Pokud jiného hráče přistihnete při porušování Pravidel hry, můžete situaci přímo ovlivnit tím, že jeho nevhodné chování nahlásíte prostřednictvím herního systému stížností. Tento systém hráčům umožňuje ostatní rychle nahlásit, aniž by museli absolvovat zdlouhavou proceduru a kontaktovat Podporu pro hráče přes portál.

Můžete nahlásit následující porušení pravidel:

  • Nevhodné chování v chatu
  • Nesportovní chování
  • Urážlivá přezdívka či název klanu
  • Neaktivita/bot

Herní systém stížností vychází z filozofie moderování ze strany samotné komunity. Abychom zajistili, že systém nelze zneužít, je nahlašování omezeno na bitvy, jichž se hráč zúčastnil, a také je limitován počet dostupných stížností.

Jak systém funguje

Chcete-li odeslat stížnost, přidržte Ctrl a klikněte pravým tlačítkem myší na jméno hráče, kterého chcete nahlásit. V dialogovém menu si můžete vybrat z několika dostupných typů stížnosti. Lze použít pouze předvolené možnosti. Pole pro vkládání textu nejsou dostupná.

Systém povoluje pouze omezený počet stížností na každého hráče – 10 za den – aby vyloučil možnost zaslání většího množství neopodstatněných hlášení.

Schéma zpracování stížnosti

Několik stížností vůči stejnému uživateli během jednoho dne se počítá pouze jako jedna stížnost. Podpora pro hráče nepřijme do systému stížnosti jako například tuto: „Hráč 1 obvinil hráče 2 z výsměchu jeho oblíbenému stroji Tiger“. Proces posouzení je statistický a vychází z počtu stížností udělených danému hráčskému účtu. Stížnosti slouží jako základ pro prověření záznamů takového uživatele a, pokud to bude nutné, k udělení sankcí.

Jednoduše řečeno se posouzení stížností zakládá na souhrnných denních statistikách. Podpora pro hráče otevírá denní seznam stížností a řadí ho tak, aby nejvíce provinilé hráče potrestala jako první, a následně pokračuje v seznamu směrem dolů. Tým podpory ověřuje platnost stížností vůči uživateli na základě záznamů jeho chatu. V důsledku toho jsou potrestáni pouze uživatelé, kteří skutečně spáchali prohřešek, a na falešná hlášení nereagujeme.

Stížnosti na neslušnou mluvu v hlasovém chatu se neprověřují.

Často kladené dotazy

Proč nemohu podat více stížností?

Počet stížností byl již navýšen z 5 na 10, ale toto číslo se může v budoucnosti opět zvýšit. Pravidelně provádíme analýzu statistik a na základě shromážděných údajů se rozhodujeme, zda jsou ve stávajícím systému zapotřebí nějaké změny.

Co plánují vývojáři dělat s hráči, kteří pokračují v porušování pravidel hry i po nahlášení?

Uživatelé, kteří mají sklony k opakovanému porušování pravidel, budou čelit dlouhodobým blokacím, které mohou nakonec vést k trvalé suspendaci účtu.

Jak se prohřešek prokazuje?

Všechny stížnosti obdržené přes automatický herní systém zpracovává Podpora pro hráče. Algoritmus však nemůžeme zveřejnit, abychom zabránili možnosti jeho obcházení ze strany těch, kteří pravidla hry porušují.

Co když povolený počet stížností není dostatečný?

Zkuste nahlásit jen ty nejočividnější potížisty. Pokud hrajete v četě, rozhodněte se mezi svými spoluhráči z čety, kdo stížnost pošle. Můžete případně požádat i ostatní spoluhráče, aby hráče nahlásili.

Bude existovat možnost nahlášení celého týmu?

Do budoucna nemáme plány na přidání takové funkce. Pokud však máte podezření na zmanipulovanou bitvu, obraťte se neprodleně na Podporu pro hráče.

Co když jsem nahlášen neprávem?

Všechny odeslané stížnosti procházejí důkladnou kontrolou. Pokud je stížnost neoprávněná, nemusíte mít ze suspendace obavy. Pokud jste byli zablokováni, ale netušíte proč, obraťte se prosím na Podporu pro hráče.

Jak mohu nahlásit uživatele, který mě obtěžuje nevyžádanými pozvánkami do čety/týmu nebo mě spamuje přímými zprávami?

Jelikož neexistuje možnost nahlásit hráče v garáži, doporučujeme vám zařadit takovou osobu na černou listinu, nebo vybrat možnost „Přijímat pozvánky pouze od přátel v garáži“ v nastavení hry.

Zavřít