Ocenění jsou hráčům udělována za mimořádný výkon v bitvě. Různá ocenění jsou součástí statistik každého hráče, jsou ale přiřazena i k jednotlivým tankům a členům posádky. Pro zobrazení vašich ocenění si otevřete své statistiky ve hře a v horním panelu uvidíte všechny medaile a ocenění, jaké jste získali. Na obrazovce se statistikami můžete také vybrat jeden z vašich tanků, abyste šikovně viděli, jaká ocenění k němu patří. Pro zobrazení ocenění jiných hráčů klikněte pravým tlačítkem na jejich jméno a zvolte „statistiky“.

Hrdinové bitvy

Válečník

Zničte více nepřátelských vozidel než jakýkoliv jiný hráč v bitvě (nejméně 6, 9 ve Velkých bitvách). V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu prémiového účtu). Pokud je i poté množství zkušeností shodné, ocenění nebude uděleno. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úrovně IV-IX:1; Úroveň X:3


Obránce

Snižte úroveň obsazení vaší základny o 70 bodů a více. V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu prémiového účtu). Pokud mají hráči i stejné zkušenosti, nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:1; Úroveň VIII–IX:3; Úroveň X:5


Útočník

Získejte maximální podíl na obsazení nepřátelské základny (minimálně 80 bodů). Uděluje se v případě vítězného obsazení nepřátelské základny a počítají se jen body získané během tohoto obsazování. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:1; Úroveň VIII–IX:3; Úroveň X:5


Ocelová zeď

Obdržte a přežijte více potencionálního poškození (alespoň 1 000 bodů) než jakýkoli jiný hráč v bitvě. Obdržte alespoň 11 zásahů. Pokud dva nebo více hráčů obdrželo stejné množství bodů poškození, ocenění je uděleno tomu, kdo obdržel více zásahů. Pokud dva nebo více hráčů obdrželo stejné množství bodů poškození a zásahů, ocenění je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu prémiového účtu). Pokud mají hráči i stejné zkušenosti, nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úrovně IV-IX:1; Úroveň X:2


Spojenec

Zasáhněte více nepřátelských vozidel než jakýkoli jiný hráč (alespoň 6), která jsou následně zničena jiným hráčem (nebo se zničí sama). Zásahy poškozující pásy nebo jiné moduly bez ubrání bodů výdrže se započítávají, ale odražené střely a střely, které neprobijí pancíř se nezapočítávají. Pokud dva nebo více hráčů dosáhne stejného počtu, ocenění se uděluje hráči, který v bitvě získal více zkušeností, včetně bonusových zkušeností za prémiový účet. Pokud mají hráči i stejné zkušenosti, nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úrovně IV-IX:1; Úroveň X:2


Průzkumník

Detektujte z celého týmu největší množství tanků a samohybných děl (minimálně 9). Ocenění je uděleno jen hráči ve vítězném týmu. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:1; Úroveň VIII–IX:3; Úroveň X:5


Hlídka

Pomozte vašemu týmu poškodit minimálně 6 nepřátelských vozidel tím, že je odhalíte. Hráč musí být jediný, kdo nepřátelská vozidla odhalil ve chvíli, kdy byla poškozena. V případě, že dva nebo více hráčů má odhaleno a zničeno stejný počet nepřátelských vozidel, nebo pokud dva nebo více hráčů odhalilo stejné vozidlo, uděluje se ocenění tomu hráči, který získal v aktuální bitvě více zkušeností. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:1; Úroveň VIII–IX:3; Úroveň X:5


Velká ráže

Uděluje se hráči, který způsobí největší množství poškození v průběhu bitvy. Způsobené poškození musí činit minimálně 20 % součtu bodů výdrže tanků nepřátelského týmu a minimálně 1 000 bodů. Aby hráč toto ocenění získal, nesmí zasáhnout spojence žádným přímým zásahem. Pokud dva nebo více hráčů způsobí poškození ve stejné výši, je ocenění uděleno hráči, který získal v bitvě více zkušeností, včetně dodatečných zkušeností udělovaných hráčům s prémiovým účtem. Pokud je i poté množství zkušeností shodné, ocenění nebude uděleno. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úrovně IV-IX:1; Úroveň X:2


Tankista odstřelovač

Uděluje se hráči, který v průběhu bitvy způsobil největší množství poškození ze vzdálenosti alespoň 300 metrů alespoň 8 přesnými střelami. Alespoň 80 % všech zásahů musí způsobit poškození nebo kritický zásah. Celková přesnost musí být minimálně 85 %. Způsobené poškození musí být vyšší než počet bodů výdrže hráčova tanku a musí to být alespoň 1 000 bodů. Aby hráč toto ocenění získal, nesmí zasáhnout spojence žádným přímým zásahem. Pokud dva nebo více hráčů způsobí poškození ve stejné výši, je ocenění uděleno hráči, který získal v bitvě více zkušeností, včetně dodatečných zkušeností udělovaných hráčům s prémiovým účtem. Pokud je i poté množství zkušeností shodné, ocenění nebude uděleno. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Odměna za obdržení medaile: Úrovně IV-IX:1; Úroveň X:3


Vlk mezi ovcemi

Uděluje se hráči, který byl ve 100 bitvách hráčem s největším způsobeným poškozením. Množství se průběžné sčítá. Pouze týmové bitvy.


Válečný génius

Uděluje se hráči, který byl ve 100 vítězných bitvách hráčem s největším získaným množstvím zkušeností. Množství se průběžné sčítá. Pouze týmové bitvy.


Rambo

Při sólo hře způsobte v rámci jedné bitvy nejméně 10 000 poškození nepřátelským vozidlům, zničte 5 vozidel a 3 vlajky. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Drcení oceli a Nadvláda


Vlajkonoš

Jako člen divize se zaslužte o doručení nejméně 4 vlajek do základny. Počítá se pouze osobní přispění. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Drcení oceli a Nadvláda


Nezlomný

Způsobte v rámci jedné bitvy nejméně 10 000 poškození, zničte 5 nepřátelských vozidel a neztraťte ani jedno ze svých vozidel. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Nadvláda

Epické medaile

Goreho medaile

Způsobte se samohybným dalekonosným dělem poškození přesahující desetinásobek bodů výdrže vašeho vozidla. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Britský plukovník Adrian Clements Gore velel jednotce bránící průsmyk Kaserín v Tunisku, 20. února 1943. Jeho jednotka sestávající z tankové čety, pěchotní roty a baterie podpůrného pěchotního dělostřelectva se houževnatě bránila vojákům Wehrmachtu z Afrikakorpsu o síle pěti pěchotních a jednoho tankového batalionu. Německé síly v boji ztratily 11 tanků.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3; Úroveň VIII–IX:5; Úroveň X:7


Starkova medaile

Zničte se samohybným dalekonosným dělem alespoň dvě nepřátelská vozidla a dostaňte alespoň dva zásahy od nepřítele, které způsobí poškození nebo jsou zastaveny pancířem. Vyhrajte bitvu a přežijte. Celkové množství obdrženého poškození a poškození zastaveného pancířem musí být alespoň 2/3 bodů výdrže Vašeho vozidla. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Plukovník Alexander Stark velel spojeným francouzsko-americkým silám bránícím průsmyk Kaserín v Tunisku. 19. února 1943 Startakovy síly zahájily silnou dělostřeleckou palbu z výšin obklopujících průsmyk a dokázaly pozdržet postup tankového a dvou pěchotních batalionů Afrikakorpsu, které musely zažádat o posily.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3; Úroveň VIII–IX:5; Úroveň X:7


Orlikova medaile

Udělena za zničení dvou či více tanků či stíhačů tanků (nikoli dělostřelectva) během jedné bitvy pomocí lehkého tanku. Cíle musí být alespoň o úroveň výše než hráčův tank. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Roman Edmund Orlik, četař polské armády, vyřadil se svým lehkým tančíkem TKS v září 1939 13 německých tanků.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:1; Úroveň VIII–IX:3


Oskinova medaile

Uděluje se za zničení tří a více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků (nikoliv dělostřelectva) v jedné bitvě pomocí středního tanku. Cíle musí být alespoň o úroveň výše než hráčův tank. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Alexander Oskin, Hrdina Sovětského svazu, byl tankový velitel, který během průzkumu poblíž Oglenduv v srpnu 1944 zničil se svou T-34 tři Královské Tigery.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3; Úroveň VIII–IX:5


Kolobanovova medaile

Uděluje se hráči, který se ocitne poslední na bojišti proti pěti nebo více nepřátelským vozidlům a zvítězí. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Plukovník Zinoviy Kolobanov byl sovětským tankovým esem. Se svým KV-1 zničil v srpnu 1941 22 německých tanků, 2 děla a 2 polopásové tahače.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–IX:7; Úroveň X:10


Halonenova medaile

Uděluje se za zničení dvou a více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků (nikoliv dělostřelectva) v jedné bitvě pomocí stíhače tanků. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčovo vozidlo. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Erkki Halonen, četař ve finské armádě, zničil v bojích během června a července 1944 se svým StuG III tři T-34, dvě KV-1 a dvě ISU-152.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3VIII. úroveň:5


Fadinova medaile

Uděluje se za zničení posledního nepřátelského tanku posledním dělostřeleckým granátem (z výzbroje hráčova tanku). Nepřátelské vozidlo zničené požárem z poslední střely z hráčova zásobníku bude počítáno do tohoto ocenění. Avšak hráč musí mít zásobník munice na začátku bitvy plný. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Hrdina Sovětského svazu Alexander Fadin, byl velitelem T-34. Podporovaný četou pěchoty obsadil a udržel vesnici Dashukovka po dobu pěti hodin pomocí jednoho tanku. Zničil 3 tanky, 1 polopásový transportér, 2 minomety a 12 kulometných hnízd. Jeho posádka také sestřelila spřaženým kulometem nepřátelské letadlo.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–IX:7; Úroveň X:10


Burdova medaile

Uděluje se na zničení tří samohybných děl s tankem nebo stíhačem tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o úroveň výše. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Gardový plukovník Alexander Burda, sovětské tankové eso a hrdina Sovětského vazu. V říjnu 1941 Burda naplánoval odvážné přepadení a zničil nepřátelský obrněný konvoj, zahrnující 10 středních a lehkých tanků, 2 tahače s protitankovými děly a 5 vozidel pěchoty.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–IX:10


Billottova medaile

Uděluje se za zničení alespoň dvou nepřátelských vozidel a přežití vítězné bitvy, navzdory utržení alespoň pěti odlišných zásahů a ztrátě více než 80% výdrže. Zničená nepřátelská vozidla se začnou počítat až po obdržení dostatečného množství poškození a zásahů. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Pierre Billotte byl kapitán francouzské armády, který zničil 16. května 1940 se svým Char B1bis 2 PzKpfw IV, 11 PzKpfw III a 2 děla.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–X:10


Medaile hrdinů Raseiniai

Udělena hráči, který sám zneškodní minimálně 14 (21 ve velkých bitvách) nepřátelských vozidel v průběhu jedné bitvy. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

V červnu 1941, poblíž litevského města Raseiniai, asi 20 tanků KV sovětského 3. Mechanizovaného sboru, odolávalo útoku 6. tankové divize skládající se z asi 100 vozidel. Jeden KV-2 zabraňoval německému postupu jeden celý den, zatímco byl ostřelován všemi možnými protitankovými zbraněmi. Nakonec mu došla munice a byl vyřazen.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–IX:10; Úroveň X:15


De Langladeova medaile

Uděluje se hráči, který v průběhu jedné bitvy zničí 4 nepřátelská vozidla uvnitř základny ve chvíli, kdy ji obsazují. Nepřátelská vozidla se mohou pokusit obsadit základnu všechna najednou nebo postupně.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–X:10


Yoshio Tamadova medaile

Uděluje se hráči lehkého tanku, který v průběhu jedné bitvy zničí alespoň 2 nepřátelská samohybná děla. Cíle musí být alespoň o úroveň výše než hráčův tank. Aby jste ocenění obdrželi, musíte přežit.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3; Úroveň VIII–IX:5


Brunova medaile

Uděluje se hráčům, kteří zničí 3 nebo 4 nepřátelská vozidla a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80% výdrže vozidla. Zničená nepřátelská vozidla se započítají až poté, co obdržíte veškeré poškození. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Pietro Bruno byl Italské tankové eso. Za příkladnou odvahu tváří v tvář nepříteli byl vyznamenán zlatou medailí za vojenskou statečnost (Medaglio d'oro al Valore Militare), nejvyšším Italským státním vyznamenáním.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–X:10


Dumitruova medaile

Uděluje se za zničení 3 nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Ion S. Dumitru byl rumunské tankové eso. Bojoval ve 2. světové válce jen 25 dní, z nichž pět byl na německé straně, a poté, co Rumunsko změnilo strany, bojoval dvacet dní proti Němcům. Dne 6. března 1945 přispěl Dumitru ke zničení šesti nepřátelských stíhačů tanků a obsazení baterie 150mm děl.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3; Úroveň VIII–IX:5; Úroveň X:7


Lehväslaihova medaile

Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí minimálně dva nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o úroveň výše. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Reino Lehväslaiho byl finské tankové eso. Zničil sedm tanků a stíhačů tanků.

Odměna za obdržení medaile: Úrovně IV-IX:1


Nicolsova medaile

Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí minimálně čtyři nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o úroveň výše. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Alfie Nicols byl střelcem britského tanku. Během bitvy o El Alamein zničil čtrnáct nepřátelských vozidel.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–IX:7


Pascucciho medaile

Uděluje se za zničení dvou nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Podporučík Luigi Arbib Pascucci byl Italským tankovým velitelem ve druhé světové válce. Bojoval s tankovou divizí Ariete v severní Africe. Pascucci bojoval v druhé bitvě o El Alamein, kde obětoval svůj život v bezohledném frontálním útoku, který umožnil zbytku jeho roty uniknout z obklíčení.

Odměna za obdržení medaile: Úrovně IV-IX:1; Úroveň X:3


Poolova medaile

Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 10 až 13 (13-20 ve velkých bitvách) nepřátelských vozidel v jedné bitvě. Lze získat pouze v náhodných bitvách. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Lafayette G. Pool je proslulé tankové eso americké armády, dokázal zneškodnit neuvěřitelných 12 tanků. Celkově se zasloužil o zničení 258 obrněných vozidel a dělostřelectva.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–X:10


Radley-Waltersova medaile

Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 8 až 9 (10 - 12 ve velkých bitvách) nepřátelských vozidel v jedné bitvě. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Sydney Valpy Radley-Walters byl Kanadské tankové eso 27. obrněné brigády. V letech 1944–1945 zničil 18 německých vozidel se svým Sherman Firefly.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3; Úroveň VIII–IX:5; Úroveň X:7


Tarczayovova medaile

Uděluje se hráčům, kteří zničí pět nepřátelských vozidel a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80 % výdrže vozidla. Zničená nepřátelská vozidla se započítávají až poté, co obdržíte veškeré požadované poškození. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Ervin Tarczay byl Maďarské tankové eso. Bojoval s Maďarskou 2. obrněnou divizí a zničil minimálně deset nepřátelských vozidel.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:5; Úroveň VIII–X:10


Najdinova medaile

Uděluje se hráči, který v bitvě zničí všechny nepřátelské lehké tanky (za předpokladu, že nepřátelský tým měl minimálně 3 lehké tanky). Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Hrdina Sovětského svazu Grigorij Nikolajevič Najdin byl seržant, který velel tanku BT-7. 25. července 1941 poblíž obce Rudjaški (Litva) zničil kolonu nepřátelských obrněných vozidel čítající 15 tanků a 10 děl 19. tankové brigády Wehrmachtu. Tím pozastavil postup německých sil na dva dny a umožnil Sovětům připravit dostatečnou obranu pro město Vilno.

Odměna za obdržení medaile: Úroveň IV-VII:3; Úroveň VIII–IX:5; Úroveň X:7


Bojiště: Operace Jarní probuzení

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.


Bojiště: Bitva u Kurska

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.


Bojiště: Bitva o výběžek

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.

Čestné hodnosti

Vůle k vítězství

Bojujte sám proti třem protivníkům a přesto vyhrajte bitvu. Pouze týmové bitvy.


Nadějný bojovník

Buďte ve 100 vítězných bitvách mezi 3 hráči s nejvyšším počtem získaných základních zkušeností. Pouze týmové bitvy.


Těžká palba

Buďte ve 100 vítězných bitvách mezi 3 hráči s nejvyšším množstvím uděleného poškození. Pouze týmové bitvy.


Bojový průzkum

Buďte ve 50 vítězných bitvách mezi 3 hráči s nejvyšším množstvím uděleného poškození, přičemž odhalte alespoň 2 nepřátelská vozidla. Pouze týmové bitvy.


Oheň a ocel

Přežijte 25 vítězných bitev, ve kterých dosáhnete nejvyššího množství poškození obdrženého a zastaveného pancířem. Pouze týmové bitvy.


Rozhodující výstřel

Zničte ve 20 vítězných bitvách poslední nepřátelské vozidlo. Pouze týmové bitvy.


Hraničář

10krát poškoďte nebo zničte nepřátelské vozidlo, které nevidíte. Pouze týmové bitvy.


Pyroman

Zapalte 10 nepřátelských vozidel. Pouze týmové bitvy.


Drtič pevností

Obsaďte nepřátelské Velitelské centrum při útoku na jejich opevnění. Dostupné jen v módu Opevnění.


Odplata

Obsaďte nepřátelské Velitelské centrum při obraně svého opevnění. Dostupné jen v módu Opevnění.


Za protibaterijní palbu

Zničte v bitvě všechna nepřátelská samohybná děla (minimálně 2) pomocí samohybného děla. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Kliďas

Zničte alespoň 2 nepřátelské lehké tanky ze vzdálenosti ne větší než 100 metrů, pomocí samohybného děla alespoň IV. úrovně. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Neprůstřelný

Dosáhněte toho, aby celkové poškození zastavené pancířem překročilo počet bodů výdrže Vašeho vozidla. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Kamarád v bitvě

Nezpůsobte za 50 bitev žádné poškození spojencům. Zásahy modulů, které je nepoškodí stejně jako odrazy a střely, co neprorazí pancíř, se nezapočítávají a nepřeruší tak sérii. Série pokračuje při hraní s jakýmkoliv vozidlem. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Pozorovatel

Detekujte nepřátelská vozidla a umožněte svým spojencům způsobit 1 000 bodů poškození v rámci jedné vítězné bitvy. Nepřerušená série pokračuje vždy při 1 000 bodů asistence získaných detekováním a započítává se jen nejdelší série. Každé vozidlo má svou vlastní sérii. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Účinná palba

Způsobte nepřátelským vozidlům více poškození než je výdrž vašeho vozidla. Poškození způsobené nárazy a zapálením nepřítele se započítává. Dělostřelectvo nemůže toto ocenění získat. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Bojovník

Zničte čtyři nebo pět nepřátelských vozidel v jedné bitvě. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Duelista

Zničte minimálně dvě nepřátelská vozidla, která Vašemu vozidlu způsobila v bitvě poškození. Poškození způsobené modulům se započítává, ale odražené střely a střely, které neprorazily, nikoliv. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Hrubá síla

Zničte 10 nepřátelských vozidel nárazem. Nově získaná ocenění se sčítají. Lze získat pouze v týmových bitvách.


Partyzán

Zůstaňte neodhaleni a zničte minimálně 10 nepřátelských vozidel. Nepřátelská vozidla musí být v dohledu hráčova vozidla Nově získaná ocenění se sčítají. Lze získat pouze v týmových bitvách.


Špion

Získejte minimálně 1000 bodů za obsazování nepřátelské základny. Počítají se pouze ty body za obsazování základny, které vedly k jejímu úspěšnému obsazení. Nově získaná ocenění se sčítají. Lze získat pouze v týmových bitvách.


Achillova pata

Zničte 10 nepřátelských vozidel odpálením jejich zásobníku s municí. Nově získaná ocenění se sčítají. Počítají se všechny případy zničení nepřátelských vozidel pomocí odpálení jejich bedny s municí. Lze získat pouze v týmových bitvách.


Strážce

Získejte minimálně 1 000 bodů za obranu základny. Počítají se pouze vítězné bitvy. Nově získaná ocenění se sčítají. Lze získat pouze v týmových bitvách.


Lovec

Zničte 100 německých vozidel pojmenovaných po kočkovitých šelmách. Výsledky jsou počítány celkově. Nově získaná ocenění se sčítají. Celý seznam vozidel je dostupný v herním klientu.


Sinajský Lev

Zničte alespoň 100 vozidel série IS, nebo postavených na IS podvozku. Výsledky jsou počítány celkově. Nově získaná ocenění se sčítají. Celý seznam vozidel je dostupný v herním klientu.


Ostrostřelec

Zasáhněte nepřítele alespoň desetkrát v řadě. Zásahy z následující bitvy s jakýmkoli vozidlem se také započítávají k této sérii, dokud není přerušena minutím cíle.


Nájezdník

Obsaďte sami nepřátelskou základnu, a přitom zůstaňte po celou bitvu neodhalení. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Past na myši

Zničte deset a více tanků PzKpfw VIII Maus.


Přeživší

Přežijte 20 a více bitev za sebou se stejným vozidlem. Bitvy, kde jste bojovali s dělostřelectvem nebudou počítány do ocenění. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Tankové eso

Zničte alespoň jeden z každého typu vozidel, která jsou momentálně dostupné ve hře. Ocenění není odebráno když jsou přidána nová vozidla.


Expert (podle národnosti)

Zničte alespoň jedno vozidlo od každého typu dostupného v technologickém stromě jednoho z národů. Tato medaile je dostupná ke všem národům ve hře. V případě přidání nových vozidel do technologického stromu nebude ocenění odebráno.


Kamikadze

Zničte vozidlo vyšší úrovně nárazem. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Starší Technický Inženýr

Vyzkoumejte všechna vozidla ve všech technologických stromech. V případě přidání nových vozidel do technologického stromu nebude ocenění odebráno.


Technický inženýr národa

Vyzkoumejte všechna vozidla v technologickém stromě národa. V případě přidání nových vozidel do technologického stromu je ocenění odebráno, dokud nejsou nová vozidla vyzkoumána.


Rozparovač

Zničte tři a více nepřátelských vozidel v řadě, každé jednou ranou. Ocenění je uděleno po přerušení řady. Řada pokračuje v následující bitvě se stejným vozidlem. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Mistr dělostřelec

Dosáhněte alespoň pěti průrazných zásahů nepřátelských vozidel, v řadě. Příští bitva se stejným vozidlem se také počítá, dokud není řada přerušena minutím cíle, neprůrazným zásahem nebo odrazem. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Nezničitelný

Přežijte pět, nebo více bitev bez jakéhokoliv poškození v stejném vozidle (kromě dělostřelectva). Bitvy odehrané s dělostřelectvem sérii nepřeruší, ale ani se nezapočítávají.


Bombardér

Zničte minimálně dvě nepřátelská vozidla jedním výstřelem. Série na všech vozidlech se sčítají. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Údolí Pattonů

Musíte zničit 100 tanků Patton včetně M46 Patton, M48A1 Patton III a M60. Výsledky jsou počítány celkově. Nově získaná ocenění se sčítají.


Taktický génius

Uděluje se hráči, který v rámci náhodného týmu vyhraje se stejným vozidlem alespoň 3 po sobě následující bitvy. Série se počítá dle vozidla, takže k získání ocenění je zapotřebí použít stejné vozidlo. Pouze týmové bitvy.


Vítězný Květen

Vyhrajte tři bitvy v řadě jako člen stejného týmu. K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.


Taktická převaha

Vyhrajte bitvu zničením všech nepřátelských vozidel, zatímco jste sami ztratili jen jedno, které je ve vašem týmu té nejnižší úrovně. Vozidlo zničené v bitvě nemůže být vyšší úrovně než VII. K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.


Lekce historie: Operace Jarní probuzení

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran s jakýmkoliv vozidlem. Může být získáno pouze v historických bitvách.


Lekce historie: Bitva u Kurska

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran s jakýmkoliv vozidlem. Může být získáno pouze v historických bitvách.


Lekce historie: Bitva o výběžek

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran s jakýmkoliv vozidlem. Může být získáno pouze v historických bitvách.


Sláva králi, kotě!

Získejte více vítězných bodů než jakýkoliv jiný hráč v bitvě. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Nadvláda


Sám proti všem!

Při sólo hře způsobte více poškození nepřátelským vozidlům, než kterýkoli jiný hráč v bitvě, nejméně však 10 000. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Drcení oceli a Nadvláda


Vynikající podpora

Při sólo hře způsobte pomocí bojových rezerv více poškození nepřátelským vozidlům než kterýkoli jiný hráč v bitvě, nejméně však 2 000. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Pouze Drcení oceli a Nadvláda.


Dravec

Zničte během jedné bitvy alespoň 5 nepřátelských vozidel. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Nadvláda

Postupná ocenění

Za taktické operace

Udělena ve čtyřech třídách za vítězství v náhodných týmech v módu týmových bitev: IV. třída - 10 vítězství, III. třída - 100 vítězství, II. třída - 1,000 vítězství, I. třída - 2 500 vítězství.


Za rozhodující bitvy

Udělena ve čtyřech třídách za průmyslové zdroje získané ve všech bitvách v módu Opevnění: 100 zdrojů - IV. třída, 500 zdrojů - III. třída, 1 500 zdrojů - II. třída, 3 000 zdrojů - I. třída


Bitkař

Udělena ve čtyřech třídách za vítězství ve všech bitvách o opevnění: IV. třída - 5 vítězství, III. třída - 50 vítězství, II. třída - 100 vítězství, I. třída - 200 vítězství.


Příkladný výkon: Lehké tanky

Udělena ve čtyřech třídách za splnění vedlejších úkolů v osobních misích pro lehké tanky: IV. třída - 15 vedlejších úkolů, III. třída - 30 vedlejších úkolů, II. třída - 45 vedlejších úkolů, I. třída - 60 vedlejších úkolů.


Příkladný výkon: Střední tanky

Udělena ve čtyřech třídách za splnění sekundárních úkolů v osobních misích pro střední tanky: IV. třída - 15 vedlejších úkolů, III. třída - 30 vedlejších úkolů, II. třída - 45 vedlejších úkolů, I. třída - 60 vedlejších úkolů.


Příkladný výkon: Těžké tanky

Udělena ve čtyřech třídách za splnění sekundárních úkolů v osobních misích pro těžké tanky: IV. třída - 15 vedlejších úkolů, III. třída - 30 vedlejších úkolů, II. třída - 45 vedlejších úkolů, I. třída - 60 vedlejších úkolů.


Příkladný výkon: Stíhače tanků

Udělena ve čtyřech třídách za splnění sekundárních úkolů v osobních misích pro stíhače tanků: IV. třída - 15 vedlejších úkolů, III. třída - 30 vedlejších úkolů, II. třída - 45 vedlejších úkolů, I. třída - 60 vedlejších úkolů.


Příkladný výkon: Dělostřelectvo

Udělena ve čtyřech třídách za splnění sekundárních úkolů v osobních misích pro dělostřelectvo: IV. třída - 15 vedlejších úkolů, III. třída - 30 vedlejších úkolů, II. třída - 45 vedlejších úkolů, I. třída - 60 vedlejších úkolů.


Abramsova medaile (IV. - I. třídy)

Uděluje se za týmová vítězství, ve kterých hráč přežil bitvu: IV třída - 5 vítězství, III třída - 50 vítězství, II třída - 500 vítězství, I třída - 5 000 vítězství.

Generál Creighton Abrams velel obrněným jednotkám USA během Druhé světové války a Vietnamské války, s pověstí agresivního a úspěšného velitele.


Ekinsova medaile (IV. - I. třída)

Uděluje se za zničení tanků a samohybných děl 8, 9, a 10 úrovně: IV třída - 3 vozidla, III třída - 30 vozidel, II třída - 300 vozidel, I třída - 3 000 vozidel.

Joe Ekis byl vojínem Northamptonshirské divize Britské teritoriální armády. Několik zdrojů potvrdilo, že zneškodnil německé tankové eso Michaela Wittmanna.


Cariusova medaile (IV. - I. třídy)

Udělena ze zničení nepřátelských tanků a samohybných děl ve čtyřech třídách: IV. třída - 10 vozidel, III. třída - 100 vozidel, II. třída - 1 000 vozidel, I. třída - 10 000 vozidel.

Otto Carius byl jedním z nejefektivnějších tankových es Druhé světové války. Během své působivé kariéry velel tanku PzKpfw 38(t), PzKpfw VI Tiger a stíhači tanků Jagdtiger.


Knispelova medaile (IV. - I. třídy)

Uděluje se za součet způsobeného a přijatého poškození: IV. třída - 10 000, III. třída - 100 000, II. třída - 1 000 000, I. třída - 10 000 000.

Kurt Knispel, německé tankové eso Druhé světové války, se zúčastnil bitev na západní i východní frontě. Velel tankům PzKpfw II, PzKpfw III, PzKpfw IV, PzKpfw VI Tiger, a PzKpfw VI Ausf. B Tiger II


Popelova medaile (IV. - I. třídy)

Uděluje se za odhalení nepřátelských tanků a samohybných děl ve všech bitvách, ve čtyřech třídách: IV. třída - 20 vozidel, III. třída - 200 vozidel, II. třída - 2 000 vozidel, I. třída - 20 000 vozidel.

Generálporučík Tankových sil Nikolaj Popel, sovětský vojenský vůdce a politický pracovník, naplánoval útok na nepřátelský týl pomocí ukořistěných vozidel během bitvy o Dubno v létě 1941.


Leclercova medaile (IV. - I. třída)

Uděluje se za celkový součet bodů za obsazování nepřátelské základny. Neúspěšné nebo přerušené obsazování se nepočítá. Uděluje se ve čtyřech třídách: IV třída - 30 bodů, III třída - 300 bodů, II třída - 3 000 bodů, I třída - 30 000 bodů.

Philippe Leclerc byl generál armády Svobodné Francie během Druhé světové války a byl jedním z velitelů operací pro osvobození Paříže.


Lavriněnkova medaile (IV - I třída)

Uděluje se za snížení obsazovacích bodů vlastní základny. Uděluje se ve čtyřech třídách: IV třída - 30 bodů, III třída - 300 bodů, II třída - 3 000 bodů, I třída - 30 000 bodů.

Dmitrij Lavriněnko, Hrdina Sovětského svazu, Gardový poručík a tankové eso, je považován za nejefektivnějšího sovětského tankistu. Zničil 52 tanků během 28 bitev během pouhých dvou měsíců.


Kayova medaile (IV. - I. třída)

Uděluje se za získání titulu Hrdina bitvy ve čtyřech třídách: IV. třída - jednou, III. třída - 10krát, II. třída - 100krát, I. třída - 1 000krát.

Douglas Kay, seržant Britské armády a střelec tanku Sherman Firefly, se účastnil vylodění aliančních sil v Normandii a je jedním z nejznámějších zastánců tankového vojska.


Zocelený bojem (IV. - I. třída)

Udělený podle počtu získaných vítězství v týmových bitvách: Uděleno podle počtu ocenění získaných v týmových bitvách: 10 ocenění - IV. třída, 100 ocenění - III. třída, 250 ocenění - II. třída, 500 ocenění - I. třída.


Rotmistrovova medaile (IV. - I. třída)

Udělena podle počtu odehraných bitev v klanových válkách:

3 bitvy - IV. třída, 30 bitev - III. třída, 150 bitev - II třída, 300 bitev - I. třída

Pavel Rotmistrov, hrdina Sovětského svazu, byl během 2. světové války velitelem obrněných jednotek. Později se stal hlavním maršálem tankových vojsk Sovětského svazu.


Dobyvatel (IV. - I. třída)

Uděleno za získání určitého množství průmyslových zdrojů v herním módu Opevnění v šarvátkách:

100 zdrojů - IV. třída, 500 zdrojů - III. třída, 1 500 zdrojů - II. třída, 3 000 zdrojů - I. třída

Bude započítáno pouze Vaše osobní přičinění.


Voják štěstěny (IV. - I. třída)

Uděleno podle počtu vítězných šarvátek v herním módu Opevnění:

5 šarvátek - IV. třída, 250 - III. třída, 500 - II. třída, 1 000 - I. třída

Ocenění je uděleno všem členům klanu.


Pro strategické operace (třídy IV - I)

Udělováno ve čtyřech třídách za celkový počet bitev vyhraných ve stálém týmu:

IV. třída - 10 vítězství, III. třída - 100 vítězství, II. třída - 1,000 vítězství, I. třída - 2 500 vítězství.

K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.


Valkýra

Uděluje se ve čtyřech třídách za počet vozidel zničených pomocí bojových rezerv:

IV. třída - 10 vozidel, III. třída - 100 vozidel, II. třída - 500 vozidel, I. třída - 1000 vozidel.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Pouze Drcení oceli a Nadvláda.


V jako vítězství

Uděluje se ve čtyřech třídách za počet získaných vítězných bodů:

IV. třída - 1 000 bodů, III. třída - 10 000 bodů, II. třída - 100 000 bodů, I. třída - 1 000 000 bodů.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Pouze Drcení oceli a Nadvláda.

Pamětní žetony

Pamětní medaile mohou být uděleny několika hráčům v bitvě:

Země nikoho

Skončete bitvu remízou, při které jsou oba týmy zcela zničeny. Pouze týmové bitvy.


Bůh války

Při řízení dělostřelectva buďte posledním přeživším a přitom vyhrajte bitvu. Pouze týmové bitvy.


Pevný jako skála

Při řízení dělostřelectva zničte nepřátelské vozidlo nárazem a přežijte. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Ženy ve válce

Naverbujte pět ženských členů posádky:


První zásluhy

Dokončete jakoukoli osobní misi.


Demoliční expert

Zničte nepřátelské vozidlo tím, že způsobíte výbuch jeho bedny s municí. Ocenění může hráč v bitvě získat jen jednou. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Žhář

Zničte nepřátelské vozidlo jeho zapálením. Ocenění může hráč v bitvě získat jen jednou. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Rváč

Poškoďte moduly nepřátelských vozidel, nebo zraňte členy jejich posádky minimálně pětkrát za bitvu. Moduly poškozené požárem se započítávají. Ocenění může hráč v bitvě získat jen jednou. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Ruka boží

Přežijte a vyhrajte bitvu, zatímco obdržíte poškození minimálně od čtyř různých nepřátelských vozidel. Počítají se jen zásahy, které způsobily poškození. Ocenění může hráč v bitvě získat jen jednou. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Oko za oko!

Zničte nepřítele a současně buďte tím samým nepřítelem zničeni. Nepřátelé zničení zapálením nebo nárazem se počítají. Ocenění může hráč v bitvě získat jen jednou. Dostupné jen v náhodných bitvách.


Šťastlivec

Toto ocenění obdržíte, budete-li svědkem zničení nepřátelského vozidla jiným nepřátelským vozidlem. V okamžiku jeho zničení musíte být max. 10 metrů od nepřátelského vozidla. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Chladnokrevný

Uděleno za přežití 10 odrazů a neprobíjejících zásahů v řadě. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Sparťan

Přežijte odraženou střelu nebo střelu, která neprobije pancíř, vypálenou nepřítelem. Vaše vozidlo musí mít méně než 10 % výdrže a musíte bitvu přežít. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Král hory

Uděluje se hráči, jehož vozidlo jako jediné přežije bitvu. K získání tohoto ocenění je nezbytné hrát s tankem nebo stíhačem tanků. Pouze týmové bitvy.


Padlé vlajky

Při sólo hře zničte v rámci jedné bitvy více vlajek, než čety doručí, nejméně však 4. Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda. Drcení oceli a Nadvláda

Skupinová ocenění

Bratři ve zbrani

Každý člen čety musí zničit minimálně 3 nepřátelská vozidla a přežít. Ocenění obdrží všichni členové čety.


Zásadní přínos

Zničte jako četa v jedné bitvě alespoň 12 nepřátelských vozidel Ocenění obdrží všichni členové čety.


Obrněná pěst

Uděluje se všem členům týmu, který zničil celý nepřátelský tým, aniž by přišel o více než jedno vozidlo. K dispozici pouze v týmových bitvách.


Taktické mistrovství

Vyhrajte bitvu zničením všech vozidel protivníka. Všechna vozidla ve vašem týmu musí přežít. K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.


Tajné operace

Vyhrajte bitvu obsazením nepřátelské základny skupinou alespoň 2 spojeneckých vozidel. Nepříteli se nesmí podařit resetovat žádné body obsazení své základny. Veškerá vozidla účastnící se obsazení nepřátelské základny musí bitvu přežít a získat body obsazení základny. K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.


Bok po boku

Zničte jako četa v rámci jedné bitvy alespoň 12 nepřátelských vozidel a způsobte nejméně 30 000 poškození. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv. Toto ocenění se uděluje všem členům čety a lze jej získat pouze v režimu Běsnění: Drcení oceli a Nadvláda

Speciály

Operace Nostalgia

Speciální medaile za hraní s moždířem Karl v 8bitovém herním módu dočasně vydaném v dubnu 2014.


Operace Zima

Speciální medaile za hraní v 8bitovém herním módu Zimní zúčtování dočasně vydaném v lednu až únoru 2015.


Fotbalový hráč 2014

Speciální medaile za hraní ve fotbalovém herním módu dočasně vydaném v září 2014.


Závodník 2014

Speciální medaile za hraní v závodním herním módu dočasně vydaném v červnu 2014.


Hrdina Nadvlády

Speciální medaile udělovaná každému hráči, který se v průběhu června 2015 zúčastnil herní události Nadvláda a zvítězil.


Odstřelovač

Dosáhněte z alespoň deseti střel alespoň 85% zásahů s ničivým potenciálem 1 000 bodů poškození a více. Počítají se i střely, které neprorazily. Pokud mají dva a více hráčů stejný výsledek, cena bude udělena hráči, který uštědřil ve hře větší počet zásahů. Pokud mají dva a více hráčů ve hře stejný poměr zásahů a stejný počet zásahů, ocenění dostane hráč, který obdržel v bitvě větší počet ZK (počítají se ZK získané s pomocí prémiového účtu). Pokud mají hráči i stejné zkušenosti, nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich. Zásahy spojenců nebo poškození nárazy do spojenců nejsou povoleny a zabrání obdržení tohoto ocenění.


Hraničář

Ocenění uděleno pokud zničíte všechny lehké tanky (nejméně 3) během jediné bitvy.

Medaile přejmenována na Naidinovu medailia přesunuta do epických ocenění.


Boelterova medaile

Uděluje se za zničení sedmi a více nepřátelských tanků nebo samohybných děl pomocí tanku nebo stíhače tanků, nebo deseti a více vozidel pomocí samohybného děla, během jedné bitvy. Zničené cíle musí být alespoň čtvrté úrovně. Neuděluje se v klanových válkách. Hans Boelter byl jedním z nejúspěšnějších německých tankových es Druhé světové války. Zúčastnil se invaze do Polska, Francie, Řecka a Sovětského svazu, a poté obrany Francie.


Osamělý vlk

Speciální medaile udělovaná každému, kdo se jako samostatný hráč zúčastnil herní události Nadvláda a zvítězil alespoň v jedné bitvě. Akce Drcení oceli v červnu 2015.


Mentalita smečky

Speciální medaile udělovaná každému, kdo se jako člen čety zúčastnil herní události Nadvláda a zvítězil alespoň v jedné bitvě. Akce Drcení oceli v červnu 2015.


Drtič oceli

Speciální medaile udělovaná každému, kdo se zúčastnil herní události Nadvláda a jedné bitvy: Akce Drcení oceli v červnu 2015.


Slavné vítězství

Speciální medaile udělovaná každému, kdo se zúčastnil herní události Nadvláda a zvítězil alespoň v jedné bitvě: Akce Záplava zásob v červenci 2015.


Zocelený bitvou

Speciální medaile udělovaná každému hráči, který se v průběhu září 2015 zúčastnil herní události Běsnění a zvítězil.


Rána pod pás

Vyhrajte bitvu během speciální události Měsíční šílenství.

Mistrovské odznaky

Mistrovský odznak: Hrdina

Získejte v jedné bitvě více základních zkušeností než jsou průměrné nejvyšší zkušenosti 99% všech hráčů se stejným vozidlem za posledních sedm dní.


Mistrovský odznak: I. třídy

Získejte v jedné bitvě více základních zkušeností než jsou průměrné nejvyšší zkušenosti 95% všech hráčů se stejným vozidlem za posledních sedm dní.


Mistrovský odznak: II. třídy

Získejte v jedné bitvě více základních zkušeností než jsou průměrné nejvyšší zkušenosti 80% všech hráčů se stejným vozidlem za posledních sedm dní.


Mistrovský odznak: III. třídy

Získejte v jedné bitvě více základních zkušeností než jsou průměrné nejvyšší zkušenosti 50% všech hráčů se stejným vozidlem za posledních sedm dní.

Vítězné znaky

Vítězné znaky jsou speciální znaky na hlavni tankového děla, dokazující hráčovy bitevní schopnosti s tím konkrétním vozidlem. Pro jejich získání musí být průměrné poškození způsobené hráčem a průměrné poškození způsobené hráčovými asistencemi (pomocí odhalování a ničení pásů nepřátel) při hraní s daným tankem vyšší, než dosáhlo určité procento všech hráčů s tímto vozidlem za posledních 14 dní.

1. vítězný znak

Poměr Vašeho poškození a poškození asistencemi musí být vyšší než u 65 % hráčů s daným vozidlem za posledních 14 dní.

2. vítězný znak

Poměr Vašeho poškození a poškození asistencemi musí být vyšší než u 85 % hráčů s daným vozidlem za posledních 14 dní.

3. vítězný znak

Poměr Vašeho poškození a poškození asistencemi musí být vyšší než u 95 % hráčů s daným vozidlem za posledních 14 dní.

Zavřít