Słownik

Bunt

Powstanie przeciwko klanowi będącemu właścicielem prowincji. Bunty wybuchają tylko w zwykłych prowincjach. Podczas buntu w prowincji odbywa się turniej inwazyjny. Zbuntowana prowincja jest oznaczona na mapie specjalnym symbolem .

Opór

Siły w prowincji mogące w niej rozpocząć bunt po osiągnięciu maksymalnej wartości. Dzienny przyrost oporu zależy od kilku czynników.

Poziom niepokoju

Jeden z czynników wzrostu oporu. Im wyższy jest poziom niepokoju, tym szybciej opór będzie w stanie wywołać bunt.

Prime Time

Godzina, o której rozpoczynają się bitwy o prowincję. Każdy front składa się z kilku grup prowincji o tym samym Prime Time. Wszystkie działania na terytorium prowincji są zawieszane na godzinę przed Prime Time. Działania stają się znowu dostępne po zakończeniu bitew. W tym okresie klan może tylko zmniejszyć niepokój swoich prowincji oraz założyć lub przemieścić swój sztab.

Dochody prowincji

Ilość złota, którą prowincja dostarcza posiadającemu ją klanowi w ciągu 24 tur. Złoto spływa do skarbca klanu w ilości 1/24 dochodu prowincji na turę. Klan może zwiększyć dochód z posiadanych przez siebie prowincji, wykorzystując wpływy.


Główne zasady

Opór występuje w każdej zwykłej prowincji. Gdy ma wystarczająco dużo zasobów, może wzniecić bunt.

Przy buntach mają zastosowanie następujące zasady:

 • Bunty mogą wybuchnąć tylko w zwykłych prowincjach. Nie są możliwe w prowincjach aukcyjnych ani inwazyjnych, ani też w prowincjach o chwilowo zwiększonym dochodzie.
 • Jeśli klan jest w posiadaniu tylko jednej prowincji na mapie globalnej, poziomy oporu i niepokoju w tej prowincji nie wzrastają.
 • Opór rośnie każdego dnia po zakończeniu bitew o prowincję.
 • Bunt rozpoczyna się, kiedy opór osiągnie swoją maksymalną wartość.
 • Po rozpoczęciu buntu prowincja zmienia się w prowincję startową.
 • Bunt kończy się po zakończeniu bitew o prowincję.
 • Natychmiast po zakończeniu buntu opór i poziom niepokoju są zerowane.

Klany mogą podnieść poziom niepokoju w prowincji przeciwnika, w których jest chwilowo zwiększony dochód, przyspieszając wzrost oporu. Jeśli opór osiągnie maksymalny poziom w momencie, gdy prowincja przyjmie status zwykłej, rozpocznie się bunt.

Czynniki wzrostu oporu

Czynniki mające wpływ na wzrost oporu w prowincji:

 • Dochody prowincji. Im wyższe są dochody prowincji, tym szybciej rośnie w niej opór. Jeśli prowincja nie przynosi dochodów, na przykład po splądrowaniu, to ten czynnik nie zwiększa prędkości wzrostu oporu.
 • Liczba sąsiednich prowincji należących do tego samego klanu. Im więcej sąsiednich prowincji jest w posiadaniu klanu, tym szybciej będzie rosnąć opór.
 • Łączna liczba prowincji należących do tego samego klanu. Im więcej prowincji posiada klan, tym szybciej będzie rosnąć opór.
 • Poziom niepokoju. Im wyższy jest poziom niepokoju w prowincji, tym szybciej będzie rosnąć opór. Po zakończeniu bitew o prowincję niepokój automatycznie wzrasta o jeden poziom w następujących warunkach:
  • Po zakończeniu bitew nie rozpoczął się bunt.
  • Prowincja nie jest jedyną prowincją w posiadaniu klanu.

Zmniejszanie poziomu niepokoju

Klany nie mogą powstrzymać wzrostu oporu w swoich prowincjach, ale mogą go znacznie spowolnić, zmniejszając poziom niepokoju.

Zasady dotyczące zmniejszania poziomu niepokoju:

 • Klan może w dowolnym momencie (nawet podczas bitew) złożyć wniosek o zmniejszenie poziomu niepokoju, dopóki nie zaczął się bunt.
 • Niepokój można zmniejszyć o kilka poziomów naraz aż do zera.
 • Za zmniejszenie poziomu niepokoju klan płaci wpływami.
 • Jeśli w danej prowincji znajduje się sztab lub dywizja klanu, otrzymuje on zniżkę na zmniejszenie poziomu niepokoju. Zniżki sumują się, jeśli w prowincji jest i sztab, i dywizja.

Aby zmniejszyć poziom niepokoju:

 1. Wybierz prowincję na mapie globalnej.
 2. Kliknij  (Zmniejsz poziom niepokoju). Pojawi się okno z informacją o aktualnym poziomie niepokoju.
 3. Przesuń suwak do pożądanego poziomu.
 4. Kliknij Zmniejsz poziom niepokoju. Wniosek o zmniejszenie poziomu niepokoju został zgłoszony. Poziom niepokoju zostanie zmniejszony po przetworzeniu tury.

Zwiększanie poziomu niepokoju

Klany mogą anonimowo zwiększać poziom niepokoju w prowincjach przeciwnika, przyspieszając tym samym wzrost oporu.

Zasady dotyczące zwiększania poziomu niepokoju:

 • Klan może złożyć wniosek o zwiększenie niepokoju po zakończeniu bitew i najpóźniej na godzinę przed Prime Time w prowincji.
 • Klan może zwiększyć niepokój o najwyżej jeden poziom dziennie.
 • Za zwiększenie poziomu niepokoju klan płaci wpływami.
 • Niepokoju nie można zwiększyć powyżej maksymalnego poziomu. Jeśli klany zgłosiły zbyt wiele wniosków o zwiększenie poziomu niepokoju, wnioski złożone wcześniej są anulowane, a wpływy zwracane klanom podczas przetwarzania tury.
 • Wniosku o zwiększenie poziomu niepokoju nie można złożyć w następujących przypadkach:
  • W prowincji już wybuchł bunt.
  • Prowincja jest jedyną prowincją w posiadaniu tego klanu.

Aby zwiększyć poziom niepokoju:

 1. Wybierz prowincję na mapie globalnej.
 2. Kliknij  (Zwiększ poziom niepokoju). Pojawi się okno z informacją o aktualnym poziomie niepokoju.
 3. Kliknij Zwiększ o jeden poziom. Wniosek o zwiększenie poziomu niepokoju został zgłoszony. Poziom niepokoju zostanie zwiększony po przetworzeniu tury.

Wnioski są przetwarzane w następującej kolejności:

 1.  Wnioski o zmniejszenie poziomu niepokoju
 2.  Wnioski o zwiększenie poziomu niepokoju

Wartości balansujące

Wartość oporu w prowincji powodująca wybuch buntu 1 000 
Maksymalny poziom niepokoju 10
Zniżka na zmniejszenie niepokoju o jeden poziom dla dywizji w prowincji 25%
dla sztabu w prowincji 50%

 

Zamknij