Słownik

Ranking sezonowy

Wydarzenie sezonowe, w którym mają miejsce działania wojskowe przynoszące klanom punkty zwycięstwa.

Etapy

Na ranking sezonowy składa się kilka etapów. Na koniec każdego etapu klany otrzymują złoto w ilości zależnej od ich miejsca w klasyfikacji.

Klasyfikacja

Klasyfikacja w każdym etapie jest niezależna. Wszystkie rankingi są zerowane na początku nowego etapu. Klany są klasyfikowane na podstawie punktów zwycięstwa zdobytych w jednym etapie.


Główne zasady

Aby sprawdzić swoje miejsce w rankingu sezonowym, kliknij .

Jednakże ta ikona będzie niedostępna w czasie, kiedy ranking sezonowy jest nieaktywny.

Domyślnie gracze mają dostęp do rankingu aktywnego etapu. Mogą również dowolnie przeglądać wyniki niedawnych etapów w każdym momencie sezonu.

Do rankingów sezonowych mają zastosowanie następujące zasady:

  • Rankingi dotyczą Frontów, czyli dla każdego Frontu na mapie globalnej jest osobny ranking.
  • Jeśli Wasz klan gra równocześnie na kilku Frontach, będzie klasyfikowany w kilku odpowiadających im rankingach.
  • Jeśli Wasz klan zajmie wysokie miejsca w kilku rankingach, zbierze kilka nagród.
  • Jeśli klan zbierze taką samą liczbę punktów zwycięstwa, co klan zajmujący wyższe miejsce, otrzymuje tę samą ilość złota.
Zamknij