Słownik

Przymierze

Sojusz klanów pozwalający na wzajemne przekazywanie prowincji i bitew. Jeden z klanów zostaje klanem prowadzącym (siłą główną), podczas gdy drugi staje się klanem podporządkowanym (siłą podrzędną). Wszystkie klany należące do jednego przymierza i powiązane w strukturze hierarchicznej z jednym wiodącym klanem są wzajemnymi sojusznikami. Część dochodów siły podrzędnej jest zatrzymywana jako podatek dla jej siły głównej.

Podatek

Część dochodów siły podrzędnej, które są zatrzymywane w celu zapłaty dla siły głównej w przymierzu. Wysokość podatku jest uzgadniana w momencie tworzenia przymierza.

Konwój

Sposób przekazywania podatków przez siłę podrzędną do siły głównej w ciągu określonej liczby dni nazywanej czasem dostawy. Konwój jest broniony albo przez siłę podrzędną albo przez siłę główną. Broniący klan jest wybierany przez siłę podrzędną. Każdy klan niebędący częścią przymierza może zaatakować konwój.

Atak na konwój

Napaść na konwój w celu zagarnięcia przewożonych przez niego surowców. Wrogie klany mogą się zgłaszać do ataku na konwój poprzez aukcję. Przeciwny klan, który wygra aukcję i następujący po niej turniej, będzie mógł walczyć z obrońcą konwoju na mapie wybranej losowo w momencie wysłania konwoju. Jeśli atakujący klan wygra, otrzyma w nagrodę dzienną część przesyłanych surowców.

Dzienna część surowców

Część całkowitej sumy podatków, która jest dostarczana do siły głównej przez konwój każdego dnia w ciągu czasu dostawy.

Czas dostawy

Liczba dni, którą zajmuje konwojowi dostarczenie pełnego podatku sile głównej. Jest on obliczany w oparciu o ilość przesyłanych surowców i ustawienia aktualnego sezonu na mapie globalnej.

Główne zasady

Ustalona część złota i Wpływów zdobytych przez siłę podrzędną na mapie globalnej jest zatrzymywana jako podatek do zapłacenia sile głównej. Ta część jest wspólnie uzgadniana przez klany w momencie tworzenia przymierza i zatrzymywana za każdym razem, kiedy dochody są wpłacane do skarbca siły podrzędnej.

Na przykład, jeśli klany zgodziły się na podatek w wysokości 20%, to potem 20% całego złota i Wpływów, które siła podrzędna zarobi na mapie globalnej, jest natychmiast zatrzymywane w celu wpłaty do siły głównej, podczas gdy pozostałe 80% standardowo trafia do skarbca siły podrzędnej.

Minimalna i maksymalna wysokość podatku w przymierzu może być różna w zależności od ustawień aktualnego sezonu na mapie globalnej.

Kiedy zatrzymywane surowce osiągną pewną wartość progową, siła podrzędna może wysłać konwój do siły głównej. Następujący oficerowie klanu posiadają uprawnienia do zarządzania konwojami:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy.

Aby zobaczyć informacje o zatrzymanych podatkach i aby wysłać konwój do siły głównej, przejdź do góry ekranu mapy globalnej, kliknij na  (Dyplomacja), a następnie kliknij na zakładce PODATKI. Możesz tu również obejrzeć ilość podatków, które Twój klan ma w planie otrzymać od swoich sił podrzędnych, jeśli jakieś posiada.

Aby poznać więcej szczegółów na temat opodatkowanych dochodów i procedury opodatkowania, zobaczy Podatki.

Wysłanie konwoju

Aby zobaczyć konwoje wysłane przez Twój klan, jak również konwoje aktualnie zmierzające do Twojego klanu, przejdź do głównego ekranu mapy globalnej, kliknij na  (Konwoje), a następnie kliknij na zakładce KONWOJE MOJEGO KLANU.

Aby wysłać konwój:

 1. Kliknij na  (Dyplomacja) i przejdź do zakładki PODATKI.
 2. W panelu PODATKI DLA SIŁY GŁÓWNEJ kliknij na WYŚLIJ. Ten przycisk jest wyłączony do momentu uzbierania się surowców do wartości progowej wymaganej do wysłania konwoju.
 3. W wyświetlonym oknie WYSŁANIE KONWOJU podaj następujące wymagane informacje: obrońcę konwoju, godzinę rozpoczęcia bitwy i serwer.
 • Obrońca konwoju
 • Godzina rozpoczęcia bitwy
 • Serwer
Obrońca konwoju

Wybierz, kto będzie bronić konwoju wysyłanego przez Twój klan: Twój klan, czy siła główna. Po nadejściu godziny rozpoczęcia bitwy gracze wybranego klanu mogą zobaczyć zaplanowane bitwy o konwój, klikając na  (Zaplanowane i przewidziane bitwy dla Twojego klanu) na górze głównego ekranu mapy globalnej.

Godzina rozpoczęcia bitwy

Wybierz Prime Time dla bitew turniejowych pomiędzy klanami współzawodniczącymi o prawo do ataku na konwój. Dokładna lista możliwych czasów Prime Time jest zdefiniowana przez ustawienia aktualnego sezonu mapy globalnej. Dostępne są również czasy Prime Time przesunięte o 15 minut.

Serwer

Wybierz preferowany serwer do rozegrania bitew o konwój.

4. Kliknij na WYŚLIJ.

Uwaga: po wysłaniu konwoju nie można go anulować ani wycofać.

Aby bitwy o konwój mogły się odbyć tego samego dnia, konwój musi zostać wysłany na minimalną określoną liczbę tur przed wybranym Prime Time, co jest zdefiniowane przez ustawienia aktualnego sezonu na mapie globalnej. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, przeciwnicy będą mogli zgłaszać się do ataku na konwój, kiedy tylko rozpocznie się kolejna tura, a bitwy o ten konwój zostaną rozegrane tego samego dnia. Ale jeśli konwój zostanie wysłany później, przeciwnicy będą mogli zgłaszać się do ataku na konwój dopiero po rozpoczęciu Prime Time, a bitwy o konwój zostaną przesunięte na następny dzień.

Mapy, na których będą rozgrywane bitwy o konwój, mogą się różnić pomiędzy dniami w czasie całej drogi konwoju do siły głównej. Dokładna lista map jest wybierana losowo w momencie wysłania konwoju i nie można jej zmienić.

Każdego dnia swojego istnienia konwój dostarcza podatki do siły głównej w równych dziennych częściach. Na przykład, jeśli czas dostawy wynosi pięć dni, to każdego dnia siła główna otrzyma jedną piątą całkowitej sumy podatku.

W przypadku, kiedy całkowitej sumy podatku nie można podzielić równo na liczbę dni dostawy, dzienne części mogą się pomiędzy sobą nieznacznie różnić.

Atak na konwój

W zależności od tego, na ile tur przed wybranym Prime Time konwój został wysłany, przeciwnicy mogą się zgłaszać do ataku na konwój albo po rozpoczęciu następnej nadchodzącej tury albo po rozpoczęciu Prime Time wybranego przy wysyłaniu konwoju. Aby się zgłosić, klan musi wziąć udział w aukcji i złożyć na niej ofertę. Walutą tej aukcji są Wpływy.

Aby zgłosić się do ataku na konwój:

 1. Kliknij na  (Konwoje), przejdź do zakładki WYSZUKIWANIE KONWOJU i wybierz preferowaną mapę, serwer i godzinę rozpoczęcia bitwy.
 2. Na wyświetlonej liście dostępnych konwojów wybierz konwój i kliknij na  (Złóż ofertę).

Aukcja jest przeprowadzana według następujących zasad:

 • Aukcje przebiegają zgodnie z procedurą aukcji zamkniętej: klany nie znają ani liczby uczestników aukcji ani wartości ofert złożonych przez inne klany.
 • Atakujące klany mogą składać i wycofywać oferty najpóźniej na godzinę przed Prime Time dla bitew o ten konwój.
 • W aukcji może być kilku zwycięzców – przyjmowanych jest kilka najwyższych ofert i te wygrywające klany awansują do fazy turnieju. Dokładna liczba zwycięzców aukcji jest definiowana przez ustawienia aktualnego sezonu i nie może się pokrywać z liczbą zwycięzców aukcji inwazyjnej na mapie.
 • Zwycięzcy aukcji są wyłaniani na godzinę przed Prime Time wyznaczonym dla bitew o konwój.

Oferty na aukcjach muszą spełniać pewne zasady:

 • Wszelkie aktywności związane z ofertami są obsługiwane w czasie rzeczywistym, więc nie ma potrzeby czekać na następną turę.
 • Wysokości oferty nie można zmienić. Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć swoją ofertę, musisz wycofać aktualną ofertę i złożyć nową.
 • Minimalna oferta jest taka sama dla wszystkich konwojów niezależnie od ilości przewożonych surowców. Wartość minimalnej oferty jest określana przez ustawienia aktualnego sezonu.
 • Zawsze, kiedy jest wiele ofert o tej samej wartości, aukcję wygrywa ta oferta (lub te oferty), która została złożona najwcześniej.
 • Jeśli licytujący klan wycofa się z aukcji, całkowita ilość Wpływów, które złożył w ofercie, jest mu zwracana.

Następujący oficerowie klanu mogą składać i wycofywać oferty na aukcji:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Klany, które wygrają aukcję, zyskują prawo do współzawodnictwa w turnieju. Jego zwycięzca może zaatakować konwój.

Turniej jest rozgrywany według następujących zasad:

 • Turnieje są rozgrywane według systemu pucharowego: jeśli uczestnik zostanie pokonany, zostaje wyeliminowany z turnieju.
 • Bitwy są rozgrywane w kilku rundach. Rundy rozpoczynają się co pół godziny, zaczynając od Prime Time wybranego w czasie wysyłania konwoju. Na przykład, jeśli Prime Time zaczyna się o 17:00, pierwsza runda bitew zostanie rozegrana o 17:00, druga o 17:30 itd.
 • Pary przeciwników do pierwszej rundy są dobierane na podstawie klasyfikacji Elo, zaczynając od klanu o najniższej klasyfikacji. W kolejnych rundach przeciwnicy są dobierani według punktów doświadczenia zdobytych w poprzedniej rundzie.
 • Jeśli liczba uczestników turnieju jest nieparzysta, jeden z klanów nie ma przeciwnika i automatycznie awansuje do kolejnej rundy.
 • Wyniki bitew są przetwarzane w czasie rzeczywistym, więc nie ma potrzeby czekać na kolejną turę.
 • Po zakończeniu każdej rundy i przetworzeniu wyników, klasyfikacja Elo uczestniczących klanów jest przeliczana na podstawie wyników bitew.
 • W przypadku remisu oba klany zostają uznane za pokonane i są eliminowane z turnieju.
 • Konkurenci podlegają karom w przypadku niestawienia się do bitwy. Więcej szczegółów w dziale Kary za nieodbyte bitwy.

Zwycięzca turnieju może zaatakować konwój. Klan, który otrzyma przewożone surowce, jest wyłaniany w zależności od wyniku bitwy:

 • Zwycięstwo klanu atakującego
 • Zwycięstwo obrońcy konwoju
 • Remis
 • Niestawienie się obrońcy konwoju
Zwycięstwo klanu atakującego

Atakujący klan otrzymuje dzienną część surowców, a siła główna nie otrzymuje nic.

Zwycięstwo obrońcy konwoju

Dzienna część surowców przypada sile głównej.

Remis

Obrońca konwoju zostaje uznany za zwycięzcę. Dzienna część surowców przypada sile głównej.

Niestawienie się obrońcy konwoju

Atakujący klan jest uznawany za zwycięzcę i otrzymuje dzienną część bez walki. Jednakże, obrońca nie podlega karom.

Zwycięstwo w turnieju i udany atak na konwój nie pomagają klanowi w postępach w zadaniach klanowych. Nie przynoszą też klanowi dodatkowych Wpływów, chyba że konwój przewozi Wpływy. W tym przypadku atakujący klan otrzymuje Wpływy zawarte w dziennej części.
Zamknij