V bitvách jste získali nějaké kredity a zkušenosti - nyní můžete zdroje utratit za vylepšení svých vozidel, abyste v boji dosáhli lepších výkonů. Zjistěte, co jsou to moduly, prozkoumejte různé typy munice, spotřebních doplňků a vybavení a nezapomeňte na výcvik posádky! Nakonec se naučte, jak do své sbírky bojových strojů přidat nová vozidla.

Moduly

Moduly jsou základními klíčovými prvky libovolného vozidla.

 
 

Typy modulů

Vyzkoumatelné moduly se dělí na pět typů.

Dělo

Dělo je modul, který slouží jako hlavní výzbroj vozidla, a který je obecně namontován ve věži nebo, pokud vozidlo žádnou věž nemá, přímo do korby. Vlastnosti děla určují celkovou palebnou sílu vozidla.

Věž

Jeden z nejpodstatnějších modulů. Nese hlavní výzbroj - dělo - a také v ní ve většině případů sedí několik členů posádky. Je to jediný modul, který má pancíř a tím ovlivňuje odolnost vozidla. Také má vliv na schopnosti odhalování vozidla a body výdrže.

Podvozek

Pásový mechanismus, který určuje rychlost otáčení a pohybu, průchodnost terénem a maximální nosnost vozidla.

Motor

Modul, který uvádí pásy do pohybu. Výkon motoru určuje zrychlení vozidla a jeho maximální rychlost. Přímý zásah může motor zničit a zapálit, což vozidlo poškozuje.

Rádio

Tento modul umožňuje výměnu informací s vašimi spoluhráči o odhalených vozidlech. Čím větší je dosah rádiového signálu, tím lepší je vaše schopnost udržení si přehledu o nepřátelských vozidlech.

Jak vyzkoumat a zakoupit

Moduly můžete vylepšovat u jakéhokoliv běžného vozidla s výjimkou většiny vozidel X. úrovně (např. IS-4 a Bat.-Châtillon 25 t lze i přesto vylepšit). Proč je to nutné?

 • Lepší moduly zlepšují vlastnosti vašeho vozidla.
 • Chcete-li se posunout na další úroveň, musíte vyzkoumat určitý počet modulů stávajícího vozidla.
 • Vozidla, která mají vyzkoumané všechny moduly a všechna následná vozidla, získávají elitní status. Bojové zkušenosti získané s elitními vozidly lze využít buď ke zrychlenému výcviku posádky, nebo je lze zkonvertovat na volné zkušenosti.

K vyzkoumání nových modulů budete potřebovat kredity a zkušenosti:

 1. V pravém horním rohu garáže klikněte na tlačítko „Vyzkoumat“, abyste přešli na technologický strom aktuálního vozidla.
  Na nevyzkoumaných modulech je zobrazeno množství bojových ZK, potřebných k jejich vyzkoumání. Pokud máte dostatek bojových ZK, jsou náklady výzkumu zobrazeny na zeleném pozadí.
 2. Klikněte na náklady a potvrďte vyzkoumání. Nyní modul zobrazuje náklady na zakoupení v kreditech.
 3. Klikněte na náklady na zakoupení a nákup potvrďte. Modul se automaticky namontuje na vaše vozidlo.


Munice

Když poprvé vstoupíte do hry, jsou vaše vozidla I. úrovně vybavena standardními průbojnými granáty. To však nejsou jediné granáty, které můžete používat. Prozkoumejte všechny typy granátů a poznejte jejich hlavní vlastnosti. Když budete vědět, kdy mezi granáty přepnout, tak vám to pomůže dosáhnout lepších výsledků na bojišti.

Typy granátů

Průbojné (AP) granáty jsou standardním typem granátu pro většinu vozidel ve hře. Udělí své poškození v případě, že probijí pancíř nebo zasáhnou modul.

AP granáty se všeobecně hodí pro střelbu na vozidla stejné či nižší úrovně a na vozidla se střední pancéřovou ochranou.

Nevýhody AP granátů:

 • Žádné poškození, pokud neprobijí pancíř
 • Mají vysokou šanci na odražení
 • Schopnost probíjení s velkou vzdáleností klesá

Některá vozidla jsou vybavena prémiovými AP granáty, které mají lepší průbojnost či vyšší poškození.

Výbušné (HE) granáty mají obecně nízký potenciál probití. Když se jim však podaří pancíř vozidla probít, je pravděpodobné, že způsobí závažnou destrukci, včetně kritických poškození. Když se jim pancíř nepodaří probít, tak HE granáty vybuchnou na jeho povrchu a způsobí (alespoň) malé množství poškození, přičemž mají šanci na rozbití modulu.

Proto mohou být HE granáty na jednu stranu dobrou volbou proti slabě obrněným cílům, které mohou skutečně probít: lehké tanky, stíhače tanků s otevřenou kabinou a podobné cíle. Na druhou stranu mohou být také vaší nejlepší volbou proti extrémně těžce obrněným cílům, protože udělení malého množství poškození a možné rozbití modulu je lepší, než neudělit vůbec žádné poškození.

Nevýhody HE granátů:

 • Nízká míra průbojnosti
 • Nízké poškození, pokud vybuchnou na vnější straně pancíře
 • Poškození může být pancířem zcela pohlceno

Některá vozidla mohou nést prémiové HE granáty s ještě větším explozivním poškozením. Některá britská děla mohou být vybavena speciálními HESH granáty s větší průbojností.

Podkaliberní (APCR) granáty jsou nejběžnějším typem prémiových granátů ve hře. Jejich účinek je podobný jako u AP granátů, ale jejich rychlost a průbojnost jsou větší. Jejich průbojnost však s velkou vzdáleností klesá rychleji, než je tomu u AP granátů. A stejně jako AP granáty se mohou odrazit, pokud zasáhnou plát pancíře pod extrémním úhlem.

Nevýhody APCR granátů:

 • Nízká efektivita při palbě z úhlu či na velkou vzdálenost
 • Vysoká cena

Tyto granáty slouží jako základní munice pro některé typy vozidel střední a vysoké úrovně.

Průpalné (HEAT) granáty jsou speciálním typem granátů s průbojností mnohem vyšší, než mají typy AP a APCR. HEAT granáty neztrácí průbojnost se vzdáleností a nedrží se standardních principů pro odražení. Prémiové HEAT granáty jsou skvělé proti těžce obrněným vozidlům a na velkou vzdálenost.

Nevýhody HEAT granátů:

 • Často nemají žádný účinek, pokud zasáhnou pancíř pod vysokými úhly
 • Místo toho, aby prolétly skrz zničitelné objekty, tak vybuchují
 • Vysoká cena

Tyto granáty slouží jako základní munice pro některé typy vozidel střední a vysoké úrovně.

Jak zakoupit a doplnit

Granáty lze zakoupit v garáži.

 1. Klikněte na libovolný slot pro munici nad panelem vozidel.
 2. Pomocí posuvníků nastavte počet granátů, které má vaše vozidlo vézt.
 3. Kliknutím na „Použít“ zakoupení potvrdíte.

Poznámka: na začátku bitvy se vozidlo automaticky nabíjí granáty z prvního slotu. Pořadí munice ve slotech můžete změnit pomocí šipek při kupování granátů.

Vyberte možnost „Automatické doplnění“, abyste po každé bitvě automaticky koupili a naložili vybrané množství granátů.

Vybavení

Vybavení je kategorie dodatečných systémů, které mohou zlepšit bojové parametry vozidla. Lze ho namontovat na jakékoliv vozidlo počínaje II. úrovní. Počet slotů na vybavení závisí na úrovni vozidla: na II. úrovni je k dispozici jeden slot, na III. úrovni dva sloty a na IV. a vyšší úrovni sloty tři.

Typy vybavení

Existují dva typy vybavení: standardní a speciální.

Standardní vybavení si můžete pořídit za kredity nebo získat v herních akcích. V závislosti na úrovni vozidla, na něž se dá namontovat, je standardní vybavení rozděleno na třídy. Kromě tříd se standardní vybavení dále dělí na čtyři kategorie podle parametrů, které zlepšuje: palebná síla, odolnost, pohyblivost a průzkum. Od VI. úrovně je jeden slot na vybavení v závislosti na vozidle přiřazen k jedné z těchto kategorií. Je-li umístěno do tohoto slotu, je vybavení odpovídající kategorie efektivnější. Standardní vybavení se dá odmontovat a poslat do skladu za zlaťáky nebo pomocí demontážní sady.

Speciální vybavení je rozděleno na vylepšené a trofejní. Vylepšené vybavení uděluje větší bonus k vlastnostem vozidla než vybavení standardní a kupuje se za bony. Trofejní vybavení se dá získat v akcích jako „Battle Pass“. Základní účinek trofejního vybavení je stejný jako v případě standardního typu, ale za kredity ho můžete vylepšit, díky čemuž bude účinnější. Vylepšené vybavení se dá odmontovat za bony a trofejní vybavení za zlaťáky či pomocí demontážní sady.

Navštivte tuto stránku, abyste o vybavení zjistili více.

Jak zakoupit a namontovat

Vybavené lze zakoupit v garáži:

 1. Vyberte si vozidlo, na které chcete vybavení namontovat, a na panelu vozidel klikněte na prázdný slot pro vybavení.
 2. Klikněte na vybavení, které chcete koupit a namontovat na své vozidlo. Zobrazí se ve vybraném slotu.
 3. Pro zakoupení a namontování vybavení klikněte na tlačítko „Použít“.

Na jedno vozidlo nemůžete namontovat dva stejné kusy vybavení.

Pořadí vybavení ve slotech můžete změnit. Přidržte levé tlačítko myši a vybavení přetáhněte z jednoho slotu do druhého.

Pokud chcete vybavení odmontovat, vyberte jeho slot a pak klikněte na (Odmontovat). Vybrané vybavení bude posláno do skladu.


Spotřební doplňky

Spotřební doplňky využijte během bitev k opravám modulů, zvýšení výkonu vozidla, léčení členů posádky a hašení požárů. Jsou levnější než vybavení a fungují na jakémkoliv vozidle. Jsou-li ovšem v boji použity, zmizí a na konci bitvy se musí doplnit. Spotřební doplňky jsou k dispozici pro všechna vozidla od II. úrovně. Počet slotů na spotřební doplňky závisí na úrovni vozidla. Na II. úrovni je k dispozici jeden slot, na III. úrovni dva sloty a na IV. a vyšší úrovni tři sloty.

Typy spotřebních doplňků

Spotřební doplňky se dělí na dva typy:

 • Standardní spotřební doplňky poskytují omezený efekt, ale jsou poměrně levné.
 • Vylepšené spotřební doplňky jsou mnohem efektivnější a poskytují dodatečné bonusy, ale stojí značnou sumu kreditů.

  Sadu nářadí, Lékárničku a Hasicí přístroj lze během bitvy využít opakovaně - při aktivaci má spotřební doplněk dobu obnovení 90 sekund, po kterých je připraven k novému použití. Když spotřební doplněk v bitvě použijete, budete ho muset doplnit, a to bez ohledu na to, kolikrát byl aktivován. Všechny ostatní spotřební doplňky se aktivují automaticky - poskytují efekt v rámci jedné bitvy a po jejím skončení jsou pryč.

Jak zakoupit a doplnit

Spotřební doplňky můžete zakoupit přímo ve své garáži:

 1. Klikněte na jakýkoliv slot na spotřební doplňky nad panelem vozidel.
 2. Klikněte na spotřební doplněk, kterým chcete své vozidlo vybavit. Zobrazí se ve vybraném slotu.
 3. Kliknutím na „Použít“ zakoupení potvrdíte.

Pořadí spotřebních doplňků ve slotech můžete změnit. Přidržte levé tlačítko myši a spotřební doplněk přetáhněte z jednoho slotu do druhého.

Chcete-li spotřební doplněk ze slotu odstranit, klikněte na (Poslat do skladu).

Vyberte možnost „Automatické doplnění“, abyste spotřební doplňky po každé bitvě automaticky koupili či doplnili ze skladu.

Posádka

Žádné vozidlo nemůže vyrazit do bitvy bez posádky. Dobře vycvičená posádka zlepšuje vaše výkony v bitvě a je klíčem k vašemu úspěchu na bojišti.

Po každé bitvě získávají členové posádky zkušenosti a zlepšují si svou hlavní kvalifikaci — jejich základní funkci — na vozidle. Poté, co jejich výcvik v hlavní kvalifikaci dosáhne 100 %, mohou se členové posádky začít učit zvláštní specializace a schopnosti. Zkušená posádka přináší k fungování vozidla znatelné výhody.

Při postupu hrou přeškolte a přesuňte svou posádku na vozidla vyšších úrovní! Jak posádka pokračuje v osvojování schopností, tak jsou díky ní nová vozidla mnohem efektivnější.

Nová vozidla

Bojovali jste se svým vozidlem a vylepšili ho na maximum. Jste připraveni vyzkoušet nějaký nový obrněný stroj? Je načase, abyste prozkoumali celou škálu vozidel ve World of Tanks.

Vyzkoumatelná vozidla

Vyzkoumatelná vozidla představují rozsáhlou sbírku vozidel různých národů a typů, která je k dispozici všem hráčům. K jejich vyzkoumání a zakoupení budete potřebovat bojové nebo volné ZK a kredity. Tato vozidla je rovněž možné částečně či plně vyzkoumat pomocí plánů vozidel.Přejděte ve své garáži na záložku „VÝZKUM“, abyste si prohlédli všechny národy a vyzkoumatelná vozidla, která jsou ve hře. Každý národ je zastoupený alespoň jednou větví vozidel od úrovně I do úrovně X. Na obrazovce „VÝZKUM“ můžete podrobně prozkoumat vlastnosti vozidel a prohlédnout si náklady na vyzkoumání a zakoupení. Také zde můžete vyzkoumat a zakoupit nové moduly a vozidla.

Prémiová vozidla

Prémiová vozidla jsou jedinečné stroje, která nemusíte zkoumat. Můžete si je koupit za zlaťáky či bony v herním obchodě nebo je lze pořídit za skutečné peníze v prémiovém obchodě. Můžete je také získat jako dárky, vyhrát je v různých speciálech, získat je jako odměny za dokončení herních misí nebo je zakoupit během krátkodobých akcí.Prémiová vozidla poskytují řadu výhod:

 • Zvyšují výdělky kreditů a bojových zkušeností
 • Standardně mají elitní status, což vám umožňuje hromadit bojové zkušenosti, které lze zkonvertovat na volné zkušenosti
 • Umožňují volbu zrychleného výcviku posádky

I přes všechny své ekonomické výhody však nejsou prémiová vozidla nepřemožitelná a nemají na bojišti žádnou speciální výhodu. To znamená, že abyste s prémiovými vozidly získali velké výdělky, musíte být schopní bojovníci.

Sběratelská vozidla

Sběratelská vozidla jsou speciální stroje, které jsou k dispozici za kredity v herním obchodě. Nejsou provázána s výzkumem a dají se zakoupit okamžitě a bez předchozího zkoumání. Abyste si však možnost zakoupení sběratelského vozidla odemkli, musíte vyzkoumat alespoň jedno vozidlo stejné úrovně ve výzkumu příslušného národa.Sběratelská vozidla mají vyzkoumatelné moduly dostupné za ZK. Se všemi vyzkoumanými moduly získává sběratelské vozidlo elitní stav. Polní vylepšení můžete aplikovat na sběratelská vozidla VI.–X. úrovně.

Vozidla za odměnu a speciální vozidla

Vozidla za odměnu a speciální vozidla jsou vzácné stroje, které lze zpravidla získat ve speciálních režimech bitev a v herních akcích. Vozidla, která byla před aktualizací 1.9 odebrána z výzkumu, jsou rovněž považována za speciální.

Některá speciální vozidla a vozidla za odměnu lze zakoupit za bony v herním obchodě nebo za kredity během krátkodobých speciálních akcí, jako je například „Černý trh“. Takováto vozidla nemůžete koupit za reálné peníze.Vozidla za odměnu a speciální vozidla poskytují s výjimkou zvýšeného zisku kreditů v bitvě stejné výhody jako ta prémiová.

Zavřít