Glosář

Příjmy provincie

Množství zlaťáků, které provincie poskytuje klanu, jenž jí vlastní po dobu 24 tahů. Zlaťáky se do klanové pokladnice připisují ve výši 1/24 z příjmů provincie za každý tah. Některé provincie mohou získat dočasné posílení příjmů. Klan také může, s ohledem na nastavení fronty, zvýšit příjmy provincie za vliv.

Vyplenění

Jednorázové zabrání několikadenních příjmů provincie. Provincii může vyplenit pouze její vlastník. Na některých frontách nemusí být vyplenění k dispozici.

Velitelství

Mobilní velitelské centrum klanu. Příjmy ve formě zlaťáků přinášejí pouze provincie, které jsou spojené s velitelstvím. Klan může mít pouze jedno velitelství.

Hlavní čas

Čas, kdy začínají bitvy o provincii. Každá fronta má několik skupin provincií, které jsou jednoceny pod stejným hlavním časem. Všechny akce v provincii jsou jednu hodinu před hlavním časem pozastaveny. Akce jsou znovu dostupné až po skončení bitev. Během tohoto časového úseku může klan pouze snížit úroveň nespokojenosti svých provincií, nebo zřídit či přemístit své velitelství.


Klíčová pravidla

Jakmile je provincie obsazena, můžete ji váš klan vyplenit, abyste získali množství zlaťáků, které je rovno několika dnům příjmů z dané provincie. Za to klan také dostane vítězné body (podívejte se na Získávání vítězných bodů za zlaťáky).

Vyplenění neovlivňuje úroveň příjmů provincie. Když je však provincie vypleněna, nelze její příjmy zvýšit. Klan nemůže zvýšit úroveň příjmů provincie za vliv tehdy, pokud tato provincie byla vypleněna. Zároveň může však vypleněná provincie obdržet dočasné posílení příjmů (podívejte se na Příjmy provincie).

Provincii lze vyplenit při splnění následujících podmínek:

 • Na globální mapě není zřízeno velitelství klanu, a klan nemá žádné aktivní žádosti o zřízení velitelství.
 • Provincie patří klanu, který se ji chystá vyplenit.
 • Provincie, která má být vypleněna není vyloďovací provincií.
 • Provincie nemá dočasné posílení příjmů.
 • Provincie byla obsazena dříve, než před 24 tahy.
 • Bitvy o provincii skončily a další hlavní čas ještě nenadešel.
 • Klan během posledních 24 tahů nevyplenil provincii.

Provincii mohou vyplenit pouze následující klanoví důstojníci:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník

Chcete-li vyplenit provincii:

 1. Vyberte provincii, kterou chcete vyplenit, a klikněte na  (Vyplenit provincii). Otevřený dialogový box uvádí množství zlaťáků, které za vyplenění získáte, a datum ukončení čekání provincie na obnovení po vyplenění.
 2. Klikněte na tlačítko VYPLENIT PROVINCII.

Při zpracování tahu jsou zlaťáky za vyplenění provincie převedeny do klanové pokladnice. Jakmile nařídíte vyplenění provincie, stále můžete svůj příkaz před koncem aktuálního tahu zrušit.

Vypleněná provincie je označena ikonou , a dokud neuplyne doba obnovení po vyplenění, neposkytuje příjmy žádnému klanu, který ji vlastní. Pokud vypleněná provincie obdrží dočasné posílení příjmů, tak pokračuje v poskytování příjmů. Po skončení posílení příjmů se dá znovu vyplenit.

Zavřít