Co jsou to boti a proč proti nim musíme bojovat? Proč hráči používání botů nevítají a Pravidla hry ho zakazují?

V tomto článku vám povíme o softwaru a praktikách botů. Zaprvé, používání botů není ve World of Tanks vítáno a je zakázáno Pravidly hry. Proč tedy přesto na našich serverech existuje a jak se s ním administrátor vypořádává? Čtěte dál, abyste zjistili více.

Definice používání botů

Začněme definicí botů a jejich používání. Bot je speciální program, který napodobuje akce lidských hráčů a hraje místo nich v bitvách. To znamená, že se automaticky řídí souborem kroků (algoritmem), který se snaží napodobit chování člověka v bitvě. Používání botů je jakékoli úmyslné nebo neúmyslné porušení pravidel hry pomocí takového softwaru.

Lidé používají boty, aby urychlili svůj postup ve hře a přitom vynaložili co nejméně úsilí (například aby rychle získali herní zdroje, jako je například měna nebo body zkušeností). Uživatelé botů se obvykle nezajímají o studium taktiky nebo mechanik hry, aby mohli hrát lépe a postupovat ve hře poctivě.

Tím, že uživatelé botů používají počítačový algoritmus místo toho, aby hráli hru tak, jak se má hrát, ničí ostatním hráčům zážitek ze hry. Hráči se k naší online hře připojují s očekáváním, že si užijí hraní, komunikaci a spolupráci se skutečnými lidmi při plnění cílů hry. Boti však naše hráče o tuto radost připravují, protože program typu bot nemůže spolupracovat ani komunikovat s lidskými hráči.

Nejoblíbenějšími formami používání botů jsou:

 • „Chytrý“ software typu bot. Akce takových botů jsou velmi podobné akcím skutečných lidí. „Chytrý“ bot poměrně přesně napodobuje pohyby hráče. Vozidlo ovládané takovým botem se může pohybovat po mapě, automaticky zaměřovat a střílet na sledovaný cíl, přepínat mezi několika cíli a někdy se dokonce skrývat před nepřítelem.
 • „Hloupý“ software typu bot. Tito boti se také snaží napodobit akce skutečných hráčů tím, že zůstávají na základně a střílejí na nepřátelské tanky, které jsou v jejich dohledu. V některých případech se „hloupí“ boti mohou pohybovat, ale pouze po předem určené trase.
 • Klikací aplikace jsou makra, která ovládají klávesnici a myš. Na rozdíl od „hloupých“ botů jsou klikací aplikace během bitvy neaktivní – mohou pouze spustit klienta, vstoupit do bitvy a tam nehybně stát.

Kromě speciálního softwaru existují i techniky sbírání kreditů a zkušeností, které jsou považovány za používání botů. Mezi tyto techniky patří aktivita hráčů, kteří vstoupí do bitvy, ale neprovedou v ní žádnou akci, nebo z nedávno zahájené bitvy okamžitě odejdou a vstoupí do jiné.
Tímto způsobem hráč získává kredity a zkušenosti na úkor svých spoluhráčů. Takové relace se nazývají AFK – pryč od klávesnice. Mějte však na paměti, že existují situace, kdy hráč opustí bitvu neúmyslně – například kvůli výpadku proudu, selhání hardwaru nebo jiným osobním okolnostem, které mohou způsobit nečinnost hráče v bitvě.

Co je na používání botů špatné?

Ve World of Tanks bohužel existují hráči, kteří používají boty. Důvodem pro používání botů je touha po rychlém vylepšení vlastního účtu (získání kreditů a zkušenosti), aniž byste do něj investovali čas a úsilí. Hráči, kteří používají boty, obvykle nemají zájem učit se techniky a zvládat herní dovednosti nebo zkoumat vozidla. Takové nesportovní chování má přitom nepříznivý vliv na poctivé hráče a ovlivňuje jejich motivaci k pokračování ve hře. Jinými slovy, hráči, kteří používají boty, připravují sebe i ostatní hráče o zábavu na bojišti.

Kromě toho, že jsou boti demotivující, mohou způsobit i vážnější škody, tentokrát hráčům, kteří je používají. Uživatelé riskují především to, že takový software získá přístup k jejich osobním údajům a nabourá se do jejich účtů, přičemž šance na obnovu je minimální nebo žádná. A je zřejmé, že dříve či později bude provinilec odhalen naším automatickým systémem pro detekci botů a potrestán podle Pravidel hry.

Odhalování softwaru a praktik využívání botů

Máme k dispozici následující nástroje a systémy pro detekci (a eliminaci) botů:

 1. K odhalování „hloupých“ botů, klikacích aplikací, záznamníků ovládání klávesnice a myši a maker se používá poloautomatizovaný Systém hlášení Anti-bot. Tento software aktivně skenuje protokoly relací ze všech účtů na serveru. Pokud je zjištěna podezřelá aktivita, je účet uživatele důkladně analyzován – v úvahu se berou souřadnice a čas pohybu, vzdálenost ujetá vozidlem, počet odhalených nepřátel, používání klávesových zkratek, aktivita v bojovém chatu a používání vybavení. Výsledkem je, že každá bitva získá procentuální hodnotu, která udává pravděpodobnost použití softwaru botů nebo jakékoli jiné nekalé techniky shromažďování zkušeností. Počet těchto bitev (relací botů) se porovnává s celkovým počtem bitev na účtu. Účty s vysokým poměrem relací botů k celkovému počtu relací jsou identifikovány jako provinilci. Systém také sleduje AFK relace a všechny ostatní bitvy, ve kterých hráč zůstává neaktivní.
 2. Dalším opatřením, které nám pomáhá zabránit nekalým technikám získávání zkušeností, včetně AFK, je automatizovaný systém, který identifikuje a pokutuje provinilce. Systém byl zaveden s aktualizací 9.3, aby odhalil dva typy nesportovního chování:

  • předčasné opuštění bitvy
  • neaktivitu ve hře


  Systém počítá s tím, že uživatel může být neaktivní z důvodů, které nemůže ovlivnit. Hráči, kteří jsou poprvé přistiženi při neaktivitě v bitvě, nejsou potrestáni, ale obdrží varovnou zprávu. V případě opakovaných neaktivních bitev jsou hráči pokutováni ve výši příjmu z opuštěné bitvy. Pokuta však hráči nebrání v účasti v nadcházejících bitvách a v obdržení zasloužených odměn, čímž je ponechán prostor pro nápravu. Přesto po zjištění porušení pravidel obdrží provinilci neviditelnou značku „V podezření“, která se odstraní až po uplynutí určité doby bezúhonné herní aktivity. Účty označené tímto statusem jsou prvními kandidáty na analýzu naším softwarem pro detekci botů. Cílem není pokutovat uživatele, ale předcházet porušování pravidel, takže hráč bude vždy nejprve varován a potrestán bude až v případě opakovaného porušení pravidel.

 3. Dalším klíčovým nástrojem je složitý automatizovaný software – zmodernizovaný Automatizovaný systém hlášení Anti-bot s analytickými funkcemi. Ten odhaluje takzvané „chytré“ boty, kteří napodobují akce lidských hráčů. Software botů se nikdy nemůže chovat přesně jako člověk a v případě, že se účet dostane do podezření, dokáže systém odhalit slabá místa zpracováním obrovských souborů dat, které zahrnují všechny aspekty hráčových akcí v bitvě.

 4. Systém stížností. Každý uživatel nám může pomoci odhalit provinilce tím, že ho nahlásí prostřednictvím systému stížností. Jsme velmi vděční všem poctivým a pozorným uživatelům. Ne všichni hráči, kteří jsou nahlášeni, však porušují pravidla úmyslně – někteří se prostě stanou obětí domácích nebo technických zádrhelů. Při určování, zda uživatel hraje poctivě, bereme v úvahu celou herní historii.

Trest za porušení pravidel

Trest za použití softwaru botů je závažnější než trest za jiné porušení Pravidel hry, a proto náš tým pro Game Mastering důsledně kontroluje všechny zjištěné případy používání botů. Každý hráč, který je přistižen při používání jakéhokoli softwaru botů, je ve hře zablokován. Doba blokace závisí na závažnosti prohřešku.

Ačkoli někdy může uživatel vyváznout s dočasnou suspendací, existují případy, kdy i první porušení pravidel může vést k trvalé blokaci, což znamená, že hráč už nikdy nebude moci používat svůj účet. Zapáleným uživatelům, kteří do hry investovali mnoho času a úsilí, ale byli přistiženi při používání botů, může být odpuštěno, pokud to administrátor uzná za vhodné, ale pouze jednou a navíc s odebráním všech nepoctivě nastřádaných zisků.

Nakonec se ukáže, že nepoctivé hromadění úspěchů je nejen neplodné, ale přímo nevýhodné. Využíváme všech možných prostředků, abychom hráče informovali o nebezpečích a důsledcích používání botů, a to včetně tohoto článku a pravidelných novinek a aktualizací, ale nemůžeme zaručit, že se tyto informace dostanou ke všem dotčeným osobám. Proto vás žádáme o pomoc s jejich šířením mezi vašimi přáteli. Pokud víte, že někdo používá nebo hodlá používat software botů, podělte se s ním o tento článek nebo ho alespoň upozorněte na nepříznivé důsledky, které to může mít.

 

Děkujeme, že nám pomáháte hru vylepšovat!

Zavřít