Vybavení je kategorie přídavných systémů, součástí a komponent, které mohou vylepšit bojové vlastnosti vozidla a minimalizovat jeho slabiny.

 
 

Standardní vybavení

Tento základní typ vybavení je možné koupit za herní měnu: kredity. Může být uděleno také za určité úspěchy a během akcí. Je rozděleno do několika tříd a kategorií.

 • Třídy vybavení
 • Kategorie vybavení a slotů

Standardní vybavení je rozděleno do tří tříd v závislosti na jeho ceně a na úrovni vozidla, na které jej lze namontovat. Čím vyšší tato třída je, tím vyšší budou i náklady. Třídu vybavení, které lze na vozidlo namontovat, do značné míry ovlivňuje úroveň vozidla:

 • Vozidla II.–IV. úrovně a také některá vozidla V. a vyšší úrovně umožňují namontovat vybavení 3. třídy.
 • Vozidla V.–VII. úrovně a také některá vozidla VIII. a vyšší úrovně – vybavení 2. třídy.
 • Vozidla VIII.–X. úrovně – vybavení 1. třídy.

Výjimkami jsou Maskovací síť a Protistřepinová vložka.

Maskovací síť je dostupná ve dvou variantách: 3. třídu lze namontovat na vozidla II.–IV. úrovně, zatímco 2. třídu lze namontovat na vozidla V.–X. úrovně.

Protistřepinová vložka nemá třídy. Místo toho jsou u ní dostupné čtyři různé verze, přičemž každá je vhodná pro určitý typ a úroveň vozidla:

 • Lehká: Lehké tanky V.–X. úrovně a lehké stíhače tanků nebo dělostřelectvo s podvozkem lehkého tanku.
 • Střední: Těžké tanky V.–VII. úrovně a střední tanky a střední stíhače tanků nebo dělostřelectvo s podvozkem středního tanku.
 • Těžká: Těžké tanky VIII.–X. úrovně a stíhače tanků nebo dělostřelectvo pod 75 tun.
 • Supertěžká: Těžké tanky VIII.–X. úrovně a stíhače tanků nebo dělostřelectvo nad 75 tun.

Kromě tříd je standardní vybavení rozdělené do následujících čtyř kategorií, přičemž každá z nich vylepšuje jednu charakteristiku vozidla:

Palebná síla
Odolnost
Pohyblivost
Průzkum

Každý typ standardního vybavení je přiřazen do kategorie, kterou ovlivňuje.

To nezahrnuje Vylepšený otočný mechanismus, který patří do dvou kategorií (Palebná síla a Pohyblivost), a  Vylepšenou ventilaci, která patří do všech čtyř kategorií.

Vybavení je umístěno ve slotech, které jsou dostupné u vozidel II. a vyšší úrovně. Počet dostupných slotů závisí na úrovni vozidla.

Počínaje VI. úrovní je v závislosti na typu vozidla přiřazena prvnímu slotu určitá kategorie. Pokud kategorie vybavení odpovídá kategorii slotu, do kterého bylo umístěno, poskytuje toto vybavení vašemu vozidlu zvýšený bonus. Pokud jsou kategorie odlišné nebo slot nemá přidělenou kategorii, poskytuje kus vybavení standardní efekt.

Lehké tanky
Průzkum
Střední tanky
Pohyblivost
Těžké tanky
Odolnost
Stíhače tanků, dělostřelectvo
Palebná síla

Chcete-li vidět více podrobností o efektu a ceně určitého vybavení, vyberte záložku kategorie vybavení. První hodnota v popisu vybavení představuje standardní efekt, a druhá hodnota zase efekt navýšený (když se kategorie vybavení a slotu shoduje).
 
Palebná síla
 
Odolnost
 
Pohyblivost
 
Průzkum
Palebná síla
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Hydraulický nabiják
−10 % / −11,5 % z doby nabíjení
Cena
2. třída:
300 000
1. třída:
600 000
Vylepšený pohon děla
+10 % / +11,5 % k rychlosti zaměření
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vertikální stabilizátor
−20 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vylepšené míření
−5 % / −7 % z velkosti kruhu zaměřovače
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vylepšený otočný mechanismus
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení věže nebo rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení vozidla
−10 % / −12,5 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Odolnost
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Protistřepinová vložka
−50 % / −60 % z poškození HE granáty pohlceného pancířem a také poškození nárazy
+50 % / +60 % k ochraně posádky proti zranění
−10 % / −15 % z trvání ochromení
−20 % / −25 % z trvání dodatečného ochromení, je-li vozidlo již ochromeno
Cena
Lehká:
50 000
Střední:
200 000
Těžká:
500 000
Supertěžká:
750 000
Vylepšené kalení
 Účinek: Po opravách plně obnovuje body výdrže podvozku.
+8 % / +10 % k bodům výdrže vozidla
+50 % / +65 % k výdrži podvozku
+15 % / +20 % k rychlosti oprav podvozku
+10 % / +10 % k nosnosti podvozku
−50 % / −65 % z poškození korby způsobeného poškozením podvozku při dopadu
Cena
3. třída:
40 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Upravená konfigurace
 Účinek: Brání jednomu požáru palivové nádrže, výbuchu bedny s municí a zničení motoru, pokud jsou v bitvě tyto moduly zničeny.
+25 % / +35 % k rychlosti oprav
+100 % / +150 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
−50 % / −65 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
−50 % / −65 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Pohyblivost
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Rozšíření tankových pásů
+15 % / +20 % k rychlosti otáčení vozidla
+10 % / +15 k udržování rychlosti při jízdě přes libovolný typ terénu
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
250 000
1. třída:
500 000
Vylepšený otočný mechanismus
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení věže nebo rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou
+10 % / +12,5 % k rychlosti otáčení vozidla
−10 % / −12,5 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže
Cena
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Turbodmychadlo
+7,5 % / +10 % k výkonu motoru
+4 km/h / +5 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
+2 km/h / +3 km/h k maximální rychlosti couvání
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Průzkum
Vylepšená ventilace
+5 % / +6 % ke všem schopnostem posádky
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Binokulární dalekohled
+25 % / +27,5 % k dohledu nehybného vozidla (až do 445 m)
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Maskovací síť
Zvyšuje maskování nehybného vozidla:
+5 % / +7,5 %
+10 % / +12,5 %
+15 % / +17,5 %
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
100 000
Nízkohlučný výfukový systém
Zvyšuje maskování nehybného či jedoucího vozidla:
+3 % / +4 %
+6 % / +8 %
+5 % / +6 %
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Skládaná optika
+10 % / +11,5 % k dohledu (až do 445 m)
Cena
3. třída:
50 000
2. třída:
200 000
1. třída:
600 000
Vylepšená rádiová sada
+1,5 s / +2 s k době, po kterou je pro vás nepřátelské vozidlo viditelné
−1,5 s / −2 s z doby, po kterou je vaše vozidlo viditelné pro nepřítele
Cena
600 000
Sledovací systém velitele
−15 % / −20 % z maskování nepřátelských vozidel za listovím
−10 % / −12,5 % z maskování jedoucích nepřátelských vozidel
Cena
600 000

Vylepšené vybavení

Toto cenné vybavení lze zakoupit za bony a jeho vlastnosti jsou lepší než vlastnosti standardního vybavení, a to i v případě, že je standardní vybavení umístěno do odpovídajícího slotu. Nevýhodou vylepšeného vybavení je však to, že není spjato s žádnou ze čtyř kategorií, což znamená, že za umístění do specializovaného slotu nezíská žádné přidané bonusy.

Ventilační systém
+8,5 % ke všem schopnostem posádky
Systém stabilizačního vybavení
–27,5 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla
Inovativní systém nabíjení
–13,5 % z času nabíjení
Opotřebení odolný pohon děla
+13,5 % k rychlosti zaměření
Experimentální optika
+13,5 % k dohledu (až do 445 m)
Vylepšené dmychadlo
+12,5 % k výkonu motoru
+6 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
+4 km/h k maximální rychlosti couvání
Vylepšená konfigurace
 Účinek: Brání jednomu požáru palivové nádrže, výbuchu bedny s municí a zničení motoru, pokud jsou v bitvě tyto moduly zničeny.
+45 % k rychlosti oprav
+150 % k výdrži bedny s municí, palivových nádrží a motoru
−70 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
–70 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
Zvýšená odolnost proti granátům
 Účinek: Po opravách plně obnovuje body výdrže podvozku.
+12,5 % k bodům výdrže vozidla
+75 % k výdrži podvozku
+30 % k rychlosti oprav podvozku
+10 % k nosnosti podvozku
−75 % z poškození korby způsobeného poškozením podvozku při dopadu

Trofejní vybavení

Jedná se o speciální řadu předmětů, které jsou dostupné v různých herních akcích, jako je například Battle Pass. Ve výchozím stavu má parametry standardního vybavení, ty však lze pomocí zlaťáků vylepšit.

Trofejní vybavení není vázané na žádnou ze čtyř kategorií, což znamená, že nemá výhody ze specializovaných slotů. Vybavení však může být vylepšeno a poskytuje větší bonusy, než jsou ty, které jsou poskytovány standardním vybavením umístěným do odpovídajícího slotu.

Trofejní zaměřování
–5 % / –8 % z velikosti kruhu zaměřovače
Trofejní nabiják
–10 % / –12,5 % z doby nabíjení
Trofejní pohon děla
+10 % / +12,5 % k rychlosti zaměření
Trofejní optika
+10 % / +12,5 % k dohledu (až do 445 m)
Trofejní stabilizátor
–20 % / –25 %z rozptylu za pohybu a při rotaci věže
Trofejní ventilace
+5 % / +7,5 % ke všem schopnostem posádky
Trofejní otočný mechanismus
–10 % / –15 % z rozptylu za pohybu a při otáčení vozidla a také při rotaci věže a po výstřelu
+10 % / +15 % k rychlosti otáčení vozidla
Trofejní turbodmychadlo
+7,5 % / +12 % k výkonu motoru
+4 km/h / +5 km/h k maximální rychlosti jízdy vpřed
+2 km/h / +3 km/h k maximální rychlosti couvání
Trofejní obranná technologie
 Účinek: Brání jednomu požáru palivové nádrže, výbuchu bedny s municí a zničení motoru, pokud jsou v bitvě tyto moduly zničeny.
+25 % / +40 % k rychlosti oprav
+100 % / +150 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
–50 % / –70 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
–50 % / –70 % z pravděpodobnosti vznícení motoru
Trofejní výfukový systém
 Účinek: Zvyšuje maskování nehybného či jedoucího vozidla.
+6 % / +9 % pro lehké a střední tanky
+5 % / +7 % pro stíhače tanků
+3 % / +5 % pro těžké tanky a dělostřelectvo
Trofejní kalení
 Účinek: Po opravách plně obnovuje body výdrže podvozku.
+8 % / +11 % k bodům výdrže vozidla (zaokrouhlených nahoru)
+50 % / +70 % k výdrži podvozku
+15 % / +25 % k rychlosti oprav podvozku
+10 % / +10 % k nosnosti podvozku
−50% / −70% z poškození korby způsobeného poškozením podvozku při dopadu

Experimentální vybavení

Toto vybavení kombinuje dvě nebo více vlastností ostatních typů vybavení ve hře. Experimentální vybavení nelze zakoupit. Namísto toho se dá získat plněním bojových misí a za účast v některých akcích. Toto vybavení se nedá zničit, lze jej však zdarma rozložit. Na oplátku získáte součásti, které se dají použít k vylepšení nebo odmontování vybavení.

Systém zvýšení pohyblivosti
+5 %/+6 %/+8 % k výkonu motoru
+4 %/+5 %/+6 % k rychlosti otáčení věže nebo k rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou
+4 %/+5 %/+6 % k rychlosti otáčení korby
−4 %/−5 %/−6 % z rozptylu za pohybu vozidla a při otáčení korby a věže
+4/+4/+5 km/h k maximální rychlosti
+2/+3/+3 km/h k rychlosti couvání
Souprava pro zvýšení odolnosti
 Účinek: Po opravách plně obnovuje body výdrže podvozku.
+6 %/+7 %/+9 % k výdrži vozidla
+50 %/+70 %/+100 % k výdrži bedny s municí, palivové nádrže a motoru
+30 %/+40 %/+50 % k výdrži podvozku
+10 %/+15 %/+20 % k rychlosti oprav podvozku
−30 %/−40 %/−50 % z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů
Systém řízení palby
+6 %/+7 %/+9 % k rychlosti zaměření
−7 %/−9 %/−11 % z rozptylu za pohybu vozidla a při otáčení korby a věže

Zjistěte víc o pravidlech Experimentálního vybavení

Rozbalit
 • Experimentální vybavení poskytuje hlavní i dodatečné bonusy.
  • Hlavní bonus je parametr, který se v popisu zobrazuje jako první. Pokud se jedná například o bonus poskytnutý Turbodmychadlem, na vozidlo už nepůjde namontovat další kus stejného typu vybavení.
  • Dodatečný bonus můžete získat z jiných typů vybavení (jednoho či více) nebo z různých mechanik. Dodatečný bonus nezahrnuje účinek daný vybavením, ze kterého byl bonus obdržen (např. plné obnovení výdrže podvozku po opravách obdržené z Vylepšeného kalení).
 • Experimentální vybavení má speciální požadavky pro montáž.
  • Experimentální vybavení kombinující bonusy dvou typů vybavení bude fungovat pouze u vozidel, která povolují montáž obou typů vybavení. Experimentální vybavení s bonusem Hydraulického nabijáku (hlavním či vedlejším) tak například nelze namontovat na vozidla, která využívají děla s automatickým nabíjením nebo dobíjením.
  • Zvláštní podmínky pro montáž bude mít experimentální vybavení, které kombinuje bonusy ze tří nebo více typů vybavení, nebo disponuje bonusy získanými jinak než z vybavení, nebo má neobvyklé rozdělení bonusů.
 • K experimentálnímu vybavení nelze získat dodatečný bonus ze slotu, a to bez ohledu na úroveň vylepšení.
 • Experimentální vybavení není rozděleno do tříd (stejný kus vybavení lze tedy namontovat na vozidlo II. i IX. úrovně, pokud splňuje požadavky daného vybavení).
 • Pro libovolnou položku experimentálního vybavení platí:
  • Při přechodu na vyšší úroveň vylepšení se soubor vlastností vybavení nezmění.
  • S každým zvýšením úrovně vylepšení se hodnoty jedné nebo více vlastností mohou zvýšit, nikdy se však nesníží.
Sbalit

Montáž vybavení

Vybavení je umístěno ve slotech, které jsou dostupné u vozidel II. a vyšší úrovně. Počet dostupných slotů závisí na úrovni vozidla.

Abyste namontovali kus vybavení:

 1. Vyberte vozidlo, poté nad panelem vozidla klikněte na prázdný slot pro vybavení. Přesuňte kurzor myši na předmět, abyste se dozvěděli víc o jeho vlastnostech.
 2. Vyberte vybavení a klikněte na Použít. Vybavení je koupeno a automaticky namontováno na vaše vozidlo. Vybavení je poté zobrazeno v jednom ze slotů pro vybavení vašeho vozidla.

Nelze namontovat víc kusů vybavení, která mají stejný efekt, a to bez ohledu na typ vybavení.

Vylepšování vybavení

Trofejníexperimentální vybavení jsou jediné dva typy vybavení, které lze vylepšit. Trofejní vybavení lze vylepšit jen jednou, zatímco experimentální vybavení lze vylepšit z I. na III. úroveň.

 • Vylepšení trofejního vybavení
 • Vylepšení experimentálního vybavení
 1. Ve své garáži klikněte nad panelem vozidel na jakýkoliv slot pro vybavení.
 2. Přejděte na záložku Trofejní, vyberte typ vybavení a klikněte na (Vylepšit).
 3. Pro potvrzení na zobrazené obrazovce klikněte na Vylepšit. Z vašeho účtu bude odečten požadovaný počet kreditů.

Můžete také vylepšit jakékoliv trofejní vybavení uskladněné ve skladu v sekci Zásoba. Klikněte pravým tlačítkem na kus trofejního vybavení a v zobrazené nabídce vyberte Vylepšit.


 1. Ve své garáži klikněte nad panelem vozidel na jakýkoliv slot pro vybavení.
 2. Přejděte na záložku Experimentální, vyberte typ vybavení a klikněte na (bude zobrazena aktuální úroveň vybavení).
 3. Pro potvrzení na zobrazené obrazovce klikněte na Vylepšit. Z vašeho účtu bude odečten požadovaný počet součástí.

Vybavení

Součásti vyžadované k vylepšení
I. úroveň → II. úroveň II. úroveň → III. úroveň
Systém řízení palby 400 2 000
Systém zvýšení pohyblivosti

400

2 000

Souprava pro zvýšení odolnosti

400

2 000

 • Kombinovaný efekt vybavení I. úrovně je stejný jako efekt standardního vybavení.

 • II. úroveň je vylepšené trofejní vybavení.

 • III. úroveň je vylepšené vybavení (které se kupuje za bony).

Vylepšený kus odmontovaného experimentálního vybavení nebude na vozidlo namontován automaticky. Nezapomeňte ho před bitvou sami namontovat!

Rozkládání vybavení

Experimentální vybavení je jediným typem vybavení, které lze rozložit. Rozložením vybavení získáte součásti. Přesný počet, který získáte, závisí na úrovni vylepšení rozloženého vybavení podle následující tabulky:

Vybavení Součásti získané z rozložení
I. úroveň II. úroveň III. úroveň
Systém řízení palby 100 400 1 600
Systém zvýšení pohyblivosti 100 400 1 600
Souprava pro zvýšení odolnosti 100 400 1 600

Odmontování vybavení

Odmontovat lze všechny typy vybavení:

 • Standardní a trofejní vybavení – za zlaťáky nebo pomocí demontážní sady;
 • Vylepšení vybavení – za bony;
 • Experimentální vybavení – za zlaťáky nebo pomocí demontážní sady a poté za součásti.

Demontážní sada

Demontážní sada vám umožňuje zdarma odmontovat jeden kus vybavení. Sady jsou utraceny během aktivace a dají se získat jako odměny za plnění denních misí.

Získané nebo koupené demontážní sady jsou nastálo uloženy ve skladu. Své dostupné demontážní sady si můžete prohlédnout v záložce Spotřební doplňky v sekci Zásoba.

Všimněte si prosím, že demontážní sady se nedají prodat.

Abyste své vybavení odmontovali pomocí demontážní sady, proveďte následující:

 1. Ve své garáži si vyberte vozidlo, ze kterého chcete vybavení odmontovat, a poté klikněte na potřebný slot pro vybavení.
 2. Klikněte na (Odmontovat).
 3. V okně potvrzení vyberte demontážní sadu a poté klikněte na Odmontovat.

Bude utracena jedna demontážní sada a odmontované vybavení bude odesláno do skladu. Odmontované vybavení můžete namontovat na jiné vozidlo.

Požadavky na odmontování experimentálního vybavení závisí na úrovni jeho vylepšení. Množství požadovaných zdrojů je následující:

 • I. úroveň: 1 demontážní sada nebo 10

 • II. úroveň: 50 součástí

 • III. úroveň: 100 součástí

Zavřít