozidlem.

Třetí znak

Míra vámi způsobeného a asistovaného poškození musí být vyšší, než jaké za posledních 14 dní dosáhlo 95 % hráčů se stejným vozidlem.

 

Hodnota poškození v rámci Vítězných znaků se skládá ze tří faktorů:

Vámi způsobené poškození + asistované poškození – poškození spojenců

Při výpočtu asistovaného poškození bude brán v úvahu pouze typ asistovaného poškození s nejvyšší hodnotou. To znamená, že asistované poškození způsobené imobilizací, odhalením a ochromením se nesčítá. Pokud způsobíte celkové poškození 1000 imobilizací a 1500 odhalením, započítá se pouze poškození 1500, protože se jedná o nejvyšší hodnotu.

Síň slávy

Pokud chcete zakusit kariéru velitele ve World of Tanks v její úplnosti, nezapomeňte se podívat na Síň slávy. Tato prestižní stránka, která je k dispozici jak ve hře, tak i na našem portálu, uvádí další statistky a odměňuje velitele s matematickým myšlením!

 

Vpřed!

Zavřít