Inwazje na mapie. Turnieje

Słownik

Prowincja inwazyjna

Prowincja, w której można dokonać inwazji poprzez turniej. Prowincja inwazyjna jest na mapie oznaczona specjalnym symbolem.

Zgłoszenie do inwazji

Sposób inwazji na mapie globalnej. Klany, które zgłoszą się do inwazji, biorą udział w turnieju i konkurują o szansę na inwazję na mapie globalnej.

Turniej

Szereg bitew o prowincję. Przy pewnych ustawieniach mapy globalnej, właściciel prowincji uczestniczy w turnieju wraz z konkurentami.

Konkurenci

Klany uczestniczące w turnieju o prowincję. Konkurenci o prowincję inwazyjną to klany, które zgłosiły się do inwazji, oraz klany atakujące z terytoriów przyległych.


Główne zasady

Aby znaleźć prowincję nadającą się do inwazji, kliknij  (Prowincje na mapie globalnej) i wybierz odpowiednie parametry wyszukiwania.

Zgłoszenia do inwazji

Wasz klan może zgłosić się do inwazji, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 • Wasz klan nie ma jeszcze prowincji i dywizji na mapie globalnej.
 • Wasz klan ma wystarczająco dużo graczy, z których każdy rozegrał przynajmniej jedną bitwę w pojeździe wymaganego poziomu. Wymagana liczba graczy i poziom pojazdów zależą od cech frontu.
Maksymalna liczba graczy w drużynieMaksymalny poziom pojazdu
7 VI
10 VIII
15 X

Przykładowo: klan ma zamiar złożyć dwa zgłoszenia do inwazji na dwóch frontach:

 • front z maksymalnym X poziomem pojazdu i 15 graczami w drużynie;
 • front z maksymalnym VIII poziomem pojazdu i 10 graczami w drużynie.

Aby się zgłosić, klan musi się składać z przynajmniej 15 graczy:

 • 15 graczy, którzy rozegrali przynajmniej jedną bitwę w pojeździe X poziomu;
 • 10 graczy, którzy rozegrali przynajmniej jedną bitwę w pojeździe VIII poziomu.

Do podań o inwazję są stosowane następujące zasady:

 • Klany mogą się zgłaszać do inwazji po zakończeniu bitew w prowincji.
 • Zgłoszenie można złożyć lub wycofać najpóźniej na godzinę przed Prime Time danej prowincji.
 • Zgłoszenia są przyjmowane i wycofywane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że nie trzeba czekać do kolejnej tury na ich przetworzenie.
 • Liczba zgłoszeń do turnieju inwazyjnego jest ograniczona. Jeśli lista uczestników jest pełna, klan nie może się zgłosić do inwazji.
 • Klan nie może się jednocześnie zgłosić wiele razy do inwazji w tej samej prowincji.
 • Każdy klan może zgłosić się do inwazji w kilku różnych prowincjach jednocześnie. Liczba zgłoszeń jest ograniczona przez wielkość klanu i poziomy pojazdów, których gracze klanu mogą używać w bitwach.

Do zgłaszania i wycofywania zgłoszenia do inwazji mają prawo jedynie następujący oficerowie:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer polowy

Turnieje oraz bitwy przeciwko właścicielowi prowincji

Uczestnicy turnieju

Właściciel prowincji
Klan zgłoszony do inwazji
Klan atakujący z terytorium przyległego

Przy pewnych ustawieniach mapy globalnej mogą mieć zastosowanie następujące zasady:

 • Właściciel prowincji uczestniczy w bitwach turniejowych wraz z konkurentami.
 • Na niektórych frontach prowincji startowych nie można atakować z przyległych terytoriów.

Do turniejów są stosowane następujące zasady:

 • Każdy klan, który zgłosił się do inwazji, otrzymuje darmową dywizję.
 • Dywizji otrzymanej na turniej inwazyjny nie można wzmacniać modułami.
 • Dywizje klanów, które zgłosiły się do inwazji, są umieszczane w prowincji na godzinę przed Prime Time.
 • Na godzinę przed Prime Time w prowincji ustawiana jest drabinka turnieju i zostają wyłonione pary współzawodniczących drużyn. 
 • W przypadku, kiedy liczba konkurentów jest nieparzysta, jeden z klanów nie otrzymuje przeciwnika i
 • domyślnie przechodzi do następnej rundy.

 • Turnieje są rozgrywane według systemu olimpijskiego: jeśli uczestnik zostanie pokonany, zostaje wyeliminowany z turnieju.

 • Wszystkie bitwy turnieju są rozgrywane w World of Tanks.
 • Wymagany poziom pojazdu oraz liczba graczy są określane według cech danego frontu.
 • Tylko drużyny mające wystarczającą liczbę graczy mogą rozgrywać bitwy. Drużyna, której brakuje graczy, ponosi porażkę techniczną.
  FrontMinimalna liczba graczy w drużynie
  VI 5
  VIII
  X 12 
 • Klan nie zdobywa wpływów w bitwach turniejowych o prowincję inwazyjną.
 • Prowincję inwazyjną można zaatakować z sąsiednich prowincji. W tym przypadku atakujący klan będzie musiał wziąć udział w turnieju wraz z innymi konkurentami. Nawet jeśli atakujący klan posiada dywizję wyposażoną w moduły, nie może używać rezerw bojowych w bitwach o prowincję inwazyjną.
 • W zależności od tego, czy właściciel prowincji wchodzi do turnieju o prowincję, stosuje się następujące reguły:
 • Właściciel prowincji nie wchodzi do turnieju
 • Właściciel prowincji wchodzi do turnieju
Właściciel prowincji nie wchodzi do turnieju
 • Zwycięzca turnieju wyzywa właściciela na ostateczną bitwę. Klan, który zniszczył dywizję przeciwnika w bitwie finałowej, zyskuje wpływy.
 • Jeżeli dywizji właściciela nie udaje się obronić prowincji, prowincja przechodzi na własność zwycięzcy z momentem przeliczenia następnej tury.
Właściciel prowincji wchodzi do turnieju
 • Ani właściciel prowincji, ani konkurenci w bitwach turniejowych o prowincję nie zdobywają wpływów.
 • Właściciel prowincji nie może wykorzystać rezerw bojowych w turnieju, nawet jeśli jego dywizja posiada moduły.

Nie stosuje się blokada pojazdów w bitwach turniejowych o prowincję.

Przeciwnicy w bitwach turniejowych są dobierani według następujących reguł:

 • Pierwsza runda. Przeciwnicy są dobierani według klasyfikacji Elo, zaczynając od klanu o najniższej klasyfikacji.
 • Kolejne rundy. Przeciwnicy są dobierani według doświadczenia zdobytego w poprzednich rundach. Wybieranie zaczyna się od klanu, który zdobył najmniej doświadczenia lub nie uczestniczył w poprzedniej rundzie ze względu na brak przeciwnika.

Wyniki bitew

Wyniki bitew w przypadku gdy właściciel nie uczestniczy w turnieju

Efekt bitwy w turnieju, w którym nie uczestniczy właściciel prowincji

Zwycięstwo. Zwycięzca bieżącej rundy przechodzi do następnej. Zwycięzca turnieju wyzywa właściciela prowincji.

Porażka. Pokonane klany są usuwane z turnieju.

Remis. Obaj przeciwnicy są uznawani za pokonanych i nie uczestniczą więcej w bitwach o prowincję.

Efekt bitwy finałowej z właścicielem prowincji

Zwycięstwo klanu atakującego. Zwycięzca staje się właścicielem prowincji z nastaniem kolejnej tury.

Porażka klanu atakującego. Właściciel prowincji utrzymuje swoje terytorium.

Remis. Właściciel prowincji utrzymuje swoje terytorium.

Pojazdy zniszczone w bitwie finałowej z właścicielem prowincji są przez pewien czas niedostępne w bitwach na mapie globalnej. Szczegóły są dostępne w rozdziale Blokada pojazdów.

Efekt bitwy w turnieju, w którym uczestniczy właściciel prowincji

Zwycięstwo. Zwycięzca aktualnej rundy przechodzi do następnej. Zwycięzca turnieju staje się właścicielem prowincji z początkiem kolejnej tury.

Porażka. Pokonane klany są eliminowane z turnieju.

Remis w bitwie pomiędzy dwoma konkurentami. Obie drużyny są uznawane za pokonane i są eliminowane z bitew o prowincję.

Remis w bitwie pomiędzy konkurentem a właścicielem prowincji. Właściciel prowincji jest uznawany za zwycięzcę.

Jeśli bitwa finałowa turnieju kończy się remisem, prowincja staje się niezajęta.

 


Wartości balansujące

Maksymalna liczba uczestników turnieju 16 klanów
Odstęp pomiędzy rundami 30 minut
Maksymalny czas trwania bitwy w turnieju  15 minut
Minimalna liczba graczy w drużynie w bitwie turniejowej

Front VI — 5 graczy
Front VIII — 8 graczy
Front X — 12 graczy

 

Zamknij