Vylodění na mapě. Turnaje

Glosář

Vyloďovací provincie

Provincie, ve které se můžete vylodit prostřednictvím turnaje. Vyloďovací provincie je označena speciálním symbolem na mapě  .

Zažádání o vylodění

Způsob vylodění na mapě světa. Klany, které zažádaly o vylodění, se zúčastní turnaje a soupeří o šanci na vylodění na mapě světa.

Turnaj

Série bitev o provincii. S určitými nastaveními globální mapy se vlastník provincie účastní turnajových bitev společně s vyzyvateli.

Účastníci

Klany, které jsou zapojeny do turnaje o provincii. Mezi účastníky patří klany, které podaly žádost o vylodění, a klany, které útočí z přilehlých území.


Klíčová pravidla

Chcete-li najít provincii vhodnou pro vylodění, klikněte na  (Provincie globální mapy), a vyberte požadované možnosti vyhledávání.

Žádost o vylodění

Váš klan může požádat o vylodění, pokud bude splňovat následující podmínky: 

 • Váš klan ještě nemá na mapě světa žádné provincie ani divize.
 • Váš klan má dostatek hráčů a každý hráč se zúčastnil alespoň jedné bitvy s požadovaným vozidlem dané úrovně. Požadovaný počet hráčů a úrovní vozidel záleží na vlastnostech fronty.
Maximální počet hráčů v týmuMaximální úroveň vozidel
7 VI
10 VIII
15 X

Příklad: Klan se chystá podat dvě žádosti o vylodění na dvou frontách:

 • Fronta s maximální úrovní vozidel X a 15 hráči v týmu
 • Fronta s maximální úrovní vozidel VIII a 10 hráči v týmu

K podání žádosti musí klan disponovat alespoň 15 hráči:

 • 15 hráčů, kteří odehráli alespoň jednu bitvu s vozidlem X. úrovně
 • 10 hráčů, kteří odehráli alespoň jednu bitvu s vozidlem VIII. úrovně

Pro podání žádosti o vylodění platí následující pravidla:

 • Klany mohou požádat o vylodění poté, co skončily bitvy o provincii.
 • Žádost může být podána nebo zrušena hodinu před začátkem hlavního času v provincii.
 • Přihlášky jsou přijímány i rušeny v reálném čase. To znamená, že nemusíte čekat na konec tahu, aby byla přihláška zpracována.  
 • Počet žádostí o účast ve vyloďovacím turnaji je omezen. Pokud je seznam účastníků plný, klan nemůže podat žádost o vylodění.
 • Klan nemůže mít v jedné provincii několik žádostí o vylodění.
 • Každý klan může podat několik žádostí o vylodění v různých provinciích ve stejnou dobu. Počet žádostí je omezen velikostí klanu a úrovní vozidel, která mohou být použita hráči klanu v bitvách.

Pouze následující klanoví důstojníci mohou podat a zrušit žádost o vylodění:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník

Turnaje a bitvy proti vlastníkovi provincie

Účastníci turnaje

Vlastník provincie
Klan, který zažádal o vylodění
Klan, který útočí z přilehlého území

U některých nastavení globální mapy mohou platit následující pravidla:

 • Vlastník provincie se účastní turnajových bitev společně s vyzyvateli.
 • Na některých frontách nemohou být vyloďovací provincie napadeny ze sousedních území.
 • Každý klan, který se zažádal o vylodění, dostane volnou divizi.
 • Divize, která je určena pro vyloďovací turnaj, nemůže být posílena moduly.
 • Divize klanů, které podali žádost o vylodění, jsou umístěny do provincie hodinu před hlavním časem.
 • Hodinu před hlavním časem v provincii se vytvoří soupiska turnaje a jsou vybrány soupeřící týmy.
 • Jestliže je počet účastníků turnaje lichý, jeden z klanů nebude mít protivníka a do dalšího kola postupuje automaticky.
 • Turnaj je řízen olympijským systémem: po porážce účastník vypadne z turnaje.
 • Všechny bitvy turnaje se odehrávají ve hře World of Tanks. 
 • Požadovaná úroveň vozidel a počet hráčů je určen vlastnostmi  fronty.
 • Pouze týmy, které mají požadovaný počet hráčů, mohou bojovat. Tým, kterému chybí hráči, utrpí technickou porážku.
  FrontaMinimální počet hráčů v týmu
  VI 5
  VIII
  X 12 
 • Klan v turnajových bitvách o vyloďovací provincii nezíská žádný vliv.
 • Vyloďovací provincii lze napadnout ze sousedních provincií. V takovém případě se útočící klan bude muset zúčastnit turnaje spolu s ostatními vyzyvateli. I když má útočící klan divizi vybavenou moduly, nemohou být bojové zálohy v bitvách o vyloďovací provincii využity.
 • V závislosti na tom, zda se vlastník provincie zapojí do turnaje o vyloďovací provincii, platí následující pravidla:
 • Vlastník provincie se turnaje neúčastní
 • Vlastník provincie se turnaje účastní
Vlastník provincie se turnaje neúčastní
 • Vítěz turnaje se s vlastníkem provincie utká v závěrečné bitvě. Klan, který v závěrečné bitvě zničí nepřátelskou divizi, získává vliv.
 • Pokud vlastníkova divize provincii nebrání, vítěz turnaje se po zpracování dalšího tahu stane bez boje vlastníkem provincie.
Vlastník provincie se turnaje účastní
 • Vlastník provincie a ani ostatní vyzyvatelé nezískávají v turnajových bitvách o vyloďovací provincii žádný vliv.
 • Vlastník provincie nemůže v turnaji využívat bojové zálohy, i když divize obsahuje moduly.

V turnajových bitvách o vyloďovací provincii se nepoužívá zamykání vozidel.

Protivníci turnajových bitev se vybírají podle následujících pravidel: 

 • První kolo. Protivníci jsou vybíráni podle Elo hodnocení, počínaje klanem, který má nejnižší hodnocení. 
 • Následující kola. Protivníci jsou vybíráni podle zkušeností, které získali v předešlých kolech. Výběr začíná klanem, který získal nejméně zkušeností, nebo se nezúčastnil předešlého kola, protože neměl protivníka. 

Výsledky bitvy

Výsledky bitvy bez účasti vlastníka provincie v turnaji

Výsledky turnajových bitev bez účasti vlastníka provincie

Vítězství. Vítěz aktuálního kola postupuje do dalšího kola. Vítěz turnaje se utká s vlastníkem provincie.

Porážka. Poražené klany jsou vyřazeny z turnaje.

Remíza. Oba protivníci jsou považováni za poražené a z bitev o provincii jsou odstraněni.

Výsledky závěrečné bitvy s vlastníkem provincie

Vítězství pro útočící klan. Vítěz se při začátku dalšího tahu stane vlastníkem provincie.

Porážka útočícího klanu. Vlastník provincie udrží své území.

Remíza. Vlastník provincie udrží své území.

Vozidla zničená v závěrečné bitvě s vlastníkem provincie jsou po určitý časový úsek nedostupná pro bitvy na globální mapě. Na podrobnosti se podívejte v sekci Uzamykání vozidel.

Výsledky turnajových bitev s účastí vlastníka provincie

Vítězství. Vítěz aktuálního kola pokračuje do dalšího kola. Při začátku dalšího tahu se vítěz turnaje stává vlastníkem provincie.

Porážka. Poražené klany jsou vyřazeny z turnaje.

Remíza v bitvě mezi dvěma vyzyvateli. Oba protivníci jsou považováni za poražené a z bitev o provincii jsou odstraněni.

Remíza v bitvě mezi vyzyvatelem a vlastníkem provincie. Vlastník provincie je považován za vítěze.

Pokud poslední bitva turnaje skončí remízou, provincie se stává neobsazenou.


Bilanční hodnoty

Maximální počet účastníků turnaje 16 klanů
Interval mezi jednotlivými koly 30 minut
Maximální doba trvání bitvy v turnaji 15 minut
Minimální počet hráčů na tým v turnajové bitvě

Fronta VI. úrovně — 5 hráčů
Fronta VIII. úrovně — 8 hráčů
Fronta X. úrovně — 12 hráčů

 

Zavřít