Glosář

Pokladnice

Zdroje ve zlaťácích, které klan vlastní. Pokladnice se doplňuje pomocí příjmů získávaných z provincií klanu na mapě světa.

Příjmy provincie

Množství zlaťáků, které provincie za 24 tahů poskytne klanu, jenž jí vlastní. Zlaťáky se do klanové provincie připisují za každý tah ve výši 1/24 z příjmů provincie. Některé provincie mohou získat dočasné posílení příjmů. Klan také může, s ohledem na nastavení fronty, zvýšit příjmy provincie za vliv.


Klíčová pravidla

Vlastnění provincií je pro klany na globální mapě hlavním zdrojem příjmů.

Klan může příjmy z provincie získat při splnění následujících podmínek:

 • Klan provincii vlastní. To znamená, že se klan vylodil v provincii prostřednictvím aukce nebo turnaje, zajal nepřátelskou provincii nebo jednu získal od své hlavní mocnosti.
 • Provincie je propojena s velitelstvím. To znamená, že mezi provincií a velitelstvím je společná hranice či jiné provincie klanu. Pro více podrobností o spojení velitelstvím se podívejte na Velitelství, divize a moduly.

Ačkoliv jsou výše uvedené podmínky povinné, nezaručují, že provincie bude svému vlastníkovi přinášet příjmy. Počet provincií přinášejících příjmy může být na globální mapě omezen. V takovém případě může klan získávat nějaké příjmy pouze z N provincií, které přinášejí nejnižší příjem ze všech provincií ve vlastnictví klanu.

N je přesný počet provincií, které mohou svému vlastníkovi potenciálně přinášet příjmy. Tento počet je určen nastavením sezóny a nezávisí na celkovém počtu provincií vlastněných klanem.

Například ve stávající sezóně se N = 10. Pokud klan vlastní 30 provincií, tak dostane příjmy pouze z 10 provincií, které produkují nejnižší příjmy ze všech 30, a to za předpokladu, že těchto 10 provincií je spojeno s velitelstvím.
Pokud klan vlastní 10 či méně provincií, tak bude získávat příjmy ze všech, které mají spojení s velitelstvím. Splňují-li to všechny provincie, pak to znamená, že všechny budou vynášet příjmy.

S ohledem na nastavení sezóny mže být počet provincií poskytujících příjmy omezen buď na jednotlivých frontách, nebo na celé mapě.

Pokud provincie vynáší klanu příjmy, tak klan také získává vítězné body (pro více podrobností se podívejte na Vítězné body).

Dočasné posílení příjmů

Náhodné provincie mohou dostat dočasné posílení příjmů. Posílení příjmů je naplánováno a nezávisí na akcích klanů na globální mapě.

Pro provincie s dočasným posílením příjmů platí následující pravidla:

 • Posílení příjmů mohou dostat neobsazené i vlastněné provincie.
 • Klany mohou své divize do provincií s dočasným posílením příjmů přesunout a napadnout je pouze po zemi.
 • Provincie s dočasným posílením příjmů přestává být vyloďovací či aukční provincií. Stávající žádosti o vylodění a nabídky v aukci jsou zrušeny.
 • V provincii s dočasným posílením příjmů nejsou možná povstání. Pokud k posílení příjmů dojde ve vzbouřené provincii, povstání skončí. Odpor však může v takové provincii růst. Pokud odpor dosáhne svého maxima v době, kdy dočasné posílení příjmů končí, začne povstání.
 • Provincii s dočasným posílením příjmů nelze vyplenit. Pokud již byla provincie vypleněna před posílením příjmů, tak pokračuje v poskytování příjmů.
 • Když provincie dostane dočasné posílení příjmů, mohou se sousední akční, vyloďovací a vzbouřené provincie stát provinciemi běžnými. Žádosti o vylodění a nabídky jsou zrušeny, a povstání skončí.
 • Neplánované zmrazení globální mapy nemá na plán dočasného posílení příjmů v provinciích žádný vliv.

Plán, počet provincií pro dočasné posílení příjmů a maximální možná úroveň příjmů jsou určeny nastavením sezóny globální mapy.

Zvyšování příjmů za vliv

V závislosti na nastavení sezóny mohou klany zvýšit úroveň příjmů svých provincií za vliv.

Pouze následujícím klanovým důstojníkům je umožněno zvýšit příjmy provincie:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník

Na příjmy provincie se vztahují následující pravidla:

 • Nejprve mají všechny provincie základní úroveň příjmů.
 • Základní úroveň příjmů provincie se v rámci fronty liší.
 • U každé své provincie může klan zvýšit její příjem o deset úrovní nad základní úroveň.
 • Když chce klan vylepšit příjmy provincie, musí utratit svůj vliv.
 • Klan nemůže zvýšit úroveň příjmů provincie za vliv tehdy, pokud již provincie obdržela dočasné posílení příjmů.
 • Chtějí-li zvýšit příjmy provincie, měli by klany mít požadované Elo hodnocení.
 • Chce-li klan zvýšit příjmy provincie o několik úrovní najednou, měl by mít odpovídající Elo hodnocení, a měl by zaplatit nezbytné množství vlivu za každou úroveň.
 • Úroveň příjmů provincie se při změně vlastníka automaticky snižuje, ale nemůže klesnout pod základní úroveň.
 • Poté, co se úroveň příjmů zvýší, poskytuje provincie klanu, který ji vlastní, více zlaťáků. Množství zvýšení příjmů je pro všechny provincie v rámci jedné fronty stejné.
 • Zvýšení příjmů aukční provincie zvyšuje také minimální nabídku pro tuto provincii.
 • Příjmy provincie se zvýší při zpracování dalšího tahu.
 • Klany nemohou zvýšit příjmy provincie, pokud je provincie vypleněna.

Bilanční hodnoty

Maximální počet provincií, které vlastníkovi přináší příjmy 10
Zavřít