Plány vozidel jsou speciální předměty, které poskytují slevu z nákladů na výzkum vozidel II. – X. úrovně.

Každý plán se skládá z fragmentů, které se dají získat následujícími způsoby:

 • Plněním denních misí
 • Plněním speciálních misí ze sad Prime Gaming
 • Dokončováním fází Battle Passu
 • Účastí v různých herních akcích

Každý fragment plánu poskytuje jistou procentuální slevu na výzkum a s plně sestaveným plánem pak můžete vozidlo vyzkoumat bez utracení jakýchkoliv zkušeností.

Sleva se uplatní na náklady výzkumu vozidla, ale nikoliv jeho modulů. Chcete-li vozidlo vyzkoumat se slevou, měli byste mít vyzkoumána všechna předcházející vozidla a nezbytné moduly v dané větvi.

Všechny akce s plány jsou dostupné na záložce „VÝZKUM“ pod tlačítkem „Bitva!“ ve vaší garáži. Pro přepnutí na režim plánů klikněte na ikonu  v levé horní části obrazovky výzkumu.

Typy fragmentů plánů

Ve hře existují tři typy fragmentů plánů:

 

Fragmenty plánu vozidla, které odpovídají specifickému vozidlu a používají se automaticky, přičemž okamžitě snižují náklady na výzkum vozidla.

 

Národní fragmenty, které slouží k vytvoření plánů pro vozidla určitého národa.

 

Univerzální fragmenty, které slouží k vytvoření plánů pro vozidla libovolného národa.

Duplikáty již sestavených plánů se automaticky mění na národní či univerzální fragmenty. Neduplikovaný fragment vozidla nemůžete změnit na národní či univerzální fragment.

Národní a univerzální fragmenty vám neposkytnou slevy, dokud nejsou zkonvertovány na fragment plánu konkrétního vozidla.

Chcete-li to udělat, budete potřebovat jistý počet fragmentů obou typů:

 • Úrovně II–IV: 1 národní + 4 univerzální
 • Úrovně V–VI: 2 národní + 6 univerzálních
 • Úroveň VII: 3 národní + 8 univerzálních
 • Úroveň VIII: 3 národní + 10 univerzálních
 • Úroveň IX: 3 národní + 12 univerzálních
 • Úroveň X: 4 národní + 12 univerzálních

Interaktivní obrázek. Sestavte plán a získejte slevu na vyzkoumání vozidla do výše až 100 %. Využijte či k použití různých typů fragmentů plánu. Vozidlo vyzkoumáte kliknutím na (Vyzkoumat).
Ve skladu:
16
20
Fragment plánu vozidla
Odpovídá specifickému vozidlu a používá se automaticky, čímž okamžitě snižuje náklady na výzkum vozidla.
1
+
Univerzální fragment
Dá se použít k vytvoření fragmentů plánů pro vozidla libovolného národa. Duplikáty fragmentů vozidel jsou automaticky zkonvertovány na univerzální či národní fragmenty.
0
+
Národní fragment
Dá se použít k vytvoření fragmentů plánů pro vozidla konkrétního národa. Duplikáty fragmentů vozidel jsou automaticky zkonvertovány na univerzální či národní fragmenty.
0
+
 
IV
 
1/4
3120
 
V
0/6
 
VI
0/6
 
Plán
IV P26/40
Fragmenty plánů:
Nasbíráno:
1 / 4
 
Sleva na vyzkoumání:
25%
nebo 1040
Výzkum bez utrácení zkušeností
Jak sestavit:
Získávají se z odměn za splněné denní mise.
Následující fragmenty tohoto plánu budou automaticky zkonvertovány:
Univerzální
Národní
nebo
4
+
1
=
Fragment plánu
Plán je částečně sestaven
Plán sestaven
IV P26/40
Vyzkoumali jste vozidlo!
Sleva na vyzkoumání: 25%
Zkušeností utraceno: 3120
Vynulovat

Fragmenty plánů všech typů se ukládají ve skladu v sekci „Plány nevyzkoumaných vozidel“.
Fragmenty vozidel, která se dají vyzkoumat, jsou označeny speciální ikonou .

Chcete-li se podívat pouze na plány, pro které můžete vytvořit dodatečné fragmenty, vyberte volbu „K dispozici na vytvoření fragmentu“.

Sestavení plánu

Máte-li dostatek národních a univerzálních fragmentů, využijte je k vytvoření chybějících fragmentů plánu vozidla.

Chcete-li vytvořit fragment plánu vozidla:

 1. Ve své garáži přejděte na záložku „VÝZKUM“ a v levé horní části obrazovky klikněte na ikonu .
 2. Vozidla, pro něž můžete vytvořit fragment plánu, jsou označena speciální ikonou . Vyberte vozidlo a klikněte na „Plán“ na obrazovce jeho výzkumu.
 3. Na zobrazené obrazovce klikněte na dostupnou pozici pro fragment plánu a klikněte na možnost „Vytvořit“. Strhne se potřebný počet národních a univerzálních fragmentů.
  Pokud máte dostatek univerzálních a národních fragmentů, klikněte v pravé dolní části obrazovky na volbu „Vytvořit maximum“. Vytvoří se maximální možný počet fragmentů pro vybrané vozidlo.

Hotovo! Jakmile máte pro vozidlo alespoň jeden fragment plánu, je vám poskytnuta sleva na výzkum. Vozidla s takovou slevou jsou ve výzkumu označena speciální ikonou .

Vozidlo můžete se slevou vyzkoumat v jakékoliv části sestavování plánu, pokud máte vyzkoumaná všechna předcházející vozidla a nezbytné moduly v dané větvi.

Chcete-li sledovat postup v sestavování plánu, přepněte ve svém výzkumu na režim plánů a najeďte kurzorem na obrázek vozidla.

Zobrazený popisek obsahuje všechny nezbytné informace:

 1. Stávající stav plánu.
 2. Stávající slevu na výzkum.
 3. Míru konverze: počet národních a univerzálních fragmentů, potřebných k vytvoření fragmentu pro toto vozidlo.

Obrázky vozidel ve výzkumu mají speciální modrý panel postupu, který se sestavováním plánu postupně naplňuje. Všechna vyzkoumaná vozidla ve výzkumu jsou označena ikonou  icon.

Nová funkce plánů se neustále zdokonaluje, takže sledujte novinky na portálu World of Tanks, abyste zůstali v obraze ohledně všech úprav!
Zavřít