Inwazje na mapie. Turnieje

Słownik

Prowincja inwazyjna

Prowincja, w której można dokonać inwazji poprzez turniej. Prowincja inwazyjna jest na mapie oznaczona specjalnym symbolem.

Zgłoszenie do inwazji

Sposób inwazji na mapie globalnej. Klany, które zgłoszą się do inwazji, biorą udział w turnieju i konkurują o szansę na inwazję na mapie globalnej.

Turniej

Szereg bitew o prowincję.

Konkurenci

Klany uczestniczące w turnieju o prowincję. Konkurenci o prowincję inwazyjną to klany, które zgłosiły się do inwazji, oraz klany atakujące z terytoriów przyległych.


Główne zasady

Aby znaleźć prowincję nadającą się do inwazji, kliknij  (Prowincje na mapie globalnej) i wybierz odpowiednie parametry wyszukiwania.

Zgłoszenia do inwazji

Wasz klan może zgłosić się do inwazji, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 • Wasz klan nie ma jeszcze prowincji i dywizji na mapie globalnej.
 • Wasz klan ma wystarczająco dużo graczy, z których każdy rozegrał przynajmniej jedną bitwę w pojeździe wymaganego poziomu. Wymagana liczba graczy i poziom pojazdów zależą od cech frontu.
Maksymalna liczba graczy w drużynie Maksymalny poziom pojazdu
7 VI
10 VIII
15 X

Przykładowo: klan ma zamiar złożyć dwa zgłoszenia do inwazji na dwóch frontach:

 • front z maksymalnym X poziomem pojazdu i 15 graczami w drużynie;
 • front z maksymalnym VIII poziomem pojazdu i 10 graczami w drużynie.

Aby się zgłosić, klan musi się składać z przynajmniej 15 graczy:

 • 15 graczy, którzy rozegrali przynajmniej jedną bitwę w pojeździe X poziomu;
 • 10 graczy, którzy rozegrali przynajmniej jedną bitwę w pojeździe VIII poziomu.

Do podań o inwazję są stosowane następujące zasady:

 • Klany mogą się zgłaszać do inwazji po zakończeniu bitew w prowincji.
 • Zgłoszenie można złożyć lub wycofać najpóźniej na godzinę przed Prime Time danej prowincji.
 • Zgłoszenia są przyjmowane i wycofywane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że nie trzeba czekać do kolejnej tury na ich przetworzenie.
 • Liczba zgłoszeń do turnieju inwazyjnego jest ograniczona. Jeśli lista uczestników jest pełna, klan nie może się zgłosić do inwazji.
 • Klan nie może się jednocześnie zgłosić wiele razy do inwazji w tej samej prowincji.
 • Każdy klan może zgłosić się do inwazji w kilku różnych prowincjach jednocześnie. Liczba zgłoszeń jest ograniczona przez wielkość klanu i poziomy pojazdów, których gracze klanu mogą używać w bitwach.

Do zgłaszania i wycofywania zgłoszenia do inwazji mają prawo jedynie następujący oficerowie:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Turnieje oraz bitwy przeciwko właścicielowi prowincji

Uczestnicy turnieju

Właściciel prowincji
Klan zgłoszony do inwazji
Klan atakujący z terytorium przyległego


Na niektórych frontach prowincji startowych nie można atakować z przyległych terytoriów.

Do turniejów są stosowane następujące zasady:

 • Każdy klan, który zgłosił się do inwazji, otrzymuje darmową dywizję.
 • Dywizje klanów, które zgłosiły się do inwazji, są umieszczane w prowincji na godzinę przed Prime Time.
 • Na godzinę przed Prime Time w prowincji ustawiana jest drabinka turnieju i zostają wyłonione pary współzawodniczących drużyn. 
 • W przypadku, kiedy liczba konkurentów jest nieparzysta, jeden z klanów nie otrzymuje przeciwnika i
 • domyślnie przechodzi do następnej rundy.

 • Turnieje są rozgrywane według systemu olimpijskiego: jeśli uczestnik zostanie pokonany, zostaje wyeliminowany z turnieju.

 • Wszystkie bitwy turnieju są rozgrywane w World of Tanks.
 • Wymagany poziom pojazdu oraz liczba graczy są określane według cech danego frontu.
 • Tylko drużyny mające wystarczającą liczbę graczy mogą rozgrywać bitwy. Drużyna, której brakuje graczy, ponosi porażkę techniczną.
  Front Minimalna liczba graczy w drużynie
  VI 5
  VIII
  X 12 
 • Prowincję inwazyjną można zaatakować z sąsiednich prowincji. W tym przypadku atakujący klan będzie musiał wziąć udział w turnieju wraz z innymi konkurentami. Nawet jeśli atakujący klan posiada dywizję wyposażoną w moduły, nie może używać rezerw bojowych w bitwach o prowincję inwazyjną.

Jeżeli właściciel prowincji nie wchodzi do turnieju:

 • Zwycięzca turnieju wyzywa właściciela prowincji na ostateczną bitwę.
 • Właściciel prowincji nie może wykorzystać rezerw bojowych w turnieju, nawet jeśli jego dywizja posiada moduły.
 

Przeciwnicy w bitwach turniejowych są dobierani według następujących reguł:

 • Pierwsza runda. Przeciwnicy są dobierani według klasyfikacji Elo, zaczynając od klanu o najniższej klasyfikacji.
 • Kolejne rundy. Przeciwnicy są dobierani według doświadczenia zdobytego w poprzednich rundach. Wybieranie zaczyna się od klanu, który zdobył najmniej doświadczenia lub nie uczestniczył w poprzedniej rundzie ze względu na brak przeciwnika.

Wyniki bitew

Wyniki bitew w przypadku gdy właściciel nie uczestniczy w turnieju

Efekt bitwy w turnieju, w którym nie uczestniczy właściciel prowincji

Zwycięstwo. Zwycięzca bieżącej rundy przechodzi do następnej. Zwycięzca turnieju wyzywa właściciela prowincji.

Porażka. Pokonane klany są usuwane z turnieju.

Remis. Obaj przeciwnicy są uznawani za pokonanych i nie uczestniczą więcej w bitwach o prowincję.

Efekt bitwy finałowej z właścicielem prowincji

Zwycięstwo klanu atakującego. Zwycięzca staje się właścicielem prowincji z nastaniem kolejnej tury.

Porażka klanu atakującego. Właściciel prowincji utrzymuje swoje terytorium.

Remis. Właściciel prowincji utrzymuje swoje terytorium.

Pojazdy zniszczone w bitwie finałowej z właścicielem prowincji są przez pewien czas niedostępne w bitwach na mapie globalnej. Szczegóły są dostępne w rozdziale Blokada pojazdów.

Klan może znaleźć się na mapie globalnej bez bitwy, jeśli otrzyma prowincję od swojej bezpośredniej siły głównej lub podrzędnej w sojuszu (zobacz Przekazywanie prowincji).

Wartości balansujące

Odstęp pomiędzy rundami 30 minut
Maksymalny czas trwania bitwy w turnieju  15 minut

 

Zamknij