Dünya Haritasındaki Klanlar

Terimler Sözlüğü

Klan

Wargaming.net oyun üçlemesi içindeki oyunculardan oluşan askeri bir birliktir. Dünya Haritasındaki ana savaş birliğidir. Sadece klan üyeleri Dünya Haritasında savaş yapabilir.

Etki

Dünya Haritası para birimidir. Tümenler ve modüller satın almada, bölge geliri artırmada, müzayedelere katılımda ve diğer işlemlerin ödemesinde kullanılır. Klanlar sadece Dünya Haritasındaki savaşlara katılarak etki kazanabilirler. 

Biriken etki yeni bir sezon başladığında sıfırlanır.

Hazine

Klanın sahip olduğu bir altın fonu. Hazine, klanın Dünya Haritasındaki bölgelerinden elde ettiği gelir ile tazelenir.

Elo reyting

Klanın Dünya Haritasındaki savaş performansını yansıtan bir klan reytingi. Elo reytingi VI, VIII, X Cepheleri için ayrı ayrı hesaplanır. Bir klanın Elo reytingi her savaş sonrası değişir: zaferler Elo reytingini arttırırken, yenilgiler azaltır.


Ana Kurallar

Sadece klanlar Dünya Haritasındaki savaşlara katılabilir. Klanda olmayan bireysel oyuncular Dünya Haritasında oynayamaz.

Bir klan hakkındaki kilit bilgiler Dünya Haritasında gösterilir.

 • Klan ismi.
 • Klan etiketi. Bir klanın kısa ismi.
 • Amblem. Savaşlardaki klan araçlarını ve bölgelerini Dünya Haritasında gösteren bir klan sembolü
 • Renk. Klanın Dünya Haritasındaki topraklarını gösteren bir klan rengi.
 • Genel Elo reytingi. Genel Elo reytingi bir klanın farklı Cephelerdeki savaş performansını yansıtır. Üç ana parçadan oluşur; her bir parça VI, VIII ve X Cepheleri için ayrı ayrı hesaplanan Elo reytinglerinin ilk iki rakamına tekabül eder.
 • Zafer oranı. Bir klanın Dünya Haritasındaki savaşlardaki zafer oranı.
 • Savaş sayısı. Bir klan tarafından Dünya Haritasında çarpışılan savaş sayısı.

Klanların Dünya Haritasındaki varlıkları:

 • Altın. Bir klanın Hazinesindeki altın miktarı.
 • Etki. Bir klanın sahip olduğu etki miktarı.
 • Tahviller. Bir klanın Hazinesindeki Tahvil miktarı.
 • Bölgeler. Bir klanın Dünya Haritasında sahip olduğu topraklar
 • Tümenler ve modüller. Bir klanın savaş birlikleri ve takviye birlikleri
 • Karargâh. Bir klanın mobil komuta merkezi.

Başka bir klanın varlıkları hakkındaki bazı bilgiler görülemeyebilir.

Bir klan belirli yetkilere sahip subaylar tarafından yönetilir. Subayların yetkileri rütbelerine bağlıdır.

 • Komutan
 • İkinci Komutan
 • Personel Subayı
 • İstihbarat Subayı
 • Levazım Subayı
 • Üye Alım Subayı
 • Savaş Komutanı
 • Yedek Subay
 • Er
 • Acemi
 • İhtiyat
Komutan
 • Çıkarma müzayedelerinde ve konvoya saldırma müzayedelerinde teklif işlemleri gerçekleştirmek
 • Çıkarma teklifi yaparken modül satın alma
 • Bölge gelirini yükseltme
 • Yönetim Puanı Satın Alma
 • Tümen satın alma, dağıtma ve yerini değiştirme
 • Tümen değiştirme
 • Çıkarma başvurusu yapma ve iptal etme
 • Karargâh tesis etme ve yerini değiştirme
 • İttifaklar oluşturmak ve bozmak
 • Müttefiklere savaş ve bölge aktarmak
 • Konvoy sevk etmek
 • Bölge yağması başlatmak
 • Savaş zamanını kaydırma başvurusu yapmak ve iptal etmek
 • Dünya Haritasını terk etme başvurusu yapma ve iptal etme
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
İkinci Komutan
 • Çıkarma müzayedelerinde ve konvoya saldırma müzayedelerinde teklif işlemleri gerçekleştirmek
 • Çıkarma teklifi yaparken modül satın alma
 • Bölge gelirini yükseltme
 • Yönetim Puanı Satın Alma
 • Tümen satın alma, dağıtma ve yerini değiştirme
 • Tümen değiştirme
 • Savaş Yedeklerini yönetebilecek oyuncuların önceliğini değiştirmek
 • Çıkarma başvurusu yapma ve iptal etme
 • Karargâh tesis etme ve yerini değiştirme
 • İttifaklar oluşturmak ve bozmak
 • Müttefiklere savaş ve bölge aktarmak
 • Konvoy sevk etmek
 • Bölge yağması başlatmak
 • Savaş zamanını kaydırma başvurusu yapmak ve iptal etmek
 • Dünya Haritasını terk etme başvurusu yapma ve iptal etme
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Personel Subayı
 • Çıkarma müzayedelerinde ve konvoya saldırma müzayedelerinde teklif işlemleri gerçekleştirmek
 • Çıkarma teklifi yaparken modül satın alma
 • Bölge gelirini yükseltme
 • Yönetim Puanı Satın Alma
 • Tümen satın alma, dağıtma ve yerini değiştirme
 • Tümen değiştirme
 • Savaş Yedeklerini yönetebilecek oyuncuların önceliğini değiştirmek
 • Çıkarma başvurusu yapma ve iptal etme
 • Karargâh tesis etme ve yerini değiştirme
 • Bölge yağması başlatmak
 • Savaş zamanını kaydırma başvurusu yapmak ve iptal etmek
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
İstihbarat Subayı
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Levazım Subayı
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Üye Alım Subayı
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Savaş Komutanı
 • Çıkarma müzayedelerinde ve konvoya saldırma müzayedelerinde teklif işlemleri gerçekleştirmek
 • Çıkarma teklifi yaparken modül satın alma
 • Bölge gelirini yükseltme
 • Yönetim Puanı Satın Alma
 • Tümen satın alma, dağıtma ve yerini değiştirme
 • Tümen değiştirme
 • Savaş Yedeklerini yönetebilecek oyuncuların önceliğini değiştirmek
 • Çıkarma başvurusu yapma ve iptal etme
 • Karargâh tesis etme ve yerini değiştirme
 • Bölge yağması başlatmak
 • Savaş zamanını kaydırma başvurusu yapmak ve iptal etmek
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Yedek Subay
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Er
 • Dünya Haritasında gizli klan bilgilerine erişme
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Acemi
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
İhtiyat
 • Dünya Haritasında savaşlara katılma
Kapat