Stridsvagn S1, zkráceně Strv S1, je jedním z nechvalně proslulých švédských stíhačů tanků, které disponují exkluzivními mechanikami režimů jízdy a útoku. Jedná se o jediné prémiové vozidlo s těmito dvěma režimy. Navíc má přední pancíř s ostrými úhly sklonu. Jeho pancéřování vlastně svírá úhel automatického odrazu. Nevíte, co to znamená? Níže najdete odpověď na tuto a mnoho dalších otázek.

Způsob hry

Největší předností stíhače tanků Strv S1 je hodnota maskování. Je mimořádně obtížné ho odhalit, a to dokonce i po střelbě. Pokud máte vhodnou výbavu, schopnosti posádky a maskování vozidla, můžete tuto vlastnost využít naplno. Na druhou stranu disponuje mimořádně krátkým dohledem, proto je třeba nainstalovat Binokulární dalekohled (viz níže), abyste nebyli příliš závislí na lehkých tancích.

Jak jsme již uvedli výše, stíhač tanků Strv S1 je jedním z mála vozidel s režimy jízdy a útoku. V režimu jízdy se můžete rychle pohybovat dopředu nebo dozadu, ale dělo je skoro nepoužitelné kvůli obrovskému rozptylu, absenci možnosti vertikálního míření a nižší rychlosti střelby. Tento režim využívejte v případě, že potřebujete změnit pozici nebo uniknout z kritické situace. Přepněte do útočného režimu a vozidlo se stane extrémně pomalým, markantně se však zlepší přesnost a doba míření. Navíc budete moci mířit ve vertikálním směru. V tomto režimu lze efektivně útočit z libovolné vzdálenosti.

Rozvržení pancéřování může být zprvu nepřehledné, ve skutečnosti je však velmi jednoduché. Úhel čelního pancíře je tak ostrý, že nepřátelské průbojné a podkaliberní střely se automaticky odrazí (úhel automatického odrazu), kromě střel s příliš vysokou ráží. Pokud se budete nacházet na městské mapě, zaměřte se na střední a lehké tanky, protože jejich střely mají menší ráži. Udržujte však dostatečnou vzdálenost, aby vás nemohly obkroužit.

Pancéřování funguje následovně: Jakákoli střela s ráží dosahující 90 mm se odrazí. Pokud má však střela ráži 91 mm nebo se jedná o explozivní či kumulativní munici, úhel sklonu již nehraje žádnou roli. Pak záleží na efektivní tloušťce pancíře, který určí, zda ho střela prorazí, či nikoli.

Vybavení

Doporučená sestava

Mechaniky odhalování vozidel jsou vaší nejsilnější zbraní. Dokud budete odhalovat nepřátelská vozidla a držet je pod palbou, aniž by vás odhalili oni, stanete se doslova nedotknutelnými. Nezapomeňte také, že stíhač tanků Strv S1 je jedno z mála vozidel, které neztrácí bonusy Binokulárního dalekohledu a Maskovací sítě při otáčení (pouze v režimu útoku).

Schopnosti posádky

Velitel
Řidič
Radista

Výběr schopností posádky je provázaný s výběrem vybavení. Maximalizujte dohled a naopak minimalizujte šanci na odhalení. Pokud dojde na boj zblízka, schopnost Profík vám pomůže ubránit se proti středním tankům.

Zavřít