Inwazje na mapie. Aukcje

Słownik

Prowincja aukcyjna

Prowincja, w której klan może dokonać inwazji tylko poprzez udział w aukcji.

Wpływy

Waluta na mapie globalnej. Używana do tworzenia dywizji i modułów, zwiększania dochodów prowincji i uczestniczenia w aukcjach, oraz płacenia za inne działania. Klany mogą zdobywać wpływy tylko poprzez uczestnictwo w bitwach na mapie globalnej.

Zgromadzone wpływy są zerowane na początku nowego sezonu.

Aukcja

Sposób dokonania inwazji na mapie globalnej. Podczas aukcji klany mogą składać oferty w specjalnej walucie, czyli wpływach.

Podstawowy koszt dywizji

Ilość wpływów, które klan wydaje na zakup swojej pierwszej dywizji.

Oferta

Ilość wpływów wydawanych przez klan w celu wzięcia udziału w aukcji. Jeśli ta oferta przegra, wpływy są w całości lub w części zwracane klanowi.

Minimalna oferta

Ilość wpływów, które klan musi zapłacić, aby wziąć udział w aukcji inwazyjnej. Oferty poniżej minimum nie są przyjmowane.

Ostatnia oferta wygrywająca

Oferta, która wygrała poprzednią aukcję w prowincji. Nie jest podana, jeśli poprzedniego dnia w prowincji nie odbyła się żadna aukcja. Może służyć za punkt odniesienia dla uczestników aktualnej aukcji. Ostatnia oferta wygrywająca nie ma wpływu na kwotę oferty minimalnej.

Wolne wpływy

Wpływy wydane na ofertę inwazyjną ponad podstawowy koszt dywizji. Wolne wpływy można wykorzystać do zakupu modułów dla dywizji.

Zwycięzca aukcji

Klan lub kilka klanów, które przedstawiły najwyższe oferty wygrywają prawo do walki o prowincję z innymi  konkurentami.

Konkurenci

Klany biorące udział w turnieju o prowincję. Konkurenci o prowincję aukcyjną to zwycięzcy aukcji i klany atakujące z terytoriów przyległych.

Dywizja

Jednostka bojowa używana przez klan do ataku na prowincje przeciwników i do obrony własnych terytoriów. Dywizja może zostać wzmocniona modułami. Do utworzenia dywizji są potrzebne wpływy.

Moduły

Środki wzmocnienia dywizji mogące zmienić jej cechy i pozwalające klanowi na użycie rezerw bojowych w bitwach o prowincję. Jeśli dywizja przetrwa bitwę, zachowa swoje moduły i pozostaną one aktywne. Można jednocześnie dodać do trzech modułów różnych typów.


Główne zasady

Aby znaleźć prowincję nadającą się do inwazji, kliknij  (Prowincje na mapie globalnej) i wybierz odpowiednie parametry wyszukiwania.

W celu dokonania inwazji w prowincji, klan może zgłosić ofertę, aby wziąć udział w aukcji. Klan może zgłosić ofertę tylko, jeśli nie ma żadnych prowincji ani dywizji na mapie globalnej.

Aukcje na mapie globalnej są przeprowadzane na następujących zasadach:

 • Wszystkie aukcje na mapie globalnej są zamknięte: klany nie znają ani liczby uczestników ani wartości ich ofert.
 • Aukcja może być przeprowadzana tylko o inwazję w prowincji aukcyjnej.
 • Oferty można składać i wycofywać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Prime Time w danej prowincji.
 • Zwycięzca aukcji jest wyłaniany na godzinę przed rozpoczęciem Prime Time w danej prowincji.
 • Zwycięzca aukcji zdobywa prawo do wzięcia udziału w turnieju inwazyjnym wspólnie z innymi klanami atakującymi daną prowincję z przyległych terytoriów.
 • Natychmiast po zsumowaniu wyników aukcji, dywizja zwycięzcy aukcji jest przemieszczana do danej prowincji i dostarcza swojemu klanowi informacji wywiadowczych o dywizji przeciwnika.

Na niektórych frontach prowincji aukcyjnych nie można zaatakować z przyległych terytoriów.

Do ofert na aukcjach stosuje się następujące zasady:

 • Wszystkie oferty są obsługiwane w czasie rzeczywistym, a więc nie ma potrzeby czekać na kolejną turę.
 • Wysokości oferty nie można zmieniać. Jeśli chcecie zwiększyć lub zmniejszyć swoją ofertę, wycofajcie ją, a następnie złóżcie nową.
 • Jeśli dwie oferty mają te same wartości, wygrywa klan, który złożył swoją ofertę wcześniej.
 • Oferta już zawiera podstawowy koszt dywizji. Klan może wydać wolne wpływy, aby kupić moduły.
 • Jeśli oferta zostanie wykluczona z aukcji po końcowych obliczeniach, cała kwota wpływów wydanych na ofertę jest zwracana klanowi, niezależnie od tego, czy zakupiono moduły, czy nie.
 • Wysokość oferty minimalnej nie może być niższa niż podstawowy koszt dywizji.

Do dokonywania operacji ofertowych podczas aukcji mają prawo następujący oficerowie:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Czynniki określające minimalną ofertę:

 • Poziom dochodów prowincji
 • Połączenie ze sztabem
 • Obecność dywizji w prowincji
 • Liczba sąsiadujących klanów

Klan może znaleźć się na mapie globalnej bez bitwy, jeśli otrzyma prowincję od swojej bezpośredniej siły głównej lub podrzędnej w sojuszu (zobacz Przekazywanie prowincji).

Wartości balansujące

Czas obliczenia ostatecznych rezultatów godzina przed Prime Time
Liczba zwycięzców aukcji 1
Procent wpływów zwracanych klanowi, jeśli jego oferta zostanie wykluczona z aukcji 100%

 

Zamknij