Abyste ze svého vozidla udělali skutečně individuální a unikátní bojový stroj, můžete upravit jeho vnější vzhled. Aktualizace 9.21 zavádí nové mechaniky úpravy vzhledu. Chcete-li upravit vzhled celého vozidla či jen některých jeho částí, využijte jeden ze způsobů úpravy vzhledu: 

 • Hotové styly jsou předpřipravené sady prvků úpravy vzhledu pro všechna roční období. Vzhled svého vozidla můžete upravit jen jediným kliknutím.
 • Vlastní styly jsou sbírkou různých prvků, které můžete na své vozidlo použít v různých kombinacích. Výběr a kombinace prvků podle svého uvážení vám umožnuje vytvoření jedinečného vzhledu vozidla pro každé roční období.

Hotové styly

Hotové styly jsou předpřipravené sady prvků úpravy vzhledu pro všechny typy map. Každý hotový styl může zahrnovat nátěry, kamufláže, obtisky, nápisy, emblémy a vizuální efekty.

Hotové styly se dají rozdělit na následující typy:

 • Pronajaté styly. Styly, které lze za kredity pronajmout pro jakékoliv vozidlo na určitý počet bitev.
 • Hlavní styly. Trvalé styly pro vozidla některých úrovní, které jsou k mání za zlaťáky na neomezený počet bitev.
 • Speciální styly. Styly, které lze získat ve speciálních akcích jako dárek nebo v misích a v některých typech bitev.
 • Jedinečné styly. Vzácné 3D styly, které se dají získat z velkých krabiček během Sváteční operace a nanést na vozidla X. úrovně.

Kromě vyváženého vzhledu pro všechny typy map poskytují hotové styly s bonus k maskování. Hotové styly se nanáší na celé vozidlo. V závislosti na množnosti úprav mohou být hotové styly:

 • Upravitelné. Umožňují vám odebrat či nahradit prvky, které jsou součástí určitých stylů – jedná se například o upravitelný 2D styl „Flóra“.
 • Upravitelné po získání progresivních obtisků. Umožňují vám upravit většinu hotových stylů ve hře, jakmile získáte pro vybrané vozidlo progresivní obtisk.
 • Neupravitelné. Neumožňují vám měnit styly – jedná se například o pronajaté styly.

Jak je použít

Chcete-li na své vozidlo použít hotový styl:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“. V dolní části obrazovky je zobrazený panel úprav vzhledu.
 2. V panelu úprav vzhledu přejděte na záložku „HOTOVÉ STYLY“.
 3. Vyberte styl a ten se automaticky použije na vaše vozidlo. Chcete-li vidět jeho vzhled pro ostatní typy map, přepněte mezi nimi na levé straně obrazovky.
  Chcete-li o některých stylech zjistit více – klikněte na (Detaily stylu). V panelu na pravé straně obrazovky se zobrazí bonus stylu k maskování, historická přesnost, typ a popis.
  Při použití Pronajatého stylu můžete zapnout automatické prodloužení pronájmu – klikněte na tlačítko (Prodloužit dobu pronájmu) v radiálním menu uprostřed obrazovky.
 4. Pokud upravujete upravitelný styl, klikněte na (Upravit styl) a změňte ho s pomocí dostupných prvků úpravy vzhledu.

 5. Chcete-li si vybraný styl pronajmout či zakoupit, klikněte v pravém horním rohu panelu úprav vzhledu na tlačítko „Přejít na nákup“. Na obrazovce s prvky k zakoupení klikněte na tlačítko „Koupit a odejít“.
Chcete-li vrátit zpět jakékoliv změny a zrušit nákup, klikněte v okně nad tlačítkem „Přejít na nákup“ na tlačítko„Storno“. Pokud změníte názor a rozhodnete se nekupovat jeden či více prvků úprav vzhledu, zrušte zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka na obrazovce s prvky k zakoupení.

Jak ho odstranit

Chcete-li hotový styl ze svého vozidla odstranit:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“.
 2. Přejděte na záložku „HOTOVÉ STYLY“.
 3. Klikněte na vozidlo a pak klikněte na tlačítko (Odstranit styl) v zobrazeném radiálním menu.
 4. V pravém horním rohu panelu úprav vzhledu klikněte na tlačítko „Použít a odejít“.

Odstraněné styly jsou zachovány a lze je znovu použít na stejné vozidlo či na jakékoliv jiné vozidlo, pro něž je tento styl k dispozici. Trvalé styly zakoupené za zlaťáky můžete také prodat: pravým tlačítkem klikněte na styl a vyberte možnost „Prodat“.

Pronajaté styly lze odstranit a znovu nanést na stejné vozidlo až do skončení období jejich pronájmu. Nelze je však prodat.

Vlastní styl

Vlastní styly představují celou řadu prvků úpravy vzhledu, které můžete na své vozidlo použít v různých kombinacích.

Pro vytvoření vlastního stylu jsou k dispozici následující prvky:

Nátěry

Každý národ má pro vyzdobení vozidla k dispozici celou řadu nátěrů. Nátěry lze použít na pět částí vozidla — korbu, věž, podvozek, dělo a mantlet děla. Natření jedné části vyžaduje jeden kbelík barvy. Takže na natření celého vozidla pro jedno roční období potřebujete maximálně pět kbelíků.

Kamufláže

Tato úprava vnějšího vzhledu je funkční a může zlepšit maskování vašeho vozidla. Můžete použít kamufláže pro tři roční období, které se automaticky mění v závislosti na mapě, na které hrajete.

Kamufláže lze použít samostatně na korbu, věž a dělo. To vám umožňuje kamufláže kombinovat. Kromě různých kombinací můžete také pro každou kamuflovanou část vozidla upravit měřítko a, v některých případech, paletu barev.

Chcete-li získat bonus k maskování, musíte kamufláž nanést na korbu. Pokud kamufláž použijete jen na věž a dělo, nebude tím viditelnost vašeho vozidla ovlivněna.
Obtisky

Velké obrázky, které se rozprostírají přes několik částí vozidla. Můžete měnit měřítko obrázku a převrátit ho horizontálně. Počet dostupných pozic pro obtisky na vozidle závisí na poměru jejich stran. Poznámka: počet obtisků současně nanesených na vozidle je omezen na tři.

Emblémy

Vozidla lze místo standardních vlajek a znaků, jako jsou sovětské hvězdy či německé kříže, vyzdobit pomocí emblémů. V závislosti na modelu vozidla na něj můžete použít jeden či dva emblémy.

Nápisy

Ozdobný prvek v podobě krátkého textu nebo čísla. Textové nápisy nelze upravovat a mohou být buď specifické pro určitý národ vozidel, nebo se dají použít na jakékoliv vozidlo ve hře. Další možností je ozdobení vozidla taktickým číslem – upravitelnou číselnou kombinací s řadou dostupných fontů. V závislosti na typu vozidla můžete na jeho věž či korbu použít buď jeden, nebo dva nápisy.

Efekty

S pomocí efektů můžete svému vozidlu dát bojem zakalený vzhled, nebo ho nechat zářit jako zbrusu nový bojový stroj, který čerstvě vyjel z garáže. Efekty vám umožňují přidat nátěrům a kamuflážím, naneseným na vaše vozidlo, opotřebení či lesk.

Všechny úpravy vnějšího vzhledu se na sebe vrství ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny panelu úprav. Pokud například nanesete kamufláž po natření svého vozidla, tak bude kamufláž překrývat barvu.

Progresivní prvky

Progresivní prvky jsou prvky úpravy vzhledu pro dané vozidlo, které se dají s tímto vozidlem získat splněním určitých podmínek v bitvě – například získáním mistrovských odznaků.

Každý progresivní prvek má úrovně, kterých lze dosáhnout splněním podmínek s postupně rostoucí obtížností. S každou úrovní se vzhled daného prvku mění. Při získání progresivního prvku dostanete jednu jeho kopii zdarma. Pro použití prvku pro různé typy map či ve více slotech budete muset další kopie tohoto prvku zakoupit. Na své vozidla můžete nanést progresivní prvek jakékoliv dosažené úrovně. Jakmile je získáte, dají se progresivní prvky využít na většinu hotových stylů.

Chcete-li zjistit více o progresivních prvcích a úrovních, které máte odemčené, přejděte na záložku „Progresivní prvky“ v levé části obrazovky.

Jak je použít

Chcete-li na své vozidlo použít prvek vlastního stylu:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“. V dolní části obrazovky je zobrazený panel úprav vzhledu.
 2. V panelu úprav vzhledu přejděte na záložku „VLASTNÍ STYLY“.
 3. Na levé straně obrazovky vyberte roční období, pro které chcete vzhled svého vozidla upravit.
 4. V panelu úprav vzhledu klikněte na nátěr, kamufláž či jakýkoliv jiný prvek. Ikona prvku se zobrazí napravo od kurzoru .
  Chcete-li vybrat prvky konkrétní skupiny či poměru stran (pro obtisky), využijte filtr na levé straně panelu úpravy vzhledu.
 5. Klikněte na část vozidla, kterou chcete vybraným prvkem upravit. Klikněte na ni znovu pro zobrazení radiálního menu s dodatečným nastavením úpravy vzhledu:

 • Nátěry
 • Kamufláže
 • Obtisky
 • Emblémy
 • Nápisy
 • Efekty
Nátěry

Natřít celé vozidlo pro vybraný typ mapy.

Odstranit nátěr z části vozidla.

Kamufláže

Změnit barevnou paletu kamufláže. Některé kamufláže ve hře mají dostupná tři barevná schémata.

Změnit měřítko maskovacího vzoru. K dispozici jsou tři velikosti: x1 (malá), x2 (střední) a x3 (velká). Standardně se všechny kamufláže používají ve střední velikosti.

Použít kamufláž na celé vozidlo pro vybraný typ mapy.

Odstranit kamufláž z části vozidla.

Obtisky

Převrátit obtisk horizontálně.

Přesunout obtisk ze stávající pozice.

Změnit měřítko obtisku. K dispozici jsou tři velikosti: x1 (malá), x2 (střední) a x3 (velká). Standardně se všechny obtisky používají ve velké velikosti.

Odstranit obtisk.

Emblémy

Použít emblém pro všechny typy map.

Odstranit emblém.

Nápisy

Použít nápis pro všechny typy map.

Odstranit nápis.

Změnit taktické číslo.

Efekty

Použít efekt pro všechny typy map.

Odstranit efekt z vozidla.

Pro opuštění radiálního menu klikněte na (Zavřít menu). Poznámka: pokud byla některá nastavení úpravy vzhledu použita, tak se při opuštění menu nezruší.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. Chcete-li použité úpravy zakoupit, klikněte v pravém horním rohu panelu úprav vzhledu na tlačítko „Přejít na nákup“. Na obrazovce s prvky k zakoupení klikněte na tlačítko „Koupit a odejít“.
Chcete-li vrátit zpět jakékoliv změny a zrušit nákup, klikněte v okně nad tlačítkem „Přejít na nákup“ na tlačítko „Storno“. Pokud změníte názor a rozhodnete se nekupovat jeden či více prvků úprav vzhledu, zrušte zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka na obrazovce s prvky k zakoupení.

Chcete-li se podívat na stávající seznam použitých prvků úpravy vzhledu pro vybraný typ mapy, klikněte nalevo od tlačítka „Přejít na nákup“ na tlačítko .

Prvky úpravy vzhledu lze zakoupit i s předstihem, bez jejich použití na vozidlo:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na prvek a vyberte „Přidat položky do košíku“.
 2. V okně „Potvrzení nákupu“ nastavte potřebný počet prvků a klikněte na tlačítko „Koupit“.

Chcete-li zobrazit pouze zakoupené prvky, použijte speciální filtr: klikněte na tlačítko  (Ve skladu) na levé straně panelu úpravy vzhledu.

Jak ho odstranit

Chcete-li prvek vlastního stylu ze svého vozidla odstranit:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“.
 2. Přejděte na záložku „VLASTNÍ STYLY“.
 3. Vyberte typ mapy a typ úpravy vzhledu, kterou chcete odstranit.
 4. Části vozidla s použitou vybranou úpravou vzhledu jsou označeny speciální ikonou . Klikněte na část, kterou chcete vyčistit.
 5. V zobrazeném radiálním menu klikněte na tlačítko „Odstranit“ —například „Odstranit z věže“ nebo „Odstranit emblém“.
  Chcete-li odstranit jednotný nátěr nebo kamufláž, klikněte na tlačítko „Odstranit z vozidla“. Pro odstranění emblémů, nápisů a vizuálních efektů použitých pro všechny typy map klikněte na tlačítko „Odstranit pro všechny mapy“.
 6. V pravém horním rohu panelu úprav vzhledu klikněte na tlačítko „Použít a odejít“.
Chcete-li odstranit všechny úpravy vzhledu a obnovit základní vzhled pro vybraný typ mapy, klikněte nalevo od tlačítka „Přejít na nákup“ na tlačítko , a pak klikněte v zobrazeném okně na tlačítko „Odstranit vše“.

Odstraněný prvek je zachován a lze ho znovu použít na stejné vozidlo či na jakékoliv jiné vozidlo, pro něž je tento prvek k dispozici. Prvky můžete také prodat: pravým tlačítkem klikněte na prvek a vyberte možnost „Prodat“ .

Historická přesnost

Všechny prvky úpravy vzhledu ve hře mohou být historické či nehistorické, přičemž druhé jmenované jsou označené ikonou . Jak to ovlivňuje hru?

Ve výchozím nastavení jsou všechna vozidla zobrazena pouze s historickým či základním vnějším vzhledem. Zobrazení nehistorických vzhledů lze zapnout v nastavení hry.

Chcete-li zapnout zobrazení nehistorických vzhledů:

 1. Ve své garáži stiskněte klávesu Esc a vyberte možnost „Nastavení“.
 2. Na záložce „Obecné“ zrušte zaškrtnutí políčka „Skrýt nehistorické prvky “ a pak klikněte na tlačítko „OK“.

Poté, co zobrazovaní nehistorických vnějších vzhledů zapnete, uvidíte na bojišti všechny styly úprav.

Mějte při vytváření vlastního stylu toto nastavení na paměti. Pokud je v úpravě vzhledu vašeho vozidla byť jen jeden nehistorický prvek, je celý vnější vzhled považovaný za nehistorický a ostatním hráčům s výchozím nastavením se nebude zobrazovat.

Dávejte pozor na tlačítko  v pravém horním rohu panelu úprav vzhledu. Jakmile použijete nehistorický prvek, zobrazí se přes toto tlačítko speciální ikona Pokud chcete, aby váš vlastní styl vozidla viděli všichni hráči, klikněte na tlačítko   a odstraňte všechny nehistorické prvky ze seznamu. Je-li to nezbytné, vyberte si mezi historickými prvky alternativní možnost.

Zavřít