Nehybné vozidlo je snadným cílem, takže zůstaňte v pohybu! K ovládání svého vozidla využijte myš a klávesnici.

Ovládání korby

K pohybu svého vozidla využijte W, A, S, D.

 
 

Se svým vozidlem se také můžete pohybovat s využitím funkce tempomatu:

pro pohyb vpřed v režimu tempomatu

pro pohyb vzad v režimu tempomatu

Stiskněte některou z kláves tempomatu jednou, abyste své vozidlo nastavili na nejnižší rychlost, dvakrát na střední rychlost a třikrát pro maximální rychlost.

Ruční brzda vaše vozidlo rychle zastaví. To může být užitečné zejména tehdy, když budete muset zastavit kvůli větší přesnosti palby.

Ovládání děla

Pro nastavení polohy děla použijte svou myš. Posuňte ji doleva či doprava, abyste upravili horizontální polohu děla. Posuňte ji nahoru či dolů, abyste nastavili náměr děla. Klikněte levým tlačítkem, abyste na cíl vystřelili.

 
 

Většina vozidel má své dělo namontované ve věži, což umožňuje jeho rotaci o 360 stupňů a míření v libovolném směru bez nutnosti pohybu korby vozidla.

To však neplatí pro většinu samohybných děl (dělostřelectvo) a stíhačů tanků, které jsou často bez věže. Bez věže se jejich dělo může horizontálně pohybovat jen do určitého bodu - poté musíte otočit korbu. V arkádovém režimu se bude vaše vozidlo automaticky otáčet za zaměřovačem, jak s ním budete pohybovat.

Zaměřovač

Každý přesný výstřel vás přiblíží k vítězství. To je důvod, proč je osvojení umění míření a střelby extrémně důležité.

Zaměřovač je centrálním prvkem obrazovky. Je nezbytný pro střelbu. Pro výbornou střelbu se seznamte se všemi komponenty zaměřovače a tím, jak tyto prvky fungují.

Interaktivní obrázek. Najetím myší na body  si zobrazíte podrobné informace.

 

Vzdálenost cíle

Vzdálenost k cíli v metrech.

Nabíjení

Indikace aktuální stavu vašeho děla: buď je nabito a připraveno k palbě, nebo se nabíjí. Tento ukazatel během nabíjení zčervená.

Zbývající granáty

Počet dostupných granátů vybraného typu.

Zásobníky

Počet granátů, které zbývají v zásobníku. Tento ukazatel se zobrazuje pouze pro děla se systémem nabíjení zásobníku.

Ukazatel stavu

Indikace HP vašeho vozidla. Ukazuje stav vozidla při zaměřování.

Čas nabíjení děla

Čas nabíjení děla vašeho vozidla s odpočítáváním mezi výstřely.

Zaměřovač

Zaměřovač je vždy zobrazen uprostřed obrazovky a sleduje pohyb kamery. Zaměřovač ukazuje pouze směr vašeho pohledu, nikoliv směr, kterým míří dělo.

Centrálnímu bodu zaměřovače se říká centrální značka.

 

Rozptyl

Kruh, ve kterém váš výstřel přistane. Otáčení věže a korby snižuje přesnost palby a tento kruh zvětšuje. Pro lepší přesnost počkejte, než se zaměřovací kruh zmenší. Po pohybu svého vozidla či po otočení věže se zastavte a počkejte, než se zaměřovací kruh doměří na cíl.

Zaměřovací kruh

Zaměřovací kruh ukazuje aktuální pozici děla a se zpožděním následuje zaměřovač, protože dělo se nemůže hýbat ihned.

Pro palbu požadovaným směrem počkejte, dokud ukazatel polohy děla uprostřed zaměřovacího kruhu nepřekryje centrální značku zaměřovače.

Režimy míření

Arkádový režim

Arkádový režim je výchozí režim míření ve World of Tanks. S kamerou umístěnou za vaším vozidlem můžete pozorovat sami sebe, ostatní hráče a situaci na bojišti.

Tento režim se nejlépe hodí pro bitvy na krátké a střední vzdálenosti.

Stiskněte a držte pravé tlačítko myši, abyste se rozhlédli okolo bez pohybu svého děla.

Odstřelovací režim

Odstřelovací režim je dostupný pro všechny typy vozidel kromě dělostřelectva a umožňuje vám hru hrát z pohledu první osoby. Je nezbytný pro střelbu na velkou vzdálenost a pro přesné zamíření na moduly.

nebovás přepnou do odstřelovacího režimu.

Při hraní v odstřelovacím režimu uvidíte napravo od zaměřovače ukazatel přiblížení. Ten vám říká, jak hodně je obraz momentálně zvětšený. Ve výchozím nastavení je nejvyšší úroveň přiblížení je 8×. V nastavení hry můžete zvýšit úroveň přiblížení až na 25×.

Vyhněte se využívání odstřelovacího režimu po celou dobu: je skvělý při soustředění na jeden cíl, avšak narušuje vaši schopnost udržovat si celkové povědomí o bitvě.

Automatické zaměřování

S automatickým zaměřováním je váš zaměřovač zafixován na střed nepřátelského vozidla a dělo ho automaticky sleduje. Tento režim se hodí při palbě za pohybu.

Aktivovat/Deaktivovat automatické zaměřování.

Automatické zaměřování je deaktivováno, když se cíl přesune z dohledu.

Dělostřelecký režim

Dělostřelecký režim je dostupný pouze pro dělostřelectvo a umožňuje vám vidět mapu shora a střílet na velkou vzdálenost.

nebo levý  vás přepnou do dělostřeleckého režimu.

Linka, která vede do středu zaměřovače, je přibližná palebná trajektorie. Je citlivá na krajinu a je barevně označena:

  • zelená — váš granát doletí ke svému cíli;
  • červená — na cestě je překážka, obvykle kopec či budova;
  • šedá — cíl je mimo dostřel.

Existuje také alternativní verze dělostřeleckého režimu, které se říká náhled trajektorie. V jistém směru je tato verze podobná odstřelovacímu režimu a může vám pomoci s lepším odhadem trajektorie vašeho granátu a tím i se zlepšením vaší přesnosti.

přepíná na náhled trajektorie.
Míření a střelba

Ve výchozím nastavení jsou vaši nepřátelé ve hře označeni červeně, zatímco vaši spojenci jsou označeni zeleně. Když namíříte na jiné vozidlo, zvýrazní se odpovídající barvou.

 
 

Ve hře existuje automatický systém postihů za týmové poškození a týmová zabití (podívejte se na Týmové zničení).

Střelba

Teď, když už víte jak pohybovat dělem a jak funguje zaměřovač, můžete přejít do bitvy!

Chcete-li vystřelit na nepřátelské vozidlo:

  1. Zamiřte na nepřátelské vozidlo.
  2. Počkejte, dokud se zaměřovací kruh zcela nesrovná se zaměřovačem. Ukazatel polohy děla by se měl shodovat s centrální značkou zaměřovače.
  3. Počkejte, než se zaměřovací kruh doostří na cíl.
  4. Klikněte levým tlačítkem, abyste na cíl vystřelili.

Před dalším výstřelem počkejte, než se dělo nabije a zaměřovací kruh se znovu doostří.

Zavřít