Słownik

Operacja

Seria działań zbrojnych na mapie globalnej. Podczas operacji klany otrzymują pewną liczbę zadań.

Zadanie

Specjalna misja przydzielona klanowi. Klany otrzymują różne nagrody za wykonanie zadań.

Punkt kontrolny

Konkretny cel zadania. Aby ukończyć zadanie, klan musi zdobyć wszystkie jego punkty kontrolne.

Klasyfikacja Elo

Klasyfikacja klanu na mapie globalnej odzwierciedlająca skuteczność bojową klanu. Klasyfikacja Elo jest obliczana osobno dla Frontów poziomów VI, VIII i X. Klasyfikacja Elo klanu zmienia się po każdej bitwie. Zwycięstwo ją zwiększa, a porażka – zmniejsza.


Główne zasady

Operacja

Podczas sezonu na mapie globalnej mogą mieć miejsce różne operacje. Operacje odbywają się na Frontach, które spełniają wymagania co do maksymalnego poziomu pojazdu i liczby graczy w drużynie. Operacje mają ograniczenia czasowe.

Aby zobaczyć listę wszystkich aktualnych operacji na mapie globalnej, kliknij  (Zadania klanowe).

Zadanie

Każda operacja zawiera pewną liczbę zadań, które klany powinny wykonywać w wyznaczonym okresie. Jeśli operacja się zakończy, wszystkie nieukończone zadania zostają odwołane, a klan nie otrzymuje za nie nagród.

Zasady otrzymywania zadań:

 • Natychmiast po rozpoczęciu operacji na Froncie klany otrzymują wszystkie zadania operacji zgodne z ich klasyfikacją Elo.
 • Klan może zgłosić chęć inwazji lub złożyć ofertę w aukcji inwazyjnej podczas operacji na Froncie. W tym przypadku klan otrzymuje wszystkie zadania, które pasują do jego klasyfikacji Elo. Bitwy turnieju inwazyjnego są wliczane do postępu zadania.

Niektóre zadania ukazują się dopiero po ukończeniu aktualnych zadań.

Klan może otrzymać to samo zadanie wielokrotnie. Jeśli podczas wykonywania zadania klan przestanie spełniać wymagania uczestnictwa, aktualne zadanie nie jest anulowane, ale klan nie może otrzymać takiego samego zadania w przyszłości.

Za wykonanie zadań klany otrzymują następujące nagrody:

 • Złoto
 • Wpływy
 • Punkty zwycięstwa

Aby zobaczyć wszystkie zadania operacji, należy kliknąć jej nazwę na liście operacji.

Punkt kontrolny

Zadanie uznaje się za ukończone po osiągnięciu wszystkich jego punktów kontrolnych. Postęp zadania jest uaktualniany po każdej bitwie.

Zwycięstwa techniczne nie liczą się do postępu zadania i nie wpływają na nie. Jednakże porażki techniczne przerywają serię zwycięstw.

Aby zobaczyć wszystkie punkty kontrolne zadania, należy kliknąć strzałki  obok jego nazwy na liście zadań. Jeśli zadanie jest niedostępne dla klanu, zamiast punktów kontrolnych wyświetlane są wymagania, które klan musi spełnić, aby otrzymać to zadanie.

Punkty kontrolne są dostępne tylko w niektórych prowincjach. Aby zobaczyć wszystkie prowincje dla wybranego punktu kontrolnego, należy kliknąć  (Prowincje docelowe) obok opisu punktu kontrolnego.

Typy punktów kontrolnych:

 • Zdobądźcie prowincję docelową lub pozostańcie jej właścicielem po zakończeniu bitew.
 • Splądruj wybraną prowincję.
 • Weźcie udział w N bitwach turniejowych w prowincjach docelowych.
 • Wygraj bitew w prowincjach startowych.
 • Wygrajcie N kolejnych bitew w prowincjach docelowych. Porażki w prowincjach innych niż docelowe nie przerywają serii zwycięstw.
 • Wygrajcie N bitew o prowincje docelowe.
 • Zadajcie łącznie N uszkodzeń klanowych w bitwach w prowincjach docelowych.
 • Wygrajcie N kolejnych bitew turniejowych w prowincjach docelowych. Porażki w prowincjach innych niż docelowe nie przerywają serii zwycięstw.
 • Zdobądźcie łącznie N doświadczenia bazowego w bitwach w prowincjach docelowych.
 • Zniszczcie łącznie N czołgów z klanów przeciwnika w bitwach w prowincjach docelowych.
Zamknij