Front, region i Prime Time

Słownik

Front

Grupa prowincji o takim samym formacie bitwy i takich samych cechach ekonomicznych, wliczając koszt utworzenia dywizji oraz wzmocnienia jej modułami.

Region

Obszar frontu składający się z prowincji znajdujących się w jednej lub kilku grupach Prime Time. Sztaby oraz dywizje nie mogą być przemieszczane pomiędzy regionami. Połączenie prowincji ze sztabami jest możliwe jedynie wewnątrz granic jednego regionu.

Prime Time

Czas rozpoczęcia bitew o prowincję. Każdy front ma kilka grup prowincji, które współdzielą ten sam Prime Time. Wszystkie operacje w prowincji są zawieszone na jedną godzinę przed Prime Time. Operacje są możliwie ponownie po zakończeniu bitew. Klan w tym okresie może jedynie ustanowić lub przenieść swój sztab.

Prowincja

Najmniejsze niepodzielne terytorium na mapie globalnej; wszystkie działania w grze mają miejsce w prowincjach.


Główne zasady

Zasady stosowane do wszystkich frontów na mapie globalnej:

  • Wszystkie działania militarne odbywają się na froncie. Oznacza to, że klany z sąsiedniego frontu nie mogą zaatakować Waszych prowincji, nawet jeśli macie wspólną granicę lądową.
  • Wasz klan może rozgrywać bitwy jednocześnie na kilku frontach. Dokonujcie inwazji na każdym froncie, na którym planujecie prowadzić działania wojenne.
  • Wasz klan ma do dyspozycji tylko jeden sztab. Jeśli gracie jednocześnie na kilku frontach, możecie założyć sztab tylko na jednym z nich.
  • Front zalecany do inwazji jest oznaczony symbolem . Jest on wybierany w oparciu o parametry klanu. Jednakże możecie wciąż dokonać inwazji na innym froncie.

Cechy frontu

Maksymalny poziom pojazdów. Maksymalny poziom pojazdów, których można używać w bitwach o prowincje na tym froncie.

Gracze w drużynie. Maksymalna liczba graczy, którzy mogą uczestniczyć w inwazji i bitwach na tym froncie.

Średnie dzienne dochody prowincji. Średnia ilość złota, którą prowincja na tym froncie przynosi każdego dnia swojemu właścicielowi.

Czas trwania bitwy. Maksymalny czas trwania bitwy o prowincję tego frontu w kliencie World of Tanks. Mierzony w minutach.

Średnia klasyfikacja klanu. Średnia klasyfikacja Elo klanów posiadających prowincje na tym froncie. Liczona osobno dla frontów VI, VIII i X.

Średnia minimalna oferta. Średnia minimalna ilość wpływów, które trzeba wydać, aby wziąć udział w aukcji inwazyjnej w prowincjach tego frontu.

Średnia wygrywająca oferta. Średnia ilość wpływów wydawanych przez zwycięzców aukcji inwazyjnych w prowincjach tego frontu.

Koszt dywizji. Ilość wpływów, które trzeba wydać, aby utworzyć dywizję na tym froncie.

Blokada pojazdu. Pojazdom zniszczonym w bitwach jest blokowany dostęp do mapy globalnej na konkretny okres.

Czas blokady zależy od poziomu pojazdu i wyniku bitwy.

Blokada pojazdów nie jest stosowana w bitwach pomiędzy konkurentami w turnieju inwazyjnym w prowincji.

Regiony stają się dostępne po włączeniu specjalnego ustawienia na mapie globalnej. Zasady dotyczące wszystkich regionów frontu:

  • Wszystkie operacje wojskowe na froncie mają miejsce w granicach regionu. Tak więc klany z przyległego regionu nie mogą zaatakować Waszej prowincji, nawet jeśli macie z nimi wspólną granicę lądową.
  • Wasz klan może wszczynać bitwy jednocześnie w kilku regionach fronu, jeżeli klany będące właścicielami prowincji mogą uczestniczyć w turniejach inwazyjnych.
  • Wasz klan ma tylko jeden sztab do dyspozycji. Jeśli gracie jednocześnie w kilku regionach frontu, możecie utworzyć sztab tylko w jednym z nich.
Zamknij