Punkty administracyjne

Słownik pojęć

Punkty administracyjne

Zasoby ekonomiczne, które klany wykorzystują do rozwijania się na mapie globalnej. Na początku sezonu klany otrzymują określoną liczbę punktów administracyjnych za darmo. Dodatkowe punkty administracyjne klany mogą kupić za wpływy. Konkretna liczba dodatkowych punktów administracyjnych, które klany mogą kupić, zależy od ustawień bieżącego sezonu mapy globalnej.

Delegacja bitew

Delegacja bitew o prowincje możliwa w przymierzu między siłami główną i podrzędną. Sprzymierzony klan walczy we wszystkich bitwach w prowincji, a jeśli prowincja zostaje zajęta, klan, który delegował bitwy, staje się jej właścicielem.

Przekazanie prowincji

Przekazanie prowincji pomiędzy główną i podrzędną siłą w przymierzu.

Główne zasady

Na rozpoczęcie nowego sezonu wszystkie klany na mapie globalnej otrzymują za darmo określoną liczbę punktów administracyjnych. Dokładna ich liczba zależy od ustawień sezonu. Klany wykorzystują punkty administracyjne do zdobywania prowincji, tworzenia przymierzy z siłami podrzędnymi i wykonywania innych operacji, które umacniają ich pozycję na mapie globalnej. Jeśli działanie jest anulowane lub odrzucone, zainwestowane punkty administracyjne są zwracane klanowi.

Aby sprawdzić aktualny stan punktów administracyjnych, należy rozwinąć Panel klanu w prawym górnym rogu głównego ekranu mapy globalnej.

Punkty administracyjne są inwestowane i zwracane w wyniku następujących działań:

 • Zapraszanie sił podrzędnych
 • Zdobywanie prowincji
 • Przekazywanie prowincji w ramach przymierza
 • Delegacja bitew w ramach przymierza
Zapraszanie sił podrzędnych
Punkty administracyjne są inwestowane Punkty administracyjne są zwracane
Klan wchodzi w przymierze z siłą podrzędną. Klan lub siła podrzędna zrywają przymierze, lub zostaje ono rozwiązane automatycznie (zobacz Zrywanie przymierza).
Zdobywanie prowincji
Punkty administracyjne są inwestowane Punkty administracyjne są zwracane
Klan zdobywa prowincję.

Klan traci prowincję w następujących przypadkach:

• w bitwie;
• w wyniku opuszczenia mapy globalnej;
• w wyniku niezaplanowanego czyszczenia mapy globalnej w trakcie sezonu.

Przekazywanie prowincji w ramach przymierza
Punkty administracyjne są inwestowane Punkty administracyjne są zwracane
Klan otrzymuje prowincję od sprzymierzeńca.

Klan przekazuje prowincję sprzymierzeńcowi.

Delegacja bitew w ramach przymierza
Punkty administracyjne są inwestowane Punkty administracyjne są zwracane
Klan aplikuje o oddelegowanie bitwy sprzymierzeńcowi tworząc zgłoszenie.

Zgłoszenie podlega jednej z następujących operacji:

• Klan anuluje zgłoszenie o oddelegowaniu bitwy.
• Sprzymierzeniec odrzuca zgłoszenie o oddelegowaniu bitwy.
• Sprzymierzeniec przyjmuje zgłoszenie o oddelegowaniu bitwy. W tym wypadku punkty administracyjne są zwracane klanowi po 24 godzinach od momentu, gdy zgłoszenie zostało złożone.
• Zgłoszenie wygasa i jest automatycznie anulowane.

Każde działanie wymaga innej liczby punktów administracyjnych. Dokładna ich liczba jest określona w ustawieniach aktualnego sezonu.

Aby zobaczyć wszystkie działania z wykorzystaniem punktów administracyjnych, należy kliknąć (Dziennik klanu) na głównym ekranie mapy globalnej i przejść do zakładki PUNKTY ADMINISTRACYJNE.

Kupowanie punktów administracyjnych

Jeśli klanowi skończyły się wolne punkty administracyjne, może dokupić dodatkowe punkty, płacąc wpływami. Dokładna liczba dodatkowych punktów administracyjnych, jakie można kupić, zależy od ustawień sezonu.

Aby kupić punkty administracyjne, należy:

 1. Rozwinąć Panel klanu w prawym górnym rogu głównego ekranu mapy globalnej.
 2. Na Panelu klanu kliknąć (Kup dodatkowe punkty administracyjne) w linii Punkty administracyjne. Przycisk jest nieaktywny, jeśli klan kupił już wszystkie dostępne punkty administracyjne.
 3. W wyświetlonym oknie PUNKTY ADMINISTRACYJNE kliknąć KUP. Klan może jednorazowo kupić tylko jeden punkt administracyjny. Przycisk jest nieaktywny, jeśli klan nie ma wystarczającej liczby wpływów, aby dokonać zakupu.

Tylko dowódca klanu i oficerowie wykonawczy, kadrowy i polowy mogą kupować punkty administracyjne.

Uwaga: każdy kolejny punkt administracyjny kosztuje więcej wpływów niż poprzedni. Koszt początkowy i krok podnoszenia ceny zależą od ustawień sezonu.

Aby zobaczyć koszt kolejnych punktów administracyjnych, należy najechać na ikonę  w linii Koszt dodatkowych punktów administracyjnych okna PUNKTY ADMINISTRACYJNE.

Aby sprawdzić historię zakupów przez klan punktów administracyjnych, należy przejść do zakładki PUNKTY ADMINISTRACYJNE w Dzienniku klanu.

Kary ekonomiczne

Jeśli klanowi skończyły się punkty administracyjne, nadal może wykonywać wszystkie operacje, które ich wymagają. W wypadku bilans punktów administracyjnych będzie ujemny. Każdy ujemny punkt administracyjny obarczony jest karą ekonomiczną, równą pewnej części każdej zdobywanej partii złota i wpływów. Dokładna kara za każdy ujemny punkt administracyjny (w %) jest określona w ustawieniach sezonu.

Przykład. W aktualnym sezonie wysokość kary za każdy ujemny punkt administracyjny wynosi 10%. W związku z tym, jeśli klan posiada dwa ujemne punkty administracyjne, otrzymuje karę w wysokości 20% od każdej zdobywanej partii złota i wpływów.

Karze podlegają następujące dochody klanu:

 • Złoto i wpływy otrzymane za ukończenie zadań klanowych;
 • Złoto otrzymane za posiadanie prowincji;
 • Złoto otrzymane za splądrowanie prowincji;
 • Złoto i wpływy otrzymane jako podatek od siły podrzędnej;
 • Złoto i wpływy otrzymane za splądrowanie konwoju;
 • Wpływy otrzymane za zniszczenie dywizji przeciwnika.

Aby sprawdzić aktualną wysokość kary klanu (w %), należy rozwinąć Panel klanu w prawym górnym rogu głównego ekranu mapy globalnej.

Aby zmniejszyć wysokość kary klanu, można kupić dodatkowe punkty administracyjne lub wykonać operację, która pozwoli na zwrot punktów administracyjnych, np. rozwiązać przymierze z siłą podrzędną lub przekazać prowincję sprzymierzeńcowi.

Przeliczanie punktów administracyjnych

Na początku nowego sezonu bilans punktów administracyjnych klanu jest przeliczany z uwzględnieniem następujących przypadków:

 • Wszystkie punkty administracyjne kupione w poprzednim sezonie są zerowane.
 • Klanowi przyznawana jest nowa liczba darmowych punktów administracyjnych.
 • Punkty administracyjne za każdą siłę podrzędną, którą klan posiada na początku nowego sezonu, są odjęte od bilansu.

W rezultacie tych operacji klan rozpoczyna nowy sezon z przeliczonym bilansem punktów administracyjnych.

Przykład. Na początku nowego sezonu klan A otrzymał za darmo 6 punktów administracyjnych. W trakcie sezonu klan A kupił 10 dodatkowych punktów administracyjnych. W sumie klan dysponował 16 punktami administracyjnymi. Zgodnie z ustawieniami sezonu, zarówno otrzymanie prowincji, jak i delegacja bitwy kosztują jeden punkt administracyjny, a zawarcie przymierza z siłą podrzędną kosztuje dwa punkty.

W trakcie sezonu klan A zyskał dwie prowincje i zawarł przymierza z dwiema siłami podrzędnymi. W wyniku tego, pod koniec sezonu bilans punktów administracyjnych klanu wyniósł 16 − (2 × 1) − (2 × 2) = 10 punktów administracyjnych.

Na starcie nowego sezonu:

 • Wszystkie punkty administracyjne kupione w poprzednim sezonie są zerowane.
  Bilans tymczasowy: 10 − 10 = 0
 • Klanowi przyznawana jest nowa liczba darmowych punktów administracyjnych.
  Bilans tymczasowy: 0 + 6 = 6
 • Punkty administracyjne za każdą siłę podrzędną są odjęte od bilansu.
  Bilans ostateczny: 6 − (2 × 2) = 2

W efekcie klan A rozpoczyna nowy sezon z dwoma punktami administracyjnymi.

Uwaga: jeśli klan ma wiele sił podrzędnych, bilans punktów administracyjnych na początku nowego sezonu może być ujemny. W takim przypadku klan będzie podlegał karze.

Jeśli mapa globalna zostanie wyczyszczona w trakcie sezonu ze względu na problemy techniczne, zakupione punkty administracyjne nie zostaną wyzerowane. Niemniej jednak bieżący bilans zostanie przeliczony, gdyż klany otrzymają zwrot punktów za prowincje utracone na skutek czyszczenia.

Jeśli klan opuszcza mapę globalną, to traci zyskane prowincje, zatem punkty administracyjne zainwestowane w nie zostaną mu zwrócone.

Zamknij