Ve World of Tanks je klíčem k vyhrávání bitev týmová práce. Pozvěte své přátele, zorganizujte se do čet a bojujte o vítězství společně!

Týmová komunikace

Bojový chat

Využijte bojový chat pro koordinaci aktivit se svými spojenci. Panel chatu se nachází nad panelem stavu vozidla.

Enter aktivuje bojový chat. Nyní můžete napsat zprávu svému týmu. 

Stiskněte znovu Enter, abyste svou zprávu odeslali. Nyní mohou všichni spoluhráči v panelu chatu vaši zprávu vidět.

Když hrajete v četě a chcete debatovat o strategii pouze se spoluhráči z čety, přepněte se na bojový chat čety. Všechny vaše zprávy budou zbarveny žlutě a budou viditelné pouze pro vás a vaše spoluhráče z čety.

Pro přepnutí mezi týmovým chatem a chatem v četě použijte klávesu Tab.

Rychlé příkazy

Rychlé příkazy vám pomohou ve snazší koordinaci s týmem a s lepším porozuměním tomu, co v bitvě dělat. Výsledkem bude vyšší efektivita vašich útoků i jednotnější souhra s vašimi spoluhráči.

Interakce s objekty na mapě

Využijte T pro interakci s terénem, spoluhráči, nepřáteli, základnami a stávajícími komunikačními značkami.

Zatímco časomíra odpočítává čas do zahájení bitvy, můžete díky interakci se speciálními značkami informovat své spoluhráče o tom, kterým směrem se vydáte. Tyto značky vyznačují hlavní body zájmu na mapě a pomohou vám se rozhodnout, kde bude nejlepší zastihnout nepřítele nepřipraveného.

Stisknutím klávesy T okamžitě pošlete upozornění (ping) svým spoluhráčům.

Každý z hráčů může odpovědět na váš ping tím, že se mu zaváže. Vedle každého pingu bude zobrazen počet spojenců, kteří se mu zavázali. Týmu se zobrazí celkový počet hráčů zavázaných specifické značce.

Pokud vám jiný hráč posílá upozornění, budete moci na příkaz odpovědět stisknutím tlačítka Z. Vaše odpověď bude vybrána podle typu obdrženého příkazu.

Interakce s minimapou

Stisknutím a přidržením Ctrl aktivujete kurzor myši a můžete interagovat s minimapou.

     Upozornit spojence na zónu 

     Ukázat místo, na které jedete

Hráči dělostřelectva používají nepatrně odlišnou sadu příkazů:

 • Levým kliknutím upozorníte své spojence, kam míříte v dělostřeleckém režimu, a pingnete pro upozornění v arkádovém režimu.
 • Pravým kliknutím ukážete v obou režimech, kam zamýšlíte přesunout kruh zaměřovače.

Všechna vozidla s výjimkou dělostřelectva
 
Pozor na pozici!
Jedeme na pozici!
Dělostřelectvo (arkádový pohled)
Pozor na pozici!
Přesunuji kruh zaměřovače sem
Dělostřelectvo (dělostřelecký pohled)
Mířím sem
Přesunuji kruh zaměřovače sem

Příkazové menu

Přidržením T aktivujete radiální nabídku rychlých příkazů známou jako příkazové menu. Pomocí myši vyberte požadovaný příkaz. 

Příkazové menu se mění v závislosti na tom, koho nebo co pingnete, ať už se jedná o terén, nepřátele nebo spojence.

 • Terén
 • Nepřítel
 • Spojenec

Pravidla chatu

Podle Pravidel hry jsou zakázány všechny druhy vulgarit, spamování opakovaných příkazů či jiných zpráv a urážky hráčů.

Zprávy v chatu neustále monitorujeme a za porušování těchto pravidel vám může být chat zablokován. Mějte prosím na paměti, že herní chat je nástrojem pro komunikaci se spoluhráči a neslouží k výměně urážek.

Hraní s přáteli

Kontakty

Hrají vaši přátelé také World of Tanks? Nebo chcete zůstat v kontaktu se schopnými hráči, které jste potkali na bojišti? Můžete je přidat do svého seznamu kontaktů a vidět pak, kdy jsou vaši přátelé ve hře, abyste s nimi mohli chatovat nebo hrát v četě.

Chcete-li přidat hráče do svého seznamu kontaktů:

 1. Klikněte na kontakty v levém dolním rohu garáže.
 2. Klikněte na  hledání hráčů. Do pole pro vyhledávání zadejte uživatelské jméno hráče, kterého chcete přidat, a klikněte na tlačítko „Hledat“.
 3. Vyberte hráče z výsledků vyhledávání a klikněte na tlačítko „Přidat“. Počkejte, než hráč vaši pozvánku přijme.

Čety

Četa je jednotka dvou či tří hráčů, kteří vyrazí do bitvy ve stejném týmu. Být součástí dobře koordinované čety zvyšuje vaše šance na vítězství a pomáhá s plněním různých misí jednotlivým jejím členům.

Hraní v četě přináší dodatečné bonusy za bitvu. Všichni členové čety získají 15 % ZK navíc. Ti, kteří mají prémiový účet, také získají 15 % kreditů navíc. Pokud nemáte prémiový účet, ovšem jeden ze spoluhráčů v četě ho má, pak získáte 10 % kreditů navíc.

Četu s náhodnými hráči, kteří chtějí hrát v četě a odpovídají vaší úrovni mistrovství, můžete založit v garáži.

Pro založení čety s náhodnými hráči klikněte na možnost „Založit četu“ nalevo od tlačítka „Bitva!“ a z rozbalovací nabídky vyberte volbu „Najít hráče“.

Rovněž můžete založit novou četu a poté pozvat hráče, aby se k vám přidali.

Pro založení čety a pozvání vašich přátel:

 1. Klikněte na možnost „Založit četu“ nalevo od tlačítka „Bitva!“.
 2. V okně čety klikněte na možnost „Pozvat hráče“.
 3. V okně „Pozvat do taktické jednotky“ přetáhněte hráče ze svého seznamu kontaktů do pravé části okna. Není-li hráč mezi vašimi kontakty, klikněte na možnost „Hledat mimo kontakty“.
 4. Pokud chcete, připojte k pozvánce zprávu, a poté klikněte na tlačítko „Pozvat“.
 5. Klikněte na tlačítko „Připraven!“. Počkejte, než vaši přátelé pozvánku přijmou a potvrdí, že jsou připraveni k boji.
 6. Kliknutím na tlačítko „Bitva!“ přejdete do bitvy.

Pokud vaši přátelé pozvánku nepřijmou, můžete do své čety najít náhodné hráče. Chcete-li to udělat, klikněte v okně čety na možnost „Najít hráče“.

Četu můžete založit také během bitvy. Tato možnost je rovněž známá jako dynamická četa. Upozorňujeme, že dodatečné bonusy ke kreditům a ZK se na dynamické čety nevztahují.

Chcete-li o četách zjistit více, přečtěte si průvodce četami.

Hlasový chat

Hráči v odřadu (opevnění), četě a výcvikové místnosti mohou k debatě o taktice se spojenci využívat před bitvou a během bitvy hlasovou komunikaci.

Hlasová komunikace je ve výchozím nastavení hry zapnutá, a to s výjimkou dynamických čet. Stisknutím  H zapnete hlasovou komunikaci při hraní v dynamické četě.

Je-li hlasová komunikace zapnutá, můžete ji aktivovat stisknutím Q.

Pro komunikaci stiskněte a držte Q, a tlačítko pusťte, až skončíte.

V bitvě či v garáži můžete hlasovou komunikaci se specifickými uživateli vypnout. Klikněte pravým tlačítkem na jméno hráče ve formaci nebo spojence v soupisce týmu a vyberte možnost „Vypnout hlasovou komunikaci“.

Pokud používání hlasové komunikace vůbec neplánujete, můžete ji vypnout v nastavení hry. Chcete-li zjistit více, přečtěte si tento článek.
Zavřít