Vybavení je kategorie dodatečných systémů, dílů a součástí, které mohou zlepšit bojové vlastnosti vozidla a minimalizovat jeho slabiny.

Ve World of Tanks existují dva typy vybavení: standardní a speciální, které je rozděleno na vylepšené a trofejní. Standardní se dá koupit za kredity. K zakoupení vylepšeného vybavení budete potřebovat bony – speciální měnu, kterou lze získat v určitých režimech bitvy, misích a herních aktivitách. Vylepšené vybavení lze obdržet jako odměnu za hodnocené bitvy a také za žetony získané jako součást roční odměny 2021. Trofejní vybavení se získává v určitých akcích jako třeba Battle Pass.

V současné době nelze vylepšené vybavení „Vylepšené dmychadlo“ a „Zvýšená odolnost proti granátům“ zakoupit za bony. Toto vybavení můžete získat pouze jako odměnu za herní akce (hodnocené bitvy).

Standardní vybavení

Třídy vybavení

Standardní vybavení je rozděleno na tři třídy v závislosti na ceně a úrovni vozidla, na něž se dá namontovat. Čím vyšší je třída vybavení, tím vyšší je jeho cena. Dostupnost tříd vybavení závisí na vašem vozidle:

 • Vybavení 3. třídy se dá namontovat na vozidla II.–IV. úrovně a některá vozidla V. či vyšší úrovně.
 • Vybavení 2. třídy je k dispozici pro vozidla V.–VII. či vyšší úrovně.
 • Vybavení 1. třídy se dá namontovat na vozidla VIII.–X. úrovně.

Výjimku tvoří Maskovací síť a Protistřepinová vložka.

Maskovací síť je rozdělena na 2. a 3. třídu. Toto vybavení 3. třídy se dá namontovat na vozidla II.–IV. úrovně, 2. třídy pak na vozidla V.–X. úrovně.

Protistřepinová vložka nemá vůbec žádné třídy. K dispozici jsou čtyři různé verze, z nichž každá je vhodná pro určitý typ a úroveň vozidla:

 • Lehká protistřepinová vložka se dá namontovat na lehké tanky V.–X. úrovně a lehké stíhače tanků či dělostřelectvo založené na podvozku lehkých tanků.
 • Střední protistřepinová vložka se dá namontovat na těžké tanky V.–VII. úrovně a rovněž na střední tanky V.–X.. úrovně a střední stíhače tanků či dělostřelectvo založené na podvozku středních tanků.
 • Těžká protistřepinová vložka se dá namontovat na těžké tanky VIII.–X. úrovně a stíhače tanků či dělostřelectvo s hmotností nižší než 75 tun.
 • Supertěžká protistřepinová vložka se dá namontovat na těžké tanky VIII.–X. úrovně a stíhače tanků či dělostřelectvo s hmotností 75 tun a více.

Kategorie vybavení a slotů

Kromě tříd má standardní vybavení čtyři kategorie. Každá kategorie zlepšuje jednu z vlastností vozidla:

 • Palebnou sílu
 • Odolnost
 • Pohyblivost
 • Průzkum

Každý kus standardního vybavení je přiřazen k jedné z kategorií, kterou ovlivňuje. Výjimkami jsou Vylepšený otočný mechanismus (odpovídá dvěma kategoriím – palebné síle a pohyblivosti a Vylepšená ventilace (odpovídá všem čtyřem kategoriím).

Vybavení je namontováno ve slotech, které se zpřístupní počínaje vozidly II. úrovně. Počet dostupných slotů závisí na úrovni vozidla.

Počínaje vozidly VI. úrovně je první slot přiřazen určité kategorii, která závisí na typu vašeho vozidla:

 • Odolnost pro těžké tanky
 • Pohyblivost pro střední tanky
 • Průzkum pro lehké tanky
 • Palebná síla pro stíhače tanků a dělostřelectvo

Pokud kategorie vybavení odpovídá kategorii slotu, v němž je namontováno, vybavení poskytuje vašemu vozidlu zvýšený bonus. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je Vertikální stabilizátor, který zvýšený bonus nemá. Pokud kategorie neodpovídá nebo slot kategorii nemá, poskytuje daný kus vybavení standardní efekt.

Chcete-li vidět více podrobností o efektu a ceně určitého vybavení, vyberte záložku kategorie vybavení. První hodnota v popisu vybavení představuje standardní efekt, a druhá hodnota zase efekt navýšený (když se kategorie vybavení a slotu shoduje).
 
Palebná síla
 
Odolnost
 
Pohyblivost
 
Průzkum
Palebná síla
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Hydraulický nabiják
–10 % / –11,5 % z doby nabíjení
Cena
2. třída:
300 000
1. třída:
600 000
Vylepšený pohon děla
+10 % / +11,5 % k rychlosti zaměření
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vertikální stabilizátor
–20 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vylepšené míření
–5 % / –7 % z velkosti kruhu zaměřovače
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vylepšený otočný mechanismus
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení věže nebo rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení vozidla
–10 % / –12,5 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla, při otáčení děla a po výstřelu
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Odolnost
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Protistřepinová vložka
–50 % / –60 % z poškození HE granáty pohlceného pancířem a také poškození nárazy
+50 % / +60 % k ochraně posádky proti zranění
–10 % / –15 % z trvání ochromení
–20 % / –25 % z trvání dodatečného ochromení, je-li vozidlo již ochromeno
Cena
Lehká:
50 000
Střední:
200 000
Těžká:
500 000
Supertěžká:
750 000
Vylepšené kalení
Po opravách plně obnovuje body výdrže podvozku.
+8 % / +10 % k bodům výdrže vozidla
+50 % / +65 % k výdrži podvozku
+15 % / +20 % k rychlosti oprav podvozku
+10 % / +10 % k nosnosti podvozku
–50 % / –65 % z poškození korby způsobeného poškozením podvozku při dopadu
Cena
3. třída:
40 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Upravená konfigurace
Brání jednomu požáru palivové nádrže, výbuchu bedny s municí a zničení motoru, pokud jsou v bitvě tyto moduly zničeny.
+25 % / +35 % k rychlosti oprav
+100 % / +150 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
–50 % / –65 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
–50 % / –65 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Pohyblivost
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Rozšíření tankových pásů
+15 % / +20 % k rychlosti otáčení vozidla
+10 % / +15 k udržování rychlosti při jízdě přes libovolný typ terénu
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
250 000
1. třída:
500 000
Vylepšený otočný mechanismus
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení věže nebo rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení vozidla
–10 % / –12,5 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Turbodmychadlo
+7,5 % / +10 % k výkonu motoru
+4 km/h / +5 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
+2 km/h / +3 km/h k maximální rychlosti couvání
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Průzkum
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Binokulární dalekohled
+25 % / +27,5 % k dohledu nehybného vozidla (až do 445 m)
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Maskovací síť
Zvyšuje maskování nehybného vozidla:
+5 % / +7,5 %
+10 % / +12,5 %
+15 % / +17,5 %
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
100 000
Nízkohlučný výfukový systém
Zvyšuje maskování nehybného či jedoucího vozidla:
+3 % / +4 %
+6 % / +8 %
+5 % / +6 %
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Skládaná optika
+10 % / +11,5 % k dohledu (až do 445 m)
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vylepšená rádiová sada
+1,5 s / +2 s k době, po kterou je pro vás nepřátelské vozidlo viditelné
–1,5 s / –2 s z doby, po kterou je vaše vozidlo viditelné pro nepřítele
Cena
600 000
Sledovací systém velitele
–15 % / –20 % z maskování nepřátelských vozidel za listovím
–10 % / –12,5 % z maskování jedoucích nepřátelských vozidel
Cena
600 000

Speciální vybavení

Speciální vybavení je rozděleno na vylepšené a trofejní. Vylepšené vybavení poskytuje k vlastnostem vozidla větší bonus než vybavení standardní. Základní efekt trofejního vybavení je stejný jako u standardního typu, ale za kredity ho můžete vylepšit. Vylepšené i trofejní vybavení poskytuje statický bonus bez ohledu na to, v jakém slotu je, ale oba typy zajišťují větší bonus než standardní vybavení, a to i když standardní vybavení těží z bonusu za kategorii slotu.

 • Vylepšené vybavení
 • Trofejní vybavení
Ventilační systém
Efekt: +8,5 % ke všem schopnostem posádky.
Zlepšuje schopnosti posádky, které ovlivňují vlastnosti vozidla.

 

Systém stabilizačního vybavení
Efekt: −27,5 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla.
Snižuje rozptyl děla za pohybu a při otáčení vozidla, při otáčení věže a po výstřelu.

 

Inovativní systém nabíjení
Efekt: −13,5 % z doby nabíjení.
Snižuje dobu nabíjení děla.

 

Opotřebení odolný pohon děla
Efekt: +13,5 % k rychlosti zaměření.
Zvyšuje rychlost zaměření zaměřovače.

 

Experimentální optika
Efekt: +13,5 % k dohledu (až do 445 m).
Zvyšuje dohled vašeho vozidla, čímž umožňuje včasné odhalení nepřátelských vozidel.

 

Vylepšená konfigurace
Efekt: 
 • +40 % k rychlosti oprav
 • +150 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
 • −70 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
 • −70 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
Brání jednomu požáru palivové nádrže, výbuchu bedny s municí a zničení motoru, pokud jsou v bitvě tyto moduly zničeny.

 

Vylepšené dmychadlo
Efekt:
 • +12,5 % k výkonu motoru
 • +6 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
 • +4 km/h k maximální rychlosti couvání
Zvyšuje výkon motoru a maximální rychlost.

 

Zvýšená odolnost proti granátům
Efekt:
 • Po opravách plně obnovuje body výdrže podvozku
 • +12,5 % k bodům výdrže vozidla
 • +75 % k výdrži podvozku
 • +30 % k rychlosti oprav podvozku
 • +10 % k nosnosti podvozku
 • −75 % z poškození korby způsobeného poškozením podvozku při dopadu
Chrání podvozek a zvyšuje výdrž a nosnost vozidla.

 

Trofejní zaměřování
Efekt před vylepšením: −5 % z velkosti kruhu zaměřovače.
Efekt po vylepšení: −8 % z velkosti kruhu zaměřovače.
Zlepšuje přesnost zmenšením kruhu zaměřovače.

 

Trofejní nabiják
Efekt před vylepšením: −10 % z doby nabíjení.
Efekt po vylepšení: −12,5 % z doby nabíjení.
Snižuje dobu nabíjení děla.

 

Trofejní pohon děla
Efekt před vylepšením: +10 % k rychlosti zaměření.
Efekt po vylepšení: +12,5 % k rychlosti zaměření.
Snižuje čas zaměření zaměřovače.

 

Trofejní optika
Efekt před vylepšením: +10 % k dohledu (až do 445 m).
Efekt po vylepšení: +12,5 % k dohledu (až do 445 m).
Zvyšuje dohled vašeho vozidla, čímž umožňuje včasné odhalení nepřátelských vozidel.

 

Trofejní stabilizátor
Efekt před vylepšením: −20 % z rozptylu za pohybu a při rotaci věže.
Efekt po vylepšení: −25 % z rozptylu za pohybu a při rotaci věže.
Zlepšuje míření snížením rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže.

 

Trofejní obranná technologie
Efekt před vylepšením: 
 • +25 % k rychlosti oprav
 • +100 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
 • −50 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
 • −50 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
Efekt po vylepšení 
 • +40 % k rychlosti oprav
 • +150 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
 • −70 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
 • −70 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
Brání jednomu požáru palivové nádrže, výbuchu bedny s municí a zničení motoru, pokud jsou v bitvě tyto moduly zničeny.

 

Trofejní ventilace
Efekt před vylepšením: +5 % ke všem schopnostem posádky.
Efekt po vylepšení: +7,5 % ke všem schopnostem posádky.
Zlepšuje schopnosti posádky, které ovlivňují vlastnosti vozidla.

 

Trofejní turbodmychadlo
Efekt před vylepšením:
 • +7,5 % k výkonu motoru
 • +4 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
 • +2 km/h k maximální rychlosti couvání
Efekt po vylepšení:
 • +12 % k výkonu motoru
 • +5 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
 • +3 km/h k maximální rychlosti couvání
Zvyšuje výkon motoru a maximální rychlost.

 

Trofejní otočný mechanismus
Efekt před vylepšením: 
 • −10 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže
 • +10 % k rychlosti otáčení korby a věže
Efekt po vylepšení
 • −15 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže
 • +15 % k rychlosti otáčení korby a věže
Zvyšuje rychlost otáčení korby a věže pro vozidla s věží. Zvyšuje rychlost otáčení korby a děla pro vozidla se stacionární kabinou. Snižuje rozptyl děla za pohybu vozidla, při otáčení korby a věže a po výstřelu.

 

Trofejní výfukový systém
Zvyšuje maskování nehybného či jedoucího vozidla (první hodnota je efekt před vylepšením, druhá po vylepšení):
       +6 % / +9 %
          +5 % / +7 %
       +3 % / +5 %
 

 


Montáž vybavení

V závislosti na úrovni vozidla můžete namontovat různý počet kusů vybavení:

 • Na vozidla II. úrovně lze namontovat jeden kus vybavení.
 • Na vozidla III. úrovně lze namontovat dva kusy vybavení.
 • Na vozidla IV. až X. úrovně lze namontovat až tři kusy vybavení.
 1. Vyberte vozidlo, na které chcete vybavení namontovat, a klikněte na prázdný slot na vybavení nad panelem vozidel. Myší najeďte na daný kus vybavení, abyste zjistili více o jeho vlastnostech.
 2. Vyberte si vybavení a klikněte na tlačítko „Použít“. Vybavení je zakoupeno a automaticky namontováno na vaše vozidlo, kde se pak zobrazí v jednom ze slotů pro vybavení.

Nemůžete namontovat více kusů vybavení se stejným efektem, a to bez ohledu na typ vybavení.

Vylepšení trofejního vybavení

Své trofejní vybavení můžete vylepšit v garáži:

 1. Klikněte na libovolný slot pro vybavení nad panelem vozidel.
 2. Vyberte záložku „Speciální“, vyberte požadované trofejní vybavení a klikněte na (Vylepšit).
 3. Na zobrazené obrazovce klikněte na tlačítko „Vylepšit“, abyste akci potvrdili. Z vašeho účtu bude stržena požadovaná suma kreditů.
Pokud tímto způsobem vylepšíte nenamontovaný kus vybavení, nebude na vozidlo namontován automaticky. Nezapomeňte ho před bitvou namontovat sami!

Můžete rovněž vylepšit trofejní vybavení uložené ve skladu v sekci „Zásoba“: klikněte pravým tlačítkem na kus trofejního vybavení a ze zobrazené nabídky vyberte možnost „Vylepšit“.

Demontáž vybavení

Všechny typy vybavení se dají odmontovat. Standardní vybavení a trofejní vybavení se dá odmontovat za zlaťáky či s pomocí Demontážní sady a vylepšené vybavení lze odmontovat za bony. Své vybavení můžete také zničit. V takovém případě bude odebráno z vozidla a smazáno.

Chcete-li odmontovat jeden kus vybavení, můžete využít demontážní sadu, která se při aktivaci spotřebuje. Demontážní sadu lze obdržet z odměn získaných za plnění denních misí.

Získané či zakoupené Demontážní sady jsou trvale uloženy ve skladu. Na dostupné Demontážní sady se můžete podívat v sekci „Zásoba“ nebo na záložce „Spotřební doplňky“.

Upozorňujeme vás, že Demontážní sady nelze prodat.

Chcete-li odmontovat vybavení pomocí Demontážní sady:

 1. V garáži si vyberte vozidlo, z něhož chcete vybavení odmontovat, a klikněte na požadovaný slot pro vybavení.
 2. Klikněte na (Odmontovat).
 3. V ověřovacím okně vyberte Demontážní sadu a klikněte na možnost „Odmontovat“. Spotřebuje se jedna Demontážní sada a odmontované vybavení bude posláno do skladu. Odmontované vybavení můžete namontovat na jiné vozidlo.

Zavřít