Kary za nieodbyte bitwy

Słownik

Niestawienie się w bitwie

Sytuacja, kiedy klan nie wystawił drużyny do bitwy lub wystawił drużynę z niewystarczającą liczbą graczy.

Okres oceny

Okres, w którym zliczane są niepojawienia się w bitwie w celu określenia kar nakładanych na klan.

Punkty zwycięstwa

Punkty, które klan zdobywa za uczestnictwo w bitwach w sezonie.

Punkty sławy klanu

Punkty, które klan zdobywa za ukończenie zadań w trakcie wydarzenia.

Wpływy

Waluta na mapie globalnej. Używana do tworzenia dywizji i modułów, zwiększania dochodów prowincji i uczestniczenia w aukcjach, oraz płacenia za inne działania. Klany mogą zdobywać wpływy tylko poprzez udział w potyczkach w trybie Twierdze oraz w bitwach na mapie globalnej.

Zgłoszenie do inwazji

Sposób dokonywania inwazji na Mapie Globalnej. Klany, które zgłosiły swój udział w inwazji uczestniczą w turnieju i współzawodniczą o szansę inwazji na Mapie Globalnej.

Dywizja

Jednostka bojowa używana przez klan do ataku na prowincje przeciwników i do obrony własnych terytoriów. Dywizja może zostać wzmocniona modułami. Do utworzenia dywizji są potrzebne wpływy. 


Główne zasady

 • W bitwach na Mapie Globalnej mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny posiadające wymaganą liczbę graczy. Jeśli drużyna wystawiła za mało graczy, traktowana jest tak, jakby nie stawiła się do bitwy. Minimalna liczba graczy zależy od cech danego Frontu.
 • Kary na klan są nakładane w zależności od liczby nieodbytych bitew. Brane są pod uwagę tylko bitwy nieodbyte w określonym przedziale czasu, zwanym okresem oceny. Kary nakładane są w kolejnej turze.

Pierwsze trzy nieodbyte bitwy, jak również bitwy nieodbyte ze względów technicznych, nie są liczone i nie powodują nakładania kar.

 • Klan otrzymuje jeden punkt karny za każdą nieodbytą bitwę.
 • Kary nakładane są zgodnie z poniższą tabelą.
 • Po przetworzeniu wyników bitwy
 • W kolejnej turze
Po przetworzeniu wyników bitwy
 • Zmniejszenie liczby zgłoszeń do inwazji
 • Zwiększenie kosztu dywizji
W kolejnej turze
 • Anulowanie punktów zwycięstwa
 • Anulowanie punktów sławy klanu
 • Anulowanie wpływów

Przed anulowaniem wpływów wszystkie aktywne oferty obronne i inwazyjne są wycofywane.

Informacja o karach

Liczba punktów karnych jest wyświetlana w prawym górnym rogu panelu klanu.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o karach, kliknij Otworzy się panel KARY ZA NIEODBYTE BITWY.

Panel ma dwie zakładki:

 • AKTYWNE KARY. Lista kar nałożonych na klan.
 • DZIENNIK KAR. Szczegółowa informacja o aktywnych i minionych karach. 

Wartości balansujące

Niestawienia się do bitwy w okresie oceny

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4+
1

Kary

 KOSZT DYWIZJI  
 ZGŁOSZENIA DO INWAZJI  
 PUNKTY ZWYCIĘSTWA  
 PUNKTY SŁAWY KLANU  
 WPŁYWY  

Okres oceny: 7 dni

2

Kary

 KOSZT DYWIZJI х2
 ZGŁOSZENIA DO INWAZJI
 PUNKTY ZWYCIĘSTWA -10%
 PUNKTY SŁAWY KLANU -10%
 WPŁYWY -10%

Okres oceny: 7 dni

3

Kary

 KOSZT DYWIZJI х5
 ZGŁOSZENIA DO INWAZJI -50%
 PUNKTY ZWYCIĘSTWA -10%
 PUNKTY SŁAWY KLANU -10%
 WPŁYWY -20%

Okres oceny: 7 dni

4+

Kary

 KOSZT DYWIZJI х10
 ZGŁOSZENIA DO INWAZJI -100%
 PUNKTY ZWYCIĘSTWA -10%
 PUNKTY SŁAWY KLANU -10%
 WPŁYWY -30%

Okres oceny: 7 dni

Zamknij