Velitelství, divize a moduly

Glosář

Velitelství

Mobilní velitelské centrum klanu. Pouze provincie, které jsou spojené s velitelstvím, produkují příjmy ve zlaťácích. Klan může mít pouze jedno velitelství.

Divize

Bojová jednotka, kterou klan používá k útoku na nepřátelské provincie a k obraně vlastních území v rámci regionu (pokud jsou regiony zapnuty), nebo v rámci fronty (pokud jsou regiony vypnuty). Divizi lze posílit pomocí modulů. Na zorganizování divize je zapotřebí vliv.

Moduly

Jsou způsobem posílení divizí, který mění vlastnosti divize a umožňuje klanu využívat v bitvách o provincii bojové zálohy. Když divize přežije bitvu, uchová si své moduly, a ty zůstanou aktivní. Současně můžete přidat až tři moduly různých typů.  

Bojové zálohy

Spotřební doplňky, které lze v bitvách využít k získání dalších výhod nad nepřátelskými klany.

Spojení s velitelstvím

Cesta mezi vaší provincií a velitelstvím skrz území, která vlastní váš klan. Pokud jsou zapnuté regiony, je spojení provincií s velitelstvím dostupné pouze v rámci hranic regionu. Spojení s velitelstvím zvyšuje minimální nabídku pro provincii a umožňuje získávání příjmů z provincie a jejich vylepšování.


Klíčová pravidla

Akce s velitelstvím, Divizemi a moduly jsou k dispozici pouze pro určité klanové důstojníky. Pro podrobnosti se podívejte na Klany na mapě světa.

Velitelství

Na mapě světa jsou k dispozici následující akce s velitelstvím:

 • Zřízení. Ve své provincii může klan zdarma zřídit velitelství.
 • Přemístění. Klan může velitelství přemisťovat mezi svými provinciemi, pokud jsou hranice mezi nimi otevřeny.

Pravidla pro velitelství:

 • Akce s velitelstvím jsou k dispozici kdykoliv, bez ohledu na průběh bitev v provincii.

  Velitelství nemůže být přemístěno, jestliže probíhá odpočet před dalším přemístěním velitelství.

 • Velitelství je zřízeno a přemístěno při zpracování tahu.
 • Akce s velitelstvím mohou být až do konce aktuálního tahu zrušeny.
 • Velitelství nemůžete z mapy odstranit. Velitelství je automaticky odstraněno v případě, kdy klan opustí mapu světa, nebo když ztratí provincii s velitelstvím.
 • Po každém přemístění nebo odstranění běží odpočítávání 24 tahů, než můžete s velitelstvím provést jakékoliv další operace.
 • Spojení s velitelstvím umožňuje získávání zlaťáků z klanových provincií a zvyšuje minimální nabídku pro aukční provincii.

Vlastnictví velitelství

Velitelství vašeho klanu
Nepřátelské velitelství

Statusy velitelství

Připraveno k přemístění
Odpočet po přemístění
Žádost o přemístění je podána

 

Divize

Čtyři způsoby, jak získat divizi:

 • Účast ve vyloďovací aukci. Nabídka v aukci standardně obsahuje náklady na divizi.
 • Žádost o vylodění. Pro účast v turnaji se uděluje divize zdarma.
 • Nákup divize.
 • Získání divize s provincií převedenou přímou hlavní či vedlejší mocností v alianci (podívejte se na Převádění provincií).

Na mapě světa jsou k dispozici následující akce s divizemi:

 • Zakoupení
  • Klan může divizi zakoupit pouze tehdy, pokud má velitelství na mapě světa.
  • Po zakoupení se divize zorganizuje v provincii s velitelstvím.
  • Během stejného tahu není možné zároveň zakoupit divizi a podat žádost o přemístění velitelství.
  • Klan potřebuje vliv k nákupu divizí a modulů.
 • Posílení pomocí modulů
  • Klan může divizi posílit tím, že k ní přidá moduly.
  • Divize může v jednu chvíli využívat až tři moduly, ale ne více, než jeden modul od každého typu.
  • Moduly přidané k divizi mohou být nahrazeny. Nahrazené moduly jsou odstraněny bez kompenzace.
  • Moduly mohou být nahrazeny v případě, když se divize nachází v provincii klanu. Moduly nemohou být nahrazeny, když divize útočí na nepřátelskou provincii a nachází se na jejím území.
  • Náhrada modulů je k dispozici od chvíle, kdy bitvy o provincii skončí, a ne později než jednu hodinu před dalším hlavním časem.
 • Přemístění
  • Divize se může pohybovat přes klanové provincie a útočit na provincie jiných klanů.
  • Divize se může mezi provinciemi pohybovat přes otevřené hranice.
  • Poté, co se divize přemístí, běží odpočet 24 tahů, než se může přemístit znovu.
 • Rozpuštění
  • Divize je rozpuštěna při zpracování tahu.
  • Je-li divize rozpuštěna, náklady na ní se nenahrazují.

Pravidla pro divize:

 • Divize, která se v provincii nachází, umožňuje vlastníkovi provincie bránit svá území před útokem nepřátelského klanu. Pokud se divize klanu v provincii nenachází, pak daná provincie připadne útočícímu klanu bez boje.
 • Provincie nemůže hostit více než jednu divizi klanu.
 • Operace s divizemi jsou k dispozici od chvíle, kdy bitvy o provincii skončí, a ne později než jednu hodinu před dalším hlavním časem.
 • Operace s divizemi mohou být zrušeny až do konce aktuálního tahu.
 • Když se divize nachází v aukční provincii, minimální nabídka pro provincii se zvyšuje.

Vlastnictví divize

Divize vašeho klanu
Nepřátelská divize

Statusy divize

Připravena k přemístění
Odpočítávání po přemístění
Žádost o přemístění je podána
Žádost o rozpuštění je podána 
Zavřít