Sztab, dywizje i moduły

Słownik

Sztab

Mobilne centrum dowodzenia klanu. Tylko prowincje połączone ze sztabem przynoszą dochody w złocie. Klan może mieć tylko jeden sztab.

Dywizja

Jednostka bojowa wykorzystywana przez klany do atakowania prowincji przeciwnika i obrony własnych terytoriów w granicach regionu (jeśli regiony są włączone), lub w granicach frontu (jeśli regiony są wyłączone). Dywizja może zostać wzmocniona modułami. Aby zorganizować dywizję, wymagane są wpływy.

Moduły

Środki wzmocnienia dywizji mogące zmienić jej cechy i pozwalające klanowi na użycie rezerw bojowych w bitwach o prowincję. Jeśli dywizja przetrwa bitwę, zachowa swoje moduły i pozostaną one aktywne. Można jednocześnie dodać do trzech modułów różnych typów.

Rezerwy bojowe

Materiały eksploatacyjne, których można użyć w bitwach w celu osiągnięcia dodatkowej przewagi nad klanem przeciwnym.

Połączenie ze sztabem

Przejście pomiędzy Waszą prowincją a sztabem przez terytoria pod kontrolą Waszego klanu. Jeśli regiony są włączone, połączenie prowincji ze sztabem jest możliwe jedynie w granicach regionu. Połączenie ze sztabem zwiększa minimalną ofertę dla prowincji i uprawnia do otrzymywania i podnoszenia dochodu z prowincji.


Główne zasady

Operacje dotyczące sztabów, dywizji oraz modułów dostępne są jedynie dla określonych oficerów klanu. Szczegółów dowiesz się na stronie Klany na mapie globalnej.

Sztab

Na mapie globalnej są dostępne następujące czynności dotyczące sztabu:

 • Zakładanie. Klan może za darmo założyć sztab w swojej prowincji.
 • Przemieszczanie. Klan może przemieścić sztab pomiędzy swoimi prowincjami, jeśli granice pomiędzy nimi są otwarte.

Zasady dotyczące sztabów:

 • Działania na sztabie są dostępne w dowolnym momencie, niezależnie od przebiegu bitew w prowincji.

  Sztabu nie można przemieścić, jeśli jest on w fazie odpoczynku po przemieszczeniu.

 • Sztab zostaje założony lub przemieszczony podczas przetwarzania tury.
 • Działania na sztabie można odwołać aż do momentu zakończenia aktualnej tury.
 • Sztabu nie można usunąć z mapy. Jest on usuwany automatycznie, kiedy klan opuści mapę globalną lub utraci prowincję, w której znajduje się jego sztab.
 • Po każdym przemieszczeniu i usunięciu sztabu, przechodzi on na 24 tury w fazę odpoczynku przed kolejnymi operacjami.
 • Połączenie ze sztabem pozwala otrzymywać złoto z prowincji klanu i zwiększa minimalną ofertę dla prowincji aukcyjnych.

Posiadanie sztabu

Sztab Waszego klanu
Sztab przeciwnika

Statusy sztabu

Gotowy do przemieszczenia
W fazie odpoczynku po przemieszczeniu
Wysłano zgłoszenie przemieszczenia

 

Dywizja

Trzy sposoby na wejście w posiadanie dywizji:

 • Udział w aukcji inwazyjnej. Oferta aukcyjna automatycznie uwzględnia koszt dywizji.
 • Zgłoszenie do inwazji. Uczestnikom turnieju przyznawana jest darmowa dywizja.
 • Zakup dywizji.

Na mapie globalnej dostępne są następujące operacje dotyczące dywizji:

 • Zakup
  • Klan może zakupić dywizję jedynie, gdy ma sztab na mapie globalnej.
  • Po zakupie dywizja jest tworzona w prowincji, w której znajduje się sztab.
  • Nie jest możliwy zakup dywizji i zgłoszenie przemieszczenia sztabu w tej samej turze.
  • Klan potrzebuje wpływów do kupowania dywizji i modułów. Po okresie darmowego utrzymania wymagana ilość wpływów jest pobierana po zakończeniu bitew o prowincję.
 • Wzmacnianie poprzez moduły
  • Klan może wzmocnić dywizję, dodając do niej moduły.
  • Dywizja może wykorzystywać do trzech modułów równocześnie, ale nie więcej niż jeden moduł każdego typu.
  • Moduły dodane do dywizji można wymienić. Wymienione moduły są usuwane bez rekompensaty.
  • Moduły można wymienić, jeśli dywizja jest rozmieszczona w prowincji klanu. Modułów nie można wymienić, jeśli dywizja atakuje prowincję przeciwnika lub znajduje się na jego terytorium.
  • Wymiana modułów jest możliwa od momentu zakończenia bitew o prowincję i można jej dokonać najpóźniej na godzinę przed następnym Prime Time.
 • Przemieszczanie
  • Dywizja może poruszać się po prowincjach klanu i atakować prowincje innych klanów.
  • Dywizja może poruszać się pomiędzy prowincjami przez otwarte granice.
  • Po przemieszczeniu dywizja przechodzi w 24-turowy okres odpoczynku.
 • Rozwiązanie
  • Dywizja zostaje rozwiązana po przeliczeniu tury.
  • Koszt dywizji nie jest zwracany po jej rozwiązaniu.

Zasady dla dywizji:

 • Dywizja umieszczona w prowincji umożliwia jej właścicielowi obronę swojego terytorium przed atakami wrogich klanów. Jeśli w prowincji nie ma dywizji, przechodzi ona na własność klanu atakującego bez bitwy.
 • W prowincji nie może znajdować się więcej niż jedna dywizja klanu.
 • Operacje dotyczące dywizji są możliwe w okresie od momentu zakończenia bitew o prowincję do jednej godziny przed następnym Prime Time.
 • Operacje dotyczące dywizji mogą zostać wycofane do końca bieżącej tury.
 • Jeśli dywizja znajduje się w prowincji aukcyjnej, zwiększa się minimalna oferta dla tej prowincji.

Posiadanie dywizji

Wasza dywizja
Dywizja przeciwnika

Statusy dywizji

Gotowa do przemieszczenia
W fazie odpoczynku po przemieszczeniu
Wysłano zgłoszenie przemieszczenia
Wysłano zgłoszenie rozwiązania

 Moduły

 Moduły dołączone do dywizji mają dwa efekty:

 • Efekt strategiczny. Moduły dają przewagę na mapie globalnej.
 • Efekt taktyczny. Moduły pozwalają na użycie rezerw bojowych w bitwach World of Tanks.
 • Batalion obrony chemicznej
 • Eskadra rozpoznania lotniczego
 • Batalion artylerii
 • Eskadra bombowców
 • Batalion inżynierów
 • Batalion saperów
Batalion obrony chemicznej
IKONA
EFEKT NA MAPIE GLOBALNEJ

Kamuflaż:

Ukrywa przed przeciwnikiem inne moduły dołączone do dywizji.

Ukrywa przed przeciwnikiem sztab rozlokowany w tej samej prowincji.

REZERWA BOJOWA

 

Eskadra rozpoznania lotniczego
IKONA
EFEKT NA MAPIE GLOBALNEJ

Zwiad:

Zwiększa promień obserwacji dywizji i zbiera informacje wywiadowcze o sąsiednich prowincjach.

REZERWA BOJOWA

 

Batalion artylerii
IKONA
EFEKT NA MAPIE GLOBALNEJ

Zwiększa ilość wpływów otrzymywanych za zniszczenie nieprzyjacielskich dywizji.

REZERWA BOJOWA

Eskadra bombowców
IKONA
EFEKT NA MAPIE GLOBALNEJ

REZERWA BOJOWA
Batalion inżynierów
IKONA
EFEKT NA MAPIE GLOBALNEJ

Zmniejsza czas odpoczynku po przemieszczeniu dywizji przez prowincje klanu.

REZERWA BOJOWA

 

Batalion saperów
IKONA
EFEKT NA MAPIE GLOBALNEJ

Zwiększa minimalną ofertę dla prowincji.

REZERWA BOJOWA

 

Domyślnie, rezerwy bojowe mogą być użyte w bitwie World of Tanks przez gracza o najwyższym stanowisku w drużynie. Dla oficera polowego jest poczyniony wyjątek i ma on najwyższy priorytet w bitwie. Jeśli kilku graczy zajmuje to samo stanowisko, prawo użycia rezerw bojowych przysługuje temu graczowi, który dołączył do klanu najwcześniej.

Każdy klan może  ręcznie ustalić priorytety, układając swoich członków w wybranym porządku. Zmiana priorytetu nie wpływa na już zaplanowane bitwy klanu. Zamiast tego, ustawienia ręczne są stosowane do wszystkich przyszłych bitew.

Dywizja może jednocześnie używać do trzech modułów, ale nie więcej niż jeden moduł każdego typu.


Wartości balansujące

 • VI Front
 • VIII Front
 • X Front 
VI Front

Koszt zakupu dywizji

60 

Koszt zakupu modułów

Liczba tur, na które eskadra bombowców zamyka granice wrogiej prowincji

2

Liczba tur odpoczynku po przemieszczeniu dywizji przez prowincje klanu zmniejszona przez batalion inżynierów

12

Procent o jaki minimalna oferta jest zwiększana przez batalion saperów

20%

Wzrost wpływów otrzymywany za zniszczenie dywizji przeciwnika przy pomocy batalionu artylerii

10%

VIII Front

Koszt zakupu dywizji

160 

Koszt zakupu modułów

13 

Liczba tur, na które eskadra bombowców zamyka granice wrogiej prowincji

2

Liczba tur odpoczynku po przemieszczeniu dywizji przez prowincje klanu zmniejszona przez batalion inżynierów

12

Procent o jaki minimalna oferta jest zwiększana przez batalion saperów

20%

Wzrost wpływów otrzymywany za zniszczenie dywizji przeciwnika przy pomocy batalionu artylerii

10%

X Front 

Koszt zakupu dywizji

350 

Koszt zakupu modułów

30 

Liczba tur, na które eskadra bombowców zamyka granice wrogiej prowincji

2

Liczba tur odpoczynku po przemieszczeniu dywizji przez prowincje klanu zmniejszona przez batalion inżynierów

12

Procent o jaki minimalna oferta jest zwiększana przez batalion saperów

20%

Wzrost wpływów otrzymywany za zniszczenie dywizji przeciwnika przy pomocy batalionu artylerii

10%

 

Zamknij