Osobní zálohy

Osobní zálohy jsou předměty, které vám při aktivaci umožňují získat po každé bitvě dodatečné bonusy.

Bez ohledu na to, jaké máte ve World of Tanks zkušenosti, osobní zálohy vám mohou hru ještě více zpříjemnit. Aktivací osobní zálohy získáte dočasný bonus k získaným zkušenostem či kreditům. Pokud trvání zálohy vyprší v průběhu bitvy, pak dodatečný bonus dostanete po jejím skončení. Osobní zálohy je možné aktivovat v náhodných bitvách, hodnocených bitvách, turnajích a režimu Frontová linie.

Ve World of Tanks jsou čtyři druhy osobních záloh, přičemž každá zajišťuje dodatečný bonus k následujícím herním zdrojům:

 • Bojové ZK
 • Volné ZK
 • ZK posádky
 • Kredity

Každý druh osobní zálohy se liší hodnotou svého bonusu a dobou trvání.

 • Bojové ZK
 • Volné ZK
 • ZK posádky
 • Kredity

Trvání: 1, 2 nebo 4 hodiny.

Hodnota bonusu: +25 %, +50 %, +100 % nebo +200 % ke ZK získaným v bitvě.

 


Trvání: 1 nebo 2 hodiny.

Hodnota bonusu: +200 % nebo +300 % k volným ZK získaným v bitvě.

 


Trvání: 1 nebo 2 hodiny.

Hodnota bonusu: +100 %, +200 % nebo +300 % ke ZK posádky získaným v bitvě.

 


Trvání: 1 nebo 2 hodiny.

Hodnota bonusu: +25 % nebo +50 % ke kreditům získaným v bitvě.

 


Podmínky použití

Osobní zálohy se snadno používají a mají řadu výhod:

 • Zálohu lze aktivovat v jakoukoliv chvíli.
 • Získané zálohy se neodebírají.
 • Efekt aktivované zálohy se sčítá s ostatními bonusy a dostupnými akcemi.

Pro osobní zálohy však platí jistá omezení:

 • Můžete aktivovat až tři různé typy záloh zároveň.
 • Doba trvání zálohy po aktivaci je omezena.
 • Jakmile je záloha aktivována, nelze ji zrušit.

Získávání osobních záloh

Osobní zálohy můžete získat jako odměnu za plnění misí, v režimu hodnocených bitev nebo účastí v herních akcích. Také je můžete koupit v prémiovém obchodě nebo herním obchodě.

Chcete-li osobní zálohy koupit v herním obchodě:

 1. Ve své garáži přejděte na záložku „OBCHOD“, kterou naleznete pod tlačítkem „Bitva!“.
 2. V sekci „Servis“ přejděte na záložku „Osobní zálohy“.
 3. Vyberte si zálohu a klikněte na tlačítko „Koupit“. Z vašeho herního účtu bude stržena požadovaná suma zlaťáků.

Své osobní zálohy můžete najít ve skladu v sekci „Osobní zálohy“. Tato sekce ukazuje aktivované zálohy a možnost k jejich zakoupení. Pomocí filtrů na trvání a typ bonusu najdete osobní zálohy, které potřebujete.

Aktivace osobních záloh

Chcete-li zálohu aktivovat:

 1. Z nabídky účtu hráče přejděte na příslušné okno. Číslo zobrazené pod vaším jménem ukazuje zálohy dostupné pro aktivaci.
 2. Na panelu „Osobní zálohy“ klikněte na a podívejte se na dostupné osobní zálohy.
 3. Vyberte zálohu a klikněte na tlačítko „Aktivovat“.
 4. V okně s potvrzením klikněte na tlačítko „Potvrdit“.

Zavřít