Typy vozidel a jejich funkce

Typ a vlastnosti vybraného vozidla určují bojovou taktiku. Upozorňujeme, že výběr schopností a specializací, doplňujícího vybavení a spotřebních doplňků také závisí na vlastnostech vozidla. Všechny tyto faktory ovlivňují výsledek bitvy: šance na vítězství se zvyšuje, když vozidlo plní v bitvě svou úlohu.

Typy vozidel

Ve World of Tanks existuje pět typů vozidel.

Lehké tanky. Obratná vozidla s kompaktními rozměry, dobrým maskováním a dohledem, ale špatným pancéřováním a palebnou silou.

Střední tanky. Všestranné jednotky, které jsou poměrně obratné, mají značnou palebnou sílu a pancéřování a často také dobrý dohled.

Těžké tanky. Vozidla s nízkou obratností, ale slušným pancířem a výkonným dělem. Vozidla tohoto typu mají výdrž a dokážou způsobit značné škody.

Stíhače tanků. Zpravidla se jedná o slabě obrněná vozidla s velmi přesným dělem a dlouhým dostřelem. Taková vozidla jsou charakteristická dobrým maskováním a mohou efektivně pálit ze zamaskovaných pozic.

Samohybná děla. Pomalá a špatně obrněná útočná děla s vysoce výbušnými granáty, která mohou pálit z velké vzdálenosti a poškodit několik vozidel najednou.

Linie bitvy

V každé bitvě lze mapu rozdělit na tři linie bitvy, které charakterizuje specifická taktika.

Střetnutí s nepřítelem probíhá v první linii. Těžce obrněná vozidla zde vyvíjejí nátlak ve směru útoku, zatímco obratné lehké tanky odhalují nepřátele. Vozidla v druhé linii útok podporují a kryjí útočná vozidla. Třetí linie je určena pro odstřelovací vozidla a dělostřelectvo, které nepřátele ničí z úkrytů a na dlouhou vzdálenost.

Funkce vozidel

Typy vozidel plní své funkce v liniích bitvy s ohledem na vlastnosti vybraného vozidla.

  • Lehké tanky
  • Střední tanky
  • Těžké tanky
  • Stíhače tanků
  • Samohybná děla

Lehké tanky mají slabý pancíř, ale zato skvělý dohled a maskování. Hlavním úkolem lehkých tanků je odhalovat nepřátelská vozidla a zajišťovat informace o pozicích nepřátel pro své spojence. Střílí v boji zblízka proti pomalým a špatně obrněným nepřátelům a poškozováním pásů znehybňují nepřátelská vozidla, která mají v dohledu.

Úloha středních tanků v bitvě závisí na vlastnostech konkrétního vozidla. Střední tanky se středním pancířem, dobrým dělem a vysokou obratností zajišťují palebnou podporu a kryjí spojence. Taková vozidla poškozují nepřátelská vozidla, která mají v dohledu. V boji zblízka tyto tanky bojují proti jedinému cíli, podaří-li se jim na něj provést obchvat z boku. Díky dobré obratnosti a maskování dokážou takové střední tanky často udeřit jako první. Podporu první linie provádějí všestranné střední tanky s poměrně slušným čelním pancířem nebo pancířem věže, a také střední tanky s nízkou obratností a dobrým pancířem. S podpůrnými tanky se nejefektivněji hraje na střední a krátkou vzdálenost, kdy odhalují nepřátele a znehybňují jejich vozidla.

Těžké tanky bojují nablízko: Díky spolehlivému pancíři a výkonnému dělu mohou efektivně blokovat poškození od nepřítele. Tyto vlastnosti jim umožňují vyvíjet nátlak ve směru útoku a zadržovat nepřátelská vozidla v první linii bitvy tím, že odrážejí velkou část poškození. Těžké tanky se systémem nabíjení zásobníku jsou typické spíše průměrným dělem s velkou palebnou silou. Tyto faktory jim umožňují podporovat spojence, zatímco postupují klíčovými směry útoku.

Stíhače tanků s průměrným pancířem zajišťují podporu spojeneckým vozidlům. Stíhače tanků s vysokým maskováním, přesným dělem a průměrným pancířem často působí jako odstřelovači. Taková vozidla odhalují a zasahují cíle z úkrytu na libovolnou vzdálenost. Se stíhači tanků se systémem nabíjení zásobníku se hraje jako s podpůrnými vozidly, přičemž zadržují nepřátelské jednotky a blokují poškození.

Mezi hlavní vlastnosti samohybných děl patří výkonné dělo, slabý pancíř a nízká obratnost. Tento typ vozidel je určen k dělostřeleckým přepadům z týlu nepřítele a ochromování okolních vozidel pomocí vysoce výbušných granátů. Taková vozidla mohou jednat jako tankoví střelci, kteří podporují spojence.


Naplánujte si svou taktiku tak, abyste využili silné stránky svého vozidla a co nejefektivněji naplnili jeho potenciál. Chcete-li v bitvě zlepšit své výkony a získat převahu, vycvičte svou posádku a nainstalujte na své vozidlo dodatečné vybavení. Předpokládá se, že některé schopnosti a specializace, spotřební doplňky a dodatečné vybavení jsou s ohledem na vybraný typ vozidla nejvhodnější. Volba také závisí na vlastnostech vozidla a vašem osobním stylu hry.

Zavřít