Posádka je klíčovým prvkem, který propojuje hráče a vozidlo. Každý člen posádky má svou vlastní kvalifikaci: velitel, řidič, střelec, nabíječ nebo radista. Vylepšením hlavní kvalifikace člena posádky a vycvičením dalších schopností se člen posádky stane efektivnějším, což výrazně zlepší výkon vozidla v bitvě.

Hlavní kvalifikace

Po vycvičení hlavní kvalifikace vašeho člena posádky na 100 % se zpřístupní schopnosti, které zvýší bojové možnosti vašeho vozidla.

Výcvik velitele je nesmírně důležitý. Každých 10 % z úrovně bojových schopností velitele dává 1% bonus celé posádce. Takže pokud je například váš velitel vycvičen na 50 %, vaše posádka získá dalších 5 % k úrovni hlavní kvalifikace. Pokud je váš velitel vycvičen na 100 %, pak posádka získá 10 %. Velitelův bonus není aplikován na velitele samotného.

Reálná úroveň hlavní kvalifikace je určována dvěma faktory:

 • Úrovní kvalifikace. Úroveň hlavní kvalifikace tankisty.
 • Schopností ovládat vozidlo. Členové posádky mohou své schopnosti využít na maximum pouze ve vozidle, v němž jsou momentálně vycvičeni nebo v prémiovém vozidle stejného typu a národa.

Výcvik hlavní kvalifikace

Při náboru člena posádky si můžete vybrat jednu ze tří úrovní výcviku hlavní kvalifikace:

 1. Rychlokurz. Tyto kurzy jsou zadarmo, ale tankista je vytrénován pouze na 50 %. Při náboru člena posádky je tato úroveň výcviku zvolena automaticky.
 2. Posádkový výcvik. Tankista je za 20 000 vycvičen na 75 %.
 3. Tanková akademie. Tankista je za 200 vycvičen na 100 %.

Rekruti, tankisté ve vozidlech I. úrovně, v prémiových vozidlech a ve vozidlech za odměnu jsou vždy automaticky vycvičeni na 100 %.

Nejběžnější volbou, jak zvednout úroveň kvalifikace posádky na 100 %, je získávat zkušenosti v bitvě. Každý tankista získá z každé bitvy ve vozidle stejný počet zkušeností. Čím efektivnější v bitvě hráč je, tím rychleji se posádka cvičí.

Výcvik tankisty na 100 % pouze z bojových zkušeností ale může zabrat poměrně dlouhou dobu.
Pro zrychlení výcviku úrovně hlavní kvalifikace můžete:

 • Vycvičit již naverbovaného tankistu v posádkovém výcviku nebo v tankové akademii za herní měnu.
 • Použít osobní zálohy k získání dalších volných zkušeností a zkušeností posádky.
 • Aktivovat zrychlený výcvik posádky u elitních vozidel.
 • Koupit si prémiový účet WoT, vlivem čehož získáte o 50 % více zkušeností posádky za bitvu.

Zrychlit výcvik za herní měnu

Pokud máte tankisty již vycvičené na méně než 75 %, můžete je kdykoliv poslat do posádkového výcviku nebo tankové akademie:

 1. Vyberte v garáži vozidlo a tankistu, jehož úroveň chcete zvýšit.
 2. Z menu vyberte „Přeškolit“. V novém okně vyberte Tanková akademie nebo Posádkový výcvik.

Můžete také vycvičit všechny členy posádky najednou. Klikněte na („Akce s posádkou“) a v sekci „Přeškolení posádky“ klikněte na „Přeškolit“. Vyberte úroveň výcviku (Posádkový výcvik nebo Tanková akademie) a v okně „Přeškolení posádky“ klikněte na „Přeškolit“. Přeškoleni budou pouze tankisté, jejichž úroveň kvalifikace je pod 75 %.

Zrychlete výcvik posádky v elitních vozidlech

Volba „Zrychlený výcvik posádky“ je dostupná pouze pro elitní vozidla. Její aktivací budou veškeré zkušenosti získané na tomto vozidle využity na výcvik posádky. Nejméně zkušený člen posádky je cvičen dvakrát tak rychle a je označen .

Elitní vozidla zahrnují vozidla z výzkumu, která mají všechny moduly a následující vozidla již vyzkoumána, a také prémiová vozidla a vozidla za odměnu.

Pro zrychlení výcviku posádky v elitních vozidlech:

 1. Vyberte vozidlo v garáži.
 2. Klikněte na ikonu „Zrychlený výcvik posádky“ nad panelem členů posádky v levé horní části garáže.
 3. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko „Zapnout“.

Po aktivaci této volby budou všechny bojové zkušenosti získané na tomto vozidle od nynějška využity na trénování tankistů. Zkušenosti již získané na tomto vozidle nebudou odstraněny.

Schopnosti posádky

Po vycvičení hlavní kvalifikace vašeho člena posádky na 100 % se zpřístupní dodatečné schopnosti.

Schopnosti mohou být skupinové nebo individuální. Skupinové schopnosti jsou dostupné pro všechny členy posádky, zatímco individuální schopnosti jsou dostupné pouze pro určité kvalifikace. Pokud má tankista několik kvalifikací, může vycvičit všechny schopnosti, které jsou pro každou kvalifikaci dostupné.

Šestý smysl: Speciální prvek velitele

Vezměte prosím na vědomí, že všichni velitelé mají speciální prvek, který jim umožňuje odhalit, zda bylo jejich vozidlo odhaleno nepřítelem.

Hlavní rysy schopností posádky:

 • Schopnosti se stávají aktivní po vycvičení alespoň na 1 % a jejich efektivita s dalším výcvikem roste.
 • Některé schopnosti mají situační efekt, který se spustí za určitých podmínek v bitvě, zatímco ostatní schopnosti mají trvalý efekt, který zůstává aktivní po celou dobu bitvy.
 • U skupinových schopností je aplikována průměrná úroveň výcviku všech členů posádky.
 • Každé procento nad 100 % u výcviku hlavní kvalifikace zvyšuje efekt všech schopností s výjimkou schopnosti „Bratři ve zbrani“.

 • Skupinové schopnosti
 • Velitel
 • Řidič
 • Střelec
 • Nabíječ
 • Radista
Opravy

Při vycvičení pro všechny členy posádky zvyšuje rychlost oprav modulů vozidla o 80 %.
Je zohledněna průměrná úroveň výcviku všech členů posádky. Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Upravená konfigurace“ a „Vylepšené kalení“, spotřebního doplňku „Velká sada nářadí“ a také směrnice „Údržba před bitvou“.


Maskování

Při vycvičení pro všechny členy posádky snižuje viditelnost vozidla o 80 %.
Je zohledněna průměrná úroveň výcviku všech členů posádky. Tato schopnost se sčítá s účinky kamufláže (pro odpovídající typy map), vybavení „Maskovací síť“ a „Nízkohlučný výfukový systém“ a také směrnice „Přirozené krytí“.


Hašení

Při vycvičení pro všechny členy posádky urychluje hašení o 80 %.
Je zohledněna průměrná úroveň výcviku všech členů posádky. Tato schopnost se sčítá s účinky směrnice „Zkušení hasiči“.


Bratři ve zbrani

Při vycvičení pro všechny členy posádky zlepšuje hlavní kvalifikace pro celou posádku o 5 %. Je zohledněna průměrná úroveň výcviku všech členů posádky. Tato schopnost je efektivní i přesto, že je vycvičena pouze pro část posádky: například pokud jeden člen z pětičlenné posádky má vycvičenou schopnost „Bratři ve zbrani“, bonus k hlavní kvalifikaci celé posádky bude 1 %.
Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Vylepšená ventilace“, „Trofejní ventilace“ a „Ventilační systém“, spotřebních doplňků, jako je „Zvláštní příděl potravy“, a směrnice „Čištění ventilace“.

Profesor

Zvyšuje množství získaných ZK pro všechny členy posádky o 10 %.


Zvuková detekce

S 0,1s zpožděním vydává výstrahu ohledně nepřátelské dělostřelecké palby a určuje směr výstřelu. Aktivuje se v okamžiku výstřelu.


Průzkum

Zvyšuje maximální dohled o 2 %. Pokud jsou poškozena pozorovací zařízení, účinek se zvýší až na 20 %.
Tato schopnost se sčítá s účinky schopnosti „Prostorová představivost“, vybavení „Skládaná optika“, „Experimentální optika“, „Binokulární dalekohled“ a „Trofejní optika“ a směrnice „Optická kalibrace“.


Všeuměl

Umožňuje veliteli nahradit vyřazené členy posádky s efektivitou 50 %.
Lze nahradit pouze hlavní kvalifikace. Účinek nahrazení klesá s každým dalším zraněným členem posádky.


Specialista

Identifikuje kriticky poškozené moduly na zaměřených vozidlech s 0,5s zpožděním. Je aktivní jak v přímém, tak v nepřímém režimu střelby.

Kontrolovaný náraz

Zvyšuje poškození narážením udělené nepřátelským vozidlům o 15 % a snižuje poškození narážením udělené vašemu vozidlu o 15 %.
Schopnost je efektivní pouze tehdy, je-li vaše vozidlo v pohybu. Schopnost není efektivní, když se srazí dvě spojenecká vozidla.


Král bažin

Snižuje o 10 % ztrátu rychlosti při jízdě na měkkém terénu a o 2,5 % při jízdě na středně měkkém terénu.
Schopnost se sčítá s účinkem vybavení „Rozšíření tankových pásů“.


Klidná jízda

Zvyšuje přesnost střelby za pohybu o 4 %. Neovlivňuje přesnost stojícího vozidla a přesnost během otáčení korby.
Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Vertikální stabilizátor“ a „Vylepšený otočný mechanismus“ a jejich obdobami, a také směrnic „Spletitost převodovky“ a „Mazání stabilizátoru“.


Preventivní údržba

Snižuje pravděpodobnost vzplanutí motoru o 25 %.
Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Upravená konfigurace“ a spotřebního doplňku „Automatický hasicí přístroj“.


Profík

Zvyšuje rychlost otáčení vozidla o 5 %.
Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Turbodmychadlo“, „Rozšíření tankových pásů“, „Vylepšený otočný mechanismus“ a „Trofejní otočný mechanismus“; směrnice „Bojový kurz“; spotřebních doplňků „Olej“, „Kvalitní olej“, „Odstranění omezovače výkonu“, „100oktanový benzín“ a „105oktanový benzín“ a také polního vylepšení.

Primární cíl

Prodlužuje dobu před tím, než nepřátelské vozidlo přestane být viditelné v oblasti dohledu střelce, o 2 s. Schopnost je aktivní jak v přímém, tak v nepřímém režimu střelby.
Pokud mají schopnost dva střelci, je aplikována pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Vylepšená rádiová sada“ a směrnice „Soustředění na cíl“.


Zbrojíř

Zvyšuje přesnost poškozeného děla o 20 %.
Pokud mají schopnost dva střelci, je aplikována pouze vyšší hodnota. Schopnost se sčítá s účinky vybavení „Vertikální stabilizátor“, „Vylepšený otočný mechanismus“, „Trofejní stabilizátor“, „Trofejní otočný mechanismus“, „Systém stabilizačního vybavení“ a také směrnic „Mazání stabilizátoru“.


Kanonýr

Zvyšuje pravděpodobnost poškození modulů a posádky nepřátelského vozidla o 3 %.
Uplatňuje se pouze při střelbě s AP, APCR a HEAT granáty. Pokud mají schopnost dva střelci, je aplikována pouze vyšší hodnota.


Jemné míření

Zvyšuje přesnost při otáčení věže o 7,5 %.
Pokud mají schopnost dva střelci, je aplikována pouze vyšší hodnota. Schopnost se sčítá s účinky vybavení „Vertikální stabilizátor“, „Vylepšený otočný mechanismus“, „Trofejní stabilizátor“, „Trofejní otočný mechanismus“, „Systém stabilizačního vybavení“ a také směrnic „Mazání stabilizátoru“ a „Pevná ruka“.

Intuice

Snižuje dobu přepnutí mezi typy granátů v nabitém děle o 60 %. Pro aktivaci této schopnosti musí být dělo, dvouhlavňové dělo nebo zásobník plně nabity. Pokud mají stejnou schopnost dva nabíječi, bere se v úvahu průměrná úroveň schopnosti. Minimální doba na změnu typu granátu je 1 s u cyklických (standardních) děl a 2,5 s u dvouhlavňových děl a zásobníků.


Zoufalství

Zrychluje nabíjení děla o 9 %, když vozidlu zbývá méně než 10 % bodů výdrže.
Pokud mají schopnost dva nabíječi, je aplikována pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Hydraulický nabiják“ nebo „Inovativní systém nabíjení“ a směrnice „Uspořádaná bedna s municí“.


Bezpečné ukládání

Zvyšuje výdrž bedny s municí o 12,5 %.
Pokud mají schopnost dva nabíječi, je aplikována pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinky vybavení „Upravená konfigurace“ a směrnice „Organizér granátů“.

Prostorová představivost

Zvyšuje dohled o 3 %.
Pokud mají schopnost dva radisté, uplatňuje se pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinky schopnosti „Ostříží zrak“, vybavení „Skládaná optika“, „Experimentální optika“, „Binokulární dalekohled“ a „Trofejní optika“ a se směrnicí „Optická kalibrace“.


Volání po pomstě

Umožňuje radistovi, který přežil zničení vlastního vozidla, ještě 2 s hlásit pozice nepřátel.
Pokud mají schopnost dva radisté, uplatňuje se pouze vyšší hodnota. Tato schopnost se sčítá s účinkem směrnice „Povinnost na prvním místě“.


Spojař

Zvyšuje dosah signálu o 20 %.
Pokud mají schopnost dva radisté, uplatňuje se pouze vyšší hodnota.


Operátor

Zvyšuje dosah rádiového signálu spojeneckých vozidel ve vašem okruhu o 10 %. Nemá vliv na dosah signálu vašeho vozidla.
Pokud mají schopnost dva radisté, uplatňuje se pouze vyšší hodnota.

Hodnoty efektivity jsou udány pro schopnosti vycvičené na 100 % na posádce se 100% úrovní hlavních kvalifikací.

Po vycvičení další schopnosti na 100 % mohou tankisté začít s výcvikem další. Pro vycvičení nové schopnosti bude tankista potřebovat dvakrát tolik zkušeností než pro vycvičení předchozí schopnosti.

Výcvik schopnosti

Výcvik schopnosti začíná na 0 % a se ziskem bojových zkušeností se zvyšuje.

Nultá schopnost je speciální typ schopnosti, který je k dispozici členovi posádky ve výchozím stavu. Je plně vycvičena, nevyžaduje žádné zkušenosti a hráč ji nemůže změnit. Členy posádky s nultou schopností je možné získat jako odměnu nebo během různých akcí (jako je Sváteční operace). Nulté schopnosti výrazně snižují počet potřebných zkušeností pro další výcvik posádky.

Výcvik schopnosti lze kdykoliv zvýšit. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout:

 • Výcvik za volné zkušenosti. Po každé bitvě je 5 % získaných bojových zkušeností zkonvertováno na volné zkušenosti. Volné zkušenosti můžete získat také konverzí bojových zkušeností za zlaťáky z elitních vozidel.
 • Aktivováním volby „Zrychlený výcvik posádky“ u elitních vozidel.
 • Studiem knih posádky.
 • Aktivováním osobních záloh.
 • Při hraní s prémiovým účtem WoT nebo s prémiovými vozidly získáváte více bojových ZK i ZK posádky.

Pro zrychlený výcvik schopnosti za volné zkušenosti:

 1. Vyberte v garáži vozidlo a tankistu, jehož úroveň chcete zvýšit.
 2. V menu klikněte na „Osobní záznam“.
 3. Poté klikněte na „Zvýšit“.
 4. V okně „Rychlý výcvik“ vyberte volné zkušenosti a dokončete proces výcviku.

Kdykoliv také můžete resetovat aktuální schopnosti vašeho tankisty pomocí tlačítka „Obnovit“ a výběrem jedné ze čtyř možností:

 • Rychlokurz: Je zdarma, ale úroveň hlavní kvalifikace se sníží na 80 %
 • Posádkový výcvik: Stojí 20 000 a úroveň hlavní kvalifikace klesne na 90 %
 • Tanková akademie: Stojí 200 a nemění úroveň hlavní kvalifikace
 • Přeškolení: Vyžaduje příkaz k přeškolení, ale nemění úroveň hlavní kvalifikace

Knihy posádky

Knihy posádky vám umožňují přeškolit jednoho nebo všechny členy posádky přidáním určitého množství ZK posádky.

Knihy posádky se liší typem a hodnotou. Čím vyšší hodnota, tím více ZK člen posádky získá při studiu knihy posádky. Existuje sedm typů knih posádky, které lze získávat různými způsoby a které se jinak používají.

 • Výcviková brožura
 • Průvodce výcvikem
 • Výcvikový manuál
 • Univerzální brožura
 • Univerzální průvodce
 • Univerzální manuál
 • Osobní výcvikový manuál

Používá se na celou posádku. Při studiu poskytne každému členu posádky 20 000 zkušeností.

Jak získat: Lze získat jako odměnu za plnění denních misí a za účast v různých herních akcích.

Podmínky použití:

 • Používá se na posádku ve vozidlech daného národa.
 • Hlavní úroveň kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % bez započtení bonusů z vybavení a spotřebních doplňků.
 • Schopnosti všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na celou posádku. Při studiu poskytne každému členu posádky 100 000 zkušeností.

Jak získat: jako odměnu během herních akcí.

Podmínky použití:

 • Používá se na posádku ve vozidlech daného národa.
 • Hlavní úroveň kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % bez započtení bonusů z vybavení a spotřebních doplňků.
 • Schopnosti všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na celou posádku. Při studiu poskytne každému členu posádky 250 000 zkušeností.

Jak získat: Lze zakoupit za 2 000 000.

Podmínky použití:

 • Používá se na posádku ve vozidlech daného národa.
 • Hlavní úroveň kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % bez započtení bonusů z vybavení a spotřebních doplňků.
 • Schopnosti všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na celou posádku. Při studiu poskytne každému členu posádky 20 000 zkušeností.

Jak získat: Lze získat jako odměnu za plnění denních misí.

Podmínky použití:

 • Hlavní úroveň kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % bez započtení bonusů z vybavení a spotřebních doplňků.
 • Schopnosti všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na celou posádku. Při studiu poskytne každému členu posádky 100 000 zkušeností.

Jak získat: Lze získat jako odměnu za plnění denních misí.

Podmínky použití:

 • Hlavní úroveň kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % bez započtení bonusů z vybavení a spotřebních doplňků.
 • Schopnosti všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na celou posádku. Při studiu poskytne každému členu posádky 250 000 zkušeností.

Jak získat: Lze získat jako odměnu za plnění denních misí.

Podmínky použití:

 • Hlavní úroveň kvalifikace všech členů posádky musí být alespoň 100 % bez započtení bonusů z vybavení a spotřebních doplňků.
 • Schopnosti všech členů posádky musí odpovídat vozidlu.
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku.

Používá se na vybraného člena posádky. Při studiu poskytne tomuto členu posádky 850 000 zkušeností.

Jak získat: Lze získat jako odměnu během herních akcí nebo jako speciální odměnu za dokončení denních misí.

Podmínky použití:

 • Používá se na vybraného člena posádky ve vozidlech jakéhokoliv národa.
 • Úroveň hlavní kvalifikace není brána v úvahu.

Nákup a užívání výcvikových manuálů

Pro nákup výcvikových manuálů:

 1. V garáži vyberte vozidlo národa, pro nějž chcete výcvikové manuály zakoupit.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrázek člena posádky, kterého chcete vycvičit.
 3. Klikněte levým tlačítkem na „Rychlý výcvik“
 4. V nově otevřeném okně vyberte výcvikový manuál a klikněte na „Koupit“.
 5. V potvrzovacím okně vyberte počet výcvikových manuálů a klikněte na „Koupit“. Výcvikový manuál stojí 2 000 000. Při studiu poskytne každému členu posádky 250 000 zkušeností.

V tom samém menu můžete vycvičit konkrétní členy posádky za volné zkušenosti. Tady jsou uloženy všechny typy knih posádky, připravené pro okamžité použití. Vyberte členy posádky, které chcete vycvičit, a použijte dostupné spotřební doplňky.

Interaktivní obrázek. Pro nastavení aktuálního a požadovaného počtu schopností použijte posuvník. Je zobrazen požadovaný počet výcvikových manuálů.
 
Aktuální počet schopností posádky:
2
 
Požadovaný počet schopností posádky:
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaménko plus
 
ukazuje, že jakmile je aplikován požadovaný počet výcvikových manuálů, vaše posádka získá víc ZK, než je potřeba pro požadovaný počet schopností.
Požadovaný počet výcvikových manuálů:
2

Nezapomeňte, že získané a zakoupené knihy posádky budou uloženy ve speciální sekci ve vašem skladu.

Své knihy posádky si můžete prohlédnout následovně:

 1. Přejděte v garáži na záložku „SKLAD“ pod tlačítkem „Bitva!“.
 2. Klikněte na („Zásoba“) v levé části obrazovky.
 3. Přejděte na záložku „Knihy posádky“. Zde uvidíte dostupné knihy posádky. K prohlédnutí potřebných knih posádky použijte filtry.

Zavřít