Glosář

Pokladnice

Zdroje ve zlaťácích, které klan vlastní. Pokladnice se doplňuje pomocí příjmů získávaných z provincií klanu na mapě světa.

Příjmy provincie

Množství zlaťáků, které provincie za 24 tahů poskytne klanu, jenž jí vlastní. Zlaťáky se do klanové provincie připisují za každý tah ve výši 1/24 z příjmů provincie. Některé provincie mohou získat dočasné posílení příjmů. Klan také může, s ohledem na nastavení fronty, zvýšit příjmy provincie za vliv.


Klíčová pravidla

Klan může z provincie získávat příjmy za následujících podmínek:

 • Klan provincii vlastní.
 • Provincie je spojena s velitelstvím.

Na některých frontách může klan dostávat příjmy z omezeného počtu svých provincií. V takovém případě přináší zlaťáky do klanové pokladnice pouze provincie s nejvyššími příjmy.

Dočasné posílení příjmů

Náhodné provincie mohou dostat dočasné posílení příjmů. Posílení příjmů je naplánováno a nezávisí na akcích klanů na globální mapě.

Pro provincie s dočasným posílením příjmů platí následující pravidla:

 • Posílení příjmů mohou dostat neobsazené i vlastněné provincie.
 • Klany mohou své divize do provincií s dočasným posílením příjmů přesunout a napadnout je pouze po zemi.
 • Provincie s dočasným posílením příjmů přestává být vyloďovací či aukční provincií. Stávající žádosti o vylodění a nabídky v aukci jsou zrušeny.
 • V provincii s dočasným posílením příjmů nejsou možná povstání. Pokud k posílení příjmů dojde ve vzbouřené provincii, povstání skončí. Odpor však může v takové provincii růst. Pokud odpor dosáhne svého maxima v době, kdy dočasné posílení příjmů končí, začne povstání.
 • Provincii s dočasným posílením příjmů nelze vyplenit. Pokud již byla provincie vypleněna před posílením příjmů, tak pokračuje v poskytování příjmů.
 • Když provincie dostane dočasné posílení příjmů, mohou se sousední akční, vyloďovací a vzbouřené provincie stát provinciemi běžnými. Žádosti o vylodění a nabídky jsou zrušeny, a povstání skončí.
 • Neplánované zmrazení globální mapy nemá na plán dočasného posílení příjmů v provinciích žádný vliv.

Plán, počet provincií pro dočasné posílení příjmů a maximální možná úroveň příjmů jsou určeny nastavením sezóny globální mapy.

Zvyšování příjmů za vliv

V závislosti na nastavení sezóny mohou klany zvýšit úroveň příjmů svých provincií za vliv.

Pouze následujícím klanovým důstojníkům je umožněno zvýšit příjmy provincie:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník

Na příjmy provincie se vztahují následující pravidla:

 • Nejprve mají všechny provincie základní úroveň příjmů.
 • Základní úroveň příjmů provincie se v rámci fronty liší.
 • U každé své provincie může klan zvýšit její příjem o deset úrovní nad základní úroveň.
 • Když chce klan vylepšit příjmy provincie, musí utratit svůj vliv.
 • Klan nemůže zvýšit úroveň příjmů provincie za vliv tehdy, pokud již provincie obdržela dočasné posílení příjmů.
 • Chtějí-li zvýšit příjmy provincie, měli by klany mít požadované Elo hodnocení.
 • Chce-li klan zvýšit příjmy provincie o několik úrovní najednou, měl by mít odpovídající Elo hodnocení, a měl by zaplatit nezbytné množství vlivu za každou úroveň.
 • Úroveň příjmů provincie se při změně vlastníka automaticky snižuje, ale nemůže klesnout pod základní úroveň.
 • Poté, co se úroveň příjmů zvýší, poskytuje provincie klanu, který ji vlastní, více zlaťáků. Množství zvýšení příjmů je pro všechny provincie v rámci jedné fronty stejné.
 • Zvýšení příjmů aukční provincie zvyšuje také minimální nabídku pro tuto provincii.
 • Příjmy provincie se zvýší při zpracování dalšího tahu.
 • Klany nemohou zvýšit příjmy provincie, pokud je provincie vypleněna.

Bilanční hodnoty

Maximální počet provincií, které vlastníkovi přináší příjmy 10
Zavřít