Posádka vozidla je ve World of Tanks reprezentována virtuálními tankisty. Nikdo nemůže vyjet do bitvy bez vozidla s kompletní posádkou. Schopnosti posádky určují výkon vozidla v bitvě.

Pozice a funkce posádky

V závislosti na typu vozidla se posádka může skládat ze 2 až 6 členů. Každý tankista má hlavní kvalifikaci, která ovlivňuje určité parametry vozidla:

 • Velitel. Hlavní člen posádky každého vozidla, jehož úroveň výcviku ovlivňuje dohled vozidla a celkový výkon posádky.
 • Střelec. Ovlivňuje rychlost otáčení děla, rychlost zaměřování zaměřovače a přesnost děla.
 • Řidič. Ovlivňuje pohyblivost vozidla.
 • Radista. Ovlivňuje dohled a dosah rádia vozidla, což určuje vzdálenost, na kterou jsou nepřátelská vozidla zobrazena na minimapě.
 • Nabíječ. Ovlivňuje dobu nabíjení děla a rychlost výměny typu granátů.

Tankisté mohou zastávat několik funkcí. Velitel vozidla I MS-1 například zastává funkce střelce, nabíječe a radisty. S úrovní hlavní kvalifikace a úrovněmi schopností roste vliv posádky na technické parametry vozidla.

Při zranění jednoho nebo více členů posádky se technické parametry vozidla sníží, dokud nebudou tankisté vyléčeni. Pokud dělostřelecký výbuch ochromí posádku vozidla na určitou dobu, výkon vozidla bude po tu samou dobu snížen. K vyléčení zraněného nebo ochromeného člena posádky použijte lékárničku. Pokud jsou všichni členové posádky zraněni, je vozidlo považováno za zničené.

Interaktivní obrázek. Kliknutím na tankistu nebo tankisty je zraníte. K přidání efektu ochromení klikněte na „POUŽÍT OCHROMENÍ“. K vyléčení člena posádky použijte lékárničku.

 
 
Posádka ochromena
8s
Palebná síla
 
 
Odolnost
 
 
Pohyblivost
 
 
Maskování
 
 
Odhalování
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽÍT OCHROMENÍ
POUŽÍT

Vezměte prosím v potaz, že parametry vozidla jsou přibližné a předpokládají posádku vycvičenou na 50 % (bez velitelova bonusu).

Přidělení členů posádky k vozidlu

Na vozidlech I. úrovně se na začátku hry posádka už nachází. Při nákupu vozidla je posádka automaticky naverbována.

Pokud jste při nákupu vozidla zaškrtli tlačítko „Koupit bez posádky“, můžete:

 • Naverbovat do vozidla posádku, kterou už máte v garáži.
 • Přesunout do vozidla posádku z jiného vozidla pomocí kasáren.

Pro naverbování člena posádky v garáži:

 1. V levé horní části obrazovky klikněte na člena posádky, kterého chcete naverbovat. Otevře se vám nové rozhraní posádek.
 2. V pravé horní části obrazovky klikněte na tlačítko „Naverbovat“.
 3. Vyberte typ výcviku pro svého nového člena posádky a klikněte na „Naverbovat“.

Můžete si vybrat jednu ze tří úrovní výcviku:

 1. Rychlokurz. Tyto kurzy jsou zdarma, ale tankista je vytrénován pouze na 50 %.
 2. Posádkový výcvik. Tankista je za 20 000 vycvičen na 75 %.
 3. Tanková akademie. Tankista je za 200 vycvičen na 100 %.

Pokud se rozhodnete vycvičit člena posádky zdarma nebo za kredity, můžete si následně kdykoliv dotrénovat jeho hlavní kvalifikaci na 100 % v tankové akademii za zlaťáky.

Přesun posádky

K maximalizaci bojového výkonu vašeho nového vozidla zakoupeného bez posádky si do něj můžete přesunout své zkušené členy posádky z jiného vozidla ve vaší garáži nebo z vozidla prodaného.

Při přesunu posádky berte v úvahu:

 • Národ vozidla. Tankisté mohou řídit pouze vozidla svého národa. Je například nemožné vycvičit amerického střelce na ovládání německého tanku.
 • Typ vozidla. Pokud přesunete tankistu do vozidla stejného typu, úroveň hlavní kvalifikace se sníží o 25 %. Pokud však přesunete člena posádky do vozidla jiného typu, úroveň hlavní kvalifikace se sníží o celých 50 %. Abyste se tomuto snížení vyhnuli, přeškolte své členy posádky na nové vozidlo. Při přesunu do nového vozidla bez přeškolení získává posádka o 50 % méně zkušeností.

Úroveň výcviku se nesníží při přesunu členů posádky mezi prémiovými vozidly stejného typu nebo ze standardních na prémiová vozidla.

Pro přesun tankisty do jiného vozidla:

 1. V garáži vyberte vozidlo, ze kterého chcete tankistu přesunout.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na tankistu v panelu členů posádky a klikněte na „Poslat do kasáren“.
 3. Vyberte v garáži vozidlo, do nějž chcete tankistu přesunout.
 4. Klikněte na volný slot v panelu členů posádky a z nabídky vyberte vhodného tankistu.

Pokud chcete přesunout všechny členy posádky, můžete do kasáren poslat rovnou celou posádku. Klikněte na („Operace s posádkou“) nad panelem členů posádky a v sekci „Poslání posádky do kasáren“ klikněte na „Poslat“. Posádka bude poslána do kasáren.

Pokud v kasárnách není místo pro všechny členy posádky, nemůžete posádku do kasáren poslat.

Přeškolení posádky

Po přesunu do neznámého vozidla se úroveň hlavní kvalifikace člena posádky sníží. Při přesouvání své posádky na jiné vozidlo nezapomeňte na to, že bez přeškolení nebude efektivní.

Pro přeškolení tankisty na nové vozidlo:

 1. V garáži vyberte vozidlo, do nějž má být tankista přesunut.
 2. Na panelu členů posádky zvolte tankistu, kterého chcete přeškolit, a vyberte „Přeškolit“.
 3. Vyberte úroveň výcviku vašeho tankisty (Rychlokurz, Posádkový výcvik nebo Tanková akademie) a klikněte na „Přeškolit“.

Můžete také vyškolit všechny členy posádky převedené na nové vozidlo najednou. Klikněte na („Operace s posádkou“) a zvolte „Přeškolit“ v sekci „Přeškolení posádky“. V okně přeškolení posádky vyberte úroveň přeškolení a zvolte „Přeškolit“. Všichni členové posádky, kteří nejsou na tento typ vozidla zaškolení, budou přeškolení.

Vrácení posádky do vozidla

Pro vrácení posádky do vozidla, z nějž jste ji přesunuli:

 1. Vyberte vozidlo v garáži.
 2. Klikněte na („Operace s posádkou“) a v sekci „Návrat posádky na vozidlo“ klikněte na „Vrátit“.

Při přeškolení člena posádky na jiné vozidlo ztratí tento člen schopnost ovládat předchozí vozidlo. Pokud tedy vracíte svou posádku z jednoho vozidla na vozidlo, v němž už předtím byla, budete si svou posádku muset znovu přeškolit.

Změna kvalifikace posádky

Pokud vám chybí členové posádky s konkrétní kvalifikací, můžete kteréhokoliv tankistu přeškolit na jinou:

 1. Klikněte levým tlačítkem myši na slot prázdné kvalifikace.
 2. S využitím možnosti Filtru v pravém horním rohu obrazovky posádky zvolte libovolného člena posádky s odlišnou kvalifikací.
 3. Klikněte na tlačítko „Změna“ a potvrďte svou volbu.

Zaplatíte 500 a tankista získá novou kvalifikaci a všechny jeho dodatečné schopnosti budou resetovány.

Při změně kvalifikace nemůžete změnit národ svého tankisty.

Správa schopností

Každý tankista má schopnosti navíc, které lze vylepšit nebo změnit. Pro správu tohoto herního prvku byste nejprve měli otevřít tankistův profil a poté vybrat požadovanou akci.

Pokud chcete vylepšit schopnosti tankistů, klikněte na tlačítko „Zvýšit“. K tomu budete potřebovat volné zkušenosti nebo knihy posádky, například univerzální manuál.

Kdykoliv také můžete resetovat aktuální schopnosti vašeho tankisty pomocí tlačítka „Obnovit“ a výběrem jedné ze čtyř možností:

 • Rychlokurz: Je zdarma, ale úroveň se hlavní kvalifikace sníží na 80 %
 • Posádkový výcvik: Stojí 20 000 a úroveň hlavní kvalifikace klesne na 90 %
 • Tanková akademie: Stojí 200 a nemění úroveň hlavní kvalifikace
 • Přeškolení: Vyžaduje příkaz k přeškolení, ale nemění úroveň hlavní kvalifikace

Kasárna

Kasárna slouží k uchovávání, náboru a propouštění vašich posádek. V kasárnách naleznete aktuální i nevyzvednuté členy posádky. Záložku „KASÁRNA“ najdete v garáži na panelu pod tlačítkem „Bitva!“

V kasárnách můžete:

 • Ubytovat posádku po prodeji vozidla nebo před jejím přesunem do nového vozidla. V kasárnách by měl být dostatek lůžek.
 • Propusťte nepotřebné tankisty.
 • Naverbujte speciální členy posádky zvané Rekruti získané ve speciálních misích, akcích či speciálech.
 • Rozšiřte kasárna a ubytujte více zkušených bojovníků či snáze přesouvejte posádky mezi vozidly.

Posílání posádek do kasáren po prodeji vozidla

Po prodeji vozidla, doporučujeme přesunout zkušené členy posádky do kasáren a přeškolit je na jiné vozidlo. Boxík „Poslat do kasáren“ během prodeje vozidla je zaškrtnut automaticky.

Pokud nejsou dostupná volná lůžka, můžete kasárna rozšířit za zlaťáky nebo nepotřebné tankisty propustit.

Propouštění členů posádky

Volné tankisty můžete propustit. Tuto možnost můžete vybrat při prodeji vozidla, nebo lze tankisty propustit v kasárnách.

K propuštění posádky při prodeji vozidla:

 1. Na panelu vozidel v garáži klikněte pravým tlačítkem na vozidlo, které chcete prodat, a vyberte „Prodat“.
 2. V sekci „Posádka“ zvolte „Propustit“.
 3. Pro potvrzení vepište zobrazenou prodejní hodnotu tanku a klikněte na „Prodat“.

V sekci kasáren „Propuštění“ naleznete pouze ty členy posádek, kteří mají dostatek zkušeností k vycvičení alespoň jedné schopnosti na 100 %. Tyto členy posádky můžete obnovit během 32 dní: zdarma – během následujících 2 dní po propuštění; za 60 000 – během následujících 30 dní po propuštění.

Méně vycvičení členové posádky jsou propuštěni okamžitě, a to i v případě, pokud tankistovi k vycvičení schopnosti na 100 % schází jen pár procent. Zacházejte se svou posádkou opatrně.

Velikost kasáren

Velikost kasáren určuje, kolik tankistů si můžete ponechat po prodeji vozidla a jak volně můžete přesouvat posádky mezi vozidly. V kasárně je v základu 16 lůžek. Kasárna můžete rozšířit přidáním lůžek. Nezapomeňte, že kasárna lze rozšířit o 16 lůžek za 300.

Pro rozšíření kasáren:

 1. Jděte do garáže do záložky „KASÁRNA“ na panelu pod tlačítkem „Bitva!“
 2. V horní části okna kasáren klikněte na „Rozšířit“.
 3. V potvrzovacím okně klikněte na „Rozšířit“.

Vaše kasárna budou za 300rozšířena o dalších 16 lůžek.

Rekruti

Rekruti jsou speciální členové posádky získaní v misích, akcích nebo speciálech. Všechny dostupné rekruty naleznete v sekci „Rekruti“ ve vašich kasárnách.

Při verbování si můžete zvolit národ svého rekruta. Je pravidlem, že rekruti mají dostatek zkušeností pro zahájení výcviku schopnosti a/nebo již mají vycvičenou schopnost. Navíc jsou mezi rekruty jedineční členové posádky se speciálním vzhledem.

Vzhled posádky

Vzhled zahrnuje jméno, příjmení a obrázek člena posádky. Všechny tyto údaje o vašem tankistovi naleznete v části „Vzhled“.

Jméno, příjmení a obrázek člena posádky jsou vybrány náhodně po naverbování. Vzhled neovlivňuje výkon vašich tankistů. Vzhled svých tankistů si můžete kdykoliv upravit na míru změnou jejich jména, příjmení či obrázku, a to zdarma.

Pro změnu vzhledu vašich členů posádky:

 1. Klikněte ve vašich kasárnách nebo v garáži levým tlačítkem na obrázek tankisty. V novém okně rozhraní posádky přejděte na záložku „Vzhled“.
 2. Vyberte si nový obrázek pro vybraného člena posádky. Poté si budete moci vybrat také nové jméno a příjmení. Pamatujte, že všechny národy mají své vlastní sady jmen, příjmení a obrázků.
 3. Klikněte na „Nahradit“.

Vzhled jedinečných členů posádky získaných během speciálů nebo herních akcí změnit nelze.

Jedinečné vzhledy posádky

Vzhledy posádky jsou speciální sady vzhledů zahrnující:

 • Jedinečný obrázek
 • Jedinečné jméno a příjmení
 • Krátký popis postavy

Svého člena posádky můžete vyměnit za skutečnou historickou osobnost nebo moderní, populární či dokonce neobvyklou postavu.

Všechny vzhledy posádky lze odstranit a aplikovat na jiné členy posádky. Historické vzhledy posádky jsou jedinečné pro každý národ, nehistorické vzhledy však lze aplikovat na všechny národy. Všechny nepoužité obrázky uvidíte v sekci „Vzhled“.

Pro aplikaci jedinečného vzhledu posádky:

 1. Otevřete vzhled vašeho člena posádky.
 2. Vyberte jedinečný vzhled posádky a klikněte na „Použít“.

Jedinečný vzhled posádky nelze aplikovat na jedinečné členy posádky získané během speciálů nebo herních akcí.

Vzhled je použit zdarma. Mění pouze vzhled tankisty, zatímco jeho zkušenosti a schopnosti zůstanou stejné.

Zavřít