Četa je jednotka několika hráčů, kteří vyrážejí do bitvy ve stejném týmu. V četě můžete hrát v následujících režimech hry:

 • Náhodná bitva (Standardní bitva, Útok, Střetnutí a Velká bitva)
 • Frontová linie
 • Ocelový lovec
 • Některé speciální režimy pro herní akce

Před založením čety je nutné vybrat herní režim.

Počet hráčů v četě závisí na vybraném režimu hry.

Režim Náhodná bitva Frontová linie Ocelový lovec
Počet hráčů 2–3 2–3 3

Členům vaší čety se zobrazuje vaše skutečné herní jméno, a to i v případě, že jste vybrali možnost „Použijte v bitvě anonymní přezdívku“ v nastavení hry.

Hraní v četě přináší dodatečné bonusy za bitvu.

 +15 % ZK

Za hraní v četě bez ohledu na úroveň vozidla, výsledky bitvy či prémiový účet

 +15 % kreditů

Pokud máte prémiový účet WoT

 +10 % kreditů

Pokud nemáte prémiový účet, ale alespoň jeden ze spoluhráčů v četě ho má

Tyto bonusy neplatí pro dynamické čety.

Založení čety

Chcete-li hrát v četě, můžete založit novou četu a pozvat své přátele, nebo vybrat možnost „najít hráče“ a nechat se přiřadit k náhodným spoluhráčům.

Chcete-li založit novou četu:

 1. Klikněte na možnost „Založit četu“ nalevo od tlačítka „Bitva!“.
 2. V rozbalovací nabídce klikněte na možnost „Nová četa“. Zobrazí se okno čety.

Hned po založení čety jste v ní jediným hráčem. Pro zformování čety pozvěte své přátele nebo najděte náhodné hráče.

Četu můžete rovněž založit s jedním ze svých přátel pomocí kontaktů v levé dolní části vaší garáže. Chcete-li to udělat, klikněte pravým tlačítkem na jméno hráče v seznamu kontaktů a vyberte možnost „Založit četu“. Po přijetí pozvánky se hráč připojí k četě a objeví se v okně čety.

Hledání hráčů

Automatické hledání hráčů vám umožní najít hráče, kteří chtějí hrát v četě a odpovídají úrovni vašeho mistrovství a preferencím vyhledávání.

Automatické hledání bere v úvahu následující kritéria:

 • Hodnocení World of Tanks (WTR). Hráči v četě by měli mít podobné WTR.
 • Počet bitev na každé úrovni vozidel. Systém porovnává počet bitev, které každý hráč odehrál na konkrétní úrovni. V úvahu se berou pouze úrovně těch vozidel, která se nacházejí v hráčově garáži a jsou připravena k boji. Hráči s podobným počtem na každé dostupné úrovni se připojí do stejné čety.
 • Server. Hledání se provádí v rámci jednoho serveru.
 • Dostupná vozidla. Hráči jsou přiřazováni na základě počtu vozidel každé úrovně ve svých garážích. V úvahu jsou brána pouze vozidla připravená k boji.
  Vybrané vozidlo výsledky hledání neovlivňuje. Před vstupem do bitvy se svou četou si můžete vybrat jiné vozidlo.
 • Hráči ze stejného klanu. Spoluhráči z vašeho klanu mají vyšší šanci být přiřazeni do vaší čety.

Kromě hlavních kritérií můžete rovněž nastavit své vlastní preference hledání:

 • Úrovně vozidel. Vyberte úrovně vozidel pro hráče čety a systém bude hledat pouze hráče s vozidly odpovídajících úrovní. 
 • Hlasová komunikace. Vyberte tento parametr, pokud chcete pro komunikaci se spoluhráči v četě využívat hlasovou komunikaci. Tato možnost není dostupná, pokud máte hlasovou komunikaci v nastavení hry vypnutou.

Můžete využít nabídku čety ve své garáži a hráče vyhledat ještě před založením čety. V takovém případě je četa založena automaticky a obsahuje vás a nalezené hráče.

Pokud již byla četa založena a jsou v ní volná místa, můžete v okně čety aktivovat hledání hráčů. Upozorňujeme, že zahájení automatického hledání zruší všechny odeslané, ale nezodpovězené pozvánky.

Například:

Poslali jste pozvánku příteli a pak se rozhodli, že využijte automatické hledání. Poté, co hledání začne, váš přítel už nemůže nadále pozvánku přijmout.

 • Hledání z garáže
 • Hledání z okna čety

Pro nastavení preferencí hledání a nalezení vhodných hráčů:

 1. Klikněte na možnost „Založit četu“ nalevo od tlačítka „Bitva!“.
 2. V rozbalovací nabídce klikněte na (Nastavit preference hledání) a vyberte požadované parametry.
 3. Klikněte na tlačítko „Najít hráče“. Hledání hráčů začíná.

Z okna čety může hráče vyhledat pouze velitel čety.

Pro nastavení preferencí hledání a nalezení vhodných hráčů:

 1. V okně čety klikněte na (Nastavit preference hledání) a vyberte požadované parametry.
 2. Klikněte na tlačítko „Najít hráče“. Hledání hráčů začíná.

Nejsou-li dostupní žádní hráči s vybranými úrovněmi, pokračuje systém v hledání hráčů s jinými úrovněmi.


Velitel čety je označen speciální ikonou . Hráč s nejvyšším WTR se stává velitelem v následujících případech:

 • Je-li hledání provedeno před založením čety
 • Je-li hledání provedeno z okna čety a v četě je jen jeden hráč
WTR se ukazuje pod jménem každého člena čety.

Pokud již četu tvoří dva hráči, velitel se nezmění.

Například:

Založili jste četu a pozvali svého přítele. Váš přítel pozvánku přijal. Poté jste se rozhodli, že pomocí automatického hledání najdete ještě jednoho hráče do své čety. WTR nalezeného hráče je vyšší než vaše, přesto stále budete velitelem čety.

Velitel čety může svá oprávnění převést na jiného hráče. Chcete-li to udělat, klikněte v okně čety na požadovaného hráče pravým tlačítkem a vyberte možnost „Převést oprávnění velitele“.

Zvaní hráčů

Je-li četa založena a jsou v ní volná místa, můžete pozvat hráče, aby se do ní přidali. Pozvánky můžete poslat několika hráčům. Počet míst v četě je však omezen, a proto se k četě připojí pouze ti, kteří pozvánku přijmou dříve než ostatní.

Hráče může pozvat pouze velitel čety.

Chcete-li pozvat hráče do čety:

 1. V okně čety klikněte na možnost „Pozvat hráče“.
 2. V okně „Pozvat do taktické jednotky“ přetáhněte hráče ze svého seznamu kontaktů do pravé části okna. Není-li hráč mezi vašimi kontakty, klikněte na možnost „Hledat mimo kontakty“.
 3. Pokud chcete, připojte ke své pozvánce zprávu.
 4. Klikněte na tlačítko „Pozvat“. Pozvánka je odeslána vybraným hráčům. Do čety budou přidáni, jakmile pozvánku přijmou.

K pozvání svého přítele do čety můžete rovněž využít kontakty v levé spodní části garáže. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem na jméno hráče a vyberte možnost „Pozvat do taktické jednotky“.

Přijetí pozvánky

Pokud jste pozváni do čety, objeví se v pravém dolním rohu garáže oznámení. To vám ukazuje, kdo pozvánku poslal a jeho zprávu, je-li připojena.

Chcete-li pozvánku přijmout, klikněte na tlačítko „Přijmout“. Zobrazí se okno čety.

Po chvíli platnost pozvánky vyprší. Rovněž nebudete moci pozvánku přijmout, pokud bude četa plná či rozpuštěná.

Můžete si nastavit, od koho chcete pozvánky do čety dostávat. V nastavení hry přejděte na záložku „Obecné“ a vyberte „Přijímat pozvánky pouze od přátel v garáži“. Uložte změny.

Vyloučení hráčů

Velitel čety může před zahájením bitvy hráče z čety vyloučit.

Chcete-li vyloučit hráče, klikněte na něj v okně čety pravým tlačítkem a vyberte možnost „Vyloučit z taktické jednotky“.

Pokud budete poté hledat hráče, vyloučený hráč se ve vaší četě znovu neobjeví.

Například:

Vyloučili jste hráče z čety a začali jste na prázdné místo hledat jiného hráče. V takovém případě se vyloučený hráč ve vaší četě znovu neobjeví.

Pokud však stávající četu opustíte a začnete hledat hráče pro zformování nové čety, můžete být přiřazeni dohromady s vyloučeným hráčem.

Pokud chcete četu sami opustit, klikněte v okně čety na možnost „Opustit četu“.

Komunikace v četě

Členové čety si mohou vyměňovat textové zprávy v chatu čety a navzájem spolu mluvit pomocí hlasové komunikace. Chaty jsou dostupné v garáži i během bitvy.

Chat v četě

V garáži najdete chat v četě v pravé části okna čety.

Během bitvy jsou dostupné dva režimy chatu: pro celý tým a pro spoluhráče z vaší čety. Stisknutím klávesy Tab mezi režimy přepínáte.

Hlasová komunikace

Chcete-li zapnout nebo vypnout hlasovou komunikaci, klikněte v okně čety na nebo během bitvy stiskněte H.

V dynamických četách je hlasová komunikace standardně vypnuta.

Je-li hlasová komunikace zapnutá a vy chcete svým spoluhráčům z čety něco říct, stiskněte a přidržte Q. Až skončíte, tlačítko pusťte.

Hlasový chat s konkrétními uživateli v bitvě či v garáži můžete vypnout. Pravým tlačítkem klikněte na jméno hráče ve formaci či na spojence v soupisce týmu a vyberte možnost „Vypnout hlasovou komunikaci“.

Pokud používání hlasové komunikace vůbec neplánujete, můžete ji vypnout v nastavení hry. Více informací najdete v tomto článku.

Závěrečné přípravy

Pečlivá příprava na bitvu je při hraní v četě jedním z nejdůležitějších faktorů. Využijte chat v četě a hlasovou komunikaci, abyste probrali výběr vozidel do bitvy, vyloučené mapy a typy bitev, taktiku a další důležité otázky.

Výběr vozidel

Platí několik pravidel, která určují, jaká vozidla si můžete při hraní v četě vybrat:

 • Hráči v četě si mohou vybrat pouze vozidla stejné úrovně, jakou má vozidlo velitele čety.
 • V četě je povoleno pouze jedno dělostřelectvo.
 • Četa pro Frontovou linii musí obsahovat pouze vozidla VIII. úrovně.
 • Četa režimu „Ocelový lovec“ musí obsahovat pouze speciální vozidla pro tento režim.
Ve World of Tanks jsou určitá vozidla, která těží výhody z preferenční tvorby týmů. To znamená, že nemohou jít do bitvy s nepřáteli nad určitou úroveň. Pokud hrajete s vozidlem s preferenční tvorbou týmů, ale alespoň jeden z vašich spoluhráčů takové vozidlo nemá, pak z této výhody těžit nemůžete.

Vyloučené mapy a typy bitev.

Četa nemůže hrát na mapách a v typech bitev, které vyloučil velitel čety. Upozorňujeme, že v úvahu se bere pouze nastavení velitele.

Například:

Máte vyloučené Střetnutí a mapu Himmelsdorf, ale velitel vaší čety je vyloučené nemá. Při hraní v četě se pak můžete ocitnout jak ve Střetnutí, tak i na mapě Himmelsdorf.

Jakmile máte vybrané své vozidlo, klikněte na tlačítko „Připraven!“, abyste tak potvrdili, že jste připraveni k boji.

Poté, co svou připravenost potvrdí všichni hráči, může velitel poslat četu na bojiště. Chcete-li to udělat, klikněte na tlačítko „Bitva!“.

Poté, co hráči potvrdí svou připravenost, se jejich vozidla zobrazí ve vaší garáži. Tato funkce může vést k nízkému výkonu či grafickým potížím. Chcete-li ji vypnout, zrušte v nastavení hry na záložce „Obecné“ výběr možnosti „Zobrazit vozidla členů čety v garáži“. Uložte změny.

Dynamické čety

Četu můžete založit také během bitvy. Tato možnost je rovněž známá jako dynamická četa.

Chcete-li založit dynamickou četu:

 1. Během bitvy přidržte klávesu Ctrl a kurzorem myši najeďte na jméno spojence v týmovém panelu.
  Může-li být hráč pozván do čety, je nalevo od jeho jména zobrazena ikona .
 2. Klikněte na (Přidat do čety), abyste svému spojenci poslali pozvánku.

Vedle jména spojence se zobrazí ikona . Váš spoluhráč bude upozorněn na pozvánku a může ji během bitvy či po bitvě přijmout.

Pokud chcete pozvánku zrušit, přidržte Ctrl a pravým tlačítkem myši klikněte na jméno hráče. Vyberte možnost Odvolat pozvánku.

Připojení k dynamické četě

Pokud jste pozváni do čety, dostanete oznámení v bitevním chatu a vedle hráče, který vás pozval, vidíte ikonu . Chcete-li pozvánku přijmout, přidržte Ctrl a klikněte na ikonu – nyní jste v četě!

Zavřít