Słownik

Skarbiec

Zasoby złota w posiadaniu klanu. Skarbiec jest uzupełniany dochodami otrzymywanymi z prowincji klanu na mapie globalnej.

Dochody prowincji

Ilość złota, którą prowincja dostarcza posiadającemu ją klanowi w przeciągu 24 tur. Złoto spływa do skarbca klanu w ilości 1/24 dochodu prowincji na turę. Niektóre prowincje mogą tymczasowo mieć zwiększony dochód. W zależności od konfiguracji frontu, możliwe jest zwiększenie przez klan dochodu z prowincji przy pomocy wpływów.


Główne zasady

Posiadanie prowincji to główne źródło dochodu dla klanów na mapie globalnej.

Klan może otrzymywać dochód z prowincji, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • Klan jest posiadaczem prowincji. Oznacza to, że klan dokonał inwazji w prowincji poprzezn aukcję lub turniej, przejął prowincję przeciwnika lub otrzymał ją od swojej siły głównej.
 • Prowincja ma łączność ze sztabem. Oznacza to, że pomiędzy prowincją a sztabem jest wspólna granica lub inne prowincje klanu. Więcej szczegółów dotyczących połączenia ze sztabem znajdziecie w sekcji Sztab, dywizje i moduły.

Spełnienie tych warunków jest koniecznie, ale nie gwarantuje, że prowincja przyniesie dochód swojemu właścicielowi. Liczba prowincji dających dochód na mapie globalnej może być ograniczona. W takim wypadku klan może otrzymywać dochód tylko z N prowincji, przynoszących najmniejsze dochody spośród wszystkich w jego posiadaniu.

N jest liczbą prowincji, które mogą przynosić dochód swojemu właścicielowi. Liczba ta jest określona w ustawieniach sezonu i nie zależy od łącznej liczby prowincji w posiadaniu klanu.

Na przykład, w aktualnym sezonie N=10. Jeśli klan posiada 30 prowincji, będzie otrzymywał dochód tylko z 10 prowincji przynoszących najmniejsze dochody spośród tych 30, pod warunkiem, że te 10 prowincji mają łączność ze sztabem.
Jeśli klan posiada 10 lub mniej prowincji, będzie otrzymywał dochód z tych, które mają łączność ze sztabem. Jeśli wszystkie prowincje spełniają ten warunek, wszystkie będą przynosiły dochód.

W zależności od ustawień sezonu liczba prowincji dających dochód może być ograniczona na oddzielnych frontach lub na całej mapie globalnej.

Jeśli prowincja zaczyna przynosić dochody klanowi, otrzymuje on również punkty zwycięstwa (więcej szczegółów w rozdziale Punkty zwycięstwa).

Chwilowe zwiększenie dochodu

Losowe prowincje mogą chwilowo mieć zwiększony dochód. Zwiększenie dochodu jest rozplanowane i nie zależy od działań klanu na mapie globalnej.

Dla prowincji z chwilowo zwiększonym dochodem mają zastosowanie następujące zasady:

 • Zwiększony dochód może wystąpić zarówno w niezajętych prowincjach, jak i tych w posiadaniu jakiegoś klanu.
 • Klany mogą przemieszczać swoje dywizje do prowincji z chwilowo zwiększonym dochodem i atakować je wyłącznie drogą lądową.
 • Prowincja z chwilowo zwiększonym dochodem przestaje być prowincją inwazyjną i aukcyjną. Istniejące zgłoszenia inwazyjne i oferty aukcyjne są anulowane.
 • W prowincjach z chwilowo zwiększonym dochodem niemożliwe są bunty. Jeśli zwiększenie dochodu trafi na zbuntowaną prowincję, bunt zostaje zakończony. Niemniej jednak w takich prowincjach może wzrastać opór. Jeśli opór osiąga swoje maksimum gdy zwiększenie dochodu się kończy, dochodzi do buntu.
 • Prowincja z chwilowym zwiększeniem dochodu nie może zostać splądrowana. Jeśli prowincja była już splądrowana przed zwiększeniem dochodu, nadal przynosi dochód.
 • Gdy prowincja dostaje zwiększony dochód, sąsiadujące z nią prowincje aukcyjne, inwazyjne i zbuntowane mogą zmienić status na zwykłe. Zgłoszenia inwazyjne i oferty są anulowane, a bunty się kończą.
 • Niezaplanowane zamrożenie mapy globalnej nie wpływa na rozplanowanie wystąpień zwiększenia dochodu w prowincjach.

Plan, liczba prowincji o chwilowo zwiększonym dochodzie oraz maksymalny możliwy poziom dochodu są określone w ustawieniach sezonu mapy globalnej.

Podnoszenie dochodu za wpływy

W zależności od ustawień sezonu, klany mogą podnieść poziom dochodów swoich prowincji, używając wpływów.

Do zwiększania dochódu prowincji mają prawo następujący oficerowie:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Dochód prowincji określony jest poniższymi zasadami:

 • Początkowo, wszystkie prowincje mają podstawowy poziom dochodu.
 • Podstawowy poziom dochodu jest różny na przestrzeni frontu.
 • Klan może zwiększyć dochód prowincji o 10 poziomów powyżej poziomu podstawowego dla każdej swojej prowincji.
 • Aby zwiększyć dochód prowincji, klan wykorzystuje wpływy.
 • Klany powinny mieć wymaganą klasyfikację Elo, aby móc zwiększyć dochody prowincji.
 • Aby zwiększyć dochody prowincji o kilka poziomów jednocześnie, klan powinien mieć odpowiednią klasyfikację Elo i zapłacić odpowiednią ilość wpływów za każdy poziom.
 • Poziom dochodu prowincji maleje automatycznie przy zmianie jej właściciela, ale nie może zmaleć poniżej poziomu podstawowego.
 • Po zwiększeniu poziomu dochodu, prowincja przynosi posiadającemu ją klanowi więcej złota. Wzrost dochodu jest taki sam dla wszystkich prowincji w ramach tego samego frontu.
 • Zwiększenie dochodu prowincji licytowanej na aukcji podnosi minimalną ofertę dla tej prowincji.
 • Dochód prowincji jest zwiększany podczas przeliczania kolejnej tury.
 • Klan nie może zwiększyć dochodów prowincji, jeśli została ona splądrowana.
 • Klan nie może podnieść poziomu dochodów swojej prowincji za wpływy, jeśli w prowincji wystąpiło chwilowe zwiększenie dochodu.

Wartości balansujące

Maksymalna liczba prowincji przynoszących dochody właścicielowi 10
Zamknij