Zasady rekompensat w przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem trybów Wojen Klanów i funkcjonalności klanów.

 1. Niniejsze zasady zostały opracowane w celu zapewnienia spójnej i wysokiej jakości usługi graczom biorącym udział w bitwach na mapie globalnej.
 2. Graczom przysługuje rekompensata w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w funkcjonalności klanów, trybu mapy globalnej lub serwerów gry World of Tanks prowadzących do strat finansowych lub materialnych.
 3. Rekompensaty są podzielone na dwie grupy: zbiorowe i indywidualne.
  1. Rekompensata zbiorowa jest przyznawana, jeśli danego dnia problem techniczny dotknie więcej niż 5% klanów.

   Rekompensata zawiera następującą ilość złota:

   • 15-krotny koszt jednego dnia konta premium dla klanów grających na Froncie X
   • 10-krotny koszt jednego dnia konta premium dla klanów grających na Froncie VIII

   Złoto zostanie przesłane do skarbca klanu.

   Wpływy utracone w wyniku problemów technicznych, zostaną w pełni zwrócone na konto klanu.

   Ilość wpływów, równa kosztowi rozwiązanych dywizji, jest automatycznie zwracana na konto klanu.

  2. Rekompensata indywidualna jest przyznawana tylko, jeśli problem techniczny dotyczył tylko kilku klanów. Sporadyczne problemy techniczne na serwerach gry nie podlegają pod kategorię rekompensaty indywidualnej (problemy z serwerami gry podlegają pod rekompensatę zbiorową).

   Rekompensata zawiera następującą ilość złota:

   • 15-krotny koszt jednego dnia konta premium dla klanów grających na Froncie X
   • 10-krotny koszt jednego dnia konta premium dla klanów grających na Froncie VIII

   Złoto zostanie przesłane do skarbca klanu.

   Wpływy utracone w wyniku problemów technicznych, zostaną w pełni zwrócone na konto klanu.

   Ilość wpływów, równa kosztowi rozwiązanych dywizji, jest automatycznie zwracana na konto klanu.

   Jeśli sztab zostanie usunięty z mapy globalnej ze względu na problemy techniczne, klan może go ponownie rozmieścić w ciągu 24 godzin.

 4. Rekompensata zbiorowa jest przyznawana z inicjatywy Wargaming na podstawie danych zebranych na temat dotkniętych klanów.
 5. Rekompensata indywidualna jest przyznawana po zgłoszeniu wysłanym do Wsparcia Gracza. Do zgłoszenia gracza mają zastosowanie następujące zasady:
  • Zgłoszenie trzeba wysłać nie później niż 24 godziny po zdarzeniu.
  • Zgłoszenie musi wysłać dowódca lub oficer wykonawczy.
  • Klany powinny podać jak najwięcej informacji o problemach, z którymi się zetknęły.
  • Klany muszą przysłać zrzuty ekranu dowodzące, że problemy techniczne miały miejsce (zrzut mapy globalnej, klienta gry World of Tanks, itp.).
  • Jeśli to możliwe, do zgłoszenia powinna być dołączona powtórka bitwy pokazująca domniemany problem
 6. Rekompensata nie jest przyznawana w następujących przypadkach:
  • Bitwa została rozegrana.
  • Pojedynczy gracze nie mogli wziąć udziału w bitwie.
  • Problemy wystąpiły w centrach obliczeniowych, w których znajdują się serwery.
  • Problemy dostawców Internetu.
  • Wyłączenia zasilania.
  • Wszelkie inne wydarzenia poza kontrolą Wargaming i niespowodowane przez Wargaming.
 7. W przypadku gdy bitwy nie udało się rozegrać z powodów technicznych, rekompensata dla zadań klanowych nie jest przyznawana:
  • Postęp zadania pozostaje niezmieniony.
  • Seria zwycięstw nie zostaje przerwana.
 8. Rekompensata nie jest przyznawana, jeśli trudno jest ustalić, czy problem miał miejsce.
Zamknij