Glosář

Hlavní čas

Čas, kdy začínají bitvy o provincii. Každá fronta má několik skupin provincií, které jsou jednoceny pod stejným hlavním časem. Všechny akce v provincii jsou jednu hodinu před hlavním časem pozastaveny. Akce jsou znovu dostupné až po skončení bitev. Během tohoto časového úseku může klan pouze snížit úroveň nespokojenosti svých provincií, nebo zřídit či přemístit své velitelství.

Vlastník provincie

Klan, který provincii vlastní. Vlastníci získávají ze svých provincií příjmy ve zlaťácích a chrání je před útoky ostatních klanů.

Účastníci

Klany, které jsou zapojeny do turnaje o provincii.  Mezi účastníky patří vítězi aukce, klany, které podaly žádost o vylodění, a klany, které útočí z přilehlých území.

Turnaj

Série bitev o provincii. S určitými nastaveními globální mapy se vlastník provincie účastní turnajových bitev společně s vyzyvateli.

Elo hodnocení

Hodnocení klanu na globální mapě, které odráží jeho výkony v boji. Elo hodnocení se pro fronty úrovní VI, VIII a X vypočítává odděleně. Elo hodnocení klanu se mění po každé bitvě: vítězství Elo hodnocení zvyšuje, zatímco porážka ho snižuje.


Klíčová pravidla

Všechny bitvy mezi klany se odehrávají ve World of Tanks.

Zvláštností bitev na globální mapě je tzv. válečná mlha. Na začátku bitvy neznají týmy sílu a umístění nepřátelských sil, a to až do doby, než jsou nepřátelská vozidla odhalena.

Připravované a naplánované bitvy

Všechny klanové bitvy spadají do dvou skupin:

 • Připravované bitvy. Bitvy, které jsou plánovány jako orientační a nemusí proběhnout.
 • Naplánované bitvy. Bitvy, ve kterých jsou již protivníci vybráni, a je nastaven čas.

Připravované bitvy

Bitvy se pro klan připravují v následujících případech:

 • Klan zažádal o vylodění.
 • Klan učinil v aukci nabídku pro vylodění.
 • Klan zaútočil na přilehlou provincii.
 • Provincie klanu byla napadena nepřátelským klanem.

Dostupné podrobnosti o připravovaných bitvách:

 • Čas, kdy začínají bitvy o provincie
 • Název provincie, o kterou budou bitvy probíhat
 • Příjmy provincie
 • Čas nejbližšího výpočtu předběžných výsledků (pro aukci)

Podrobnosti o bitvách nepřátelského klanu mohou být částečně nedostupné.

Naplánované bitvy

Hodinu před hlavním časem je s konečnou platností určen čas bitev a protivníci, a bitvy pro klan jsou naplánovány.

Dostupné podrobnosti o naplánovaných bitvách:

 • Kolo v turnaji
 • Čas zahájení bitvy
 • Název provincie, o kterou budou bitvy probíhat
 • Příjmy provincie
 • Název soupeřícího klanu
 • Protivníkova divize a moduly, jsou-li nějaké
 • Odměna za vítězství v bitvě
 • Změna Elo hodnocení pro každého z protivníků v případě vítězství či porážky
 • Mapa a základny, které protivníci dostanou
 • Počet bitev, které každý z protivníků na uvedené mapě odehrál
 • Poměr vítězství každého z protivníků na uvedené mapě

Podrobnosti o bitvách nepřátelského klanu mohou být částečně nedostupné.

Uzamykání vozidel

Vozidla, která jsou v bitvě zničena, se po určitou dobu nemohou účastnit bitev na mapě světa. Doba, po kterou je vozidlo uzamčeno, závisí na úrovni vozidla a výsledku bitvy.

V turnajových bitvách o vyloďovací provincii se uzamykání vozidel nepoužívá.

Doba uzamčení vozidla

 • Vlastník provincie se turnaje neúčastní
 • Vlastník provincie se turnaje účastní
Vlastník provincie se turnaje neúčastní
ÚROVEŇ VOZIDLA Při vítězství útočícího klanu (H) Při jakémkoliv jiném výsledku bitvy (H)
I
II   4  8
III   8  16
IV   12  24
 18  36
VI   18  36
VII   24  48
VIII   24 48
IX  36 72
X 36  72
Vlastník provincie se turnaje účastní
ÚROVEŇ VOZIDLA Při jakémkoliv výsledku bitvy (H)
I
II   8
III   16
IV   24
 36
VI   36
VII   48
VIII   48
IX  72
X  72

Doba uzamčení vozidla je uvedena v hodinách.


 Bilanční hodnoty

Trvání bitvy 15 minut
Odměna za vítězství: procento z nákladů poražené divize 50 %

 

Zavřít