Fronta, region a hlavní čas

Glosář

Fronta

Skupina provincií, sjednocených stejným formátem bitev a stejnými ekonomickými vlastnostmi, včetně nákladů na zorganizování divize a jejího posílení pomocí modulů.

Region

Oblast fronty skládající se z provincií, které se nachází v rámci jedné nebo několika skupin hlavního času. Velitelství a divize se mezi regiony nemohou přesouvat. Spojení provincií s velitelstvím je k dispozici pouze v rámci hranic regionu.

Hlavní čas

Čas, kdy začínají bitvy o provincii. Každá fronta má několik skupin provincií, které jsou jednoceny pod stejným hlavním časem. Všechny akce v provincii jsou jednu hodinu před hlavním časem pozastaveny. Akce jsou znovu dostupné až po skončení bitev. Během tohoto časového úseku může klan pouze zřídit či přemístit své velitelství.

Provincie

Nejmenší nedělitelné území na mapě světa. V provinciích se odehrávají všechny herní akce.


Klíčová pravidla

Pravidla, která platí pro všechny fronty na mapě světa:

  • Všechny vojenské akce se odehrávají na jedné frontě. Z čehož vyplývá, že klany ze sousední fronty nemohou zaútočit na vaší provincii, a to i v případě, že máte společnou pozemní hranici.
  • Váš klan může vést bitvy současně na několika frontách. Vyloďte se na každé frontě, na které máte v plánu bojovat.
  • Váš klan má k dispozici pouze jedno velitelství. Pokud hrajete na několika frontách současně, můžete jej umístit pouze na jedné z nich. 
  • Fronta doporučená pro vylodění je označena symbolem . Doporučená fronta se vybírá na základě parametrů vašeho klanu. Nicméně, stále se můžete vylodit na jakékoliv jiné frontě.

Vlastnosti fronty

Maximální úroveň vozidel. Maximální úroveň vozidel, která mohou být použitá k boji o provincie na frontě.

Hráči v týmu. Maximální počet hráčů klanu, kteří se mohou účastnit vylodění a bitev na frontě.

Průměrný příjem provincie za den.  Průměrné množství zlaťáků, které provincie na frontě přinese svému majiteli každý den.

Čas bitvy.  Maximální trvání bitvy v herním klientovi World of Tanks pro provincii na frontě. Uváděno v minutách.

Průměrné hodnocení klanu. Průměrné Elo hodnocení klanů vlastnících provincie. Počítáno odděleně pro fronty úrovně VI, VIII a X.

Průměrná minimální nabídka.  Průměrné minimální množství vlivu, který musí být utraceno pro účast ve vyloďovací aukci o provincii na frontě.

Průměrná vítězná nabídka.  Průměrné množství vlivu utracené vítězi aukce za vylodění v provincii na frontě.

Náklady na divizi. Množství vlivu, které musí být použito při organizování divizí na frontě.

Uzamčení vozidel.  Vozidla zničená v bitvách jsou pro použití na mapě světa na určitý časový úsek uzamčena.

Trvání uzamčení závisí na úrovni vozidla a výsledku bitvy.

Uzamčení vozidel neplatí pro bitvy mezi účastníky v turnajích o vyloďovací provincii.

Regiony se zapínají aktivací speciálního nastavení na globální mapě. Pravidla, která platí pro všechny regiony fronty:

  • Všechny vojenské akce na frontě se odehrávají v rámci hranic regionu. Z toho vyplývá, že klany ze sousedního regionu nemohou zaútočit na vaší provincii, a to i v případě, že máte společnou pozemní hranici.
  • Váš klan může vést bitvy současně v několika regionech fronty, pokud je klanům, které vlastní provincie, povolena účast ve vyloďovacích turnajích.
  • Váš klan má k dispozici pouze jedno velitelství. Pokud hrajete v několika regionech fronty současně, můžete velitelství zřídit pouze v jednom z nich.
Zavřít