Systém tvorby týmů pro bitvy nízkých úrovní

Zdravíme vás, velitelé!

Pro nové hráče není vždy jednoduché zvyknout si na hru, pochopit její bojové mechaniky a dosahovat slušných výkonů, především pokud se ocitnou v zápasech proti zkušeným velitelům. Systém tvorby týmů pro náhodné bitvy a vozidla s umělou inteligencí na nízkých úrovních nováčkům pomůžou hrát v pohodlnějším prostředí a rychleji zlepšovat jejich schopnosti.

Čtěte dále a dozvíte se více informací. Nenechte si ujít také sekci často kladených dotazů!


Jak pomoci nováčkům zlepšovat jejich schopnosti

Noví hráči budou v náhodných bitvách nízkých úrovní (I.–V.) přiřazováni k ostatním nováčkům, abychom jim poskytli pohodlnější herní prostředí.

Za nováčka je hráč považován, pokud zatím neodehrál žádnou bitvu ve vyzkoumatelném vozidle VII. či vyšší úrovně v jakémkoliv herním režimu. Pokud si bude hráč v bitvách s nováčky vést dobře, bude mu přiřazen status běžného hráče.

V případě zakoupení prémiového vozidla na VII.–VIII. úrovni bude hráč stále považován za nového, pokud bude i nadále bojovat v bitvách nízkých úrovní (I.–V.).

Pokud nový hráč vstoupí do bitvy ve vozidle nízké úrovně (I.–V.), systém tvorby týmů se ji pokusí sestavit tak, aby byly v samostatné frontě vytvořeny oba týmy pouze z nováčků. V případě, že nových hráčů není dost na vytvoření dvou úplných týmů, systém se do takových nováčkovských bitev pokusí přidat běžné hráče. Jestliže nový hráč do bitvy vstoupí s vozidlem VI. úrovně, okamžitě bude přeřazen do standardní fronty pro náhodné bitvy s běžnými hráči.

Změny zavedené s aktualizací 1.14

V bitvách proti novým či běžným hráčům a také v bitvách proti vozidlům ovládaným UI se změnil seznam map pro vozidla I.–III. úrovně. Ze seznamu byly odebrány mapy Himmelsdorf a Opatství. Na jejich místo byly přidány tři nové mapy: Ensk, Lakeville a Mannerheimova linie. Výsledný seznam obsahuje celkem 6 map: Doly, Lakeville, Mannerheimova linie, Ruinberg, Step a Ensk.

Upozorňujeme vás, že všechny ostatní mapy budou dostupné s ohledem na typ hráčů, které systém tvorby týmů pošle do bitvy: pokud bitvy probíhají pouze s novými hráči a boty, budou zbývající mapy k dispozici od úrovně V*. Pokud se jedná o běžné hráče – od úrovně IV*.

Noví hráči s vozidly IV. úrovně mohou být posláni do bitvy spolu s hráči ve vozidlech V. a VI. úrovně, a pak budou v takových bitvách dostupné všechny mapy.

Vozidla s umělou inteligencí na nízkých úrovních 

Naší prioritou je zajistit, aby noví hráči hráli proti ostatním nováčkům a mohli se tak se hrou snadněji seznámit.

V závislosti na serveru, denní době a aktuálním stavu fronty však systém tvorby týmů nemusí mít dostatek dostupných hráčů k tomu, aby v zápasech na I.–V. úrovni vytvořil vyrovnané týmy. Přidání vozidel ovládaných umělou inteligencí nám pomůže dostat hráče okamžitě do bitvy a umožní systému tvorby týmů rychleji sestavovat zápasy. Na velmi vytížených serverech se hráči s umělou inteligencí pravděpodobně nebudou setkávat příliš často, občas k tomu však může dojít.

Chceme, aby v bitvě byla přítomnost vozidel ovládaných umělou inteligencí naprosto transparentní. Tyto tanky tak budou od běžných hráčů rozeznatelné podle ikony vozidla umělé inteligence (viz napravo) a dvojtečky před a za hráčským jménem (např. :AI_player:). Zde jsou další důležité informace týkající se bitev s umělou inteligencí:

  1. Poškození nebo zničení vozidel řízených umělou inteligencí hráčům udělí stejné množství ZK, jaké by získali při poškození nebo zničení běžných soupeřů.
  2. Stejně jako v běžných bitvách mohou hráči získávat úspěchy a odměny a postupovat v osobních misích.
Vozidla ovládaná umělou inteligencí budou přítomná pouze ve vzácných případech, kdy v bitvách nováčků ve vozidlech I.–V. úrovně systém postrádá dostatek nových a/nebo běžných hráčů, aby vytvořil úplné a vyrovnané týmy. Podobné zápasy by neměly být příliš obvyklé. Jejich frekvence se bude odvíjet od regionu, denní doby a množství připojených hráčů. Po skončení bitvy není možné prohlédnout si statistiky vozidel s umělou inteligencí.

Časté dotazy

Rozbalit

Obecné informace

Co je systém tvorby týmů pro nováčky?

Systém tvorby týmů je herní prvek, který slouží k vylepšení zážitku nováčků v náhodných bitvách nízkých úrovní (I.–V.) tím, že je nepostaví proti zkušenějším hráčům.

Budou v tomto systému hrát i zkušení hráči?

Tento systém bude vytvářet bitvy pouze pro nováčky. Jediná výjimka nastane, pokud není dostatek nových hráčů. V takovém případě systém tvorby týmů vybere i několik zkušených hráčů.

V jakých případech budou dostupná vozidla s umělou inteligencí?

Vozidla s umělou inteligencí budou přidána do oddělené fronty na vytváření bitev pro nováčky. Mimo tuto frontu nebude umělá inteligence přítomná.

Kdo je považován za nováčka?

Za nováčka je hráč považován, pokud zatím neodehrál žádnou bitvu ve vyzkoumatelném vozidle VII. či vyšší úrovně v jakémkoliv herním režimu. Pokud si nový hráč v bitvách s ostatními nováčky vede dobře, bude mu přidělen stav běžného hráče.

Co se stane v případě, že si hráč koupí prémiové vozidlo na VIII. úrovni, ale je stále klasifikován jako nováček?

Pokud si hráč pořídí prémiové vozidlo na VII.–VIII. či vyšší úrovni, ale nadále hraje zápasy nízkých úrovní (I.–V.), bude považován za nováčka. V případě, že však vstoupí do bitvy na VIII. úrovni s prémiovým vozidlem, bude přiřazen do standardní fronty s ostatními běžnými hráči.

Může se někdo stát nováčkem, pokud ve hře podává špatný výkon?

Hráči, kteří byli systémem vyhodnoceni jako zkušení a opustili řady nováčků, se do nich nemohou vrátit, ať už si v budoucnu vedou jakkoliv. Výjimkou jsou občasné případy, kdy systém tvorby týmů vyžaduje běžné hráče.

Vozidla s umělou inteligencí

Proč jsou do hry World of Tanks přidávána vozidla s umělou inteligencí?

V závislosti na denní době a stavu fronty nemusí mít systém tvorby týmů dostatek nových hráčů k vytvoření dvou úplných týmů. V takových situacích systém do hry přidá několik vozidel ovládaných umělou inteligencí, aby byly týmy sestaveny rychleji a hráči se okamžitě dostali do bitvy.

Jak lze vozidla s umělou inteligencí odlišit od ostatních hráčů?

Můžete je identifikovat pomocí symbolu „...“ před jejich uživatelským jménem.

Budou tato vozidla dostupná v jakoukoliv denní dobu?

Vozidla řízená umělou inteligencí budou využívána pouze při nedostatku hráčů, kdy systém tvorby týmů nemůže ve frontě najít dostatek nováčků.

Budou vozidla s umělou inteligencí dostupná i v běžné frontě na bitvy nízkých úrovní?

Ne, pouze ve frontě pro nováčky.

Jakou úroveň budou tato vozidla mít?

Vozidla řízená umělou inteligencí budou přítomna v zápasech vozidel I.–V. úrovně.

Jak budou tato vozidla rozřazena do zápasů mezi týmy a hráče?

Vozidla s umělou inteligencí nemohou zabrat více než 7 míst v týmu a 14 míst v zápase.

Můžu si prohlédnout profil těchto vozidel?

Statistiky vozidel ovládaných umělou inteligencí nebude možné si po bitvě prohlédnout.

Způsob hry

Jakou úroveň schopností má umělá inteligence ve srovnání s nováčky?

Můžete očekávat, že vozidla s umělou inteligencí budou hrát na podobné úrovni jako hráči, kteří postoupili do stejné fáze hry, kde jsou tato vozidla dostupná (tj. I.–V. úroveň). Budou reagovat na aktuální situaci, ale občas i chybovat, stejně jako hráč s podobnou úrovní zkušeností.

Která vozidla budou umělou inteligencí ovládána?

Jedná se o lehké, střední a těžké tanky na úrovních, v nichž se hrají zápasy, do kterých jsou přidávány. Umělá inteligence nemůže ovládat stíhače tanků nebo dělostřelectvo.

Mají vozidla s umělou inteligencí stejné informace jako hráči, nebo jsou si vždy vědoma nepřátelských pozic?

Tato vozidla nemají žádné informace, které by neměl hráč ve stejné pozici.

Budou vozidla s umělou inteligencí reagovat na příkazy v chatu?

Ne.

Ostatní

Jaký vliv na statistiky hráče má poškození nebo zničení vozidel s umělou inteligencí?

Všechny statistiky, medaile a výsledky bitvy nebudou nijak ovlivněny a budou fungovat jako normálně. Zničení vozidel řízených umělou inteligencí vás odmění stejným množstvím ZK, jaké byste získali za zničení běžných soupeřů. Stejně jako v běžných bitvách budete moci získávat úspěchy a odměny a postupovat v osobních misích.

Funguje systém tvorby týmů pouze pro nově vytvořené účty?

Systém bude funkční pro nové i stávající účty, na kterých nejsou zaznamenány žádné bitvy odehrané ve vyzkoumatelných vozidlech VII. a vyšší úrovně.

Sbalit

Vylepšení herního zážitku 

Tyto změny v systému tvorby týmů jsou vítězstvím pro nové i běžné hráče. Pomohou nám ve hře udržovat férové a vyrovnané zápasy a také:

  • sníží počáteční obtížnost, aby se nováčci snadněji seznámili se základy World of Tanks a měli motivaci ke hraní a vítězstvím.
  • přiřadí zkušenější velitele k jiným schopným soupeřům, aby pro ně bitvy byly výzvou a mohli zlepšovat své schopnosti.
  • zkrátí všem hráčům dobu ve frontě, zejména na serverech s menším počtem osob.

Pojďme spolu vylepšit vaše tankistické schopnosti, velitelé!

Zavřít