Výcvik posádky

Posádka je klíčovým prvkem, který spojuje hráče a vozidlo. Každý člen posádky má svou vlastní kvalifikaci: velitel, řidič, střelec, nabíječ nebo radista. Mistrovství v ovládání a dodatečné schopnosti či specializace značně zlepšují bojový výkon vozidla.

Hlavní kvalifikace

Úroveň hlavní kvalifikace určuje výkonové vlastnosti vozidla. Po vycvičení vaší posádky na 100 % v jejich hlavní kvalifikaci se zpřístupní schopnosti a specializace na získání dodatečné převahy v bitvách.

Výcvik velitele má zásadní význam. Každých 10 % bojových schopností velitele uděluje celé posádce bonus ve výši 1 %. Pokud je například váš velitel vycvičen na 50 %, pak celá posádka získává dodatečný 5% bonus k úrovni hlavní kvalifikace. Když je váš velitel vycvičen na 100 %, tak posádka získá 10% bonus. Tento bonus se na samotného velitele nevztahuje.

Efektivní mistrovství v hlavní kvalifikaci určují dva faktory:

 • Úroveň kvalifikace. Úroveň hlavní kvalifikace tankisty.
 • Mistrovství v ovládání vozidla. Členové posádky mohou své schopnosti využívat naplno pouze ve vozidlech, na něž jsou v současné době vyškoleni, nebo v elitních vozidlech stejného typu a národa.

Výcvik hlavní kvalifikace

Při náboru člena posádky si můžete vybrat ze tří úrovní hlavní kvalifikace:

 1. Rychlokurz. Tento kurz je zdarma, ale tankista je vycvičený pouze na 50 %. Při verbování nového člena posádky je tato úroveň nastavena jako výchozí.
 2. Posádkový výcvik. Tankista je za 20 000 vycvičený na 75 %.
 3. Tanková akademie. Člen posádky je za 200 vycvičen na 100 %.

Rekruti, tankisté ve vozidlech I. úrovně, prémiových vozidlech a vozidlech za odměnu, jsou standardně vycvičeni na 100 %.

Nejběžnějším způsobem zvýšení úrovně mistrovství na 100 % je získávání zkušeností v bitvách. Všichni tankisté získávají za každou bitvu stejné množství zkušeností jako vozidlo. Čím efektivnější je v bitvách, tím rychleji se posádka cvičí.

Vycvičení tankisty na 100 % získáváním bojových zkušeností může však trvat poměrně dlouho. Pro zrychlení výcviku kvalifikace můžete:

 • Vycvičit naverbovaného tankistu v Posádkovém výcviku nebo Tankové akademii za herní měnu.
 • Použít osobní zálohy na získávání dodatečných zkušeností posádky.
 • Aktivovat na elitních vozidlech možnost „Zrychlit výcvik posádky“.

Zrychlený výcvik za herní měnu

Pokud již máte tankisty vycvičené na méně než 75 %, můžete je kdykoliv poslat do Posádkového výcviku nebo Tankové akademie. Chcete-li vycvičit člena posádky:

 1. Vyberte v garáži vozidlo a tankistu, jehož úroveň chcete zvýšit.
 2. Z nabídky vyberte „Osobní záznam“. Na záložce „Výcvik“ zvolte „Tanková akademie“ nebo „Posádkový výcvik“.

Také můžete všechny členy posádky vycvičit najednou. Klikněte na (Operace s posádkou) a v sekci „Přeškolení posádky“ klikněte na možnost „Přeškolit“. V okně „Přeškolení posádky“ si vyberte úroveň výcviku (Posádkový výcvik nebo Tanková akademie) a klikněte na možnost „Přeškolit“. Přeškoleni budou pouze ti tankisté, jejichž úroveň výcviku je nižší než 75 %.

Zrychlený výcvik posádky na elitních vozidlech

U elitních vozidel je k dispozici možnost „Zrychlit výcvik posádky“. Její aktivací se všechny zkušenosti získané s tímto vozidlem spotřebují na výcvik posádky. Nejméně zkušený člen posádky se cvičí dvakrát rychleji a je označen symbolem .

Mezi elitní vozidla patří vyzkoumatelná vozidla, která mají vylepšeny všechny moduly a vyzkoumána následná vozidla, jakož i prémiová vozidla a vozidla za odměnu.

Chcete-li zrychlit výcvik posádky na elitních vozidlech:

 1. Vyberte vozidlo v garáži.
 2. Zatrhněte políčko „Zrychlit výcvik posádky“ nad panelem členů posádky v levém horním rohu vaší garáže.
Po aktivaci této možnosti budou všechny další zkušenosti získané s tímto vozidlem spotřebovány na výcvik tankistů. Již získané zkušenosti, které na tomto vozidle máte, nejsou odstraněny.

Schopnosti a specializace posádky

Po vycvičení hlavní kvalifikace člena posádky na 100 % se zpřístupní dodatečné schopnosti a specializace.

Schopnosti a specializace mohou být univerzální nebo individuální. Univerzální schopnosti a specializace jsou dostupné pro všechny členy posádky; individuální jen pro určité kvalifikace. V případech, kdy tankista zastává ve vozidle několik funkcí, se může naučit všechny schopnosti a specializace dostupné pro každou z těchto funkcí.

Šestý smysl: Speciální prvek velitele

Vezměte prosím na vědomí, že všichni velitelé mají speciální prvek, který jim umožňuje odhalit, zda bylo jejich vozidlo odhaleno nepřítelem.

Efekty schopností a specializací se liší:

 • Schopnosti začínají účinkovat po zahájení výcviku. Tento efekt se s úrovní schopnosti zvyšuje.
 • Specializace začínají účinkovat poté, co všichni členové posádky dosáhnou 100 %.

 • Společné specializace a schopnosti
 • Velitel
 • Řidič
 • Střelec
 • Nabíječ
 • Radista
Opravy

Zrychluje opravy poškozených modulů. Účinná úroveň schopnosti je dána jejím průměrem u celé posádky. Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Upravená konfigurace“ a „Vylepšené kalení“, spotřebního doplňku „Velká sada nářadí“ a směrnice „Údržba před bitvou“.

Maskování

Snižuje viditelnost vozidla. Tato schopnost se sčítá s účinky kamufláže (pro odpovídající typy map), vybavení „Maskovací síť“ a „Nízkohlučný výfukový systém“ a směrnice „Přirozené krytí“.

Hašení

Zrychluje hašení požáru. Účinná úroveň schopnosti je dána jejím průměrem u celé posádky. Tato schopnost se sčítá s účinkem směrnice „Zkušení hasiči“.

Bratři ve zbrani

Zlepšuje hlavní kvalifikace a všechny schopnosti pro celou posádku. Tato specializace se sčítá s účinky vybavení „Vylepšená ventilace“, „Trofejní Ventilace“ a „Ventilační systém“, spotřebních doplňků jako „Zvláštní příděl potravy“ a směrnice „Čištění ventilace“.

Profesor

Přináší další zkušenosti všem členům posádky, kromě velitele.

Zvuková detekce

Ukazuje výstřel nepřátelského dělostřelectva. Umožňuje určení toho, kdy a z jakého směru nepřátelské dělostřelectvo vypálilo granát. Aktivuje se v okamžiku výstřelu.

Ostříží zrak

Zvyšuje maximální dohled. Tato schopnost je účinnější, pokud je poškozeno pozorovací zařízení nebo v kombinaci se schopností „Prostorová představivost“, vybavením „Skládaná optika“, „Experimentální optika“, „Binokulární dalekohled“ a „Trofejní optika“ a směrnicí „Optická kalibrace“.

Všeuměl

Umožňuje veliteli zvládnout všechny kvalifikace a zastoupit libovolného vyřazeného člena posádky. Lze nahradit pouze základní kvalifikaci. Účinek klesá s každým dalším zraněným členem posádky.

Specialista

Umožňuje veliteli zjistit kriticky poškozené moduly zaměřeného vozidla v dohledu. Je aktivní jak v přímém tak v nepřímém režimu střelby.

Kontrolovaný náraz

Snižuje poškození způsobené nárazem pro vaše vozidlo a zvyšuje poškození způsobené nepřátelskému vozidlu. Schopnost je aktivní pouze tehdy, pokud je vaše vozidlo v pohybu. Schopnost nefunguje, když se srazí dvě spojenecká vozidla.

Král bažin

Snižuje odpor povrchu při jízdě na měkkém a středně měkkém terénu. Snížený odpor terénu zlepšuje akceleraci a obratnost vozidla. Schopnost se sčítá s účinkem vybavení „Rozšíření tankových pásů“.

Klidná jízda

Zlepšuje přesnost střelby za jízdy. Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Vertikální stabilizátor“ a „Vylepšený otočný mechanismus“ a rovněž směrnic „Spletitost převodovky“ a „Mazání stabilizátoru“.

Preventivní údržba

Snižuje pravděpodobnost vzplanutí motoru omezením úniků kapalin či plynu do prostoru motoru. Tato specializace se sčítá s účinky vybavení „Upravená konfigurace“ a spotřebního doplňku „Automatický hasicí přístroj“.

Profík

Zvyšuje rychlost otáčení korby vozidla. Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Turbodmychadlo“ „Rozšíření tankových pásů“, „Vylepšený otočný mechanismus“ a „Trofejní otočný mechanismus“, spotřebních doplňků „Olej“, „Kvalitní olej“, „Odstranění omezovače výkonu“, „100oktanový benzín“ a „105oktanový benzín“ a také polních vylepšení.

Primární cíl

Zaměřené nepřátelské vozidlo bude viditelné o dvě sekundy déle. Specializace je aktivní jak v přímém tak v nepřímém režimu střelby. Pokud mají specializaci dva střelci, účinek se nesčítá. Tato specializace se sčítá s účinky vybavení „Vylepšená rádiová sada“ a směrnice „Soustředění na cíl“.

Zbrojíř

Zvyšuje přesnost poškozeného děla. Pokud schopnost mají dva střelci, uplatňuje se pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinky „Vertikálního stabilizátoru“, „Vylepšeného otočného mechanismu“, „Trofejního stabilizátoru“, „Trofejního otočného mechanismu“, „Systému stabilizačního vybavení“ a „Mazání stabilizátoru“.

Kanonýr

Zvyšuje pravděpodobnost poškození modulů a posádky nepřátelského vozidla. Uplatňuje se pouze při střelbě průbojnými, podkaliberními a kumulativními granáty. Pokud mají specializaci dva střelci, účinek se nesčítá.

Jemné míření

Zlepšuje přesnost během otáčení věže. Pokud schopnost mají dva střelci, uplatňuje se pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinky „Vertikálního stabilizátoru“, „Vylepšeného otočného mechanismu“, „Trofejního stabilizátoru“, „Trofejního otočného mechanismu“, „Systému stabilizačního vybavení“ a „Mazání stabilizátoru“.

Intuice

Umožňuje rychlejší přepínání mezi typy granátů v nabitém děle. Pro aktivaci schopnosti musí být dělo, dvouhlavňové dělo či zásobník plně nabitý. Pokud mají stejnou schopnost dva nabíječi, bere se v úvahu průměrná úroveň schopnosti. Minimální doba na změnu typu granátu je 1 s u cyklických (standardních) děl a 2,5 s u dvouhlavňových děl a zásobníků.

Zoufalství

Zrychluje nabíjení děla, pokud vozidlu zbývá méně než 10 % výdrže. Pokud mají specializaci dva nabíječi, účinek se nesčítá. Specializace se sčítá s účinkem vybavení „Hydraulický nabiják“ či „Inovativní systém nabíjení“ a směrnice „Uspořádaná bedna s municí“.

Bezpečné ukládání

Zvyšuje výdrž bedny s municí: jednotlivé granáty jsou vzájemně odděleny. Pokud mají specializaci dva nabíječi, účinek se nesčítá. Tato specializace se sčítá s účinky vybavení „Upravená konfigurace“ a „Organizéru granátů“

Prostorová představivost

Zvyšuje dohled. Pokud mají schopnost dva radisté, uplatňuje se pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinky schopnosti „Ostříží zrak“, vybavení „Skládaná optika“, „Experimentální optika“, „Binokulární dalekohled“ a „Trofejní optika“ a směrnice „Optická kalibrace“.

Volání po pomstě

Umožňuje radistovi, který přežil zničení vlastního vozidla, ještě dvě sekundy hlásit pozice nepřátel. Pokud mají specializaci dva radisté, účinek se nesčítá. Specializace se sčítá s účinkem směrnice „Povinnost na prvním místě“.

Spojař

Zvyšuje dosah rádiového signálu. Pokud mají schopnost dva radisté, uplatňuje se pouze vyšší hodnota.

Operátor

Rozšiřuje dosah signálu spojenecké komunikace v rámci rádiového pokrytí vozidla. Nemá vliv na dosah signálu vašeho vozidla. Pokud mají schopnost dva radisté, uplatňuje se pouze vyšší hodnota.

Po vycvičení dodatečné specializace na 100 % může tankista začít s výcvikem další. Chce-li se tankista vycvičit v další schopnosti či specializaci, musí získat dvakrát tolik zkušeností, než kolik potřebovala ta předchozí.

Výcvik schopností a specializací

Výcvik schopnosti či specializace začíná od 0 %. Úroveň výcviku se zvyšuje získáváním bojových zkušeností.

Úroveň cvičené schopnosti či specializace se dá kdykoliv zvýšit. Existuje několik způsobů, jak můžete výcvik schopnosti či specializace urychlit:

 • Výcvik za volné zkušenosti. Po každé bitvě je 5 % z bojových zkušeností zkonvertováno na volné zkušenosti. Volné zkušenosti můžete také získat konverzí bojových zkušeností z elitních vozidel za zlaťáky.
 • Možnost „Zrychlit výcvik posádky“ na elitních vozidlech.
 • Studujte knihy posádky.
 • Aktivujte osobní zálohy.
 • Získejte více bojových ZK a ZK posádky při hraní s prémiovým účtem WoT nebo prémiovými vozidly.

Chcete-li zrychlit výcvik schopnosti či specializace za volné zkušenosti:

 1. Vyberte v garáži vozidlo a tankistu, jehož úroveň chcete zvýšit.
 2. V nabídce vyberte „Osobní záznam“.
 3. V sekci „Schopnosti“ klikněte na možnost „Zvýšit“.
 4. V okně „Výcvik za volné zkušenosti“ vyberte úroveň výcviku a klikněte na možnost „Vyměnit“.

Za 200 můžete obnovit schopnosti a specializace členů posádky, aby je bylo možné znovu uspořádat.

Knihy posádky

Knihy posádky vám umožňují urychlit výcvik jednoho či všech členů posádky tím, že jim přidáte určité množství ZK posádky.

Knihy posádky se liší podle typu a hodnoty. Čím vyšší hodnota, tím více ZK posádky člen při studiu knihy posádky dostane. Existuje pět typů knih posádky, které se liší způsobem získání a podmínkami použití.

 • Výcviková brožura
 • Průvodce výcvikem
 • Výcvikový manuál
 • Osobní výcvikový manuál
 • Univerzální manuál

Používá se na celou posádku. Při prostudování poskytuje kniha každému členovi posádky 20 000 zkušeností.

Způsob získání: dá se získat z odměn za plnění denní mise a účastí na různých herních akcích.

Podmínky použití:

 • Používají se na posádku ve vozidlech odpovídajícího národa.
 • Úroveň hlavní kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % (bez zahrnutí bonusů z vybavení a spotřebních doplňků).
 • Specializace všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na celou posádku. Při prostudování poskytuje kniha každému členovi posádky 100 000 zkušeností.

Způsob získání: jako odměna za herní akce.

Podmínky použití:

 • Používají se na posádku ve vozidlech odpovídajícího národa.
 • Úroveň hlavní kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % (bez zahrnutí bonusů z vybavení a spotřebních doplňků).
 • Specializace všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na celou posádku. Při prostudování poskytuje kniha každému členovi posádky 250 000 zkušeností.

Způsob získání: lze koupit za 2 000 000.

Podmínky použití:

 • Používají se na posádku ve vozidlech odpovídajícího národa.
 • Úroveň hlavní kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % (bez zahrnutí bonusů z vybavení a spotřebních doplňků).
 • Specializace všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Vztahuje se na vybraného člena posádky. Při prostudování poskytuje kniha posádky tomuto členovi 850 000 zkušeností.

Způsob získání: jako odměna za herní akce.

Podmínky použití:

 • Používá se na vybraného člena posádky ve vozidlech odpovídajícího národa.
 • Na úrovni hlavní kvalifikace nezáleží.

Používá se na celou posádku. Při prostudování poskytuje kniha každému členovi posádky 250 000 zkušeností.

Způsob získání: dá se získat z odměn za splněné denní mise.

Podmínky použití:

 • Úroveň hlavní kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % (bez zahrnutí bonusů z vybavení a spotřebních doplňků).
 • Specializace všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Nákup výcvikových manuálů

Chcete-li zakoupit výcvikové manuály:

 1. V garáži vyberte vozidlo národa, pro nějž chcete výcvikové manuály zakoupit.
 2. Nad panelem posádky klikněte na (Operace s posádkou) a v sekci „Knihy posádky“ klikněte na „Otevřít“.
 3. V okně „KNIHY POSÁDKY“ vyberte „Výcvikový manuál“ a klikněte na tlačítko „Koupit“.
 4. V ověřovacím okně zadejte počet výcvikových manuálů a klikněte na tlačítko „Koupit“. Výcvikový manuál stojí 2 000 000. Po prostudování poskytne manuál každému členovi posádky 250 000 zkušeností.

Interaktivní obrázek. Pomocí posuvníku nastavte stávající a požadovaný počet schopností a specializací posádky. Zobrazí se potřebný počet výcvikových manuálů.
 
Aktuální počet schopností a specializací posádky:
2
 
Požadovaný počet schopností a specializací posádky:
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaménko plus
 
indikuje, že jakmile je použit potřebný počet výcvikových manuálů, získává vaše posádka více ZK, než kolik je na požadovaný počet schopností a specializací potřeba.
Požadovaný počet výcvikových manuálů:
2

Chcete-li použít knihy posádky:

 1. garáži vyberte vozidlo posádky či člena posádky, kterého chcete vycvičit.
 2. Nad panelem posádky klikněte na  (Operace s posádkou) a v sekci „Knihy posádky“ klikněte na „Otevřít“.
 3. V okně „KNIHY POSÁDKY“ vyberte typ knihy posádky a klikněte na tlačítko „Použít“.
 4. V ověřovacím okně klikněte na tlačítko „Prostudovat“. Kniha posádky se spotřebuje a všichni členové či vybraný člen posádky získá zkušenosti v závislosti na typu prostudované knihy posádky.

Upozorňujeme vás, že získané a zakoupené knihy posádky budou uloženy ve speciální sekci ve vašem skladu.

Chcete-li se podívat na své knihy posádky:

 1. Přejděte na záložku „SKLAD“ pod tlačítkem „Bitva!“ ve vaší garáži.
 2. V levé části obrazovky klikněte na  (Zásoba).
 3. Přejděte na záložku „Knihy posádky“. Zde jsou zobrazeny dostupné knihy posádky. K vyhledání knih posádky, které potřebujete, využijte filtry.

Zavřít