Klany na mapie globalnej

Słownik

Klan

Wojskowy związek graczy w trylogii gier Wargaming.net. Podstawowa jednostka bojowa na mapie globalnej. Tylko członkowie klanu mogą walczyć na mapie globalnej.

Wpływy

Waluta na mapie globalnej. Używana do tworzenia dywizji i modułów, zwiększania dochodów prowincji i uczestniczenia w aukcjach, oraz płacenia za inne działania. Klany mogą zdobywać wpływy tylko poprzez uczestnictwo w bitwach na mapie globalnej.

Zgromadzone wpływy są zerowane na początku nowego sezonu.

Skarbiec

Zasoby złota w posiadaniu klanu. Skarbiec jest uzupełniany dochodami otrzymywanymi z prowincji klanu na mapie globalnej.

Klasyfikacja Elo

Klasyfikacja klanu na mapie globalnej odzwierciedlająca jego skuteczność bojową. Klasyfikacja Elo jest obliczana osobno dla frontów VI, VIII i X. Klasyfikacja Elo klanu zmienia się po każdej bitwie – zwycięstwo ją zwiększa, a porażka zmniejsza.


Główne zasady

Tylko klany mogą uczestniczyć w bitwach na mapie globalnej. Pojedynczy gracze niezapisani do żadnego klanu nie mogą grać na mapie globalnej.

Podstawowe informacje o klanie wyświetlane na mapie globalnej:

 • Nazwa klanu.
 • Znacznik klanu. Krótka nazwa klanu.
 • Emblemat. Symbol klanu malowany na jego pojazdach w bitwach i na jego prowincjach na mapie globalnej.
 • Kolor. Kolor klanu oznacza jego terytorium na mapie globalnej.
 • Ogólna klasyfikacja Elo. Ogólna klasyfikacja Elo odzwierciedla wydajność bojową klanu na różnych frontach. Składają się na nią trzy elementy, każdy z nich odpowiada dwóm początkowym liczbom klasyfikacji Elo obliczonym osobno dla frontów VI, VIII i X.
 • Odsetek zwycięstw. Odsetek zwycięstw klanów na mapie globalnej.
 • Liczba bitew. Liczba bitew rozegranych przez klan na mapie globalnej.

Stan posiadania klanu na mapie globalnej:

 • Złoto. Ilość złota w skarbcu klanu.
 • Wpływy. Wpływy posiadane przez klan.
 • Obligacje. Liczba obligacji w skarbcu klanu.
 • Prowincje. Terytoria klanu na mapie globalnej.
 • Dywizje i moduły. Jednostki bojowe klanu i posiłki.
 • Sztab. Mobilne centrum dowodzenia klanu.

Pewne informacje o stanie posiadania innego klanu mogą być niedostępne.

Klan jest zarządzany przez oficerów posiadających uprawnienia, które zależą od zajmowanych przez nich stanowisk.

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer wywiadu
 • Kwatermistrz
 • Oficer werbunkowy
 • Oficer polowy
 • Młodszy oficer
 • Szeregowy
 • Rekrut
 • Rezerwista
Dowódca
 • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
 • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
 • Zwiększanie dochodów prowincji
 • Zakup punktów administracyjnych
 • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
 • Zmiana dywizji
 • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
 • Założenie i przemieszczanie sztabu
 • Tworzenie i zrywanie sojuszów
 • Przekazywanie bitew i prowincji do sojuszników
 • Wysyłanie konwoju
 • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
 • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
 • Składanie i wycofywanie zgłoszenia opuszczenia mapy globalnej
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer wykonawczy
 • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
 • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
 • Zwiększanie dochodów prowincji
 • Zakup punktów administracyjnych
 • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
 • Zmiana dywizji
 • Zmiana priorytetu graczy, którzy mogą zarządzać rezerwami bojowymi
 • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
 • Założenie i przemieszczanie sztabu
 • Tworzenie i zrywanie sojuszów
 • Przekazywanie bitew i prowincji do sojuszników
 • Wysyłanie konwoju
 • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
 • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
 • Składanie i wycofywanie zgłoszenia opuszczenia mapy globalnej
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer kadrowy
 • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
 • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
 • Zwiększanie dochodów prowincji
 • Zakup punktów administracyjnych
 • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
 • Zmiana dywizji
 • Zmiana priorytetu graczy, którzy mogą zarządzać rezerwami bojowymi
 • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
 • Założenie i przemieszczanie sztabu
 • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
 • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer wywiadu
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Kwatermistrz
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer werbunkowy
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer polowy
 • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
 • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
 • Zwiększanie dochodów prowincji
 • Zakup punktów administracyjnych
 • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
 • Zmiana dywizji
 • Zmiana priorytetu graczy, którzy mogą zarządzać rezerwami bojowymi
 • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
 • Założenie i przemieszczanie sztabu
 • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
 • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Młodszy oficer
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Szeregowy
 • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Rekrut
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Rezerwista
 • Udział w bitwach na mapie globalnej
Zamknij