Úprava vzhledu vozidla

Abyste ze svého vozidla udělali skutečně individuální a unikátní bojový stroj, můžete upravit jeho vnější vzhled. Aktualizace 9.21 zavádí nové mechaniky úpravy vzhledu. Chcete-li upravit vzhled celého vozidla či jen některých jeho částí, využijte jeden ze způsobů úpravy vzhledu: 

 • Hotové styly jsou předpřipravené sady prvků úpravy vzhledu pro všechna roční období. Vzhled svého vozidla můžete upravit jen jediným kliknutím.
 • Vlastní styly jsou sbírkou různých prvků, které můžete na své vozidlo použít v různých kombinacích. Výběr a kombinace prvků podle svého uvážení vám umožnuje vytvoření jedinečného vzhledu vozidla pro každé roční období.

Hotové styly

Hotové styly jsou předpřipravené sady prvků úpravy vzhledu pro všechna roční období. Každý hotový styl může zahrnovat nátěry, kamufláže, nápisy, emblémy a vizuální efekty. Za kredity si můžete styl pronajmout na mnoho bitev. Vozidla vysokých úrovní mají také trvalé hotové styly, které jsou dostupné za zlaťáky.

Kromě vyváženého vzhledu pro všechna roční období poskytují hotové styly s kamufláží na korbě i bonus k maskování. Hotové styly se používají na celé vozidlo a nelze je upravit.

Jak je použít

Chcete-li na své vozidlo použít hotový styl:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“ . V dolní části obrazovky je zobrazený panel úprav vzhledu.
 2. V panelu úprav vzhledu přejděte na záložku „HOTOVÉ STYLY“.
 3. Vyberte styl. Automaticky se použije na vaše vozidlo.
  Napravo od vašeho vozidla je zobrazeno okno se seznamem všech prvků úpravy vzhledu daného stylu. Chcete-li vidět vnější vzhled pro ostatní roční období, přepněte se mezi nimi v levé části obrazovky.
 4. hcete-li si vybraný styl pronajmout či zakoupit, klikněte na tlačítko„Koupit“ v pravém horním rohu panelu úprav vzhledu. V okně Click „Potvrzení změn“ klikněte na tlačítko „Koupit a odejít“.
Jak ho odstranit

Chcete-li hotový styl ze svého vozidla odstranit:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“.
 2. Přejděte na záložku „HOTOVÉ STYLY“. Styl použitý na vašem vozidle je vyznačen žlutě.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na hotový styl a vyberte možnost „Odstranit ze stávajícího vozidla“.
 4. V pravém horním rohu panelu úprav vzhledu klikněte na tlačítko „Použít a odejít“.

Odstraněné styly jsou zachovány a lze je znovu použít na stejné vozidlo či na jakékoliv jiné vozidlo, pro něž je tento styl k dispozici. Trvalé styly zakoupené za zlaťáky můžete také prodat: pravým tlačítkem klikněte na styl a vyberte možnost „Prodat“.

Pronajaté styly lze odstranit a znovu nanést na stejné vozidlo až do skončení období jejich pronájmu. Nelze je však prodat.

Vlastní styl

Vlastní styly představují celou řadu prvků úpravy vzhledu, které můžete na své vozidlo použít v různých kombinacích.

Existuje pět prvků úpravy vnějšího vzhledu — nátěry, kamufláže, emblémy, nápisy a efekty.

Nátěry

Každý národ má pro vyzdobení vozidla k dispozici celou řadu nátěrů. Nátěry lze použít na pět částí vozidla — korbu, věž, podvozek, dělo a mantlet děla. Natření jedné části vyžaduje jeden kbelík barvy. Takže na natření celého vozidla pro jedno roční období potřebujete maximálně pět kbelíků.

Kamufláže

Tato úprava vnějšího vzhledu je funkční a může zlepšit maskování vašeho vozidla. Můžete použít kamufláže pro tři roční období, které se automaticky mění v závislosti na mapě, na které hrajete.

Kamufláže lze použít samostatně na korbu, věž a dělo. To vám umožňuje kamufláže kombinovat. Kromě různých kombinací můžete také pro každou kamuflovanou část vozidla upravit měřítko a, v některých případech, paletu barev.

Chcete-li získat bonus k maskování, musíte kamufláž nanést na korbu. Pokud kamufláž použijete jen na věž a dělo, nebude tím viditelnost vašeho vozidla ovlivněna.
Emblémy

Vozidla lze místo standardních vlajek a znaků, jako jsou sovětské hvězdy či německé kříže, vyzdobit pomocí emblémů. V závislosti na modelu vozidla na něj můžete použít jeden či dva emblémy.

Nápisy

Další ozdobný prvek. V závislosti na modelu vozidla na něj můžete použít jeden či dva nápisy.

Efekty

S pomocí efektů můžete svému vozidlu dát bojem zakalený vzhled, nebo ho nechat zářit jako zbrusu nový bojový stroj, který čerstvě vyjel z garáže. Efekty vám umožňují přidat nátěrům a kamuflážím, naneseným na vaše vozidlo, opotřebení či lesk.

Všechny úpravy vnějšího vzhledu se na sebe vrství ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny panelu úprav. Pokud například nanesete kamufláž po natření svého vozidla, tak bude kamufláž překrývat barvu.

Jak je použít

Chcete-li na své vozidlo použít prvek vlastního stylu:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“ . V dolní části obrazovky je zobrazený panel úprav vzhledu.
 2. V panelu úprav vzhledu přejděte na záložku „VLASTNÍ STYLY“.
 3. Na levé straně obrazovky vyberte roční období, pro které chcete vzhled svého vozidla upravit.
 4. Klikněte na část vozidla, kterou chcete upravit.
 5. V panelu úprav vzhledu klikněte na nátěr, kamufláž či jakýkoliv jiný prvek, abyste ho na vybranou část vozidla použili.
  Chcete-li tento prvek použít pro ostatní roční období, klikněte v pravém horním rohu obrazovky v okně nastavení úprav na ikonu odpovídajícího období.
 6. Chcete-li použitou úpravu vzhledu zakoupit, klikněte v pravém horním rohu panelu úprav na tlačítko „Koupit“ . V okně „Potvrzení změn“ klikněte na tlačítko „Koupit a odejít“.
Pokud změníte názor a rozhodnete se prvek úpravy vzhledu nekupovat, tak vymažte odpovídající zaškrtávací políčko v okně „Potvrzení změn“.

Jeden vybraný prvek můžete také snadno a rychle použít na všechny části vozidla:

 1. Klikněte na prvek úpravy vzhledu. Ikona prvku je zobrazena napravo od kurzoru.
 2. Jednu po druhé klikněte na všechny části vozidla, které chcete tímto prvkem upravit.
 3. Chcete-li použitou úpravu vzhledu zakoupit, klikněte v pravém horním rohu panelu úprav na tlačítko „Koupit“. V okně „Potvrzení změn“ klikněte na tlačítko „Koupit a odejít“.

Prvky úpravy vzhledu lze zakoupit i s předstihem, bez jejich použití na vozidlo:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na prvek a vyberte „Přidat položky do košíku“.
 2. V okně „Potvrzení nákupu“ nastavte potřebný počet prvků a klikněte na tlačítko „Koupit“.
Jak ho odstranit

Chcete-li prvek vlastního stylu ze svého vozidla odstranit:

 1. Ve své garáži klikněte na tlačítko „Vnější vzhled“.
 2. Přejděte na záložku „VLASTNÍ STYLY“ a vyberte prvek, který chcete odstranit.
 3. Klikněte na část vozidla, kterou chcete vyčistit. Okno nastavení úpravy vzhledu v pravé části obrazovky ukazuje, pro která roční období je tento prvek použitý.
 4. Pro odstranění prvku úpravy vzhledu z daného ročního období klikněte na ikonu odpovídajícího ročního období. Ikona ročního období se při najetí kurzorem změní na.
 5. V pravém horním rohu panelu úprav vzhledu klikněte na tlačítko „Použít a odejít“.

Odstraněný prvek je zachován a lze ho znovu použít na stejné vozidlo či na jakékoliv jiné vozidlo, pro něž je tento prvek k dispozici. Prvky můžete také prodat: pravým tlačítkem klikněte na prvek a vyberte možnost „Prodat“ .

Historická přesnost

Všechny prvky úpravy vzhledu ve hře mohou být historické či nehistorické, přičemž druhé jmenované jsou označené ikonou . Jak to ovlivňuje hru?

Ve výchozím nastavení jsou všechna vozidla zobrazena pouze s historickým či základním vnějším vzhledem. Zobrazení nehistorických vzhledů lze zapnout v nastavení hry.

Chcete-li zapnout zobrazení nehistorických vzhledů:

 1. Ve své garáži stiskněte klávesu Esc a vyberte možnost „Nastavení“.
 2. Na záložce „Obecné“ zrušte zaškrtnutí políčka „Skrýt nehistorické prvky “ a pak klikněte na tlačítko „OK“.

Poté, co zobrazovaní nehistorických vnějších vzhledů zapnete, uvidíte na bojišti všechny styly úprav.

Mějte při vytváření vlastního stylu toto nastavení na paměti. Pokud je v úpravě vzhledu vašeho vozidla byť jen jeden nehistorický prvek, je celý vnější vzhled považovaný za nehistorický a ostatním hráčům s výchozím nastavením se nebude zobrazovat.

Věnujte pozornost statusu úpravy vzhledu pod ikonou vozidla v horní části obrazovky. Pokud použijete nehistorický prvek, tak status zežloutne a zobrazí se speciální ikona. Klikněte v řádku statusu na  , abyste se podívali na seznam všech použitých nehistorických prvků a v případě potřeby je smažte.

Nátěry, palety kamufláží a efekty jsou v současné době k dispozici pouze pro vozidla X. úrovně a prémiová vozidla VIII. úrovně.
Zavřít