Všichni hráči World of Tanks si mohou vybavit dobu, kdy se drobná neshoda během pouhých sekund vyhrotila a zkazila zábavu na bojišti. Na bitvu bylo zapomenuto a hráči se namísto boje navzájem uráželi nebo provokovali nepřátelský tým. Takové chování je označováno jako toxické a má za následek vznik toxicity.

Jednoduše řečeno, toxicita je jakékoliv negativní chování hráče vůči ostatním hráčům.

Odkud se toxicita bere?

World of Tanks je týmová hra. Protože jsou týmy tvořeny náhodně, mohou se v jednom týmu sejít lidé různého sociálního zázemí, věku, profese, etnické příslušnosti, víry a podobně. Tyto rozdíly samotné mohou vést ke vzniku konfliktů.

Úspěch v bitvě je výsledkem týmového úsilí. Přestože v některých případech přežívající hráč udělá vše, co je v jeho silách, aby situaci na bojišti zlepšil, může nastat situace, kdy jiný spojenecký hráč, jehož vozidlo je již zničeno, bude jakékoliv chyby přežívajícího hráče vnímat jako osobní urážku.

Sociální a psychologické rozdíly mezi hráči však nejsou jedinými příčinami toxicity. A kromě porušování pravidel chatu může vést úroveň toxicity k častějším případům nesportovního chování (jako je týmové zničení, týmové poškození, nepřítomnost u klávesnice apod.), používání urážlivých přezdívek či názvů klanů nebo ke zničení reputace samotných klanů.

K toxicitě mohou vést i věci, které zdánlivě se hrou nikterak nesouvisejí. Vlivem anonymity, kterou poskytuje internet, si lidé uvědomili, že v online prostředí nikdo nezná jejich jméno ani zázemí. Proto se nemusí obávat, že za své činy budou nuceni nést odpovědnost. V jiných případech si hráči ani nemusí uvědomit, že jejich slova nebo činy mohou být urážlivé.

Na úroveň toxicity ve hře může mít vliv také stres přímo nesouvisející se samotnou hrou.

Pro některé hráče je však bohužel toxické chování normou. Těchto hráčů naštěstí není mnoho a jsou trestáni podle pravidel.

Základními příčinami toxicity tedy jsou:

  • Rozdíly v postojích a názorech hráčů
  • Porušování pravidel chatu
  • Nesportovní chování
  • Používání urážlivých přezdívek či názvů klanů
  • Aspekty nevyhnutelně spjaté s internetovou povahou komunity

Formy toxického chování

Pro příjemný herní zážitek je zásadní dobrá atmosféra. Pro ochranu naší komunity před toxickými hráči proto děláme vše, co je v našich silách, aby si hru mohl užívat každý, bez ohledu na svůj věk či zázemí. Abychom toho dosáhli, bojujeme proti všem formám toxicity a jejím příčinám.

Porušování pravidel chatu

Porušování pravidel chatu je nejběžnějším prohřeškem proti pravidlům hry.

Vulgární zprávy a nemístné výrazy jsou v herním klientovi blokovány pomocí filtru nevhodných slov. Filtrování nevhodných slov můžete zapnout v nastavení hry.

Některým hráčům se však naneštěstí daří filtr obejít. V takovém případě je nejlepší nahlásit takového hráče prostřednictvím systému stížností.

Navíc je možné chat v nastavení hry zcela vypnout. V takovém případě však přijdete o možnost interakce s ostatními hráči, s výjimkou zvýrazňování čtverců na minimapě.

Nesportovní chování

Nesportovní chování, jako je týmové zničení, týmové poškození, neaktivní boti nebo „pacifismus“ (nedostatečná aktivita), je dalším faktorem, který zvyšuje úroveň toxicity. Všechny takové prohřešky jsou potrestány.

Týmové poškození je definováno jako poškození způsobené spojeneckému vozidlu ochromením, zničením prostřednictvím převrácení, utopením nebo shozením z výšky. Poškození vlastního stroje se nepovažuje za týmové poškození. Týmové zničení je jakákoliv akce provedená hráčem vedoucí ke zničení spojeneckého vozidla.

Za týmové poškození a týmové zničení jsou hráči trestáni automaticky, bez zásahu Podpory pro hráče. Opakované prohřešky vedou ke zvýšeným trestům – čím častěji porušujete pravidla, tím déle budete zablokováni. Než se tedy rozhodnete, že „udělíte jinému hráči lekci“, dvakrát si rozmyslete, zda to skutečně stojí za to! Riskujete, že budete bez World of Tanks po celé měsíce, a vinit za to budete moci pouze sebe.

Od aktualizace 1.6 je poškozování spojeneckých vozidel v náhodných bitvách vypnuto.

Pro více informací se podívejte na Týmové zničení.

Dále podnikáme opatření proti používání botů. Boti jsou skripty, které hráčům umožňují střádat herní zdroje nečestným způsobem, tedy aniž by je sami vybojovali.

Pod používání botů řadíme také hráče, kteří vstoupí do bitvy, aniž by v ní aktivně bojovali, nebo započatou bitvu okamžitě opustí a vstoupí do další. Trest za používání botů je poměrně važný, hráči mohou být až trvale zablokováni.

Po zavedení systému pro detekci botů klesl počet botů o 80 %.

Pro více informací se podívejte na Používání botů.

Vydání verze 9.3 zavedlo systém, který sleduje předčasná opuštění bitev (s vozidly, která jsou stále funkční) a neaktivitu ve hře. Systém hráči zobrazí zprávu, která ho varuje, že porušuje pravidla hry. Pokud dojde k opakovaném porušení pravidel, hráč je potrestán stržením kreditů a ZK získaných v bitvě.

Pokud narazíte na „pacifistu“, doporučujeme zdržet se agresivního chování a naštvaných zpráv v chatu a nepokoušet se nehybné vozidlo potrestat. V takovém případě byste totiž sami porušili pravidla hry a následně byli potrestáni. V některých situacích je hráč pryč od klávesnice z důvodů, které nemůže ovlivnit, jako jsou například výpadky elektřiny nebo ztráta připojení k internetu. Chcete-li provinilce nahlásit, použijte systém stížností a my každý konkrétní případ prověříme.

Používání zakázaných přezdívek nebo názvu klanu

Dalším široce rozšířeným prohřeškem je používání zakázaných slov při registraci hráčů a klanů. Urážlivé a sprosté přezdívky systém mění automaticky. Tyto přezdívky jsou dále označeny jako „Přejmenovaný uživatel“. Pobuřující názvy klanu jsou také upravovány. Zakladatelé takového klanu mohou být přísně potrestáni s množností trvalé blokace. Pokud narazíte na nevhodný název či přezdívku, s odhalením provinilce nám můžete pomoci tím, že ho nahlásíte přes možnost „Urážlivá přezdívka či název klanu“ v systému stížností.

Závěr

Úroveň toxicity stoupá společně s nadšením z herních akcí a aktivit. K jejímu vzniku však může docházet i z důvodů, které se hrou nijak nesouvisí, jako jsou například nepředvídatelné osobní situace či stres.

Všechny prohřešky se řídí ustanoveními Licenční smlouvy konečného uživatele a Pravidel hry – dokumenty, k jejichž dodržování se každý hráč zavazuje.

Porušováním těchto pravidel kazíte zábavu sobě i ostatním hráčům. Pokud během bitvy narazíte na toxické chování, nenechte se strhnout a neoplácejte stejnou mincí. Místo toho využijte systém stížností. Pro více informací se podívejte na článek „Systém stížností“.

Jak můžete pomoci

Chceme, aby hra World of Tanks inspirovala hráče k velkým činům a úspěchům, a ne aby od nich odrazovala. Děláme vše, co je v našich silách, aby bylo prostředí hry zábavnější pro všechny, nedokážeme toho však dosáhnout bez pomoci naší komunity.

Vylepšit World of Tanks nám může pomoci každý. Prvním krokem je být milí a přátelští. Čím vřelejšího a bezstarostnějšího prostředí ve hře dosáhneme, tím menší bude napětí mezi hráči a tím zábavnější budou vaše bitvy.

Ještě než se pustíte do kritiky nového hráče, zapátrejte v paměti a vzpomeňte si na sebe před těmi všemi odehranými bitvami; v době, kdy jste ještě neznali žádné vhodné pozice, místa průstřelu ani vítězné taktiky. Co takhle raději pozvat nového hráče do čety a pomoci mu se ve hře rozkoukat?

Nezapomínejte, že za herními přezdívkami jsou skuteční lidé. Všichni jsme odlišní. Máme odlišné povahy a temperament, pohybujeme se v jiných společenských kruzích, jsme z jiných částí světa. Ale právě hra World of Tanks nás všechny svedla dohromady. Chovejme se proto k sobě jako ke spolubojovníkům, a ne jen jako k pixelům na obrazovce. Sami tak zjistíte, o kolik zábavnější můžou bitvy být.

Zavřít