Sözlük

Zafer Puanı

Oyuncuların Sezon Skor Tahtalarında ve Dünya Haritasında sezon reytinginde ilerlemelerini sağlayan puandır.

Sezon Skor Tahtaları

Klanlara Zafer Puanı getiren bir seri askeri faaliyet içeren sezonsal bir etkinliktir.

Sezon reytingi

Dünya Haritasında mevcut sezon için klan reytingleri

Ana Kurallar

Dünya Haritasında klanlar altın, Etki, Endüstriyel Kaynak ve tahvillerin yanı sıra Zafer Puanı da kazanırlar. Zafer Puanı kazanmanın amacı en güçlü klanların reytinginin tepelerine çıkmak ve bunun karşılığında ödül almaktır.

Zafer Puanı almak için klanların savaşlara ve operasyonlara katılmaları, bölgeleri ele geçirmeleri ve buraları yağmalamaları, Küçük Kuvvetlerinden vergi toplamaları, düşman konvoylarına saldırmaları, vb. (daha fazla detay için Zafer Puanı Kazanımı bölümüne bakın) gereklidir. Bir sezonda en az bir Zafer Puanı kazanan klanlar iki reytingde yer alır: Sezon Skor Tahtaları ve sezon reytingi.

Sezon Skor Tahtaları bir Cephe içinde gerçekleşir. Bir klan birkaç Cephede birden oynuyorsa her birinin skor tahtasına dâhil edilir.

Sezon Skor Tahtaları birkaç aşamadan oluşur ve her biri bir ile iki hafta arasında sürer. Bir klanın her aşamada bir skor tahtasındaki konumu kazanılan Zafer Puanı miktarına bağlıdır: klan ne kadar çok puan alırsa konumu o kadar yüksek olur. Bir klan birkaç Cephede Zafer Puanı kazanırsa bunlar klanın sadece kazanıldığı Cephenin skor tahtasındaki konumunu belirler.

Aşamanın sonunda klanlar ödül olarak altın, tahvil veya Endüstriyel Kaynak alırlar. Farklı Cephelerdeki ödüllerin türleri sezon ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Ödüller dağıtıldıktan sonra skor tahtası sıfırlanır ve yeni bir aşama başlar.

Mevcut sezonun skor tahtasını aşama aşama görmek için Dünya Haritası ana ekranının tepesindeki (Sezon Skor Tahtaları) kısmına tıklayın. Sezon Skor Tahtalarının kuralları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sezon Skor Tahtaları bölümüne bakın.

Sezon Skor Tahtaları mevcut sezonun ayarlarına bağlı olarak devre dışı olabilir.

Sezon reytingi Cephenin her seviyesi için ayrı oluşturulur. Aynı seviyede birkaç Cephe bulunuyorsa bunlar ortak bir reytinge sahip olur.

Sezon reytingi aşamalara ayrılmaz ve klanın tüm sezon boyunca kazandığı Zafer Puanını dikkate alır. Sezonun sonunda kazanan konumlara gelen tüm klanlar bir ödül alır. Ödüller sezondan sezona değişebilir.

Zafer Puanı Kazanımı

Klanlar üç yoldan Zafer Puanı kazanabilirler:

  • Dünya Haritasındaki savaşlara katılarak
  • Zafer Puanı ödülü olan operasyonlara katılarak
  • Altın kazanarak

Zafer Puanı kazanmanın yollarından herhangi biri sezon ayarlarına bağlı olarak devre dışı olabilir.

Savaşlarda Zafer Puanı Kazanımı

Klanlar Dünya Haritasındaki her türlü savaş için Zafer Puanı kazanırlar. Zafer puanları yapılan her savaş için, klan kazanmış veya kaybetmiş olsun, verilir.

Savaş başına Zafer Puanı miktarı şu formüle göre hesaplanır:

VP klanın bir savaşta kazandığı Zafer Puanı miktarıdır.

VPbase değeri klanın oynadığı Cephe seviyesine (VI, VIII veya X) bağlı olan bir parametredir. Seviye ne kadar yüksekse parametrenin değeri o kadar yüksektir.

BTc değeri klanın katıldığı savaşın türüne bağlı olan bir katsayıdır. Üç savaş türü katsayının değerini belirler: çıkarma bölgesi için savaş, bir müzayedeye veya normal bölgeye çıkarma için savaş ve bölgeye sahip olma savaşı. Bir konvoy saldırısı için turnuvada rakipler arasındaki savaş bir müzayede veya normal bölgeye çıkarma için savaşa eşdeğerdir ve turnuvanın kazananı ile konvoyun savunucusu arasındaki savaş bölgeye sahip olma savaşına eşdeğerdir.

Eloc rakip klanın Elo reytingine bağlı olan bir katsayıdır. Reyting ne kadar yüksekse katsayı değeri o kadar yüksek olur.

Teamxp klan oyuncularının savaşta kazandığı deneyim puanı toplamıdır.

Battlexp iki klanın oyuncularının savaşta kazandığı deneyim puanı toplamıdır.

ROUND_DOWN yuvarlama fonksiyonudur. VP kesirli bir sayıysa sonuç en yakın tamsayıya aşağı doğru yuvarlanır.

Deneyim puanı oyuncuların sadece düşman araçlarını yok etmek veya düşman üssünü ele geçirmek gibi askeri faaliyetler karşılığında aldıkları deneyimdir. Yedeklerden, Premium hesaptan, günün ilk zaferi için bonus gibi yerlerden gelen ek deneyim puanı hesaba katılmaz.

Operasyonlarda Zafer Puanı Kazanımı

Dünya Haritasında operasyonlar her sezon gerçekleşir. Klanlar operasyonları tamamlama karşılığında altın, Etki veya Zafer Puanı kazanırlar. Açık operasyonları görmek için Dünya Haritası ana ekranının tepesindeki (Klan Ödevleri) kısmına tıklayın. Zafer Puanı ödülü olan operasyonlar mevcut sezonda açık değilse klan yine de altın ödülü olan operasyona katılarak bunu kazanabilir (daha fazla detay için Altın İle Zafer Puanı Kazanımı kısmına bakın)

Bir operasyon belirli sayıda düşman tankı yok etmek, bir bölge için savaş kazanmak veya düşmana belirli miktarda hasar vermek gibi bir veya daha fazla ödevden oluşur. Her ödevin ödül miktarı anında gösterilir. Bazı ödevler her tamamlama karşılığında bir ödül alacak şekilde sınırsız kere gerçekleştirilebilir.

Operasyonlar hakkında daha fazla bilgi için Klan Ödevlerine bakın

Altın İle Zafer Puanı Kazanımı

Bir klan Dünya Haritasında altın kazanırsa Hazinesine her altın girdiğinde Zafer Puanı kazanır.

Klan altın miktarı eksi vergiler kadar Zafer Puanı alır. Örneğin A klanı Küçük Kuvvetinden vergi olarak 1.000 almış olsun. Aynı zamanda A klanının kendisi de bir Küçük Kuvvet ve gelirinin %20'si vergi olarak Büyük Kuvvetine aktarılır. Vergilendirildiği için A klanı neticede 800 ve 800 Zafer Puanı alır.

Zafer Puanı şu yollarla kazanılabilir:

  • Gelir sağlayan bir bölge ele geçirerek.
  • Bir bölgeyi yağmalayarak.
  • Altın ödülü olan bir operasyonu tamamlayarak.
  • Altın içeren bir vergi konvoyunu yağmalayarak.
  • Altın içeren bir vergi konvoyu alarak.
  • Sezon Skor Tahtalarının bir aşamasında kazanan bir konuma gelerek altın ödülü alarak.
Alınan ve yağmalanan konvoylar için Zafer Puanları sadece sezon reytinginde dikkate alınır.
Kapat