Słownik

Skarbiec

Zasoby złota w posiadaniu klanu. Skarbiec jest uzupełniany dochodami otrzymywanymi z prowincji klanu na mapie globalnej.

Dochody prowincji

Ilość złota, którą prowincja dostarcza posiadającemu ją klanowi w przeciągu 24 tur. Złoto spływa do skarbca klanu w ilości 1/24 dochodu prowincji na turę. Niektóre prowincje mogą tymczasowo mieć zwiększony dochód. W zależności od konfiguracji frontu, możliwe jest zwiększenie przez klan dochodu z prowincji przy pomocy wpływów.


Główne zasady

Klan może uzyskać dochód z prowincji w następujących przypadkach:

 • Klan jest w posiadaniu prowincji.
 • Prowincja ma łączność ze sztabem.

Na niektórych frontach klan może otrzymać dochody z ograniczonej liczby prowincji. W tym przypadku tylko prowincje o największych dochodach przynoszą złoto do skarbca klanu.

Chwilowe zwiększenie dochodu

Losowe prowincje mogą chwilowo mieć zwiększony dochód. Zwiększenie dochodu jest rozplanowane i nie zależy od działań klanu na mapie globalnej.

Dla prowincji z chwilowo zwiększonym dochodem mają zastosowanie następujące zasady:

 • Zwiększony dochód może wystąpić zarówno w niezajętych prowincjach, jak i tych w posiadaniu jakiegoś klanu.
 • Klany mogą przemieszczać swoje dywizje do prowincji z chwilowo zwiększonym dochodem i atakować je wyłącznie drogą lądową.
 • Prowincja z chwilowo zwiększonym dochodem przestaje być prowincją inwazyjną i aukcyjną. Istniejące zgłoszenia inwazyjne i oferty aukcyjne są anulowane.
 • W prowincjach z chwilowo zwiększonym dochodem niemożliwe są bunty. Jeśli zwiększenie dochodu trafi na zbuntowaną prowincję, bunt zostaje zakończony. Niemniej jednak w takich prowincjach może wzrastać opór. Jeśli opór osiąga swoje maksimum gdy zwiększenie dochodu się kończy, dochodzi do buntu.
 • Prowincja z chwilowym zwiększeniem dochodu nie może zostać splądrowana. Jeśli prowincja była już splądrowana przed zwiększeniem dochodu, nadal przynosi dochód.
 • Gdy prowincja dostaje zwiększony dochód, sąsiadujące z nią prowincje aukcyjne, inwazyjne i zbuntowane mogą zmienić status na zwykłe. Zgłoszenia inwazyjne i oferty są anulowane, a bunty się kończą.
 • Niezaplanowane zamrożenie mapy globalnej nie wpływa na rozplanowanie wystąpień zwiększenia dochodu w prowincjach.

Plan, liczba prowincji o chwilowo zwiększonym dochodzie oraz maksymalny możliwy poziom dochodu są określone w ustawieniach sezonu mapy globalnej.

Podnoszenie dochodu za wpływy

W zależności od ustawień sezonu, klany mogą podnieść poziom dochodów swoich prowincji, używając wpływów.

Do zwiększania dochódu prowincji mają prawo następujący oficerowie:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Dochód prowincji określony jest poniższymi zasadami:

 • Początkowo, wszystkie prowincje mają podstawowy poziom dochodu.
 • Podstawowy poziom dochodu jest różny na przestrzeni frontu.
 • Klan może zwiększyć dochód prowincji o 10 poziomów powyżej poziomu podstawowego dla każdej swojej prowincji.
 • Aby zwiększyć dochód prowincji, klan wykorzystuje wpływy.
 • Klany powinny mieć wymaganą klasyfikację Elo, aby móc zwiększyć dochody prowincji.
 • Aby zwiększyć dochody prowincji o kilka poziomów jednocześnie, klan powinien mieć odpowiednią klasyfikację Elo i zapłacić odpowiednią ilość wpływów za każdy poziom.
 • Poziom dochodu prowincji maleje automatycznie przy zmianie jej właściciela, ale nie może zmaleć poniżej poziomu podstawowego.
 • Po zwiększeniu poziomu dochodu, prowincja przynosi posiadającemu ją klanowi więcej złota. Wzrost dochodu jest taki sam dla wszystkich prowincji w ramach tego samego frontu.
 • Zwiększenie dochodu prowincji licytowanej na aukcji podnosi minimalną ofertę dla tej prowincji.
 • Dochód prowincji jest zwiększany podczas przeliczania kolejnej tury.
 • Klan nie może zwiększyć dochodów prowincji, jeśli została ona splądrowana.
 • Klan nie może podnieść poziomu dochodów swojej prowincji za wpływy, jeśli w prowincji wystąpiło chwilowe zwiększenie dochodu.

Wartości balansujące

Maksymalna liczba prowincji przynoszących dochody właścicielowi 10
Zamknij