Typy vozidel a jejich funkce

Typ a vlastnosti vybraného vozidla určují bojovou taktiku. Upozorňujeme, že výběr schopností a specializací, doplňujícího vybavení a spotřebních doplňků také závisí na vlastnostech vozidla. Všechny tyto faktory ovlivňují výsledek bitvy: šance na vítězství se zvyšuje, když vozidlo plní v bitvě svou úlohu.

Typy vozidel

Ve World of Tanks existuje pět typů vozidel.

Lehké tanky. Obratná vozidla s kompaktními rozměry, dobrým maskováním a dohledem, ale špatným pancéřováním a palebnou silou.

Střední tanky. Všestranné jednotky, které jsou poměrně obratné, mají značnou palebnou sílu a pancéřování a často také dobrý dohled.

Těžké tanky. Vozidla s nízkou obratností, ale slušným pancířem a výkonným dělem. Vozidla tohoto typu mají výdrž a dokážou způsobit značné škody.

Stíhače tanků. Zpravidla se jedná o slabě obrněná vozidla s velmi přesným dělem a dlouhým dostřelem. Taková vozidla jsou charakteristická dobrým maskováním a mohou efektivně pálit ze zamaskovaných pozic.

Samohybná děla. Pomalá a špatně obrněná útočná děla s vysoce výbušnými granáty střílí na dlouhé vzdálenosti a mohou ochromit či poškodit několik vozidel najednou. Některá samohybná děla mohou používat průbojné a kumulativní granáty, které jsou efektivní proti pomalým a dobře obrněným vozidlům.

Linie bitvy

V každé bitvě lze mapu rozdělit na tři linie bitvy, které charakterizuje specifická taktika.

Střetnutí s nepřítelem probíhá v první linii. Těžce obrněná vozidla zde vyvíjejí nátlak ve směru útoku, zatímco obratné lehké tanky odhalují nepřátele. Vozidla v druhé linii útok podporují a kryjí útočná vozidla. Třetí linie je určena pro odstřelovací vozidla a dělostřelectvo, které nepřátele ničí z úkrytů a na dlouhou vzdálenost.

Funkce vozidel

Typy vozidel plní své funkce v liniích bitvy s ohledem na vlastnosti vybraného vozidla.

  • Lehké tanky
  • Střední tanky
  • Těžké tanky
  • Stíhače tanků
  • Samohybná děla

Lehké tanky mají slabý pancíř, ale zato skvělý dohled a maskování. Hlavním úkolem lehkých tanků je odhalovat nepřátelská vozidla a zajišťovat informace o pozicích nepřátel pro své spojence. Střílí v boji zblízka proti pomalým a špatně obrněným nepřátelům a poškozováním pásů znehybňují nepřátelská vozidla, která mají v dohledu.

Úloha středních tanků v bitvě závisí na vlastnostech konkrétního vozidla. Střední tanky se středním pancířem, dobrým dělem a vysokou obratností zajišťují palebnou podporu a kryjí spojence. Taková vozidla poškozují nepřátelská vozidla, která mají v dohledu. V boji zblízka tyto tanky bojují proti jedinému cíli, podaří-li se jim na něj provést obchvat z boku. Díky dobré obratnosti a maskování dokážou takové střední tanky často udeřit jako první. Podporu první linie provádějí všestranné střední tanky s poměrně slušným čelním pancířem nebo pancířem věže, a také střední tanky s nízkou obratností a dobrým pancířem. S podpůrnými tanky se nejefektivněji hraje na střední a krátkou vzdálenost, kdy odhalují nepřátele a znehybňují jejich vozidla.

Těžké tanky bojují nablízko: Díky spolehlivému pancíři a výkonnému dělu mohou efektivně blokovat poškození od nepřítele. Tyto vlastnosti jim umožňují vyvíjet nátlak ve směru útoku a zadržovat nepřátelská vozidla v první linii bitvy tím, že odrážejí velkou část poškození. Těžké tanky se systémem nabíjení zásobníku jsou typické spíše průměrným dělem s velkou palebnou silou. Tyto faktory jim umožňují podporovat spojence, zatímco postupují klíčovými směry útoku.

Stíhače tanků s průměrným pancířem zajišťují podporu spojeneckým vozidlům. Stíhače tanků s vysokým maskováním, přesným dělem a průměrným pancířem často působí jako odstřelovači. Taková vozidla odhalují a zasahují cíle z úkrytu na libovolnou vzdálenost. Se stíhači tanků se systémem nabíjení zásobníku se hraje jako s podpůrnými vozidly, přičemž zadržují nepřátelské jednotky a blokují poškození.

Samohybná děla střílí na nepřátele s využitím vysoké trajektorie a díky tomu jsou dobrá v úloze podpůrných vozidel. Tato vozidla mají výkonná děla, slabý pancíř a nízkou pohyblivost. Samohybná děla jsou víceúčelová vozidla, která mohou využívat různé typy granátů. Standardní vysoce výbušné granáty mohou poškodit či ochromit celou skupinu vozidel. Alternativní vysoce výbušné granáty nepřátele neochromí, mohou být však efektivní při palbě na vozidla se skromnou pancéřovou ochranou. Samohybná děla mohou také zničit nepřátelské vnitřní moduly či zranit členy posádky. Některá samohybná děla mohou využívat průbojné a kumulativní granáty, které jsou efektivní při palbě na jednotlivé pomalé a dobře obrněné cíle.


Naplánujte si svou taktiku tak, abyste využili silné stránky svého vozidla a co nejefektivněji naplnili jeho potenciál. Chcete-li v bitvě zlepšit své výkony a získat převahu, vycvičte svou posádku a nainstalujte na své vozidlo dodatečné vybavení. Předpokládá se, že některé schopnosti a specializace, spotřební doplňky a dodatečné vybavení jsou s ohledem na vybraný typ vozidla nejvhodnější. Volba také závisí na vlastnostech vozidla a vašem osobním stylu hry.

Zavřít