Terimler Sözlüğü

İsyan

Bölgenin sahibi klana karşı bir başkaldırıdır. İsyanlar sadece normal bölgelerde olur. İsyan sırasında bölge için bir çıkarma turnuvası gerçekleşir. İsyandaki bir bölge haritada özel bir sembolle gösterilir .

Direniş

Güçler bir bölgede maksimum değerine ulaştığında isyan başlatabilirler. Direnişin günlük büyümesi çeşitli faktörlere dayanır.

Huzursuzluk Seviyesi

Direnişin artma faktörlerinden biridir. Huzursuzluk seviyesi ne kadar yüksekse direniş o kadar hızlı isyan başlatabilir.

Prime Time

Bir bölge için savaşların başlama zamanıdır. Her Cephenin aynı Prime Time’da birleşen birkaç bölge grubu vardır. Bölgedeki tüm işlemler Prime Time’dan bir saat önce durdurulur. İşlemler savaşlar bittikten sonra tekrar geçerli olur. Bir klan bölgelerindeki huzursuzluk seviyesini düşürmeyi ve Karargâhını kurmayı veya taşımayı ancak bu dönemde yapabilir.

Bölge geliri

Bir bölgenin sahibi olan klana 24 çevrimde sağladığı altın tutarıdır. Altın her çevrimde klan Hazinesine bölge gelirinin 1/24’ü tutarında eklenir. Bazı bölgeler geçici bir gelir takviyesi alabilir. Ayrıca, Cephe kurulumuna bağlı olarak bir klan bölge gelirini Etki kullanarak artırabilir.


Ana Kurallar

Direniş her normal bölgede bulunur. Yeterli kaynakla direniş bir isyan başlatabilir.

İsyanlar bazı kurallara uyarlar:

 • İsyanlar sadece normal bölgelerde başlayabilir. Müzayede bölgelerinde, çıkarma bölgelerinde veya geçici gelir takviyesi olan bölgelerde çıkamaz.
 • Direniş bölge için savaşların sonundan sonra günlük olarak büyür.
 • Direniş maksimum değerine ulaştığında isyan başlar.
 • Bir klan Dünya Haritasında sadece bir bölgeye sahipse bu bölgede direniş ve huzursuzluk seviyeleri artmaz.
 • İsyan başladıktan sonra bölge bir çıkarma bölgesine dönüşür.
 • İsyan bölge için savaşların sona ermesi ile biter.
 • İsyan biter bitmez direniş ve huzursuzluk seviyesi sıfırlanır.

Klanlar geçici gelir takviyesine sahip düşman bölgelerinde huzursuzluk seviyesini artırarak direnişin büyümesini hızlandırabilirler. Bölge yeniden normal hâle döndüğünde direniş maksimum seviyesine ulaştıysa bir isyan başlayacaktır.

Direniş Büyüme Faktörleri

Bir bölgede direnişin büyümesini etkileyen faktörler:

 • Bölge geliri Bölge geliri ne kadar yüksekse direniş o kadar hızlı büyür. Eğer bölge gelir sağlamıyorsa, örneğin yağmalama sonrasında, o zaman bu faktör direniş büyümesini etkilemez.
 • Aynı klana ait komşu bölge sayısı. Klanın elinde ne kadar çok komşu bölge varsa direniş o kadar hızlı büyür.
 • Aynı klana ait toplam bölge sayısı. Klan ne kadar çok bölgeye sahipse direniş o kadar hızlı büyür.
 • Huzursuzluk Seviyesi Bölgedeki huzursuzluk seviyesi ne kadar yüksekse direniş o kadar hızlı büyür. Bölge için savaşlardan sonra huzursuzluk aşağıdaki koşullarda otomatik olarak bir seviye artar:
  • Savaşlardan sonra isyan başlamadı.
  • Bölge klanın elindeki tek bölge değil.

Huzursuzluk Seviyesi Azalması

Klanlar bölgelerindeki direnişin büyümesini durduramazlar, ancak, huzursuzluk seviyesini düşürerek önemli ölçüde yavaşlatabilirler.

Huzursuzluk seviyesini düşürme kuralları:

 • Bir klan isyan başlayana kadar herhangi bir zamanda (savaş sırasında bile) huzursuzluk seviyesini düşürmek için başvuruda bulunabilir.
 • Huzursuzluk bir anda sıfıra kadar birkaç seviye birden düşürülebilir.
 • Klan huzursuzluk seviyesini düşürmek için etki ile ödeme yapar.
 • Eğer Karargâh tesis edildiyse veya aynı bölgede bir Tümen bulunuyorsa klan huzursuzluk seviyesini düşürmede indirim alır. Eğer bölgede hem Karargâh hem de Tümen varsa indirimler birleşir.

Huzursuzluk seviyesini düşürmek için:

 1. Dünya haritasından bir bölge seçin.
 2.  (Huzursuzluk Seviyesini Düşür)'e tıklayın. Mevcut huzursuzluk seviyesi hakkında bilgi içeren bir pencere açılır.
 3. Kaydıracı hedef seviyeye kaydırın.
 4. Huzursuzluk Seviyesini Düşür'e tıklayın. Huzursuzluk seviyesini düşürme başvurusu gönderilir. Çevrim işlendiğinde huzursuzluk seviyesi düşer.

Huzursuzluk Seviyesi Artışı

Klanlar düşman bölgelerindeki huzursuzluğu gizlice artırabilirler ve direnişin büyümesini hızlandırırlar.

Huzursuzluk seviyesini artırma kuralları:

 • Bir klan savaşların bitiminden sonra ve bölgedeki Prime Time’dan bir saat öncesine kadar huzursuzluk seviyesini artırmak için başvuruda bulunabilir.
 • Bir klan huzursuzluğu günde sadece bir seviye artırabilir:
 • Klan huzursuzluk seviyesini artırmak için etki ile ödeme yapar.
 • Huzursuzluk maksimum seviyenin üzerine artırılamaz. Eğer klanlar huzursuzluk seviyesini artırmak için çok fazla başvuru yaptıysa önce yapılan başvurular iptal edilir ve çevrim işlendiğinde etki klanlara iade edilir.
 • Huzursuzluk seviyesini artırma başvurusu şu durumlarda yapılamaz:
  • Bölgede zaten bir isyan başladıysa.
  • Bölge klanın elindeki tek bölge ise.

Huzursuzluk seviyesini artırmak için:

 1. Dünya haritasından bir bölge seçin.
 2.  (Huzursuzluk Seviyesini Artır)'a tıklayın. Mevcut huzursuzluk seviyesi hakkında bilgi içeren bir pencere açılır.
 3. Bir Seviye Artır’a tıklayın. Huzursuzluk seviyesini artırma başvurusu gönderilir. Çevrim işlendiğinde huzursuzluk seviyesi düşer.

Başvurular şu sırayla işlenir:

 1.  Huzursuzluk seviyesini düşürme başvuruları
 2.  Huzursuzluk seviyesini artırma başvuruları

Denge Değerleri

Bölgede isyanı tetikleyecek direniş değeri 1.000 
Maksimum huzursuzluk seviyesi 10
Huzursuzluğu bir seviye düşürmede indirim Bölgede konuşlu bir Tümen için %25
Bölgede yerleşik Karargâh için %50

 

Kapat