Glosář

Povstání

Vzpoura proti klanu, který provincii vlastní. K povstání může dojít pouze v běžných provinciích. Během povstání se v provincii koná vyloďovací turnaj. Vzbouřená provincie je na mapě označena speciálním symbolem .

Odpor

Síly, které jsou schopné v provincii podnítit povstání tehdy, když dosáhnou své maximální hodnoty. Denní růst podporu závisí na několika faktorech.

Úroveň nepokojů

Jeden z faktorů růstu odporu. Čím vyšší je úroveň nepokojů, tím rychleji bude odpor moci zahájit povstání.

Hlavní čas

Čas, kdy začínají bitvy o provincii. Každá fronta má několik skupin provincií, které jsou jednoceny pod stejným hlavním časem. Všechny akce v provincii jsou jednu hodinu před hlavním časem pozastaveny. Akce jsou znovu dostupné až po skončení bitev. Během tohoto časového úseku může klan pouze snížit úroveň nespokojenosti svých provincií, nebo zřídit či přemístit své velitelství.

Příjmy provincie

Množství zlaťáků, jež provincie poskytne za 24 tahů klanu, který ji vlastní. Zlaťáky se do klanové pokladnice připisují ve výši 1/24 příjmů provincie za každý tah. Některé provincie mohou získat dočasné posílení příjmů. Klan také může, s ohledem na nastavení fronty, zvýšit příjmy provincie za vliv.


Klíčová pravidla

Odpor se nachází v každé běžné provincii. Pokud má odpor dostatek zdrojů, může zahájit povstání.

Povstání musí splňovat několik pravidel:

 • Povstání mohou začít pouze v běžných provinciích. Nejsou možná v aukčních a vyloďovacích provinciích, nebo v provinciích s dočasným posílením příjmů.
 • Odpor roste každým dnem, po skončení bitev o provincii.
 • Povstání začíná, když odpor dosáhne své maximální hodnoty.
 • Pokud klan na globální mapě vlastní pouze jednu provincii, tak odpor a úroveň nepokojů v této provincii nevzrůstá.
 • Poté, co povstání začne, stává se provincie vyloďovací provincií.
 • Povstání končí společně s ukončením bitev o provincii.
 • Okamžitě po skončení povstání jsou vzpoura a úroveň nepokojů vynulovány.

Klany mohou v nepřátelských provinciích s dočasným posílením příjmů zvýšit úroveň nepokojů a urychlit tak růst odporu. Pokud odpor dosáhne svého maxima v době, kdy dočasné posílení příjmů končí, začne povstání.

Faktory růstu odporu

Faktory ovlivňující růst odporu v provincii:

 • Příjmy provincie Čím vyšší jsou příjmy provincie, tím rychleji odpor roste. Pokud provincie neposkytuje žádný příjem, například po vyplenění, pak tento faktor nebude růst odporu zvyšovat.
 • Počet sousedních provincií, které patří stejnému klanu. Čím více sousedních provincií je v držení klanu, tím rychleji odpor roste.
 • Celkový počet provincií, které patří stejnému klanu. Čím více provincií klan vlastní, tím rychleji odpor roste.
 • Úroveň nepokojů Čím větší je v provincii úroveň nepokojů, tím rychleji odpor roste. Po skončení bitev o provincii se nepokoje automaticky zvýší o jednu úroveň za následujících podmínek:
  • Po skončení bitev nezačalo povstání.
  • Provincie není jediná v držení klanu.

Snížení úrovně nepokojů

Klan nemůže ve svých provinciích nárůst odporu zastavit, avšak může ho podstatně zpomalit tím, že sníží úroveň nepokojů.

Pravidla pro snížení úrovně nepokojů:

 • Klan může podat žádost k snížení úrovně nepokojů kdykoliv, (dokonce i během bitev) až do začátku povstání.
 • Nepokoje mohou být sníženy najednou o několik úrovní, až na nulu.
 • Za snížení úrovně nepokojů platí klan vlivem.
 • Když je v provincii zřízeno velitelství, nebo se zde nachází divize, klan dostane na snížení úrovně nepokojů slevu. Pokud se v provincii nachází velitelství i divize, slevy se sčítají.

Pro snížení úrovně nepokojů:

 1. Vyberte provincii na globální mapě.
 2. Klikněte na tlačítko  (Snížit úroveň nepokojů). Otevře se okno s aktuální úrovní nepokojů.
 3. Přesuňte posuvník na cílovou úroveň.
 4. Klikněte na Snížit úroveň nepokojů. Žádost o snížení úrovně nepokojů byla podána. Úroveň nepokojů se sníží při zpracování tahu.

Zvýšení úrovně nepokojů

Klany mohou anonymně zvýšit úroveň nepokojů v nepřátelských provinciích, čímž urychlí růst odporu.

Pravidla pro zvýšení úrovně nepokojů:

 • Klan může podat žádost o zvýšení úrovně nepokojů po skončení bitev, a až do jedné hodiny před hlavním časem v provincii.
 • Klan může nepokoje zvýšit pouze o jednu úroveň za den.
 • Za zvýšení úrovně nepokojů platí klan vlivem.
 • Nepokoje nelze zvýšit nad maximální úroveň. Pokud klany podaly příliš mnoho žádostí o zvýšení úrovně nepokojů, pak jsou žádosti, které byly podány dříve, zrušeny, a vliv se klanům vrátí při zpracování tahu.
 • Žádost o zvýšení úrovně nepokojů nemůže být podána v následujících případech:
  • V provincii již začala vzpoura.
  • Provincie je jediná v držení klanu.

Pro zvýšení úrovně nepokojů:

 1. Vyberte provincii na globální mapě.
 2. Klikněte na tlačítko  (Zvýšit úroveň nepokojů). Otevře se okno s aktuální úrovní nepokojů.
 3. Klikněte na „Zvýšit o jednu úroveň“. Žádost o zvýšení úrovně nepokojů je podána. Úroveň nepokojů se zvýší při zpracování tahu.

Zpracování žádostí probíhá v následujícím pořadí:

 1.  Žádosti o snížení úrovně nepokojů
 2.  Žádosti o zvýšení úrovně nepokojů

Bilanční hodnoty

Hodnota odporu v provincii, která spustí povstání 1 000 
Maximální úroveň nepokojů 10
Sleva na snížení nepokojů o jednu úroveň za divizi, která se nachází v provincii 25 %
za velitelství, které bylo zřízeno v provincii 50 %

 

Zavřít