Słownik

Skarbiec

Zasoby złota w posiadaniu klanu. Skarbiec jest uzupełniany dochodami otrzymywanymi z prowincji klanu na mapie globalnej.

Dochody prowincji

Ilość złota, którą prowincja dostarcza posiadającemu ją klanowi w przeciągu 24 tur. Złoto spływa do skarbca klanu w ilości 1/24 dochodu prowincji na turę. Klan może zwiększyć dochód z posiadanych przez siebie prowincji, wykorzystując wpływy.


Główne zasady

Każdy klan ma dochód w złocie ze swoich terytoriów. Dochód prowincji może być zwiększony, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Klan jest w posiadaniu prowincji.
 • Prowincja ma łączność ze sztabem.

Na niektórych frontach klan może otrzymać dochody z ograniczonej liczby prowincji. W tym przypadku tylko prowincje o największych dochodach przynoszą złoto do skarbca klanu.

Do zwiększania dochódu prowincji mają prawo następujący oficerowie:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Dochód prowincji określony jest poniższymi zasadami:

 • Początkowo, wszystkie prowincje mają podstawowy poziom dochodu.
 • Podstawowy poziom dochodu jest różny na przestrzeni frontu.
 • Klan może zwiększyć dochód prowincji o 10 poziomów powyżej poziomu podstawowego dla każdej swojej prowincji.
 • Aby zwiększyć dochód prowincji, klan wykorzystuje wpływy.
 • Klany powinny mieć wymaganą klasyfikację Elo, aby móc zwiększyć dochody prowincji.
 • Aby zwiększyć dochody prowincji o kilka poziomów jednocześnie, klan powinien mieć odpowiednią klasyfikację Elo i zapłacić odpowiednią ilość wpływów za każdy poziom.
 • Poziom dochodu prowincji maleje automatycznie przy zmianie jej właściciela, ale nie może zmaleć poniżej poziomu podstawowego.
 • Po zwiększeniu poziomu dochodu, prowincja przynosi posiadającemu ją klanowi więcej złota. Wzrost dochodu jest taki sam dla wszystkich prowincji w ramach tego samego frontu.
 • Zwiększenie dochodu prowincji licytowanej na aukcji podnosi minimalną ofertę dla tej prowincji.
 • Dochód prowincji jest zwiększany podczas przeliczania kolejnej tury.
 • Klan nie może zwiększyć dochodów prowincji, jeśli została ona splądrowana.

Koszt zwiększenia dochodów prowincji i wymagana klasyfikacja Elo

Front VI

Aktualny poziom

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
0
DOCELOWY POZIOMKosztKLASYFIKACJA ELO
1 40 0
2 120 0
3 280 0
4 560 1 001
5 1 040 1 101
6 1 840 1 151
7 3 160 1 201
8 5 320 1 301
9 8 840 1 401
10 14 560 1 500

 

1
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2 80 0
3 240 0
4 520 1 001
5 1 000 1 101
6 1 800 1 151
7 3 120 1 201
8 5 280 1 301
9 8 800 1 401
10 14 520 1 500

 

2
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3 160 0
4 440 1 001
5 920 1 101
6 1 720 1 151
7 3 040 1 201
8 5 200 1 301
9 8 720 1 401
10 14 440 1 500

 

3
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4 280 1 001
5 760 1 101
6 1 560 1 151
7 2 880 1 201
8 5 040 1 301
9 8 560 1 401
10 14 280 1 500

 

4
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5 480 1 101
6 1 280 1 151
7 2 600 1 201
8 4 760 1 301
9 8 280 1 401
10 14 000 1 500

 

5
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6 800 1 151
7 2 120 1 201
8 4 280 1 301
9 7 800 1 401
10 13 520 1 500

 

6
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7 1 320 1 201
8 3 480 1 301
9 7 000 1 401
10 12 720 1 500

 

7
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8 2 160 1 301
9 5 680 1 401
10 11 400 1 500

 

8
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9 3 520 1 401
10 9 240 1 500

 

9
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 5 720 1 500

 

Front VIII

Aktualny poziom

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
0
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1 80 0
2 240 0
3 560 0
4 1 120 1 001
5 2 080 1 101
6 3 680 1 151
7 6 320 1 201
8 10 640 1 301
9 17 680 1 401
10 29 120 1 500

 

1
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2 160 0
3 480 0
4 1 040 1 001
5 2 000 1 101
6 3 600 1 151
7 6 240 1 201
8 10 560 1 301
9 17 600 1 401
10 29 040 1 500

 

2
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3 320 0
4 880 1 001
5 1 840 1 101
6 3 440 1 151
7 6 080 1 201
8 10 400 1 301
9 17 440 1 401
10 28 880 1 500

 

3
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4 560 1 001
5 1 520 1 101
6 3 120 1 151
7 5 760 1 201
8 10 080 1 301
9 17 120 1 401
10 28 560 1 500

 

4
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5 960 1 101
6 2 560 1 151
7 5 200 1 201
8 9 520 1 301
9 16 560 1 401
10 28 000 1 500

 

5
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6 1 600 1 151
7 4 240 1 201
8 8 560 1 301
9 15 600 1 401
10 27 040 1 500

 

6
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7 2 640 1 201
8 6 960 1 301
9 14 000 1 401
10 25 440 1 500

 

7
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8 4 320 1 301
9 11 360 1 401
10 22 800 1 500

 

8
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9 7 040 1 401
10 18 480 1 500

 

9
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 440 1 500

 

Front X

Aktualny poziom

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
0
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1 100 0
2 300 0
3 700 0
4 1 400 1 001
5 2 600 1 101
6 4 600 1 151
7 7 900 1 201
8 13 300 1 301
9 22 100 1 401
10 36 400 1 500

 

1
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2 200 0
3 600 0
4 1 300 1 001
5 2 500 1 101
6 4 500 1 151
7 7 800 1 201
8 13 200 1 301
9 22 000 1 401
10 36 300 1 500

 

2
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3 400 0
4 1 100 1 001
5 2 300 1 101
6 4 300 1 151
7 7 600 1 201
8 13 000 1 301
9 21 800 1 401
10 36 100 1 500

 

3
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4 700 1 001
5 1 900 1 101
6 3 900 1 151
7 7 200 1 201
8 12 600 1 301
9 21 400 1 401
10 35 700 1 500

 

4
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5 1 200 1 101
6 3 200 1 151
7 6 500 1 201
8 11 900 1 301
9 20 700 1 401
10 35 000 1 500

 

5
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6 2 000 1 151
7 5 300 1 201
8 10 700 1 301
9 19 500 1 401
10 33 800 1 500

 

6
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7 3 300 1 201
8 8 700 1 301
9 17 500 1 401
10 31 800 1 500

 

7
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8 5 400 1 301
9 14 200 1 401
10 28 500 1 500

 

8
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9 8 800 1 401
10 23 100 1 500

 

9
DOCELOWY POZIOMKOSZTKLASYFIKACJA ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 14 300 1 500

 


Wartości balansujące

Maksymalna liczba prowincji przynoszących dochody właścicielowi 10
Zamknij