Posádka vozidla

Posádku vozidla ve World of Tanks představují virtuální tankisté. Žádné vozidlo nemůže fungovat bez úplné posádky. Mistrovství posádky určuje výkon vozidla na bojišti.

Pozice a funkce posádky

V závislosti na typu vozidla sestává posádka z 2 až 6 členů. Každý tankista má hlavní kvalifikaci, která ovlivňuje určité parametry vozidla:

 • Velitel. V jakémkoliv vozidle je to hlavní člen posádky, jehož úroveň výcviku ovlivňuje dohled vozidla a obecný výkon posádky.
 • Střelec. Ovlivňuje rychlost rotace děla, čas zaměření zaměřovače a přesnost děla.
 • Řidič. Ovlivňuje obratnost vozidla.
 • Radista. Ovlivňuje dohled vozidla a dosah jeho rádiového signálu, který určuje vzdálenost, na níž jsou nepřátelská vozidla zobrazena na minimapě.
 • Nabíječ. Ovlivňuje dobu nabíjení děla a dobu změny typu granátu.

Tankisté mohou zastávat několik funkcí. Například velitel stroje MS-1 zastává funkce střelce, nabíječe a radisty. Vliv posádky na technické vlastnosti se zvyšuje s úrovní hlavní kvalifikace a se schopnostmi či specializacemi.

Pokud je jeden či několik členů posádky zraněno, jsou technické vlastnosti vozidla až do vyléčení tankistů sníženy. Dělostřelecký úder posádku vozidla na určitou dobu ochromí a na stejnou dobu je snížen i výkon vozidla. K vyléčení zraněného či ochromeného člena posádky použijte Lékárničku. Jsou-li zraněni všichni členové posádky, je vozidlo považováno za zničené.

 
 
Posádka ochromena
8s
Palebná síla
 
 
Odolnost
 
 
Pohyblivost
 
 
Maskování
 
 
Odhalování
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽÍT OCHROMENÍ
POUŽÍT

Upozorňujeme vás, že technické vlastnosti vozidla jsou pouze orientační a dané pro posádku vyškolenou na 50 % (bonus velitele se nebere v úvahu).

Přidělení členů posádky k vozidlu

Na vozidlech I. úrovně se na začátku hry posádka už nachází. Při kupování vozidla se posádka standardně verbuje automaticky.

Pokud jste při kupování vozidla zatrhli možnost „Koupit bez posádky“, můžete:

 • Naverbovat posádku pro vozidlo, které již máte v garáži.
 • Přesunout posádku z jiného vozidla s využitím kasáren.

Chcete-li naverbovat člena posádky v garáži:

 1. V levé horní části své obrazovky klikněte v panelu členů posádky na pozici pro člena posádky.
 2. V nabídce vyberte „Naverbovat“.
 3. V okně „Verbování člena posádky“ vyberte úroveň hlavní kvalifikace a klikněte na „Naverbovat“.

Můžete vybrat jednu ze tří úrovní výcviku:

 1. Rychlokurz. Tento kurz je zdarma, ale tankista je vycvičen pouze na 50 %.
 2. Posádkový výcvik. Tankista je vycvičen na 75 % za 20 000.
 3. Tanková akademie. Tankista je vycvičen na 100 % za 200.

Pokud se rozhodnete pro výcvik člena posádky zdarma či za kredity, můžete jeho hlavní kvalifikaci v Tankové akademii kdykoliv za zlaťáky vycvičit na 100 %.

Přesun posádky

Pro maximalizaci bojového výkonu nových vozidel zakoupených bez posádky na ně můžete přesunout zkušené členy posádky z jiného vozidla ve své garáži nebo z prodaného vozidla.

Při přesouvání posádky vezměte v úvahu:

 • Národ vozidla. Tankisté mohou ovládat pouze vozidla svého národa. Není možné přeškolit například amerického střelce na ovládání německého tanku.
 • Typ vozidla. Pokud přesouváte tankistu na vozidlo stejného typu, poklesne úroveň jeho hlavní kvalifikace o 25 %; při přesunu člena posádky na vozidlo jiného typu se úroveň hlavní kvalifikace snižuje o 50 %. Chcete-li se tomuto poklesu vyhnout, tak členy své posádky na nové vozidlo přeškolte. Při přesunu vaší posádky na jiné vozidlo bez přeškolení dostávají její členové o 50 % méně zkušeností.

Úroveň kvalifikace se nesnižuje, pokud jsou členové posádky přesouváni mezi prémiovými vozidly stejného typu nebo ze standardního do prémiového vozidla.

Chcete-li tankistu přesunout do jiného vozidla:

 1. V garáži vyberte vozidlo, z něhož chcete tankistu přesunout.
 2. Na panelu členů posádky klikněte na tankistu pravým tlačítkem a klikněte na možnost „Poslat do kasáren“.
 3. Vyberte v garáži vozidlo, do kterého chcete tankistu přesunout.
 4. V panelu členů posádky klikněte na volnou pozici a z nabídky vyberte požadovaného tankistu.

Pokud chcete přesunout všechny členy posádky, můžete do kasáren poslat celou posádku. Nad panelem členů posádky klikněte na (Operace s posádkou) a v sekci „Poslání posádky do kasáren“ klikněte na možnost „Poslat“. Posádka bude poslána do kasáren.

Není-li v kasárnách volné lůžko, byť jen pro jednoho z členů posádky, nemůžete posádku do kasáren poslat.

Přeškolení posádky

Při přesunu do vozidla, které nezná, se úroveň hlavní kvalifikace člena posádky sníží. Při přesouvání své posádky do jiného vozidla nezapomínejte, že bez přeškolení nebude tato posádka efektivní.

Chcete-li tankistu přeškolit na jiné vozidlo:

 1. Vyberte v garáži vozidlo, do kterého byl tankista přesunut.
 2. Na panelu členů posádky klikněte pravým tlačítkem na tankistu, kterého chcete přeškolit, a vyberte „Osobní záznam“.
 3. V okně „Osobní záznam“ přejděte na záložku „Výcvik“ a klikněte na „Aktuální vozidlo“.
 4. Vyberte úroveň výcviku svého tankisty (Rychlokurz, Posádkový výcvik nebo Tanková akademie) a klikněte na tlačítko „Vycvičit“.

Všechny členy posádky přesunuté na nové vozidlo můžete také vycvičit najednou. Klikněte na (Operace s posádkou) v sekci „Přeškolení posádky“ a klikněte na tlačítko „Přeškolit“. V okně „Přeškolení posádky“ vyberte úroveň přeškolení a klikněte na tlačítko „Přeškolit“. Všichni členové posádky, kteří nejsou na toto vozidlo vycvičeni, budou přeškoleni.

Návrat posádky do vozidla

Chcete-li vrátit svou posádku do vozidla, z něhož byla přesunuta:

 1. Vyberte vozidlo v garáži.
 2. Klikněte na (Operace s posádkou) a v sekci Návrat posádky na vozidlo klikněte na „Vrátit“.
Po přeškolení člena posádky na jiné vozidlo je jeho schopnost k ovládání předchozího vozidla ztracena. Kvůli tomu musíte při návratu vaší posádky do vozidla, z něhož byla přesunuta, všechny členy posádky přeškolit.

Změna kvalifikace posádky

V kasárnách jste se možná po prodeji vozidla či přesunu posádky na jiné vozidlo setkali s tankisty s nežádanou kvalifikací. Jejich kvalifikace můžete změnit a efektivně je využívat jako členy jiných posádek.

Chcete-li změnit hlavní kvalifikaci člena posádky:

 1. V garáži přejděte na záložku „KASÁRNA“ pod tlačítkem „Bitva!“.
 2. V okně „Kasárna“ vyberte v levém panelu filtr „V kasárnách“.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na obrázek tankisty, kterého se změna týká. V okně „Osobní záznam“ přejděte do sekce „Hlavní kvalifikace“ a klikněte na „Změnit“.
 4. V okně „Změnit kvalifikaci“ vyberte typ vozidla, model vozidla a novou kvalifikaci, a pak klikněte na tlačítko „Změnit“.

Úroveň nové kvalifikace je 100 %. Všechny dříve naučené schopnosti a specializace jsou zdarma obnoveny na další přerozdělení. S ohledem na novou kvalifikaci se tankistovi zpřístupní odpovídající schopnosti a specializace.

Při změně kvalifikace nemůžete změnit národ svého tankisty.

Změna kvalifikace stojí 500. Cena je určena třemi akcemi, které provedete jedním kliknutím: změnou vozidla, změnou kvalifikace a obnovením schopností a specializací.

Kasárna

Kasárna slouží pro udržování, verbování a propouštění vašich tankistů. V kasárnách můžete najít jak své stávající, tak i nevyužité členy posádky. Záložka „KASÁRNA“ se nachází pod tlačítkem „Bitva!“ v garáži.

V kasárnách můžete:

 • Ubytovat posádku po prodeji vozidla nebo při jejím přesunu do jiného vozidla. V kasárnách by měl být dostatek lůžek.
 • Propouštět nepotřebné tankisty.
 • Verbovat speciální členy posádky označené jako rekruti, kteří se dají získat ve speciálních misích, akcích či speciálech.
 • Rozšiřte svá kasárna, abyste si mohli ponechat další zkušené bojovníky, nebo bez omezení přesouvali posádky mezi vozidly.

Poslání posádky do kasáren při prodeji vozidla

Při prodeji vozidla se doporučuje poslat zkušené členy posádky do kasáren a uchovat si je pro nové vozidlo. Při prodeji vozidla je políčko „Poslat posádku do kasáren“ standardně zatrhnuto.

Pokud nemáte žádná volná lůžka, můžete kasárna rozšířit za zlaťáky, nebo nepotřebné tankisty propustit.

Propuštění člena posádky

Nevyužité tankisty můžete propustit. Tuto možnost můžete vybrat při prodeji vozidla, nebo můžete tankisty propustit v kasárnách.

Chcete-li při prodeji vozidla propustit posádku:

 1. Na panelu vozidel v garáži klikněte pravým tlačítkem na vozidlo, které chcete prodat, a vyberte „Prodat“.
 2. V sekci „Posádka“ klikněte na „Propustit“.
 3. Pro potvrzení zadejte prodejní cenu, je-li to vyžadováno, a klikněte na tlačítko „Prodat“.

Do sekce „Propuštění“ v kasárnách jsou zahrnuti pouze ti členové posádky, kteří mají dostatek zkušeností na vycvičení alespoň jedné schopnosti či specializace na 100 %. Tyto členy posádky můžete během časového úseku 32 dní obnovit: zdarma – po dobu 2 dní po propuštění; za 60 000 – po dobu dalších 30 dní po propuštění.

Nejméně vycvičení členové posádky jsou propuštěni okamžitě, i když tankista potřebuje jen několik málo procent na vycvičení schopnosti či specializace na 100 %. Zacházejte se svou posádkou opatrně.

Velikost kasáren

Velikost vašich kasáren určuje počet tankistů, které si můžete po prodeji vozidla uchovat, a také to, jak můžete bez omezení přesouvat svou posádku z jednoho vozidla na druhé. Standardně je v kasárnách 16 lůžek. Přidáním lůžek můžete svá kasárna rozšířit. Povšimněte si, že kasárna se dají za 300 rozšířit o 16 lůžek.

Chcete-li rozšířit kasárna:

 1. Přejděte v garáži na záložku „KASÁRNA“ na panelu pod tlačítkem „Bitva!“.
 2. V horní části okna „Kasárna“ klikněte na možnost „Rozšířit kasárna“.
 3. V okně s potvrzením akce klikněte na tlačítko „Rozšířit“.

Vaše kasárna budou rozšířena o dalších 16 lůžek za cenu 300.

Rekruti

Rekruti jsou členové posádky získaní v misích, akcích či speciálech. Všichni dostupní rekruti jsou zobrazeni v sekci „Rekruti“ ve vašich kasárnách.

Při verbování si můžete vybrat národ svého rekruta. Bývá pravidlem, že rekruti mají dostatek zkušeností na zahájení výcviku schopnosti či specializace, anebo již schopnost či specializaci umí. Navíc jsou mezi rekruty jedineční členové posádky se speciálními osobními údaji.

Osobní údaje posádky

Osobní údaje obsahují jméno, příjmení a obrázek člena posádky. Osobní údaje můžete najít na záložce „Osobní údaje“ v „Osobním záznamu“ svého tankisty.

Jméno, příjmení a obrázek člena posádky se náhodně vybírají při verbování. Nemají vliv na výkony vašeho tankisty. Osobní údaje svého tankisty můžete kdykoliv zdarma upravit změnou jeho jména, příjmení a obrázku.

Chcete-li nahradit osobní údaje člena posádky:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na obrázek svého tankisty v kasárnách nebo v garáži a vyberte „Osobní záznam“. V okně „Osobní záznam“ přejděte na záložku „Osobní údaje“.
 2. Vyberte pro člena posádky jméno, příjmení a obrázek. Upozorňujeme vás, že všechny národy mají individuální sady jmen, příjmení a obrázků.
 3. Klikněte na volbu „Nahradit osobní údaje“.

Vzhledy posádky

Vzhledy posádky jsou speciální sady osobních údajů, které obsahují:

 • Jedinečný obrázek
 • Jedinečné jméno a příjmení
 • Krátký popis postavy

Nyní můžete svého člena posádky nahradit skutečnou historickou osobností nebo moderní, populární či zvláštní postavou.

Všechny vzhledy se dají odstranit a použít na jiné členy posádky. Historické vzhledy jsou jedinečné pro každý národ, ale nehistorické jsou použitelné pro všechny národy. Všechny nepoužité obrázky jsou zobrazeny v „Osobním záznamu“.

Chcete-li použít vzhled posádky:

 1. Otevřete „Osobní záznam“ člena posádky a přejděte na záložku „Vzhledy posádky“.
 2. Vyberte vzhled posádky a klikněte na tlačítko „Použít“.

Vzhled se použije zdarma. Mění pouze vzhled tankisty, zatímco jeho schopnosti a specializace zůstávají stejné.

Zavřít