Ekonomika ve World of Tanks

Ve World of Tanks existují čtyři typy herních zdrojů a měn.

Zkušenosti jsou herním zdrojem, který se získává v bitvách. Existují bojové zkušenosti, volné zkušenosti a zkušenosti posádky. Bojové zkušenosti zahrnují zkušenosti získané s vyzkoumatelnými  a elitními  vozidly. Bojové zkušenosti jsou získávány na každém vozidle zvlášť. Bojové zkušenosti získané s vyzkoumatelnými vozidly slouží k výzkumu jejich modulů a následných vozidel. Prémiová vozidla a vyzkoumatelná vozidla, která mají vyzkoumané všechny moduly a všechna následná vozidla, mají elitní stav. Bojové zkušenosti získané s elitními vozidly se dají využít ke zrychlenému výcviku posádky nebo mohou být zkonvertovány na volné zkušenosti . Zkušenosti posádky  slouží k výcviku posádky.

 

Kredity jsou hlavní herní měnou. Kredity slouží k nákupu vyzkoumatelných vozidel, modulů, spotřebních doplňků a vybavení a také k opravě vozidel a výcviku posádek.

 

Zlaťáky jsou herní měnou, která může urychlit váš postup ve hře. Zlaťáky slouží k nákupu prémiových vozidel a prémiového účtu, konverzi bojových zkušeností na volné zkušenosti a mnoha dalším věcem.

 

Bony jsou speciální herní měnou, která se získává ve speciálních režimech bitvy a určitých herních aktivitách. Bony slouží k nákupu vozidel, vylepšeného vybavení a směrnic pro vybavení přes sekci  (Předměty za bony) v herním obchodě.

Na své zdroje a měny se můžete podívat v pravém horním rohu obrazovky.

Zdroje a měny

Hlavním způsobem získávání zkušeností, kreditů a bonů je účast v bitvách. Zlaťáky je možné koupit v prémiovém obchodě nebo získat účastí v klanových válkách na globální mapě.

Interaktivní obrázek. Vyberte záložku se zdrojem či měnou, abyste se podívali na způsoby jejího získání a použití.

Bojové zkušenosti
Bojové zkušenosti
Volné zkušenosti
Zkušenosti posádky
Kredity
Zlaťáky
Bony
Získávání bojových zkušeností
Bitvy
Získejte bojové zkušenosti v bitvách s vyzkoumatelnými vozidly.
Prémiová vozidla
Získejte až o 70 % více bojových zkušeností v závislosti na úrovni vašeho prémiového vozidla.
Prémiový účet
Získejte o 50 % více bojových zkušeností za bitvu s prémiovým účtem. Prémiový účet WoT zajišťuje více zkušeností za bitvu za den. Můžete je přes okno s výsledky bitvy uplatnit na poslední vítěznou náhodnou bitvu s vybraným vozidlem. Můžete je uplatnit několikrát za den.
Osobní zálohy
Aktivací osobní zálohy získáte po dobu jejího trvání až o 100 % více bojových zkušeností za bitvu.
První vítězství dne
Bojové zkušenosti za první vítězství dne se násobí.
Bonusu za četu
Hraní jako součást čety vám vynese o 15 % více zkušeností.
Využití bojových zkušeností
Výzkum
Bojové zkušenosti získané s vyzkoumatelným vozidlem použijte na vyzkoumání jeho modulů a následných vozidel.
Výcvik posádky
Bojové zkušenosti získané s elitním vozidlem použijte na zrychlení výcviku jeho posádky.
Konverze zdrojů
Zkonvertujte bojové zkušenosti získané s elitními vozidly na volné zkušenosti a vyzkoumejte libovolná vozidla nebo moduly.
Polní vylepšení
Utraťte bojové zkušenosti za polní vylepšení elitních vozidel.
Získávání volných zkušeností
Bitvy
Získejte volné zkušenosti v každé bitvě. 5 % ze získaných bojových zkušeností je zkonvertováno na volné zkušenosti.
Konverze zdrojů
Využijte zlaťákyzkonvertujte bojové zkušenosti získané s elitními vozidly na volné zkušenosti.
Mise
Získejte volné zkušenosti jako odměnu za plnění denních misí.
Osobní zálohy
Aktivací osobní zálohy získáte po dobu jejího trvání až o 300 % více volných zkušeností za bitvu.
Osobní mise
Získejte volné ZK za plnění osobních misí v různých kampaních.
Využití volných zkušeností
Výzkum
Využijte volné zkušenosti k vyzkoumání jakýchkoliv vozidel nebo modulů.
Výcvik posádky
Zrychlete výcvik schopností pro jakékoliv vozidlo.
Polní vylepšení
Utraťte volné zkušenosti za polní vylepšení elitních vozidel.
Získávání zkušeností posádky
Bitvy
Každý člen posádky získává za bitvu stejné množství zkušeností jako samotné vozidlo.
Knihy posádky
Členové posádky získávají dodatečné zkušenosti za studium knih posádky.
Osobní zálohy
Aktivací osobní zálohy získáte po dobu jejího trvání až o 300 % více zkušeností posádky za bitvu.
Prémiový účet
Získejte o 50 % více zkušeností posádky za bitvu s prémiovým účtem.
WoT Plus
S předplatným WoT Plus získává vaše vybraná posádka dodatečné zkušenosti posádky, a to i v době, kdy nejste ve hře.
Použití zkušeností posádky
Výcvik posádky
Využijte zkušenosti posádky k výcviku hlavních kvalifikacíschopností.
Získávání kreditů
Bitvy
Získejte kredity účastí v bitvách a za bojové úspěchy.
Mise
Získejte kredity jako odměnu za plnění denních misí.
Prodej předmětů
Získejte kredity prodejem vozidel, modulů, vybavení, granátů, spotřebních doplňků a obtisků. Pamatujte však, že cena, za kterou je prodáte, bude nižší než ta, za kterou jste je koupili.
Směna měny
Získejte kredity směnou zlaťáků.
Prémiový účet
Získejte o 50 % více kreditů za bitvu s prémiovým účtem. S prémiovým účtem WoT dostanete 10% bonus ke kreditům na doplnění své rezervní zásoby. Pokud má navíc alespoň jeden hráč v četě prémiový účet WoT, pak tento hráč získá o 15 % kreditů navíc. Ti bez prémiového účtu WoT dostanou o 10 % kreditů navíc.
Osobní zálohy
Aktivací osobní zálohy získáte po dobu jejího trvání až o 50 % více kreditů za bitvu.
Využití kreditů
Výzkum
Využijte kredity k nákupu vyzkoumatelných vozidel a modulů.
Granáty
Využijte kredity k nákupu různých typů granátů.
Opravy
Opravte svá poškozená nebo zničená vozidla. Náklady na opravu závisí na typu a úrovni vozidla. Do bitvy nemůžete vstoupit s poškozeným vozidlem.
Směrnice
Využijte kredity k nákupu směrnic pro posádku.
Vybavení
Využijte kredity k nákupu vybavení, které zlepšuje vlastnosti vozidla. Můžete ho koupit přes sekci  (Servis) v herním obchodě.
Vylepšení trofejního vybavení
Využijte kredity k vylepšení parametrů svého trofejního vybavení ze standardního na vylepšené.
Spotřební doplňky
Využijte kredity k nákupu spotřebních doplňků, které během bitvy opravují poškození, zlepšují vlastnosti vozidla nebo zvyšují výkony posádky.
Pronajatý styl
Využijte kredity k nákupu pronajatých stylů pro jakékoliv vozidlo na konkrétní počet bitev. Je také možné aktivovat automatické prodloužení pronajatého stylu.
Výcvik posádky
Využijte kredity k výcviku členů posádky v posádkovém výcviku.
Knihy posádky
Využijte kredity k nákupu výcvikových manuálů na zrychlení výcviku schopností.
Stání v garáži
Využijte kredity k nákupu dodatečných stání ve své garáži.
Sběratelská vozidla
Využijte kredity k nákupu sběratelských vozidel přes sekci  (Sběratelská vozidla) v herním obchodě.
Obnovení vozidla
Využijte kredity k obnovení prémiových vozidel a vozidel za odměnu během 72 hodin po jejich prodeji. Pro některá vozidla je k dispozici neomezené obnovení. Pro úspěšné obnovení vozidla je nutné mít v garáži k dispozici volné stání.
Obnovení posádky
Využijte kredity k obnovení propuštěných členů posádky.
Klan
Založte klan a staňte se jeho velitelem.
Polní vylepšení
Využijte kredity k nákupu duálních modifikací sloužících k vylepšení parametrů vašeho vozidla.
Získávání zlaťáků
Nákup
Zlaťáky si kupte za reálné peníze přes sekci (Zlaťáky) v herním obchodě nebo v prémiovém obchodě.
Bitvy
Získejte zlaťáky za účast v klanových válkách na globální mapě a obsazováním provincií jakožto člen klanu.
Soutěže
Získejte zlaťáky za účast v různých soutěžích, které pořádají vývojáři prostřednictvím oficiálního portálu, komunit a sociálních médií.
Akce
Získejte zlaťáky za účast v herních akcích.
WoT Plus
Získejte zlaťáky v bitvách s předplatným WoT Plus.
Využití zlaťáků
Prémiová vozidla
Využijte zlaťáky k nákupu prémiových vozidel přes sekci (Vozidla) v herním obchodě nebo záložku „VÝZKUM“ pod tlačítkem „Bitva!“ ve vaší garáži.
Prémiový účet
Využijte zlaťáky k nákupu prémiového účtu přes sekci (Prémiový účet WoT) v herním obchodě.
Demontáž vybavení
Využijte zlaťáky k odmontování integrovaného vybavení ze svého vozidla.
Rozšíření kasáren
Využijte zlaťáky k nákupu dalších lůžek pro členy vašich posádek v kasárnách.
Výcvik posádky
Využijte zlaťáky k výcviku členů posádek v tankové akademii nebo k jejich přeškolení na jiné vozidlo.
Obnovení schopností
Využijte zlaťáky k obnovení schopností členů posádky, aby je bylo možné znovu uspořádat.
Změna hlavní kvalifikace
Využijte zlaťáky ke změně hlavní kvalifikace členů posádky.
Úprava vzhledu vozidla
Využijte zlaťáky k úpravě vzhledu svého vozidla: naneste nátěr, kamufláž, emblémy, nápisy, efekty, styly a obtisky.
Změna přezdívky
Využijte zlaťáky ke změně své přezdívky na Wargaming.net (k dispozici jednou za 14 dní).
Směna měny
Vyměňte zlaťáky za kredity.
Konverze zdrojů
Využijte zlaťáky ke konverzi bojových zkušeností získaných s elitními vozidly na volné zkušenosti.
Změna názvu klanu
Využijte zlaťáky ke změně názvu, emblému nebo značky svého klanu.
Osobní zálohy
Využijte zlaťáky k nákupu osobních záloh, abyste zrychlili svůj postup hrou.
Získávání bonů
Bitvy
Získejte bony ve velkých bitvách nebo v náhodných bitvách s vozidly X. úrovně a prémiovými vozidly IX. úrovně s aktivním ukazatelem pro zisk bonů.
Mise
Získejte bony jako odměnu za plnění denních misí.
Bitvy
Získejte bony do své klanové pokladnice na globální mapě.
Náborový program
Získejte bony jako odměnu za dokončení náborového programu.
Využití bonů
Vybavení
Využijte bony k nákupu vylepšeného vybavení, které zlepšuje vlastnosti vašeho vozidla.
Demontáž vybavení
Využijte bony k odmontování vylepšeného vybavení ze svého vozidla.
Směrnice
Využijte bony k nákupu směrnic, které zlepšují efekt namontovaného vybavení.
Nákup vozidel
Využijte bony k nákupu vozidel přes sekci (Předměty za bony) v herním obchodě.
Styl
Využijte bony k nákupu stylů pro vaše vozidla.

Zavřít