Opuszczanie Mapy Globalnej

Słownik

Dywizja

Jednostka bojowa używana przez klan do ataku na prowincje przeciwników i do obrony własnych terytoriów. Dywizja może zostać wzmocniona modułami. Do utworzenia dywizji są potrzebne wpływy.

Sztab

Mobilne centrum dowodzenia klanu. Tylko prowincje połączone ze sztabem przynoszą dochody w złocie. Klan może mieć tylko jeden sztab.

Prime Time

Godzina, o której rozpoczynają się bitwy o prowincję. Każdy front składa się z kilku grup prowincji o tym samym Prime Time. Wszystkie działania na terytorium prowincji są zawieszane na godzinę przed Prime Time. Działania stają się znowu dostępne po zakończeniu bitew. W tym okresie klan może tylko zmniejszyć niepokój swoich prowincji, oraz założyć lub przemieścić swój sztab.

Dochody prowincji

Ilość złota, którą prowincja dostarcza posiadającemu ją klanowi w ciągu 24 tur. Złoto spływa do skarbca klanu w ilości 1/24 dochodu prowincji na turę. Niektóre prowincje mogą tymczasowo mieć zwiększony dochód. W zależności od konfiguracji frontu, możliwe jest zwiększenie przez klan dochodu z prowincji przy pomocy wpływów.


Główne zasady

Klan może opuścić Mapę Globalną w dowolnym czasie. W tym wypadku zastosowanie mają następujące reguły:

 • Klan może opuścić Mapę Globalną za darmo; nie pobiera się wpływów ani złota.
 • Klan może opuścić „zamrożoną” Mapę Globalną.
 • Zgłoszenie opuszczenia jest przetwarzane co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem się bitew klanowych lub po ich zakończeniu.
 • Wysyłając zgłoszenie opuszczenia, gracz musi potwierdzić swoje hasło, jeżeli zostało ono wpisane więcej niż przed 10 minutami.
 • Po wysłaniu zgłoszenia opuszczenia, wszystkie działania klanu na mapie globalnej stają się niedostępne. Klan może jedynie anulować zgłoszenie opuszczenia.
 • Dziennik zdarzeń klanu wyświetla informacje o czasie opuszczenia.

Warunki opuszczenia Mapy Globalnej

Gdy klan postanawia opuścić Mapę Globalną, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Zgłoszenie opuszczenia może zostać wysłane nawet wtedy, gdy klan nie posiada prowincji, ale już zgłosił się do inwazji na prowincję lub bierze udział w aukcji.
 • Zgłoszenie opuszczenia może być wysłane przez graczy pełniących następujące funkcje:
  • dowódca,
  • oficer wykonawczy.

Zgłoszenie opuszczenia Mapy Globalnej

Zgłoszenie opuszczenia Mapy Globalnej:

 1. Na panelu Klan, kliknij  (Opuść Mapę Globalną).
 2. W otwartym oknie kliknij Opuść Mapę Globalną.Zgłoszenie opuszczenia zostało wysłane

Zgłoszenie opuszczenia może zostać wycofane, dopóki nie zostało przetworzone.

Konsekwencje opuszczenia Mapy Globalnej

Gdy klan opuszcza Mapę Globalną, zastosowanie mają następujące reguły:

 • Dywizje klanu zostają rozwiązane; koszt dywizji nie jest zwracany.
 • Sztab zostaje usunięty z Mapy Globalnej, włączony zostaje 24-turowy okres odpoczynku przed podjęciem jakichkolwiek operacji.
 • Wszystkie prowincje klanu stają się niezajęte (bez właściciela), a punkty administracyjne zainwestowane w te prowincje są zwracane klanowi.
 • Dochód prowincji pozostaje bez zmian.
 • Wszystkie zgłoszenia i oferty klanu zostają anulowane. Wszystkie inwestycje są w pełni zwracane i powracają do skarbca klanu.
 • Punkty administracyjne są zwracane klanowi za wszystkie anulowane zgłoszenia delegowania bitew.
Zamknij