Velitelství, divize a moduly

Glosář

Velitelství

Mobilní velitelské centrum klanu. Pouze provincie, které jsou spojené s velitelstvím, produkují příjmy ve zlaťácích. Klan může mít pouze jedno velitelství.

Divize

Bojová jednotka, kterou klan používá k útoku na nepřátelské provincie a k obraně vlastních území v rámci regionu (pokud jsou regiony zapnuty), nebo v rámci fronty (pokud jsou regiony vypnuty). Divizi lze posílit pomocí modulů. Na zorganizování divize je zapotřebí vliv.

Moduly

Jsou způsobem posílení divizí, který mění vlastnosti divize a umožňuje klanu využívat v bitvách o provincii bojové zálohy. Když divize přežije bitvu, uchová si své moduly, a ty zůstanou aktivní. Současně můžete přidat až tři moduly různých typů.  

Bojové zálohy

Spotřební doplňky, které lze v bitvách využít k získání dalších výhod nad nepřátelskými klany.

Spojení s velitelstvím

Cesta mezi vaší provincií a velitelstvím skrz území, která vlastní váš klan. Pokud jsou zapnuté regiony, je spojení provincií s velitelstvím dostupné pouze v rámci hranic regionu. Spojení s velitelstvím zvyšuje minimální nabídku pro provincii a umožňuje získávání příjmů z provincie a jejich vylepšování.


Klíčová pravidla

Akce s velitelstvím, Divizemi a moduly jsou k dispozici pouze pro určité klanové důstojníky. Pro podrobnosti se podívejte na Klany na mapě světa.

Velitelství

Na mapě světa jsou k dispozici následující akce s velitelstvím:

 • Zřízení. Ve své provincii může klan zdarma zřídit velitelství.
 • Přemístění. Klan může velitelství přemisťovat mezi svými provinciemi, pokud jsou hranice mezi nimi otevřeny.

Pravidla pro velitelství:

 • Akce s velitelstvím jsou k dispozici kdykoliv, bez ohledu na průběh bitev v provincii.

  Velitelství nemůže být přemístěno, jestliže probíhá odpočet před dalším přemístěním velitelství.

 • Velitelství je zřízeno a přemístěno při zpracování tahu.
 • Akce s velitelstvím mohou být až do konce aktuálního tahu zrušeny.
 • Velitelství nemůžete z mapy odstranit. Velitelství je automaticky odstraněno v případě, kdy klan opustí mapu světa, nebo když ztratí provincii s velitelstvím.
 • Po každém přemístění nebo odstranění běží odpočítávání 24 tahů, než můžete s velitelstvím provést jakékoliv další operace.
 • Spojení s velitelstvím umožňuje získávání zlaťáků z klanových provincií a zvyšuje minimální nabídku pro aukční provincii.

Vlastnictví velitelství

Velitelství vašeho klanu
Nepřátelské velitelství

Statusy velitelství

Připraveno k přemístění
Odpočet po přemístění
Žádost o přemístění je podána

 

Divize

Tři způsoby, jak získat divizi:

 • Účast ve vyloďovací aukci. Nabídka v aukci standardně obsahuje náklady na divizi.
 • Žádost o vylodění. Pro účast v turnaji se uděluje divize zdarma.
 • Nákup divize.

Na mapě světa jsou k dispozici následující akce s divizemi:

 • Zakoupení
  • Klan může divizi zakoupit pouze tehdy, pokud má velitelství na mapě světa.
  • Po zakoupení se divize zorganizuje v provincii s velitelstvím.
  • Během stejného tahu není možné zároveň zakoupit divizi a podat žádost o přemístění velitelství.
  • Klan potřebuje vliv k nákupu divizí a modulů.
 • Posílení pomocí modulů
  • Klan může divizi posílit tím, že k ní přidá moduly.
  • Divize může v jednu chvíli využívat až tři moduly, ale ne více, než jeden modul od každého typu.
  • Moduly přidané k divizi mohou být nahrazeny. Nahrazené moduly jsou odstraněny bez kompenzace.
  • Moduly mohou být nahrazeny v případě, když se divize nachází v provincii klanu. Moduly nemohou být nahrazeny, když divize útočí na nepřátelskou provincii a nachází se na jejím území.
  • Náhrada modulů je k dispozici od chvíle, kdy bitvy o provincii skončí, a ne později než jednu hodinu před dalším hlavním časem.
 • Přemístění
  • Divize se může pohybovat přes klanové provincie a útočit na provincie jiných klanů.
  • Divize se může mezi provinciemi pohybovat přes otevřené hranice.
  • Poté, co se divize přemístí, běží odpočet 24 tahů, než se může přemístit znovu.
 • Rozpuštění
  • Divize je rozpuštěna při zpracování tahu.
  • Je-li divize rozpuštěna, náklady na ní se nenahrazují.

Pravidla pro divize:

 • Divize, která se v provincii nachází, umožňuje vlastníkovi provincie bránit svá území před útokem nepřátelského klanu. Pokud se divize klanu v provincii nenachází, pak daná provincie připadne útočícímu klanu bez boje.
 • Provincie nemůže hostit více než jednu divizi klanu.
 • Operace s divizemi jsou k dispozici od chvíle, kdy bitvy o provincii skončí, a ne později než jednu hodinu před dalším hlavním časem.
 • Operace s divizemi mohou být zrušeny až do konce aktuálního tahu.
 • Když se divize nachází v aukční provincii, minimální nabídka pro provincii se zvyšuje.

Vlastnictví divize

Divize vašeho klanu
Nepřátelská divize

Statusy divize

Připravena k přemístění
Odpočítávání po přemístění
Žádost o přemístění je podána
Žádost o rozpuštění je podána 

 Moduly

Moduly přidané k divizi mají následující efekty:

 • Strategický efekt. Moduly dávají výhody na mapě světa.
 • Taktický efekt. Moduly umožňují využívání bojových záloh v bitvách ve World of Tanks.
 • Protichemický prapor
 • Letecká průzkumná peruť
 • Dělostřelecký prapor
 • Peruť bombardérů
 • Technický prapor
 • Ženijní prapor
Protichemický prapor
IKONA
EFEKT NA MAPĚ SVĚTA

Kamufláž:

Ukrývá před nepřítelem ostatní moduly přidané k divizi

Ukrývá před nepřítelem velitelství, které se nachází ve stejné provincii

BOJOVÁ ZÁLOHA

 

Letecká průzkumná peruť
IKONA
EFEKT NA MAPĚ SVĚTA

Průzkum:

Zvyšuje dohled divize a shromažďuje zpravodajské informace o sousedních provinciích.

BOJOVÁ ZÁLOHA

 

Dělostřelecký prapor
IKONA
EFEKT NA MAPĚ SVĚTA

Zvyšuje množství vlivu, získaného za zničení nepřátelských divizí.

BOJOVÁ ZÁLOHA

Peruť bombardérů
IKONA
EFEKT NA MAPĚ SVĚTA

BOJOVÁ ZÁLOHA
Technický prapor
IKONA
EFEKT NA MAPĚ SVĚTA

Snižuje dobu obnovení pro přemístění divize napříč provinciemi klanu.

BOJOVÁ ZÁLOHA

 

Ženijní prapor
IKONA
EFEKT NA MAPĚ SVĚTA

Zvyšuje minimální nabídku pro provincii.

BOJOVÁ ZÁLOHA

 

Vy výchozím nastavení mohou být bojové zálohy v bitvě ve World of Tanks použity hráčem, který v týmu zastává nejvyšší pozici. Výjimku tvoří Bojový důstojník, který má v bitvě nejvyšší prioritu. Pokud stejnou pozici zastává několik hráčů, je právo na využívání bojových záloh svěřeno hráči, který se ke klanu připojil dříve.

Každý klan si může nastavit prioritu ručně tím, že své členy umístí do určitého pořadí. Změna priority nemá vliv na bitvy, které už má klan naplánované. Nicméně, ruční nastavení bude platné pro všechny budoucí bitvy.

Divize může současně využívat až tři moduly, ale ne více, než jeden od každého typu.


Bilanční hodnoty

 • Fronta VI. úrovně
 • Fronta VIII. úrovně
 • Fronta X. úrovně
Fronta VI. úrovně

Nákupní cena divize

60 

Nákupní cena modulů

Počet tahů, během kterých Peruť bombardérů uzavře hranice nepřátelské provincie

2

Počet tahů pro obnovení přemístění divize napříč provinciemi klanu snížený pomocí technického praporu

12

Procentní podíl, o který zvýší minimální nabídku pro provincii ženijní prapor

20 %

Zvýšení získaného vlivu za zničení nepřátelské divize s pomocí dělostřeleckého praporu

10 %

Fronta VIII. úrovně

Nákupní cena divize

160 

Nákupní cena modulů

13 

Počet tahů, během kterých Peruť bombardérů uzavře hranice nepřátelské provincie

2

Počet tahů pro obnovení přemístění divize napříč provinciemi klanu snížený pomocí technického praporu

12

Procentní podíl, o který zvýší minimální nabídku pro provincii ženijní prapor

20 %

Zvýšení získaného vlivu za zničení nepřátelské divize s pomocí dělostřeleckého praporu

10 %

Fronta X. úrovně

Nákupní cena divize

350 

Nákupní cena modulů

30 

Počet tahů, během kterých Peruť bombardérů uzavře hranice nepřátelské provincie

2

Počet tahů pro obnovení přemístění divize napříč provinciemi klanu snížený pomocí technického praporu

12

Procentní podíl, o který zvýší minimální nabídku pro provincii ženijní prapor

20 %

Zvýšení získaného vlivu za zničení nepřátelské divize s pomocí dělostřeleckého praporu

10 %

 

Zavřít