Klany na mapie globalnej

Słownik

Klan

Wojskowy związek graczy w trylogii gier Wargaming.net. Podstawowa jednostka bojowa na mapie globalnej. Tylko członkowie klanu mogą walczyć na mapie globalnej.

Wpływy

Waluta na mapie globalnej. Używana do tworzenia dywizji i modułów, zwiększania dochodów prowincji i uczestniczenia w aukcjach, oraz płacenia za inne działania. Klany mogą zdobywać wpływy tylko poprzez uczestnictwo w bitwach na mapie globalnej.

Zgromadzone wpływy są zerowane na początku nowego sezonu.

Skarbiec

Zasoby złota w posiadaniu klanu. Skarbiec jest uzupełniany dochodami otrzymywanymi z prowincji klanu na mapie globalnej.

Klasyfikacja Elo

Klasyfikacja klanu na mapie globalnej odzwierciedlająca jego skuteczność bojową. Klasyfikacja Elo jest obliczana osobno dla frontów VI, VIII i X. Klasyfikacja Elo klanu zmienia się po każdej bitwie – zwycięstwo ją zwiększa, a porażka zmniejsza.


Główne zasady

Tylko klany mogą uczestniczyć w bitwach na mapie globalnej. Pojedynczy gracze niezapisani do żadnego klanu nie mogą grać na mapie globalnej.

Podstawowe informacje o klanie wyświetlane na mapie globalnej:

  • Nazwa klanu.
  • Znacznik klanu. Krótka nazwa klanu.
  • Emblemat. Symbol klanu malowany na jego pojazdach w bitwach i na jego prowincjach na mapie globalnej.
  • Kolor. Kolor klanu oznacza jego terytorium na mapie globalnej.
  • Ogólna klasyfikacja Elo. Ogólna klasyfikacja Elo odzwierciedla wydajność bojową klanu na różnych frontach. Składają się na nią trzy elementy, każdy z nich odpowiada dwóm początkowym liczbom klasyfikacji Elo obliczonym osobno dla frontów VI, VIII i X.
  • Odsetek zwycięstw. Odsetek zwycięstw klanów na mapie globalnej.
  • Liczba bitew. Liczba bitew rozegranych przez klan na mapie globalnej.

Stan posiadania klanu na mapie globalnej:

  • Złoto. Ilość złota w skarbcu klanu.
  • Wpływy. Wpływy posiadane przez klan.
  • Obligacje. Liczba obligacji w skarbcu klanu.
  • Prowincje. Terytoria klanu na mapie globalnej.
  • Dywizje i moduły. Jednostki bojowe klanu i posiłki.
  • Sztab. Mobilne centrum dowodzenia klanu.

Pewne informacje o stanie posiadania innego klanu mogą być niedostępne.

Klan jest zarządzany przez oficerów posiadających uprawnienia, które zależą od zajmowanych przez nich stanowisk.

  • Dowódca
  • Oficer wykonawczy
  • Oficer kadrowy
  • Oficer wywiadu
  • Kwatermistrz
  • Oficer werbunkowy
  • Oficer polowy
  • Młodszy oficer
  • Szeregowy
  • Rekrut
  • Rezerwista
Dowódca
  • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
  • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
  • Zwiększanie dochodów prowincji
  • Zakup punktów administracyjnych
  • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
  • Zmiana dywizji
  • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
  • Założenie i przemieszczanie sztabu
  • Tworzenie i zrywanie sojuszów
  • Przekazywanie bitew i prowincji do sojuszników
  • Wysyłanie konwoju
  • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
  • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
  • Składanie i wycofywanie zgłoszenia opuszczenia mapy globalnej
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer wykonawczy
  • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
  • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
  • Zwiększanie dochodów prowincji
  • Zakup punktów administracyjnych
  • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
  • Zmiana dywizji
  • Zmiana priorytetu graczy, którzy mogą zarządzać rezerwami bojowymi
  • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
  • Założenie i przemieszczanie sztabu
  • Tworzenie i zrywanie sojuszów
  • Przekazywanie bitew i prowincji do sojuszników
  • Wysyłanie konwoju
  • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
  • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
  • Składanie i wycofywanie zgłoszenia opuszczenia mapy globalnej
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer kadrowy
  • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
  • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
  • Zwiększanie dochodów prowincji
  • Zakup punktów administracyjnych
  • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
  • Zmiana dywizji
  • Zmiana priorytetu graczy, którzy mogą zarządzać rezerwami bojowymi
  • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
  • Założenie i przemieszczanie sztabu
  • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
  • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer wywiadu
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Kwatermistrz
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer werbunkowy
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Oficer polowy
  • Wykonywanie działań na ofertach w aukcjach inwazyjnych i aukcjach do zaatakowania konwoju
  • Kupno modułów podczas składania oferty inwazyjnej
  • Zwiększanie dochodów prowincji
  • Zakup punktów administracyjnych
  • Kupno, rozwiązanie i przemieszczanie dywizji
  • Zmiana dywizji
  • Zmiana priorytetu graczy, którzy mogą zarządzać rezerwami bojowymi
  • Wysłanie i wycofanie zgłoszenia do inwazji
  • Założenie i przemieszczanie sztabu
  • Rozpoczynanie plądrowania prowincji
  • Składanie i wycofywanie wniosku o przesunięcie godziny bitwy
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Młodszy oficer
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Szeregowy
  • Dostęp do zastrzeżonych informacji o klanie na mapie globalnej
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Rekrut
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Rezerwista
  • Udział w bitwach na mapie globalnej
Zamknij