Słownik

Punkty zwycięstwa

Punkty pozwalające graczom awansować w rankingach sezonowych i klasyfikacji w sezonie na mapie globalnej.

Rankingi sezonowe

Wydarzenie sezonowe, w którym mają miejsce działania wojskowe przynoszące klanom punkty zwycięstwa.

Klasyfikacja w sezonie

Klasyfikacja klanów w aktualnym sezonie na mapie globalnej.

Główne zasady

Na mapie globalnej klany zdobywają nie tylko złoto, wpływy, surowce przemysłowe i obligacje, ale także punkty zwycięstwa. Celem zdobywania punktów zwycięstwa jest osiągnięcie pierwszych miejsc w rankingu najsolidniejszych klanów i zdobycie za to nagrody.

Aby zdobyć punkty zwycięstwa, klany muszą brać udział w bitwach i operacjach, zajmować prowincje i plądrować je, otrzymywać podatki od sił podrzędnych, atakować konwoje przeciwnika itd. (więcej szczegółów w rozdziale Zdobywanie punktów zwycięstwa). Klany, które zdobyły przynajmniej jeden punkt zwycięstwa w sezonie, są uwzględniane w dwóch klasyfikacjach: rankingach sezonowych i klasyfikacji w sezonie.

Rankingi sezonowe są rozstrzygane w ramach Frontu. Jeśli klan gra na kilku Frontach, występuje w rankingu dla każdego z nich.

Rankingi sezonowe składają się z kilku etapów, z których każdy trwa dwa tygodnie. Miejsce klanu w rankingu w każdym etapie zależy od liczby zdobytych punktów zwycięstwa: im więcej punktów klan zdobędzie, tym wyższe miejsce zajmie. Jeśli klan zdobędzie punkty zwycięstwa na kilku Frontach, mają one wpływ na miejsce klanu tylko w rankingu Frontu, na którym zostały zdobyte.

Po zakończeniu etapu klany otrzymują w nagrodę złoto, obligacje lub surowce przemysłowe. Typy nagród na różnych Frontach mogą się różnić w zależności od ustawień sezonu. Po przydzieleniu nagród ranking jest zerowany i zaczyna się nowy etap.

Aby zobaczyć ranking bieżącego sezonu etap po etapie, należy kliknąć (Rankingi sezonowe) na górze głównego ekranu mapy globalnej. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach Rankingów sezonowych, zob. Rankingi sezonowe.

Rankingi sezonowe mogą być niedostępne w zależności od ustawień bieżącego sezonu.

Klasyfikacja w sezonie jest tworzona osobno dla Frontu każdego poziomu. Jeśli jest kilka Frontów tego samego poziomu, mają one wspólną klasyfikację.

Klasyfikacja w sezonie nie jest podzielona na etapy i uwzględnia punkty zwycięstwa zdobyte przez klan w ciągu całego sezonu. Po zakończeniu sezonu wszystkie klany, które zajęły nagradzane miejsca, otrzymują nagrodę. Nagrody mogą być różne w różnych sezonach.

Zdobywanie punktów zwycięstwa

Klany mogą zdobywać punkty zwycięstwa na trzy sposoby:

  • biorąc udział w bitwach na mapie globalnej
  • biorąc udział w operacjach z nagrodą w punktach zwycięstwa
  • zdobywając złoto.

Dowolny ze sposobów zdobywania punktów zwycięstwa może być niedostępny w zależności od ustawień sezonu.

Zdobywanie punktów zwycięstwa w bitwach

Klany otrzymują punkty zwycięstwa za każdą bitwę na mapie globalnej. Punkty zwycięstwa są przydzielane za każdą rozegraną bitwę, niezależnie od tego, czy klan ją wygrał, czy przegrał.

Liczba punktów zwycięstwa za bitwę jest określana według następującego wzoru:

VP są liczbą punktów zwycięstwa, które klan otrzymuje za bitwę.

VPbase jest parametrem, którego wartość zależy od poziomu Frontu, na którym gra klan (VI, VIII lub X). Im wyższy poziom, tym wyższa wartość tego parametru.

BTc jest współczynnikiem, którego wartość zależy od typu bitwy, w której klan bierze udział. Na wartość tego współczynnika mają wpływ trzy typy bitew: bitwa o prowincję startową, bitwa o prawo do inwazji w prowincji aukcyjnej lub zwykłej, oraz bitwa o posiadanie prowincji. Bitwa pomiędzy konkurentami w turnieju o atak na konwój jest równoważna z bitwą o prawo do inwazji w prowincji aukcyjnej lub zwykłej, a bitwa pomiędzy zwycięzcą turnieju i obrońcą konwoju jest równoważna z bitwą o posiadanie prowincji.

Eloc jest współczynnikiem zależącym od klasyfikacji Elo przeciwnego klanu. Im wyższa klasyfikacja, tym wyższa wartość współczynnika.

Teamxp są sumą punktów doświadczenia zdobytych w bitwie przez członków klanu.

Battlexp są sumą punktów doświadczenia zdobytych w bitwie przez graczy z obu klanów.

ROUND_DOWN jest funkcją zaokrąglenia. Jeśli VP jest liczbą ułamkową, to wynik jest zaokrąglany w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Punkty doświadczenia to doświadczenie zdobyte przez graczy wyłącznie za działania militarne takie jak niszczenie pojazdów przeciwnika lub zajmowanie jego bazy. Dodatkowe punkty doświadczenia otrzymywane dzięki rezerwom, kontu premium, bonusowi za pierwsze zwycięstwo dnia itp. nie są brane pod uwagę.

Zdobywanie punktów zwycięstwa w operacjach

Operacje na mapie globalnej odbywają się w każdym sezonie. Za ukończenie operacji klany otrzymują złoto, wpływy lub punkty zwycięstwa. Aby obejrzeć dostępne operacje, należy kliknąć (Zadania klanowe) na górze głównego ekranu mapy globalnej. Jeśli w bieżącym sezonie nie są dostępne operacje z nagrodą w punktach zwycięstwa, klan wciąż może je zdobyć, biorąc udział w operacji z nagrodą w złocie (więcej szczegółów w Zdobywanie punktów zwycięstwa za złoto).

Na każdą operację składa się jedno lub więcej zadań takich jak zniszczenie pewnej liczby czołgów przeciwnika, wygranie bitwy o prowincję lub zadanie przeciwnikowi określonej liczby uszkodzeń. Wysokość nagród za każde zadanie jest znana z góry. Niektóre zadania można wykonywać nieograniczoną liczbę razy w celu otrzymania nagrody za każde ukończenie.

Więcej informacji o operacjach można znaleźć w rozdziale Zadania klanowe.

Zdobywanie punktów zwycięstwa za złoto

Jeśli klan zdobędzie złoto na mapie globalnej, może zdobyć punkty zwycięstwa za każdy przypadek, kiedy złoto jest składane w jego skarbcu.

Klan otrzymuje tyle punktów zwycięstwa, co złota po odjęciu podatków. Na przykład klan A otrzymał 1 000 jako podatek od swojej siły podrzędnej. Jednocześnie klan A również jest siłą podrzędną i 20% jego dochodu jest przekazywane jako podatek do siły nadrzędnej. Skutkiem opodatkowania, klan A otrzymuje 800 i 800 punktów zwycięstwa.

Punkty zwycięstwa można zdobyć na następujące sposoby:

  • zajmując prowincję przynoszącą dochody
  • plądrując prowincję
  • kończąc operację z nagrodą w złocie
  • skutecznie atakując konwój podatkowy ze złotem
  • otrzymując konwój podatkowy ze złotem
  • otrzymując nagrodę w złocie za zajęcie miejsca w etapie rankingów sezonowych.
Punkty zwycięstwa za otrzymane i zaatakowane konwoje są brane pod uwagę tylko w klasyfikacji w sezonie.
Zamknij