Osobní zálohy jsou prvky, které vám po aktivaci umožní získat dodatečné bonusy po každé bitvě.

Nehledě na váš herní zážitek ve World of Tanks, osobní zálohy vám mohou hru ještě více zpříjemnit. Aktivací osobní zálohy získáte dočasný bonus k získávaným ZK nebo kreditům. Pokud vám čas trvání zálohy skončí ještě během bitvy, na jejím konci dodatečný bonus přesto získáte. Osobní zálohy lze aktivovat v náhodných bitvách i ve většině dalších herních režimů.

Ve World of Tanks jsou tři druhy osobních záloh, přičemž každá záloha vám dá odlišný bonus k následujícím herním zdrojům:

 • Bojovým ZK
 • Volným ZK a ZK posádky
 • Kredity

Pro každý druh osobní zálohy existují dva typy záloh — Standardní a Vylepšené — které se liší velikostí bonusu. Čas trvání každé osobní zálohy je jedna hodina.

Druh osobních záloh Bojové ZK Volné ZK a ZK posádky Kredity
Standardní +50 % +200 % +50 %
Vylepšené +100 % +300 % +100 %

Podmínky používání

Osobní zálohy lze jednoduše používat a mají spoustu výhod, jako:

 • Osobní zálohy jsou uloženy ve skladu a nejsou odstraněny.
 • Zálohu lze aktivovat kdykoliv, i během bitvy.
 • Efekt aktivované zálohy se sčítá s dalšími bonusy a dostupnými akcemi.

Osobních záloh se ale týkají některé restrikce, mezi nimi:

 • Nemůžete mít souběžně aktivní dvě zálohy se stejným bonusem.
 • Po aktivaci je čas trvání osobní zálohy vždy jedna hodina.
 • Aktivovanou zálohu již nelze deaktivovat.

Získání osobních záloh

Osobní zálohy lze získávat jako odměnu za plnění misí a za účast v herních akcích. Lze je také zakoupit v prémiovém obchodě nebo v herním obchodě.

Jak si v herním obchodě koupit osobní zálohy:

 1. Přejděte v garáži na záložku „OBCHOD“, nachází se pod tlačítkem „Bitva!“.
 2. V sekci „Servis“ vyberte „Osobní zálohy“.
 3. Vyberte zálohu a klikněte na „Koupit“. Požadovaná částka ve zlaťácích bude odečtena z vašeho herního účtu.

Osobní zálohy najdete v garáži v sekci „Osobní zálohy“. Klikněte na v pravém horním rohu garáže, kde najdete dostupné osobní zálohy nebo možnost jejich nákupu. Číslo pod ikonou osobních záloh ukazuje počet dostupných záloh.

Aktivace osobních záloh

Osobní zálohy aktivujete takto:

 1. Klikněte na v pravém horním rohu garáže.
 2. V okně „OSOBNÍ ZÁLOHY“ vyberte dostupnou osobní zálohu a klikněte na „Aktivovat“.

Pokud vám osobní zálohy dojdou, můžete je zakoupit přímo v okně „OSOBNÍ ZÁLOHY“. Vyberte osobní zálohu, klikněte na „Aktivovat“ a poté na objevivší se stránce „Koupit a aktivovat“.

Po aktivaci záloh uvidíte zbývající čas trvání záloh v pravém horním rohu vaší garáže.

Aktivace osobních záloh ve skladu

 1. Přejděte v garáži na záložku „SKLAD“, nachází se pod tlačítkem „Bitva!“.
 2. Vyberte sekci „Osobní zálohy“.
 3. Vyberte dostupné osobní zálohy a klikněte na „Aktivovat“.

Aktivace osobních záloh během bitvy

 1. Během bitvy stiskněte klávesu B. Objeví se aktivační okno osobních záloh.
 2. Vyberte jednu z dostupných osobní záloh a klikněte na „Aktivovat“.
Zavřít