Vylodění na mapě. Aukce

Glosář

Aukční provincie

Provincie, kde se může klan vylodit pouze tehdy, zúčastní-li se aukce.

Vliv

Měna globální mapy. Používá se k nákupu divizí a modulů, zvýšení příjmů provincie, účasti v aukcích a k platbám za ostatní akce. Klany mohou získat vliv pouze účastí v bitvách na globální mapě. 

Nahromaděný vliv se vynuluje, jakmile začne nová sezóna.

Aukce

Je možností, jak se vylodit na mapě světa. Během aukcí klany provádí nabídky ve speciální měně, kterou nazýváme vliv.

Základní náklady na divizi

Množství vlivu, které klan utratí za zakoupení své první divize.

Nabídka

Množství vlivu, který klan utratí, aby se mohl zúčastnit aukce. Pokud nabídka nezvítězí, vliv se klanu úplně nebo částečně vrátí.

Minimální nabídka

Množství vlivu, které klan musí zaplatit, aby se mohl zapojit do aukce o vylodění. Nabídky, které jsou nižší než minimální, nejsou přijaty.

Poslední vítězná nabídka

Nabídka, která vyhrála předešlou aukci o provincii. Pokud se aukce k této provincii předchozí den nekonala, toto číslo není uvedeno. Může sloužit jako referenční bod pro účastníky současné aukce. Poslední vítězná nabídka nemá žádný vliv na výši minimální nabídky.

Volný vliv

Vliv utracený za nabídku na vylodění, přesahující základní náklady na divizi. Volný vliv se dá využít k zakoupení modulů pro divizi.

Vítěz aukce

Klan či několik klanů, které učinily nejvyšší nabídku a vyhráli tak právo na boj o provincii s ostatními vyzyvateli.

Účastníci

Klany, které jsou zapojeny do turnaje o provincii. Mezi účastníky patří vítězi aukce, klany, které podaly žádost o vylodění, a klany, které útočí z přilehlých území.

Divize

Bojová jednotka, kterou klan používá k útoku na nepřátelské provincie a k obraně vlastních území. Divizi lze posílit pomocí modulů. Na zorganizování divize je zapotřebí vliv.

Moduly

Jsou způsobem posílení divizí, který mění vlastnosti divize a umožňuje klanu využívat v bitvách o provincii bojové zálohy. Když divize přežije bitvu, uchová si své moduly, a ty zůstanou aktivní. Současně můžete přidat až tři moduly různých typů.


Klíčová pravidla

Chcete-li najít provincii vhodnou pro vylodění, klikněte na  (Provincie globální mapy), a vyberte požadované možnosti vyhledávání.

Chce-li se klan vylodit v provincii, může klan učinit nabídku na účast v aukci. Nabídku může klan učinit pouze tehdy, když nemá na globální mapě žádné provincie ani divize.

Na aukce na mapě světa se vztahují následující pravidla:

 • Všechny aukce na mapě světa jsou uzavřeny: klany neznají ani počet účastníku, ani hodnotu jejich nabídek.
 • Aukce se může konat pouze na vylodění v aukční provincii.
 • Svou nabídku můžete učinit nebo odstranit ne později, než hodinu před začátkem hlavního času v provincii.
 • Vítěz aukce je určen hodinu před začátkem hlavního času v provincii.
 • Vítěz aukce se má právo zúčastnit turnaje spolu s ostatními klany, které útočí na provincii ze sousedních území.
 • Ihned po sečtení výsledků aukce je divize vítěze aukce přemístěna do provincie a poskytuje klanu zpravodajské informace o nepřátelské divizi.

Na některých frontách nemohou být aukční provincie napadeny ze sousedních území.

Nabídky aukce jsou spjaty s několika níže uvedenými pravidly:

 • Všechny učiněné nabídky jsou prováděny v reálném čase, takže není potřeba čekat na další tah.
 • Hodnota nabídky nemůže být pozměněna. Pokud chcete zvýšit nebo snížit svou nabídku, stáhněte svou aktuální nabídku a učiňte novou.
 • Pokud mají nabídky stejnou hodnotu, pak klan, který učinil svou nabídku jako první, vyhrává.
 • Nabídka již zahrnuje základní náklady na divizi. Volný vliv může klan utratit za nákup modulů.
 • Pokud nabídka z aukce vypadne po přepočtu konečného výsledku, tak se celé množství vlivu utraceného za nabídku klanu vrátí a to bez ohledu na to, zda byly či nebyly zakoupeny moduly.
 • Minimální nabídka nemůže být nižší než základní náklady na divizi.

Následující klanoví důstojníci mohou provádět akce s nabídkami v aukci:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník

Faktory ovlivňující minimální nabídku:

 • Úroveň příjmů provincie
 • Spojení s velitelstvím
 • Přítomnost divize v provincii
 • Počet sousedních klanů

Klan se může na globální mapě vylodit bez boje, pokud dostane provincii od přímé hlavní či vedlejší mocnosti v alianci (podívejte se na Převádění provincií).

Bilanční hodnoty

Čas výpočtu konečného výsledku hodinu před hlavním časem
Počet vítězů aukce 1
Procento vlivu vráceného klanu, pokud vyloďovací nabídka vypadne z aukce 100 %

 

Zavřít