Osobní mise jsou sadou výzev, které prověří vaši zručnost se všemi typy vozidel v různých situacích. Pokud ve všech misích uspějete, dostanete jedinečná vozidla, ženskou posádku a mnoho dalších hodnotných předmětů.

Osobní mise můžete najít na záložce „KAMPANĚ“ pod tlačítkem „Bitva!“ ve vaší garáži.

Přehled osobních misí

Osobní mise jsou uspořádané do dvou kampaní – „Dlouho očekávaná podpora“ a „Druhá fronta“ – z nichž každá obsahuje mise. Obě kampaně můžete začít plnit souběžně.

Každá operace je pojmenovaná po vozidle, které získáte při jejím dokončení. Operace jsou seřazeny podle úrovně obtížnosti – první je v kampani vždy ta nejjednodušší, zatímco poslední je nejnáročnější.

Každá operace obsahuje skupiny misí, které jsou seskupeny do větví o různém základu:

 • podle typu vozidla v kampani „Dlouho očekávaná podpora“;
 • podle národních uskupení v kampani „Druhá fronta“.

Každá větev má 14 hlavních a 15. závěrečnou misi.

Čas na dokončení není omezen a všechny mise vyžadují, abyste prokázali svou zdatnost v bitvě.

Osobní mise se dají splnit pouze v náhodných bitvách (včetně velkých bitev).

Podmínky misí

Každá mise má primární podmínky, jejichž splnění je povinné, a sekundární podmínky, které poskytují dodatečnou odměnu.

Pokud nemůžete sekundární podmínky splnit na první pokus, vždy se k jejich splnění můžete vrátit, dokončit misi s vyznamenáním a konečně si vyzvednout odměnu.

Po dokončení závěrečné mise ve větvi získáte:

 • jedinečnou součást vozidla – jeden z pěti modulů (v kampani „Dlouho očekávaná podpora“) nebo plán modulu (v kampani „Druhá fronta“);
 • ženského člena posádky s dodatečným lůžkem v kasárnách;
 • rozkaz za splnění mise s vyznamenáním.

Když získáte všechny součásti vozidla, je vozidlo vaše. Po dokončení všech sad misí získáte také plnohodnotnou ženskou posádku, kterou lze naverbovat na libovolné vozidlo.

Mise z obou kampaní můžete plnit současně, pokud vaše vozidlo odpovídá požadavkům těchto misí.

Rozkazy

Narazíte-li na extrémně obtížnou misi, využijte rozkazy k automatickému splnění jejích primárních podmínek a přeskočte ji, abyste mohli pokračovat v cestě za jedinečným vozidlem a posádkou.

Rozkazy se získávají za splnění závěrečných misí s vyznamenáním.

Jak používat rozkazy

Na přeskočení jakékoliv z 1. až 14. mise budete potřebovat jeden rozkaz, zatímco přeskočení závěrečné mise bude vyžadovat čtyři rozkazy v kampani „Dlouho očekávaná podpora“ a tři v kampani „Druhá fronta“.

Rozkazy pro každou kampaň jsou jiné. Nemůžete například vydat rozkaz získaný v kampani „Dlouho očekávaná podpora“ na misi v kampani „Druhá fronta“.

Chcete-li vydat rozkaz na misi:

 1.  Klikněte na misi, ve které jste ještě nesplnili primární podmínku.
 2. Na obrazovce s podmínkami mise klikněte na možnost „Dokončit za.
Pokud se k misi vrátíte a dokončíte ji s vyznamenáním, dostanete vydaný rozkaz zpět a můžete ho využít k přeskočení jiné mise. To funguje i na rozkazy vydané na závěrečnou misi ve větvi.

Sledování vašeho postupu

V garáži můžete vidět, které mise jsou pro vybrané vozidlo dostupné.

Najeďte kurzorem na rudou vlajku pod tlačítkem „Bitva!“. Klikněte na vlajku a pokračujte na obrazovku s podmínkami mise. Pokud vybrané vozidlo nesplňuje požadavky mise, je vlajka zobrazena jako neaktivní.

Váš postup v misi je také uveden v horní části obrazovky bitvy.

Na podmínky stávající mise se můžete vždy podívat – stiskněte „Tab“ a přejděte na záložku „Mise“, nebo stiskněte „N“. Pokud plníte dvě mise současně, můžete se mezi nimi přepínat v dolní části obrazovky.

Některé mise mají omezení:

 • Časový limit na podmínky nebo část podmínek. V některých misích musíte podmínky splnit pouze do uplynutí určitého množství času – například zničení dvou nepřátelských vozidel během prvních čtyř minut bitvy. V opačném případě se postup nepočítá.
 • Minimální hodnota. Například když udělíte méně než vyžadované poškození, v misi nepostoupíte.

Kampaně

 • Dlouho očekávaná podpora
 • Druhá fronta

Kampaň „Dlouho očekávaná podpora“ obsahuje čtyři operace, z nichž každá zahrnuje větve misí pro všechny typy vozidel. Můžete začít s plněním pěti misí zároveň, po jedné z každé větve.

Mise v každé operaci vyžadují určitou úroveň vozidla:

 • StuG IV – úroveň IV–X
 • Т28 Сoncept – úroveň V–X
 • Т55A – úroveň VI–X
 • Objekt 260 – úroveň VI–X

Operace musí být dokončeny postupně. Těžký tank Objekt 260 můžete získat teprve po dokončení předchozích tří operací.

Kampaň „Druhá fronta“ obsahuje tři operace, které mají větve misí pro vozidla národních uskupení:

 • Aliance: Polsko, Británie, USA
 • Blok: Německo, Japonsko
 • Koalice: Československo, Francie, Itálie, Švédsko
 • Unie: Čína, SSSR

Pro každou operaci jsou také vyžadovány určité úrovně vozidel:

 • Excalibur – úroveň VI–X
 • Chimera – úroveň VII–X
 • Objekt 279 (r) – úroveň VIII–X

Každá větev kampaně „Druhá fronta“ zahrnuje 15 misí. Prvních 14 lze dokončit v libovolném pořadí, a závěrečná mise se zpřístupní teprve po dokončení předchozích misí ve větvi.

Každá operace má speciální požadavky na mise:

 • Operace „Excalibur“: kumulativní mise, které lze splnit v libovolném počtu bitev. Například udělit celkem 10 000 HP poškození v neomezeném počtu bitev.
 • Operace „Chimera“: podmínky musí být splněny během jedné bitvy, jako u misí v kampani „Dlouho očekávaná podpora“.
 • Operace „Objekt 279 (r)“: podmínky musí být splněny v rámci určitého počtu bitev. Pokud selžete, postup se vynuluje a plnění mise začíná znovu od začátku.

Všechny mise můžete splnit s jakýmkoliv typem vozidla požadovaného národa.

Přístup ke kampani „Druhá fronta“ není ovlivněn vašimi výsledky v kampani „Dlouho očekávaná podpora“. Můžete se pustit do plnění obou kampaní současně.


Odměny osobních misí

Jedinečná vozidla

Na konci každé operace dostanete jedinečné vozidlo, které se dá získat výhradně v osobních misích.

V StuG IV
Kampaň „Dlouho očekávaná podpora“
Maximální rychlost / rychlost couvání
38/10 km/h
Výdrž
470 HP
Dohled
310 m
Rozptyl na 100 m
0,35 m
Čas nabíjení děla
3,7 s
Průměrná průbojnost
110/158/38 mm
Průměrné poškození
110/110/175 HP
Úhly sklopení / náměru děla
-6/+20°
Tento stíhač tanků má nízkou siluetu, dokonalé maskování a dělo s vysokou průbojností a rychlostí palby, což dělá ze stroje StuG IV dokonalé přepadové a odstřelovací vozidlo. Samozřejmě je proto nejúčinnější při hraní na velkou vzdálenost. Souboje zblízka jsou poměrně riskantní, protože vozidlo nemá věž a jeho rychlost couvání je spíše špatná. Jeho pancíř o síle až 80 mm vám sice pomůže při konfrontaci s vozidly stejné či nižší úrovně, přesto spoléhat se na jeho pancíř není tou nejlepší variantou.
VII T28 Concept
Kampaň „Dlouho očekávaná podpora“
Maximální rychlost / rychlost couvání
29/10 km/h
Výdrž
880 HP
Dohled
370 m
Rozptyl na 100 m
0,4 m
Čas nabíjení děla
10 s
Průměrná průbojnost
181/224/53 mm
Průměrné poškození
320/320/420 HP
Úhly sklopení / náměru děla
-4,4/+15°
T28 Concept je ostřílený bojovník vhodný k obraně uliček. Má dobré dělo a pancíř, díky čemuž může v úzkých oblastech odrazit silnější nepřátelská vozidla. Vozidlo má skvělý palebný úhel 60 stupňů, takže může využívat kryt k palbě beze změny pozice korby. Pokud čelí vozidlům stejné či vyšší úrovně, dobře využije podpůrné a přepadové taktiky.
IX T 55A
Kampaň „Dlouho očekávaná podpora“
Maximální rychlost / rychlost couvání
50/20 km/h
Výdrž
1 750 HP
Dohled
395 m
Rozptyl na 100 m
0,33 m
Čas nabíjení děla
7,7 s
Průměrná průbojnost
221/330/50 mm
Průměrné poškození
320/320/420 HP
Úhly sklopení / náměru děla
-5/+14,25°
T-55A je standardní střední tank, který se podobá svému staršímu bratru, sovětskému stroji T-54. Využívejte terénní nerovnosti a svou odolnou věž ke snadnému odrážení nepřátelských granátů. Při čelních střetnutích s těžkými tanky vysokých úrovní a stíhači tanků dělo vozidla není přiliš užitečné. Je však dostatečně přesné, aby dokázalo zaměřit slabá místa. Kromě toho má tank skvělou pohyblivost a rychlost palby, takže může provádět obchvaty nepřátel a zasahovat je z boku či zezadu. Zaberte klíčové pozice a odhalujte cíle pro své spojence, poškozujte pomalé těžké tanky a provádějte obchvaty nepřátel spolu s ostatními spojeneckými vozidly.
X Objekt 260
Kampaň „Dlouho očekávaná podpora“
Maximální rychlost / rychlost couvání
60/15 km/h
Výdrž
2 100 HP
Dohled
400 m
Rozptyl na 100 m
0,35 m
Čas nabíjení děla
11 s
Průměrná průbojnost
260/340/68 mm
Průměrné poškození
440/440/530 HP
Úhly sklopení / náměru děla
-6/+15°
Objekt 260 je víceúčelový těžký tank, který má relativně dobrou pohyblivost. Může bojovat společně se spojeneckými středními tanky, měnit křídla nebo se vrátit bránit základnu. Objekt 260 má spolehlivý pancíř. Jeho čelo ve tvaru hlavy štiky je tvořeno zkosenými pancéřovými pláty a jeho aerodynamická korba a boční pancéřové clony mohou vaše nepřátele zaskočit i ve chvíli, kdy se zdá probití pancíře nevyhnutelné. Navíc se tento těžký tank chlubí odolnou věží s čelním pancířem, jehož síla dosahuje 350 mm.
VI Excalibur
Kampaň „Druhá fronta“
Maximální rychlost / rychlost couvání
50/15 km/h
Výdrž
840 HP
Dohled
360 m
Rozptyl na 100 m
0,3 m
Čas nabíjení děla
4,5 s
Průměrná průbojnost
165/192/70 mm
Průměrné poškození
150/150/190 HP
Úhly sklopení / náměru děla
-10/+20°
Nenechte se zmást legračním vzhledem tohoto vozidla. I když na první pohled vypadá směšně, je tento stíhač tanků hrozivým protivníkem dokonce i pro vozidla vyšších úrovní. To vše díky skvělému maskování a dělu se skvělou rychlostí, průbojností a přesností. Společně s dobrou pohyblivostí se Excalibur dokáže snadno přizpůsobit jakékoliv bojové situaci. Kromě toho má tento stíhač tanků skvělý palebný úhel 200 stupňů. Vylepšete své maskování, využívejte rostlinstvo a terénní nerovnosti na mapách a udělejte vše, co bude ve vašich silách, abyste využili výhody tohoto vozidla.
VIII Chimera
Kampaň „Druhá fronta“
Maximální rychlost / rychlost couvání
50/20 km/h
Výdrž
1 400 HP
Dohled
380 m
Rozptyl na 100 m
0,36 m
Čas nabíjení děla
15,5 s
Průměrná průbojnost
218/252/64 mm
Průměrné poškození
440/440/530 HP
Úhly sklopení / náměru děla
-10/+20°
Toto vozidlo je vybaveno silným dělem, které každým zásahem uděluje 440 HP poškození. Dokonce i těžké tanky VIII. úrovně se jen zřídkakdy mohou pochlubit takovým poškozením na výstřel. Každý, kdo se vás odváží vyzvat, si ztrátu takového množství výdrže dvakrát rozmyslí. Navíc má dělo dobrou průbojnost 218 mm, což probíjení nepřátel ještě usnadňuje. Toto skvělé poškození na výstřel a průbojnost však vyvažuje chabá přesnost, dlouhý čas zaměření a průměrné poškození za minutu. Zároveň se Chimera chlubí dobrým úhlem sklápění děla -10 stupňů, což tanku umožňuje využívat terénní nerovnosti. Tento střední tank je zjevně nejúčinnější jako podpůrné vozidlo ve střetnutích na střední vzdálenost.
X Objekt 279 raný
Kampaň „Druhá fronta“
Maximální rychlost / rychlost couvání
40/13 km/h
Výdrž
2 400 HP
Dohled
400 m
Rozptyl na 100 m
0,36 m
Čas nabíjení děla
10,5 s
Průměrná průbojnost
258/340/68 mm
Průměrné poškození
440/440/530 HP
Úhly sklopení / náměru děla
-5/+15°
Jedinečný vzhled a podvozek se čtyřmi pásy nejsou jedinými charakteristickými rysy tohoto sovětského monstra X. úrovně. Má rovněž dobré dělo a spolehlivý čelní pancíř, což umožňuje jak odrážení nepřátelských vozidel za pomoci terénních nerovností, tak i prorážení nepřátelské obrany. Běžný těžký tank se dá probít ve spodním zkoseném plátu pancíře. To však nebude na Objekt 279 (r) fungovat, neboť tento plát prostě nemá. Mezi další výhody tohoto vozidla patří relativně dobrá pohyblivost.
   
V
StuG IV
VII
T28 Concept
IX
T 55A
X
Objekt 260
VI
Excalibur
VIII
Chimera
X
Objekt 279 raný

Ženská posádka

Po splnění primárních podmínek závěrečné mise v každé skupině dostanete jedinečného ženského člena posádky, u něhož si můžete vybrat národ, typ vozidla a hlavní kvalifikaci. Celkově vám dokončení obou kampaní vynese 32 ženských členů posádky.

Ženští členové posádky nastupují se značnými bonusy:

 

100% úroveň hlavní kvalifikace

 

100% vycvičená „nulová“ specializace „Bratři ve zbrani“, která neovlivňuje rychlost výcviku následující schopnosti či specializace

 

Dostatek zkušeností na vycvičení jedné schopnosti či specializace na 100 %

 

Volné lůžko v kasárnách

Dodatečné odměny

Váš úspěch v misích vám také přinese hodnotné odměny, jako jsou jedinečné medaile, odznaky a emblémy, kredity, bony, volné ZK, spotřební doplňky, vybavení, směrnice, stání v garáži a prémiový účet WoT.

Po dokončení operace také dostanete jedinečnou sadu kamufláží. Pokud splníte pouze primární podmínky všech jejích misí, je možné kamufláž použít pouze na vozidlo za odměnu z této operace. Pokud splníte všechny mise s vyznamenáním, budete moci tuto sadu kamufláží zakoupit pro jakékoliv vozidlo odpovídajícího národa.

Postavte se výzvě, prokažte svou zručnost a vyzvedněte si zasloužené odměny!

Zavřít