Przesunięcie godziny bitwy

Słownik

Prime Time

Godzina, o której rozpoczynają się bitwy o prowincję. Każdy front składa się z kilku grup prowincji o tym samym Prime Time. Wszystkie działania na terytorium prowincji są zawieszane na godzinę przed Prime Time. Działania stają się znowu dostępne po zakończeniu bitew. W tym okresie klan może tylko zmniejszyć niepokój swoich prowincji oraz założyć lub przemieścić swój sztab.

Wpływy

Waluta na mapie globalnej. Używana do tworzenia dywizji i modułów, zwiększania dochodów prowincji i uczestniczenia w aukcjach oraz płacenia za inne działania. Klany mogą zdobywać wpływy tylko poprzez uczestnictwo w bitwach na mapie globalnej.


Główne zasady

Klan posiadający kilka prowincji na mapie globalnej może być zmuszony do ich obrony w tym samym czasie. Aby umożliwić tym samym członkom klanu wzięcie udziału w bitwach o dwie prowincje w tym samym Prime Time, klan może przesunąć godzinę bitwy o jedną z prowincji. W tym przypadku bitwa rozpocznie się 15 minut później.

Tylko właściciel prowincji może przesunąć godzinę bitwy.

Przy przesunięciu godziny bitwy mają zastosowanie następujące zasady:

 • Wniosek można złożyć po zakończeniu bitew i nie później niż na trzy tury przed kolejnym Prime Time.
 • Wniosek jest przetwarzany trzy tury przed Prime Time. Jeśli wniosek nie został jeszcze przetworzony, można go wycofać.
 • Klan płaci za przesunięcie godziny bitwy za pomocą wpływów. Jeśli klan wycofa wniosek, wpływy są zwracane do skarbca klanu.
 • Nieprzetworzony wniosek jest widoczny tylko dla właściciela prowincji. Po przetworzeniu wniosku informacja o przesunięciu godziny bitwy staje się widoczna dla wszystkich klanów.
 • Przesunięcie godziny bitwy jest ważne tylko do zakończenia następnych bitew. Aby przesunąć godzinę bitwy na następny dzień, klan musi zgłosić nowy wniosek.

W trakcie niektórych sezonów przesunięcie czasu bitwy może nastąpić automatycznie.

Aby złożyć wniosek o przesunięcie godziny bitwy:

 1. Wybierz jedną ze swoich prowincji na mapie globalnej.
 2. Kliknij  (Przesuń godzinę bitwy). Otworzy się okno z informacją o godzinie rozpoczęcia bitwy.
 3. Kliknij Przesuń godzinę bitwy. Wniosek został wysłany.

Następujący oficerowie klanu mogą składać i wycofywać wniosek o przesunięcie godziny bitwy:

 • dowódca,
 • oficer wykonawczy,
 • oficer kadrowy,
 • oficer bojowy.

Wartości balansujące

Przesunięcie godziny bitwy 15 minut
Liczba tur przed Prime Time, po której nie można już składać wniosków o przesunięcie godziny bitwy 3

 

Zamknij