Vítězné body

Body, které hráčům umožňují postup v sezónních žebříčcích a v hodnocení sezóny na globální mapě.

Sezónní žebříčky

Sezónní akce zahrnující sérii vojenských akcí, které klanům přináší vítězné body.

Hodnocení sezóny

Hodnocení klanů za stávající sezónu na globální mapě.

Klíčová pravidla

Na globální mapě klany nezískávají jen zlaťáky, vliv, průmyslové zdroje a bony, ale také vítězné body. Účelem získávání vítězných bodů je postup na vrchol hodnocení nejsilnějších klanů a získání odměny.

Pro získání vítězných bodů se klany musí zapojit do bitev a operací, obsazovat provincie a plenit je, získávat daně od vedlejších mocností, útočit na nepřátelské konvoje atd. (pro více podrobností se podívejte na Získávání vítězných bodů). Klany, které v rámci sezóny získaly alespoň jeden vítězný bod, jsou zahrnuty do dvou hodnocení: sezónních žebříčků a hodnocení sezóny.

Sezónní žebříčky se vytváří v rámci fronty. Pokud klan hraje na několika frontách, je zařazen do žebříčku na každé z nich.

Sezónní žebříčky jsou tvořeny několika fázemi, z nich každá trvá jeden až dva týdny. Pozice klanu v žebříčku v každé fázi závisí na počtu získaných vítězných bodů: čím více bodů klan získá, tím vyšší je jeho pozice. Pokud klan získá vítězné body na několika frontách, pak určují pozici klanu pouze na žebříčku té fronty, na níž byly získány.

Na konci fáze získávají klany jako odměnu zlaťáky, bony či průmyslové zdroje. Typy odměn se mohou v závislosti na nastavení sezóny na různých frontách lišit. Po přidělení odměn se žebříček vynuluje a začíná nová fáze.

Chcete-li se podívat na žebříček jednotlivých fází stávající sezóny, klikněte na (Sezónní žebříčky) v horní části hlavní obrazovky globální mapy. Chcete-li zjistit o pravidlech sezónních žebříčků více, podívejte se na Sezónní žebříčky.

Sezónní žebříčky mohou být s ohledem na nastavení stávající sezóny nedostupné.

Hodnocení sezóny se vytváří samostatně pro frontu každé úrovně. Pokud existuje několik front stejné úrovně, pak sdílí společné hodnocení.

Hodnocení sezóny není rozděleno do fází a bere v potaz vítězné body získané klanem během celé sezóny. Na konci sezóny získají všechny klany, které obsadí výherní místa, odměnu. Odměny se mohou sezónu od sezóny lišit.

Získávání vítězných bodů

Klany mohou vítězné body získat třemi způsoby:

  • Účastí v bitvách na globální mapě
  • Účastí v operacích s odměnami v podobě vítězných bodů
  • Získáváním zlaťáků

Jakýkoliv ze způsobů získávání vítězných bodů může být s ohledem na nastavení sezóny nedostupný.

Získávání vítězných bodů v bitvách

Klany dostanou vítězné body za jakoukoliv bitvu na globální mapě. Vítězné body se udělují za každou odehranou bitvu, a to bez ohledu na skutečnost, zda klan vyhrál či prohrál.

Počet vítězných bodů za bitvu se vypočítává pomocí následujícího vzorce:

VP je počet vítězných bodů, které klan získá za bitvu.

VPbase je parametr, jehož hodnota závisí na úrovni fronty, na které klan hraje (VI, VIII nebo X). Čím vyšší je úroveň fronty, tím vyšší je hodnota parametru.

BTc je koeficient, jehož hodnota závisí na typu bitvy, které se klan účastní. Hodnotu koeficientu určí tři typy bitev: bitva o vyloďovací provincii, bitva o vylodění v aukční či běžné provincii a bitva o vlastnictví provincie. Bitva mezi vyzyvateli v turnaji o útok na konvoj je ekvivalentem bitvy o vylodění v aukční či běžné provincii a bitva mezi vítězem turnaje a obráncem konvoje je ekvivalentem bitvy o vlastnictví provincie.

Eloc je koeficient, který závisí na Elo hodnocení nepřátelského klanu. Čím vyšší hodnocení, tím vyšší je hodnota koeficientu.

Teamxp je součet bodů zkušeností, které získali hráči klanu v bitvě.

Battlexp je součet bodů zkušeností, které získali hráči obou klanů v bitvě.

ROUND_DOWN je funkce zaokrouhlování. Pokud je VP desetinné číslo, pak je výsledek zaokrouhlen dolů na nejbližší celé číslo.

Body zkušeností jsou zkušenosti získané hráči pouze za vojenské akce, jako je zničení nepřátelských vozidel či obsazení nepřátelské základny. Dodatečné body zkušeností získané ze záloh, prémiového účtu, bonusu za první vítězství atd. se neberou v potaz.

Získávání vítězných bodů v operacích

Operace na globální mapě probíhají každou sezónu. Za dokončení operací klany získávají zlaťáky, vliv či vítězné body. Chcete-li se podívat na dostupné operace, klikněte na (Klanové úkoly) v horní části hlavní obrazovky globální mapy. Pokud nejsou operace s odměnou v podobě vítězných bodů ve stávající sezóně k dispozici, klan je může stále získat účastí v operacích s odměnou v podobě zlaťáků (pro více informací se podívejte na Získávání vítězných bodů za zlaťáky).

Operace sestává z jednoho či více úkolů, jako je zničení určitého počtu nepřátelských tanků, vítězství v bitvě o provincii či způsobení určitého množství poškození nepříteli. Výše odměny za každý úkol je známa okamžitě. Některé úkoly se dají provést vícekrát bez omezení, a to za účelem získání odměny za každé splnění.

Pro více informací o operacích si přečtěte Klanové úkoly.

Získávání vítězných bodů za zlaťáky

Poklud klan získá na globální mapě zlaťáky, tak dostane i vítězné body, a to pokaždé, když jsou zlaťáky uloženy do jeho pokladnice.

Klan dostane stejné množství vítězných bodů jako zlaťáků, mínus daně. Například klan A získal 1 000 jako daň od své vedlejší mocnosti. Zároveň je klan A také vedlejší mocností a 20 % z jeho příjmů je odvedeno jako daň jeho hlavní mocnosti. V důsledku zdanění klan A nakonec dostane 800 a 800 vítězných bodů.

Vítězné body se dají získat následujícími způsoby:

  • Obsazení provincie generující příjem
  • Vypleněním provincie
  • Dokončením operace s odměnou v podobě zlaťáků
  • Vypleněním konvoje s daněmi, který převáží zlaťáky
  • Přijetím konvoje s daněmi, který převáží zlaťáky
  • Prostřednictvím odměny ve zlaťácích za obsazení výherní pozice ve fázi sezónních žebříčků
Vítězné body za obdržené a vypleněné konvoje se zohledňují pouze v hodnocení sezóny.
Zavřít